Olet täällä

Pilkettä partiolaisten metsäohjelmaan!

Metsähallituksen Rovaniemellä sijaitsevassa Tiedekeskus Pilkkeessä sudenpennut, seikkailijat, tarpojat ja samoajat voivat suorittaa osia partion metsäohjelmasta ja tiedekeskusvierailu voi olla osa partiokokoontumista.

Tehtävän voi tulla tekemään myös yksin tai vaikka perheen kanssa. Partiohuivi kaulassa sisäänpääsy on tehtävän suorittajalle maksuton!

Partiolaisten metsäohjelman tehtävät ovat saatavilla 29.8. 2016 alkaen. Jos tulet ryhmän kanssa, ilmoita tulostasi ennakkoon Pilkkeen infoon!

 

Sudenpennut (7-9v):

Puun elämä

Tavoite: Sudenpentu tutustuu puun elinkaareen siemenestä tuotteeksi asti ja tunnistaa puumateriaalin sen eri muodoissa.

Kuvaus: Tehtävän voi suorittaa Tiedekeskus Pilkkeessä Rovaniemellä itsenäisesti, vanhempien avustuksella tai yhdessä lauman kanssa. Tehtävän saa pyytämällä Pilkkeen infosta. Tehtävä johdattaa sudenpennun metsien kestävän käytön tiedekeskukseen ottamaan selvää puun elinkaaren eri vaiheista ja haastaa hänet löytämään erilaisia tuotteita, joissa puuta on käytetty.

Kesto: 30 min, varaa kuitenkin aikaa myös näyttelyyn tutustumiseen tehtävän jälkeen.

Kasvatustavoite: Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Luonnontuntemus, Metsä

Kenen kanssa: Sudenpenturyhmän/ vanhempien kanssa, itsenäisesti. Pilkkeen innoittaja auttaa alkuun.

 

Seikkailijat (10-12v):

Puun elämä 2

Tavoite: Seikkailija tuntee metsien hoidon ja puutuotteiden tuotannon eri vaiheita. Hän tuntee paljon erilaisia puutuotteita ja tietää niiden tuotannon vaiheita valmistuksesta kierrätykseen asti.

Kuvaus: Tehtävän voi suorittaa Tiedekeskus Pilkkeessä Rovaniemellä itsenäisesti, vanhempien avustuksella tai yhdessä joukkueen kanssa. Tehtävän saa pyytämällä Pilkkeen infosta. Tehtävä johdattaa seikkailijan metsien kestävän käytön tiedekeskukseen ottamaan selvää metsien hoidosta, puutuotteiden elinkaaresta ja tuotannon eri vaiheista sekä haastaa hänet tunnistamaan erilaiset puutuotteet.

Kesto: 30 min, varaa kuitenkin aikaa myös näyttelyyn tutustumiseen tehtävän jälkeen.

Kasvatustavoite: Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Luonnontuntemus, Metsä

Kenen kanssa: Seikkailijaryhmän kanssa/ itsenäisesti. Pilkkeen innoittaja auttaa alkuun.

 

Tarpojat (12-15v):

Bongaa puuosat

Tavoite: Tarpoja tietää mitä kaikkea puusta voidaan rakentaa. Tarpoja ymmärtää puun olevan kestävä ja ekologinen rakennusmateriaali. Tarpoja tunnistaa puun eri käyttömuotoja. 

Kuvaus: Tarpoja tutustuu puurakentamisen saloihin. Tehtävän voi suorittaa Tiedekeskus Pilkkeessä Rovaniemellä itsenäisesti tai yhdessä tarpojavartion kanssa. Tarpoja saa tehtävän Pilkkeen infosta. Bongaustehtävä johdattaa tutustumaan Puiseen Pilke-taloon ja metsien kestävän käytön tiedekeskukseen. Tarpoja löytää kiinnostavia puisia yksityiskohtia ja oppii puun puun käytöstä rakennusmateriaalina.

Kesto: 30 min, varaa kuitenkin aikaa myös näyttelyyn tutustumiseen tehtävän jälkeen.

Kasvatustavoite: Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Metsä, Ympäristö, Kädentaidot

Kenen kanssa: Toisten tarpojien/ vanhempien kanssa, itsenäisesti. Pilkkeen innoittaja auttaa alkuun.

 

Samoajat (15-17v): 

Kestävän käytön tasapaino

Tavoite: Samoaja tuntee metsien käyttöön liittyviä erilaisia näkökulmia. Hän ymmärtää, että metsien kestävässä käytössä on huomioitava ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen näkökulma.

Kuvaus: Tehtävän voi suorittaa Tiedekeskus Pilkkeessä Rovaniemellä itsenäisesti tai yhdessä samoajaporukan kanssa. Samoaja saa Tiedekeskus Pilkkeen infosta tehtävän, jonka hän suorittaa itsenäisesti tai yhdessä toisten samoajien kanssa. Tehtävä sisältää haasteita metsien kestävän käytön tiedekeskuksessa ja lopuksi samoaja kokeilee, saako hän metsien kestävän käytön tasapainoon.  

Kesto: 30 min, varaa kuitenkin aikaa myös näyttelyyn tutustumiseen tehtävän jälkeen.

Kasvatustavoite: Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä,

Taitoalue: Metsä, Ympäristö, Yhteiskunta,

Kenen kanssa: Toisten samoajien kanssa tai itsenäisesti. Pilkkeen innoittaja auttaa alkuun.

 

Vaeltajille on myös tulossa aktiviteetti myöhemmin syksyllä!