Olet täällä

Metsäohjelma tarpojille

Yhdessä Metsään -ohjelmapainotuksen ja metsäohjelman materiaalit sekä metsäretkipaketit löytyvät nyt Partio-ohjelma.fi:n ohjelmapainotus -sivuilta! 

 

Tarpojaikäkaudella tiedollinen osuus oppimisessa kasvaa. Oppimisen perustana ovat aiemmin omaksutut tiedot ja taidot, joita syvennetään ja laajennetaan. Tarpojaikäiselle tulee tarjota sopivankokoisia ja uusia haasteita metsässä ja paras tapa toteuttaa tätä on hieman vanhempi samoaja ryhmän johtajana. Tiedollinen osuus lisääntyy nuoren varttuessa, mutta myös elämykset, kokemukset ja retkeily ovat tärkeitä.  Myönteinen suhtautuminen metsäluontoon ja ymmärrys metsien merkityksestä ei synny pelkästään faktatietoja opettelemalla. Metsätuotteen kestävä kehityskaari tulee tarpojalle tutuksi mobiilipeliaktiviteetin kautta ja hän pystyy itsekin ideoimaan uusia käyttötapoja. Tarpoja pohtii, mitä hän voi tehdä metsäluonnon suojelun ja monimuotoisuuden edistämiseksi.

Omakohtainen tutustuminen metsätalouteen, puunjalostukseen ja metsäteollisuuteen antaa puolestaan opintoja tai tulevaisuuttaan pohtivalle nuorelle tietoa alaan liittyvistä työmahdollisuuksista. Luotsi voi tukea tarpojaa hakeutumaan esimerkiksi metsäaiheiseen TET:iin.

Luokittelu: