Olet täällä

Metsäohjelma sudenpennuille

Yhdessä Metsään -ohjelmapainotuksen materiaalit ja metsäretkipaketit löytyvät nyt Partio-ohjelma.fi:n ohjelmapainotus -sivuilta! 

Sudenpentuiässä muodostetaan pohja metsäsuhteelle. Metsää ei nähdä pelottavana paikkana. Metsien kestävän käytön ymmärryksen perusta luodaan jo tässä vaiheessa. Ymmärrys luonnon vastuullisen käytön merkityksestä on tärkeää. Tämä pitää kuitenkin toteuttaa ikäkaudelle ominaisella tavalla. Sudenpentua voi herätellä miettimään, mikä juuri hänen mielestään on luonnossa kaunista. Miksi metsiä pitää suojella? Miten liikumme metsässä aiheuttamatta vahinkoa metsän eläimille ja kasveille? Mitä metsästä peräisin olevia tuotteita tiedät? Keskustelun ja omien havaintojen myötä lapset kasvavat vastuuseen luonnosta ja oppivat tarkkailemaan lähiympäristöään, pohtimaan ja kyselemään. Metsässä liikuttaessa aistit pääsevät valloilleen. Kansanperinteellä on vahvat juuret metsässä, joten sen osuutta ei pidä unohtaa. Sudenpentuiässä metsämytologian rooli korostuu. Sudenpennulla metsään tutustuminen toteutuu parhaiten oman ryhmän, lauman, kanssa.

Metsäohjelman tavoitteet sudenpennuille:

  • Oppii kulkemaan ryhmän kanssa metsässä eri vuodenaikoina ja tekemään havaintoja metsäluonnosta.
  • Tutustuu erilaisiin metsiin ja saa kokemuksia metsäretkistä.
  • Maistaa metsäluonnon antimia
  • Oppii metsässä kulkiessaan ottamaan huomioon luonnonrauhan sekä kasvit ja eläimet
  • Tutustuu metsän kasvuun sen eri vaiheissa ja metsän hoitoon
  • Arvostaa puuta hyvänä leikki- ja askartelumateriaalina
  • Tutustuu tarinoiden kautta metsään ja puuhun liittyvään suomalaiseen kansanperinteeseen

Sudenpentuikäkauden jälkeen metsä koetaan mielenkiintoisena sekä turvallisena paikkana.

Jäljet

Luonnossa liikkuja:

Tavoite: Oppii kulkemaan ryhmän kanssa metsässä eri vuodenaikoina ja tekemään havaintoja metsäluonnosta. Tutustuu erilaisiin metsiin ja saa kokemuksia metsäretkistä. Maistaa metsäluonnon antimia. Oppii metsässä kulkiessaan ottamaan huomioon luonnonrauhan sekä kasvit ja eläimet  

Osaan suojautua luonnon voimilta

Sudenpentu osaa suojautua luonnonvoimia vastaan ja ottaa ne huomioon esimerkiksi pakatessaan reppua retkelle tai suunnitellessaan retkeä.

Kuvaus: Lauma käy läpi erilaisia tilanteita esimerkiksi kertomalla tarinoita, joissa tarinan päähenkilö joutuu luonnonvoimien armoille. Sudenpennut keskustelevat luonnon mahtavuudesta ja siitä, miten ihminen on voimaton luonnonvoimien keskellä. Akela muistuttaa kuitenkin, että luonnonvoimilta voi suojautua valmistautumalla ja varustautumalla retkelle hyvin.

Johtajan tehtävä: Akela keksi erilaisia tilanteita ja johtaa keskustelua. Akela varmistaa että jokainen sudenpentu pääsee keskustelussa ääneen.

Kesto: 60 min

Paikka: Kolo

Kasvatustavoite: Elämänhallinta, Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen, Luontosuhde

Taitoalue: Arkielämän taidot, Erä- ja leiritaidot, Itsestä huolehtiminen, Partion taidot

Toteutusvinkki 1: Sudenpennut valmistavat paperinuket ja askartelevat niille tarvittavia varusteita eri olosuhteisiin. Paperinukeilla esitetään erilaisia tilanteita, joissa suojaudutaan oikeaoppisesti luonnonvoimia vastaan: kunnolla vaatetta päälle pakkaseen, hattu ja vesipullo aurinkoon, ei sateenvarjoa ukkosella…

 

Teen laumani kanssa aistiretken

Kuvaus: Tutustukaa ennen tätä askelta ihmisen aisteihin ja niiden tehtäviin. Tehkää aistiretki ja kiinnittäkää erityistä huomiota eri aistein havainnoitaviin asioihin. Luonnossa liikkuessa sudenpentuikäiselle lapselle on usein tärkeintä päästä perille määränpäähän. Käyttäkää nyt matkaan reilusti aikaa. Kuunnellen, haistaen, maistaen, tuntien ja nähden voi saman reitin aistia täysin eri tavoin. Voitte kiertää useasti samaa lyhyttä reittiä ja havainnoida joka kerta ympäröivää luontoa eri aistilla. Kuunnelkaa ensimmäisellä kerralla ympäröiviä ääniä, haistelkaa toisella kerralla polun varren tuoksuja. Yhdistäkää retkeen Kimin kokeita ja testatkaa muistianne eri aisteilla. Valitkaa sellainen reitti, jonka varrelta löytyy tutkittavaa kaikille aisteille. Voitte myös jakaa lauman niin, että jokaisella on vain yksi aisti käytettävissä, ja verrata lopuksi jokaisen sudenpennun havaintoja. Huomaatte, että kun on kaikki aistit käytettävissä, retkellä havaitsee yhteensä paljon enemmän asioita, kuin vain yhtä aistia käyttäessä.

Johtajan tehtävä: Akela järjestää aistiretken ja tutustuttaa ennen retkeä sudenpentuja ihmisen aisteihin ja niiden tehtäviin.

Kesto: Yksi ilta

Paikka: Retki, leiri, muu

Kasvatustavoite: Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen, Luontosuhde

Taitoalue: Arkielämän taidot, Leikit, Retkeily

Toteutusvinkki 1: Kuunnellen, haistaen, maistaen, tuntien ja nähden voi saman reitin aistia täysin eri tavoin. Sudenpennut voivat kiertää useasti samaa lyhyttä reittiä ja havainnoida joka kerta ympäröivää luontoa eri aistilla. Ensimmäisellä kerralla kuunnellaan ympäröiviä ääniä, toisella kerralla haistellaan polun varren tuoksuja. Akela valitsee reitin, jonka varrelta löytyy tutkittavaa kaikille aisteille.

Toteutusvinkki 2: Lauma tekee Kimin kokeita ja testaa osallistujien muistia eri aisteilla.

Toteutusvinkki 3: Lauma jakautuu niin, että jokaisella on vain yksi aisti käytettävissä, ja verrata lopuksi jokaisen sudenpennunhavaintoja. Sudenpennut huomaavat, että kun on kaikki aistit käytettävissä, retkellä havaitsee yhteensä paljon enemmän asioita, kuin vain yhtä aistia käyttäessä.

Toteutusvinkki 4: Kuunnellaan puiston erilaisia ääniä. Kuvaillaan sanallisesti ja ruksataan listaan kuultuja linnunääniä. WWF:n ääniä puistossa tehtävien avulla tämä on hauskaa ja opettavaista.

 

Tutustun jokamiehenoikeuksiin. Tiedän mitä saan ja en saa tehdä luonnossa

Kuvaus: Sudenpentu tutustuu siihen, mitä luonnossa saa ja mitä ei saa tehdä. Laumassa keskustellaan myös, miksi jotakin saa tai ei saa tehdä ja mitä teosta seuraa. Jokamiehen oikeuksia ei tarvitse opetella ulkoa, vaan sisäistää ajatus oikeanlaisesta luonnossa toimimisesta.

Johtajan tehtävä: -

Kesto: Yksi ilta

Paikka: Kolo

Kasvatustavoite: Rehtiys, Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Arkielämän taidot, Erä- ja leiritaidot, Kansalaistaidot, Metsä, Partion taidot, Yhteiskunta

Toteutusvinkki 1: Tutustukaa jokamiehenoikeuksiin tarinan kautta tai väitepelin avulla. Merkitkää ulkona kaksi puuta, joista toinen on KYLLÄ-puu ja toinen EI-puu. Kertokaa väittämiä, esimerkiksi: "Saan poimia metsästä marjoja." Sudenpentujen tulee valita mielestään oikea vaihtoehto ja juosta sen puun luokse. Väärän puun valinneet tippuvat pelistä pois. Näin jatketaan, kunnes voittaja selviää.

Toteutusvinkki 2: Voitte myös jakaa sudenpennuille väittämiä tai kuvia, joissa esiintyy asioita, jotka ovat sallittuja tai kiellettyjä luonnossa liikkujille. Sudenpennut lajittelevat laput sallittuihin ja kiellettyihin asioihin. Laittakaa mukaan vaikeampiakin väittämiä, joita sudenpentujen tulee yhdessä pohtia. Johdatelkaa sudenpentuja oikean vastauksen jäljille kyselemällä teon seurauksia. Ripustakaa laput esimerkiksi pyykkipojilla kahdelle eri pyykkinarulle, joista toisessa ovat asiat, joihin jokaisella luonnossa liikkujalla on oikeus ja toisessa asiat, joita ei saa tehdä. Näin sudenpennut huomaavat konkreettisesti, että luonnossa liikkujalla on hyvin paljon oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia.

Paikka: Kolo tai retki

http://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet

 

Ongin tai pilkin

Kuvaus: Lauma tekee elämyksellinen kalaretken. Kalaretken ajankohta voidaan valita sen mukaan, halutaanko kalastaa ongella vai pilkillä. Lauma käy samalla myös läpi kalastukseen liittyviä sääntöjä. Sudenpentu ei tarvitse kalastuslupaa, eikä akelakaan kalastaessaan ongella.

Johtajan tehtävä: Akela järjestää kalaretken ja varmistaa että jokaisella on mukana oikea varustus.

Kesto: Pari tuntia – päivä

Paikka: Retki

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Retkeily

Toteutusvinkki 1: Sudenpennut voivat valmistaa onget tai pilkit kalaretkelle

itse. Onget tehdään kuorimattomasta puusta(esim. pihlajasta). Kuori estää vapaa kuivumasta. Tärkeää on, että onki ei ole liian raskas, jotta sudenpentu jaksaa itse käsitellä sitä. Kohoksi kelpaa vaikka männynkäpy tai pala korkkia ja painoksi pieni kivi, joka sidotaan siimaan. Kohon, painon ja koukun voidaan ostaa myös kaupasta ja kiinnittää vapaan. Koukkuun syötiksi pujotetaan mato tai taikinaa.

Toteutusvinkki 2: Lauma voi järjestää omat pilkkikilpailut, joissa palkintoja jaetaan suurimmasta saaliista, pienimmästä kalasta tai parhaimmista eväistä.

 

Määritän pohjoisen luonnonmerkkien avulla

Sudenpentu tuntee ilmansuunnat ja osaa määrittää pohjoisen luonnonmerkkien avulla.

Kuvaus: Sudenpennut miettivät, miten luonnossa ilman kompassia voisi määrittää ilmansuunnat. Lauma pohtii yhdessä, missä tilanteissa voisi joutua suunnistamaan luonnonmerkkien avulla. Sudenpennut

tarkkailevat luonnonmerkkejä ja käyvät määrittämässä ilmansuunnat luonnossa. Havainnot tarkistetaan kompassin avulla.

Johtajan tehtävä: Akela varmistaa harjoitteluiden turvallisuutta jos lauma menee oikealle jäälle kokeilemaan vaikkapa jäänaskaleita.

Kesto: 60 min

Paikka: Retki, leiri, muu

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Arkielämän taidot, Erä- ja leiritaidot, Metsä, Suunnistus

Toteutusvinkki 1: Sudenpennut havannoivat retkellä, mistä aurinko nousee ja minne se laskee. Sudenpennut etsivät muurahaiskekoja, havainnoivat puiden oksia ja katsovat Pohjantähteä yöllä taivaalta.

 

Teen laumani kanssa sieni- tai marjaretken

Sudenpentu saa positiivisen kokemuksen sieni- tai marjaretkestä ja luonnossa liikkumisesta.

Kuvaus: Lauma tekee yhdessä sieni- tai marjaretken metsään.

Johtajan tehtävä: Akela järjestää sieni- tai marjaretken laumalleen ja huolehtii siitä että sudenpennut poimivat vain syötäviä marjoja tai sieniä.

Kesto: Pari tuntia

Paikka: Retki

Kasvatustavoite: Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen, Luontosuhde

Taitoalue: Luonnontuntemus

Toteutusvinkki 1: Lauma valmistaa kerätyistä marjoista piirakan tai marjapuuroa. Retkellä on tärkeää, että jokainen sudenpentu tietää, mitä kerätyillä marjoilla tehdään. Näin voidaan motivoida sudenpentuja keräämään. Tavoitteet asetetaan sudenpennun kokoisiksi – jokaisen ei siis tarvitse saada yksin isoa ämpäriä täyteen, vaan esimerkiksi oma muki riittää. Kun jokainen poimii kupillisen, syntyy yhdessä iso saalis!

 

Kädentaidot

Tavoite: Arvostaa puuta hyvänä leikki- ja askartelumateriaalina. Oppii käyttämään puuta askartelu ja rakentelumateriaalina.

Valmistan luonnonmateriaaleista esineen

Sudenpentu käyttää erilaisia luonnonmateriaaleja valmistaessaan esineitä.

Kuvaus: Lauma valitsee tarkoitukseen sopivia luonnonmateriaaleja ja valmistaa niistä käyttö- tai koriste-esineitä. Sudenpennut miettivät, miten erilaiset luonnonmateriaalit eroavat toisistaan ja mitä niiden työstäminen voi vaatia. Lauma hankkii itse materiaalit luonnosta.

Johtajan tehtävä: Akela varmistaa sudenpennulle turvallista puukonkäyttöä.

Kesto: Muutama ilta

Paikka: Kolo, retki

Kasvatustavoite: Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen

Taitoalue: Askartelu, Kädentaidot, Luova ajattelu

Toteutusvinkki 1: Sudenpennut voivat itse kerätä materiaalit ja tehdä käpylehmiä, kaarnaveneitä tai pajukoreja. Askartelussa tarvitaan puukkoja.

Toteutusvinkki 2: Internetistä löytyy pajupillinteko-ohjeita. Ohjeita löytyy myös seikkailiojiden ja tarpojen Reppu-kirjasta sivulta 229.

Toteutusvinkki 3: Sudenpennut valmistavat pajusta korealaiset sotdae-linnut. Tyyli on lintujen toteutuksessa vapaa, apuna tekemisessä tarvitaan puukkoja.

Toteutusvinkki 4: Suorittakaa Eräkummien metsäkulttuurimateriaalin kädentaitotehtävä.

Kesto: noin tunti 

Tarvikkeet: Köyttä. Nauhaa. Sakset. Lapsille soveltuvia puukkoja.

Kuvaus: Kivikaudella alettiin valmistaa työkaluja ja tarvikkeita. Aloita kysymällä, mitä lasten mielestä kivikaudella käytettiin työkaluina ja metsästysvälineitä. Lapset etsivät ympäröivästä luonnosta sopivia osia ja esineitä. He valmistavat niistä työkaluja, keittiötarvikkeita ja metsästysaseita. Lapset voivat joko päättää heti tehtävän saadessaan, mitä he haluavat valmistaa, ja etsiä materiaalia sen mukaan tai saada idean valmistukseen siitä, mitä materiaaleja he löytävät. He voivat myös keksiä uusia työkaluja. Lapset saavat aikaa työkalujen ja tarvikkeiden valmistamiseen noin puoli tuntia. He voivat käyttää valmistuksessa köyttä ja nauhaa. Lapset saattavat tarvita aikuisen apua eri osien yhteenliittämisessä. Käykää läpi jokamiehenoikeus: Mitä saa kerätä ja mitä ei, missä saa liikkua? Ohjaajat auttavat lapsia tehtävässä. He käyttävät puukkoa ja auttavat lapsia veistämään. Harkinnan mukaan lapset voivat valvotusti veistää myös itse kukin vuorollaan.
Esimerkkejä metsästysvälineistä: nuija: sido kivi kepin päähän; keihäs: etsi pitkä keppi ja veistä sen pää teräväksi tai sido pitkänmallinen kivi kepin päähän; jousi: tee jousi köyden avulla ja käytä nuolina ohuita keppejä, jotka voi myös veistää teräviksi. Muita mahdollisia tarvikkeita ovat muun muassa veitset ja kauhat. Lopuksi: Kaikki saavat näyttää, mitä ovat valmistaneet, ja kertoa, mitä ne ovat. Pohtikaa, mitä meillä on nykyään käytössä lasten valmistamien työkalujen, metsästysvälineiden ja muiden tarvikkeiden tilalla. Kivikaudella ei ollut käytettävissä köyttä ja nauhaa, vaan tarvikkeiden ja työkalujen kokoamiseen käytettiin jänteitä. Lapset voivat viedä tekemänsä työkalut ja tarvikkeet mukanaan kotiin.

Tähän tehtävään voit myös pyytää toteutusapua Eräkummeilta! Katso lista Eräkummeista täältä.

 

Valmistan puusta käyttöesineen

Sudenpentu tuntee puun rakentelumateriaalina ja osaa perustyövälineiden käytön.

Kuvaus: Sudenpennut käyttävät erilaisia työvälineitä ja tekevät puisia esineitä.

Johtajan tehtävä: Akela opettaa työkalujen oikeat käyttötavat ja varmistaa turvallisen työympäristön. Akela tekee mallikappaleen.

Kesto: Yksi kokous

Paikka: Kolo, retki

Kasvatustavoite: Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen

Taitoalue: Kädentaidot, Työkalut

Toteutusvinkki 1: Sudenpennut valmistavat voiveitsen tai paistinlastan. Akela varaa koloiltaan mukaan sopivaa puuta veisteltäväksi. Lisäksi mukana on hyvä olla muutama varapuukko ja ensiaputarvikkeet.

Toteutusvinkki 2: Sudenpennut valmistavat pannunalusen. He sahaavat puusta tai oksista ohuita kappaleita, jotka liimataan puuliimalla akelan etukäteen sahaamaan vaneripohjaan.

Toteutusvinkki 3: Sudenpennut veistävät itselleen vaellussauvat. Vaellussauvat kannattaa tehdä jonkin retken yhteydessä. Akela kertoo veistelyn yhteydessä vaellussauvojen käytöstä sekä erilaisista tavoista merkitä partiotapahtumia vaellussauvaan.

 

Rakentelu 

Sudenpentu osaa käyttää tavallisimpia työkaluja turvallisesti.  Sudenpentu arvostaa puuta hyvänä leikki- ja askartelumateriaalina

Kuvaus: Sudenpentu tutustuu tavallisimpiin työkaluihin ja rakentelun alkeisiin.

Käytän turvallisesti puukkoa

Sudenpentu osaa käyttää puukkoa turvallisesti.

Kuvaus: Sudenpentu harjoittelee puukon kuljettamista, ojentamista ja käyttöä.

Johtajan tehtävä: Akela hankkii paikalle tarvittavat veistelymateriaalit sekä ensiaputarvikkeet. Hän ohjaa sudenpentuja puukon oikeaoppisessa ja turvallisessa käytössä.

Kesto: 60 min

Paikka: Kolo, kämppä

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Arkielämän taidot, Työkalut, Rakentelu

Toteutusvinkki 1: Lauma käy ensin yhdessä lävitse puukon turvallisen käytön. Veistelyn harjoittelu aloitetaan sytykkeiden valmistamisella. Tämän jälkeen jokainen vuolee itselleen sopivan tikun makkaran, vaahtokarkin tai tikkupullan paistoa varten. Akela varaa paikalle sopivaa paistettavaa.

Toteutusvinkki 2: Sudenpennut veistävät itselleen voiveitset. Valmiit veitset voidaan antaa myös lahjaksi. Akela hankkii veistelyä varten sopivan oksatonta puuta, jotta veistely onnistuu helpohkosti.

Toteutusvinkki 3: Lauma tekee kaarnaveneitä. Kukin sudenpentu saa itse suunnitella ja toteuttaa oman veneensä. Kun veneet ovat valmiit, etsitään kolon tai kämpän läheltä paikka veneenuitolle.

 

Ruuvaan ja naulaan

Sudenpentu osaa käyttää ruuvimeisseliä ja vasaraa turvallisesti.

Kuvaus: Sudenpennut harjoittelevat käyttämään vasaraa ja ruuvimeisseliä.

Johtajan tehtävä: Akela varaa paikalle tarvittavat työkalut ja rakentelumateriaalit sekä ensiapuvälineet. Akela ohjaa työkalujen turvallisessa ja oikeaoppisessa käytössä.

Kesto: 60 min

Paikka: Kämppä

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Rakentelu, Työkalut

Toteutusvinkki 1: Akela näyttää oikeaoppisen tavan käyttää vasaraa ja ruuvimeisseliä, myös naulojen ja ruuvien poisottamiseen. Jokainen sudenpentu saa oman laudan kappaleen. Tarkoitus on kiinnittää siihen mahdollisimman monta naulaa ja ruuvia akelan ohjeen mukaisesti. Lopuksi naulat ja ruuvit poistetaan.

Toteutusvinkki 2: Lauma tekee tauluja. Lautaan piirretään halutun aiheen kuva lyijykynällä. Kun kuva on valmis, naulataan työhön nauloja piirroksen mukaisesti. Kun naulat on naulattu, kieputetaan eri värisiä villa- tai puuvillalankoja naulojen ympäri. Lopuksi taulun taakse voi kiinnittää kiinnityskoukun.

Toteutusvinkki 3: Lauma toteuttaa taidekisan. Jokainen sudenpentu tekee oman taideteoksen käyttämällä puutavaraa sekä ruuvaus- ja naulausvälineitä. Kun työt ovat valmiit, asetetaan ne näytille esimerkiksi kololle.

 

Sahaan

Sudenpentu osaa käyttää sahaa turvallisesti.

Kuvaus: Sudenpentu harjoittelee käyttämään sahaa turvallisesti ja rakentaa jotain sahaa käyttäen.

Johtajan tehtävä: Akela varaa paikalle tarvittavat työkalut ja rakentelumateriaalit sekä ensiapuvälineet. Akela ohjaa työkalujen turvallisessa ja oikeaoppisessa käytössä.

Kesto: 30 min

Paikka: Kämppä

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Rakentelu, Työkalut

Toteutusvinkki 1: Sudenpennut toteuttavat polttopuutalkoot lippukunnan kämpällä. Akela näyttää ensin sahan oikeaoppisen ja turvallisen käytön. Tämän jälkeen sudenpentujen tehtävänä on sahata iso kasa polttopuita lippukunnan käyttöön.

Toteutusvinkki 2: Sudenpennut tekevät ristinollapelin. Laudasta sahataan neliö, johon tehdään sahalla 3x3-ruudukko. Pyöreästä rimasta sahataan 10 kiekkoa, jotka maalataan kahdella eri värillä: 5 esimerkiksi valkoisiksi ja toiset 5 mustiksi. Haastavammaksi pelin tekemisen saa lyömällä jokaiseen ruutuun naulan tai ruuvaamalla ruuvin. Jokainen sudenpentu tarvitsee 10 valmista pientä puurengasta, joista puolet maalataan toisen värisiksi ja puolet toisen värisiksi. Kolmas vaihtoehto on porata jokaiseen ruutuun kolo ja vuolla 10 reikiin sopivaa puutappia, joista puolet maalataan erivärisiksi kuin loput.

Toteutusvinkki 3: Sudenpennut valmistavat taulunkehykset. Malleja erilaisiin kehyksiin löytyy netistä etsimällä. Kehykset voidaan valmistaa ohuesta rimasta tai niihin voidaan käyttää luonnosta löytyviä oksia.

 

Tunnen tavallisimmat työkalut ja tiedän, mihin niitä käytetään

Sudenpentu osaa käyttää yleisimpiä työkaluja. Hän tietää, mihin niitä käytetään.

Kuvaus: Lauma tutustuu erilaisiin työkaluihin (mittanauha, hiekkapaperi, taltta, höylä, puukko, kirves, saha, ruuvimeisseli, vasara, pora). Sudenpennut opettelevat niiden nimet, yleisimmät käyttötarkoitukset sekä niiden turvallista käyttöä.

Johtajan tehtävä: Akela varaa paikalle riittävästi työkaluja ja rakentelumateriaalia sekä ensiaputarvikkeet.

Hän vastaa koloillan turvallisuudesta. Akela neuvoo tarvittaessa oikeissa työtavoissa ja rohkaisee sudenpentuja työkalujen käytössä.

Kesto: 60 min

Paikka: Kämppä

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Arkielämän taidot, Työkalut

Toteutusvinkki 1: Lauma käy yhdessä läpi erilaisia työkaluja (mittanauha, hiekkapaperi, taltta, höylä, puukko, kirves, saha, ruuvimeisseli, vasara, pora) ja niiden turvallista käyttöä. Akela esittelee työkalut kokouksessa tai retkellä ja näyttää oikeanlaiset otteet ja tavat käyttää välineitä. Samalla on hyvä puhua myös turvallisuudesta ja tapaturmien ennaltaehkäisystä. Ennen rakentelun aloitusta on syytä käydä läpi muun muassa oikeaoppiset turvavälit, veistelysuunta (poispäin itsestä ja kavereista), tavaroiden ojentaminen ja käsittely sekä työhanskojen käyttö.

Toteutusvinkki 2: Sudenpentujen Jäljet-kirjasta löytyy ristikko yleisimmistä työkaluista. Ristikon voi täyttää esimerkiksi seuraavalla kerralla kertauksena.

Toteutusvinkki 3: Akela tuo rakentelupaikalle kasan erilaisia puun ja laudan kappaleita sekä nauloja ja ruuveja ja työkaluja. Jokainen sudenpentu tai pienet sudenpenturyhmät valmistavat materiaaleista haluamansa työn. Vain mielikuvitus on rajana. Mukavia rakennelmia ovat esimerkiksi laivat, autot tai eläimet.

 

Maalaan tai lakkaan

Sudenpentu osaa lakkaamisen ja maalamisen perustaidot.

Kuvaus: Sudenpennut maalaavat tai lakkaavat jonkin esineen.

Johtajan tehtävä: Akela varaa paikalle tarvittavat materiaalit (maali, lakka, pensselit, telat, sudit, sieni, suojavälineet (jätesäkki, josta suojakaapu, paperia lattialle jne.), maalarinteippi, tärpätti tai muu pesuaine). Akela ohjaa työkalujen turvallisessa ja oikeaoppisessa käytössä.

Kesto: 60 min

Paikka: Kämppä, muu

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Rakentelu, Työkalut

Toteutusvinkki 1: Sudenpennut tutustuvat erilaisiin maaleihin ja työvälineisiin. Akela voi tuoda paikalle erilaisia maali- ja lakkapurkkeja. Sudenpennut tutkivat purkkeja. Mihin tarkoitukseen mikäkin tuote sopii? Sudenpennut valitsevat sopivan maalin tai lakan ja viimeistelevät rakentelujäljessä tekemiään töitä. Akela muistuttaa sudenpentuja hyvän ilmanvaihdon merkityksestä maalaus- ja lakkaustöissä.

Toteutusvinkki 2: Askel voidaan tehdä Yhdessä tuumin -jäljen tai Kädentaidot- jäljen osana, jolloin osallistutaan talkoisiin ja kunnostetaan koloa, kämppää tai venettä. Sudenpennut voivat esimerkiksi maalata kolon seinää tai kunnostaa kolon ovia.

Toteutusvinkki 3: Pöytä tai jokin muu kunnostamista vaativa esine tarjoaa sudenpennuille oivan tilaisuuden hiomiseen ja lakkaamiseen.

 

Poraan reikiä

Sudenpentu osaa käyttää turvallisesti poraa.

Kuvaus: Sudenpentu tutustuu porakoneen turvalliseen käyttöön ja rakentaa jotakin poraamalla.

Johtajan tehtävä: Akela varaa paikalle tarvittavat työkalut ja rakentelu materiaalit sekä ensiapuvälineet. Akela ohjaa työkalujen turvallisessa ja oikeaoppisessa käytössä.

Kesto: 60 min

Paikka: Kämppä

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Rakentelu, Työkalut

Toteutusvinkki 1: Lauma tutustuu porakoneen turvalliseen käyttöön. Sudenpennut harjoittelevat käsikäyttöisen porakoneen (vintilän) käyttämistä ja erikokoisten reikien tekemistä. Kun työkalun käyttö osataan, valmistavat sudenpennut kynätelineet. Kynätelineen tekemiseen tarvitaan noin 10 cm leveän ja 10 cm pitkän puupalikan. Jokainen sudenpentu poraa puupalikkaan reikiä kynien säilytystä varten haluamallaan tavalla. Lopuksi kynätelineet hiotaan ja haluttaessa myös lakataan tai maalataan.

 

Rakennan oman käyttötavaran

Sudenpentu oppii rakentamisen perustaitoja ja käyttää tekemäänsä kojetta.

Kuvaus: Sudenpennut tekevät jonkin monivaiheisen rakennelman, jota he käyttävät myöhemmin.

Johtajan tehtävä: Akela auttaa rakennelman tekemisessä. Hän valmistaa etukäteen mallin ja ohjaa työkalujen turvallisessa ja oikeaoppisessa käytössä. Akela hankkii tarvittavat rakennusaineet.

Kesto: Ilta

Paikka: Kämppä, muu

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Rakentelu, Työkalut

Toteutusvinkki 1: Puukeppiin porataan paksun rautalangan mentävä reikä noin 5 cm kepin päästä. Reiän läpi laitetaan paksu rautalanka, josta taivutetaan neliö. Rautalangan päät kierretään toisiinsa kiinni. Ohuesta rautalangasta leikataan kaksi noin 60 cm:n pätkää. Ohuet rautalangat kiinnitetään paksuun rautalankaan puun molemmin puolin. Ohuet rautalangat kierretään halsterin alapuolelta paksun rautalangan ympäri. Kun halsteri on valmis, voidaan sillä paistaa voileipiä. Voileivät tehdään valmiiksi maustamalla ja täyttämällä ne erilaisilla aineksilla. Valmiit leivät kääritään folioon. Voileivät laitetaan halsterin päälle ja kiinnitetään rautalangoilla. Leipiä paistetaan varovasti hyvällä hiilloksella nuotiossa.

Tarvikkeet: puukeppejä (50 cm pitkä, halkaisija 5 cm), pora, ohutta ja paksua rautalankaa, rautalangan katkaisuun sopivat pihdit, foliota sekä leipää ja täytteitä, kuten kinkkua, juustoa, tomaattia, mausteita

 

Siivoan työntekoni jäljet ja osaan säilyttää oikein työkaluja

Sudenpentu osaa siivota jälkensä.

Kuvaus: Lauma huolehtii yhdessä siivoamisesta ja työkalujen säilytyksestä. Tämä aktiviteetti toteutetaan samaan aikaan jäljen muiden aktiviteettien kanssa.

Johtajan tehtävä: Akela neuvoo sudenpentuja työkalujen oikeaoppisessa kuljettamisessa ja osoittaa niille oikeat paikat. Akela huolehtii, että jokainen sudenpentu osallistuu siivoamiseen ja jälkien korjaamiseen. Tarvittaessa akela osoittaa sudenpennuille sopivia ja selkeitä tehtäviä.

Kesto: 30 min

Paikka: Kämppä, muu

Kasvatustavoite: Elämänhallinta, Johonkin kuuluminen ja sitoutuminen

Taitoalue: Arkielämän taidot, Rakentelu, Työkalut

Toteutusvinkki 1: Puukeppiin porataan paksun rautalangan mentävä reikä noin 5 cm kepin päästä. Reiän läpi laitetaan paksu rautalanka, josta taivutetaan neliö. Rautalangan päät kierretään toisiinsa kiinni.

Ohuesta rautalangasta leikataan kaksi noin 60 cm:n pätkää. Ohuet rautalangat kiinnitetään paksuun rautalankaan puun molemmin puolin. Ohuet rautalangat kierretään halsterin alapuolelta paksun rautalangan ympäri.

Toteutusvinkki 2: Työkalujen huoltaminen ja puhdistaminen ovat osa niiden käyttöä. Sudenpennut tarkistavat huoltoa vaativat työkalut. He vaihtavat akelan opastuksella vaikka kaarisahan terän tai teroittavat puukot.

 

Oma jälki: Metsävarat

Tavoite: Tutustuu metsän kasvuun sen eri vaiheissa ja metsän hoitoon.

 

Vierailen laumani kanssa metsäkohteella

Kuvaus: Tehkää retki laumanne kanssa lähialueen metsätalouskohteelle. Paikallinen Metsänhoitoyhdistys tai Metsäkeskuksen edustaja auttaa mielellään ja kertoo mistä löytyy lähin vierailuun sopiva kohde. Miltä tuntuu vierailla tällaisella paikalla?

Johtajan tehtävä: Ottaa yhteyttä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen tai metsäkeskuksen paikallisosastoon ja sopia vierailua metsäkohteella.

Toteutusvinkki 1: Miettikää ennen vierailua kokouksessa mitä kaikkea metsätyömaasta tulee mieleen. Piirtäkää yhdessä kuva metsätyömaasta.

Toteutusvinkki 2: Ottakaa yhteys paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen ja sopikaa vierailu metsätyökohteella. Voitte pyytää asiantuntijaa mukaan, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista niin kysykää missä paikassa lähistöllä voisitte vierailla. Muistakaa ottaa valokuvia paikasta!

Toteutusvinkki 3: Metsätyökohteella vierailun jälkeen voitte piirtää uuden kuvan. Minkälainen mielikuva nyt on metsätyökohteesta? Voitte myös lisätä kohteella ottamianne valokuvia osaksi piirustusta.

 

Istutan laumani kanssa puun tai kasvin ja seuraan sen kasvua

Sudenpentu havainnoi kasvin kasvua ja seuraa sen etenemistä. Sudenpentu ottaa vastuuta kasvin hoidosta ja kehittää samalla omaa pitkäjänteisyyttään.

Kuvaus: Lauma istuttaa yhdessä puun tai pensaan kolon pihalle tai jokainen sudenpentu idättää itselleen jonkin viherkasvin. Laumaseuraa kasvien kasvua ja huolehtii niistä.

Johtajan tehtävä: Akela opastaa sudenpentuja kasvien istutuksessa ja kasvatuksessa. Nokkapentu toimii esimerkkinä ja toisten apuna.

Kesto: 30 – 60 min

Paikka: Kolo

Kasvatustavoite: Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Luonnonsuojelu, Luonnontuntemus, Ympäristö

Toteutusvinkki 1: Lauma osallistuu taimien istutukseen isommassa talkootapahtumassa.

Toteutusvinkki 2: Lauma istuttaa kolon pihalle nimikkopuun tai pensaan, jonka kasvusta sudenpennut huolehtivat koko partiolaisuutensa ajan. Jos kolon pihalle ei voi istuttaa mitään, voidaan lähimetsästä etsiä maanomistajan luvalla kummipuu tai -pensas seurattavaksi.

Toteutusvinkki 3: Jokainen sudenpentu idättää itselleen viherkasvin ja seuraa sen kasvua. Lauma voi esimerkiksi laatia oman seurantakorttinsa, johon merkitään kasvun merkittävät vaiheet (sirkkalehdet, varsinaiset lehdet, kukinto, kukan avautuminen...). Kasvi on myös oiva lahjaidea sudenpennun kotiväelle.

Toteutusvinkki 4: Tutustukaa WWF:n projektitehtävään puun istuttamiseksi omaan lähiympäristöön. Tutkailkaa ympäristöä kolon lähettyvillä. Mikä olisi paras paikka uuden puun istuttamiseen kolon lähettyvillä. Etsikää kolme paikkaa, joihin olisi kiva istuttaa puu ja merkitkää ne kaupunginosan karttaan. Lisää vinkkejä lähiympäristön tutkailuun ja puuprojektiin löytyy täältä.

Metsien monimuotoisuus, mitä se tarkoittaa?

Sudenpennut tutustuvat metsien monimuotoisuuteen ja oppivat uhanalaisista lajeista.

Kuvaus: Metsien monimuotoisuus on todella vaikea käsite. Mitä se oikeastaan edes tarkoittaa? Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan elämän koko kirjoa; lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Sudenpennut suorittavat WWF:n kehittämiä monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä, joissa muun muassa pelataan sananselityspeliä monimuotoisuudesta ja luodaan uudenlaisia lajeja maailmaan.

Johtajan tehtävä: Tutustua luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen etukäteen täällä ja pohtia miten tästä voidaan puhua sudenpennuille. Vetää aktiviteetit.

Kesto: 30 – 60 min

Paikka: Kolo

Kasvatustavoite: Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Luonnonsuojelu, Luonnontuntemus, Ympäristö

Toteutusvinkki 1: Virittäytykää tunnelmaan leikkimällä seuraavia leikkejä: 

(1) ÄÄNIMAISEMA Seisotaan piirissä. Jokainen osallistuja miettii hetken hiljaa, millaisia ääniä on metsässä tai meressä. Ohjaajan merkistä laitetaan silmät kiinni ja jokainen alkaa tehdä valitsemaansa ääntä/ääniä.

(2) ULKOTEHTÄVÄ: ETSI PUU, JOKA KUTSUU Etsi sellainen puu, joka ikään kuin kutsuu sinua luokseen. Mene puun luo, katsele sitä, tunnustele ja haistele, miltä puuystäväsi tuntuu. Halaa puuta tai istu selkä puunrunkoa vasten. Kuuntele, onko puulla jokin viesti sinulle. Jos halutaan, voi jokainen kertoa omasta kokemuksestaan muille.

Toteutusvinkki 2: Keksikää yhdessä tarina, joka kertoo uhanalaisuudesta ja sisältää opetuksen. Istukaa piirissä. Edessänne lattialla tai pöydällä on laput, joihin on kirjoitettu seuraavat sanat (yksi kuhunkin lappuun): OIKEUS, TULEVAISUUS, MONIMUOTOISUUS, LUONNONSUOJELU, VASTUU, YMPÄRISTÖ. Nämä löytyvät valmiina Sanoja uhanalaisuudesta –tiedostosta. Yksi osallistujista aloittaa tarinan kertomisen yhdellä sanalla. Jokainen jatkaa sen jälkeen tarinaa vuorollaan sanomalla yhden sanan. Kun lause tulee loppuun, viimeisen sanan sanonut sanoo myös ”piste”. Tarinan tulee kertoa uhanalaisuudesta ja sitä tulee yrittää johdatella oikeaan suuntaan. Ennen kuin tarina voi loppua, kaikki lapuilla olevat sanat on pitänyt sisällyttää tarinaan. Lapulla olleen sanan käyttänyt voi ottaa lapun itselleen. Kun on tultu tarinan loppuratkaisuun, tarina päätetään sanoilla: ”Tämän tarinan opetus on se, että…” Tähän keksitään taas lopetus sana kerrallaan. Kuka vaan osallistujista voi aloittaa tarinan päättämisen. Jotta tarina pysyisi aiheessa, voitte aluksi sopia tarinalle puitteet. Esimerkiksi missä se tapahtuu ja keitä päähenkilöt ovat.

 

 

Tarinat -jälki: Metsäiset tarinat

Sudenpentu tutustuu tarinoiden kautta metsään ja puuhun liittyvään suomalaiseen kansanperinteeseen. Metsäiset tarinat jäljen voi suorittaa syksyn aikana useassa eri kokouksessa. Osa-alueet vievät noin 10-30 minuuttia. 

Kuvaus: Akela kertoo metsään liittyvän tarinan, jonka sudenpennut kuvittavat. Jokainen sudenpentu tekee yhden kuvan. Piirtäkää, valokuvatkaa, leikatkaa lehdistä kuvia tai maalatkaa tarinaan kuvitus. Yhdistäkää kuvat yhteiseksi kuvatarinaksi. Vaihtoehtoisesti voitte harjoitella luetun ymmärtämistä. Lukekaa tarinat itse ja kuvittakaa. Jokainen voi myös kuvittaa koko tarinan vaikka tekemällä sarjakuvan. Käyttäkää esimerkiksi saduttamalla syntyneitä tarinoita, niin jokainen saa kuvittaa aivan omaa kertomustaan.

Jälki koostuu seuraavista osioista:

Toteutusvinkki 1: Kesto noin 30 minuuttia. Kirjoittakaa yhdessä sudenpentulauman kanssa oma metsätarinanne. Tai tehkää jokainen oma! Ketä metsässä asustaa? Minkälaisia puita siellä on? Minkälainen on puun tarina?

Toteutusvinkki 2: Kesto noin 10 minuuttia. Esimerkkejä metsätarinosta löydät muun muassa Luston sivuilta sekä Suomen Metsäkeskuksen sivuilta. Alla kaksi opettavaista esimerkkitarinaa:

Kartonki-Aino tarina

Satukirja kertoa siitä, miten maitopurkki tehdään. Satu alkaa metsässä, jossa kaadetaan puita maitopurkin raaka-aineeksi, ja päättyy valmiiseen maitopurkkiin keittiön pöydällä.

http://www.smy.fi/materiaali/kartonki-aino/              

  • Metsäankka –satukirja

Satukirja kertoo siitä, miten puusta syntyy lautoja ja miten laudoista tehdään puulelu, Metsäankka.

http://www.smy.fi/materiaali/metsaankka/

Toteutusvinkki 3: Tapio, metsän jumala tai kuningas. Kesto noin 10 minuuttia.

Satu: "Kauan sitten esi-isämme uskoivat, että oli olemassa metsän jumala tai kuningas nimeltä Tapio. Tapio hoiti ja hallitsi metsää ja suojeli metsäneläimiä. Hänellä oli valta antaa metsästäjille saalista tai antaa eläinten päästä karkuun. Tapio asui Tapiola-nimisessä metsässä, ja hänen vaimonsa oli metsän jumalatar Mielikki. Tapio oli ihmisen kaltainen, ja hän saattoi tulla istumaan leirinuotiolle. Hän oli uskomattoman pitkä, kuin metsäkuusi, ja hänen päänsä nousi kuusenlatvojen korkeudelle. Hän pystyi kuitenkin muuttamaan kokoaan ja muotoaan. Joskus hän muutti muotoaan linnuksi. Tapiolla oli pöytä matalakasvuisen ja tuuhean kuusen päällä. Ihmiset toivat Tapion pöydälle lahjoja, uhrilahjoja. Lahjaksi annettiin ruokatarvikkeita tai osa saaliista. Näin saatiin metsästysonnea ja pysyttiin hyvissä väleissä Tapion kanssa. Tapiosta ja hänen perheestään kerrotaan myös Kalevalassa. Esi-isämme kunnioittivat suuresti metsää ja sen asukkaita, niin eläimiä kuin muitakin olentoja."

Miten metsään suhtaudutaan nykyään? Liittyykö metsään yhä jotain salaperäistä ja pyhää? Miten nykyään voidaan saada metsästysonnea?
Mitä mieltä olette roskaamisesta ja siitä, että kokonaisia metsiä hakataan? Kunnioittavatko nykyajan ihmiset metsää ja sen asukkaita?

Tähän tehtävään voit myös pyytää toteutusapua Eräkummeilta! Katso lista Eräkummeista täältä.

Toteutusvinkki 4: Satu karhusta.

Kesto noin 30-45 minuuttia. Tarvikkeet: Lappu, jossa on karhun eri lempinimiä. Mahdollisesti karhua esittävä käsinukke tai pehmolelu.

Johdanto: "Esi-isillemme karhu oli pyhä eläin. Karhu ei ollut mikään tavallinen metsäneläin vaan paremminkin metsän ihminen, jonka uskottiin ymmärtävän puhetta. Sitä pidettiin hyvin älykkäänä metsän valtiaana. Karhulla oli monia tuntemattomia voimia, ja sitä kunnioitettiin. Karhua ei pidetty petoeläimenä, eikä sen uskottu hyökkäävän ihmisen kimppuun ilman erityistä syytä. Jos karhu vihastui ja hyökkäsi ihmisen kimppuun, uskottiin, että noita oli loitsinut karhun vihoihinsa."

Ota esiin käsinukke tai pehmolelu, jos sellainen on mukana ja sen käyttö tuntuu luontevalta. Anna eläimen puhua. Tämä sopii hyvin vielä nuoremmille sudenpennuille. Voitte seistä ringissä.

Satu karhusta ja muurahaisesta: 

Karhu kohtasi metsässä kulkiessaan muurahaisen. Se katseli säälivästi pientä eläintä suuren männyn juurella.
- Kyllä osaatkin olla pieni ja vähäpätöinen. Katsohan, miten suuri ja mahtava minä olen, sanoi karhu.
Karhun rehentely ei tehnyt muurahaiseen kovinkaan suurta vaikutusta. Se vilkaisi karhua huolettomasti ja sanoi:
- Sinä olet kyllä paljon minua suurempi ja voit olla voimakaskin, mutta et niin voimakas kuin minä!
Karhua moinen väite huvitti. Sitä alkoi naurattaa niin kovasti, ettei naurusta ollut ollenkaan tulla loppua. Muurahainen odotti kohteliaasti, kunnes karhu oli rauhoittunut, ja sanoi sitten:
- Mehän voimme koettaa. Kumpikin kantaa itsensä kokoisen kiven suussaan männyn latvaan.
- No kaikkea tässä vielä pitää yrittää, murisi karhu, mutta suostui kuitenkin kilpaan.
Muurahainen otti maasta kiven, joka oli samankokoinen kuin se itse, ja kantoi sen suussaan männyn latvaan. Sieltä se huusi ”täällä ollaan” ja toi kiven saman tien alas. Karhu koetti ottaa suuhunsa kiveä, joka oli yhtä suuri kuin se itse, mutta eihän siitä mitään tullut. Kiven viemisestä puun latvaan ei kannattanut edes haaveilla. Karhun ei auttanut muu kuin myöntää häviönsä pienelle muurahaiselle. Niin vihaiseksi se kuitenkin tuli tappiostaan, että sieppasi muurahaisen kämmeneensä ja söi sen. Siitä lähtien ovat karhut syöneet muurahaisia.

Leikki: Karhu – metsän kuningas
Koska karhun luultiin ennen ymmärtävän puhetta, ihmiset eivät saaneet sanoa karhun nimeä eli nimeä Karhu. Nimi oli liian pyhä ääneen lausuttavaksi, ja sen lausumisesta saattoi seurata epäonnea. Jos ihminen sanoi karhun nimen, karhu saattoi kääntyä vihaisena. Siksi karhusta käytettiin erilaisia kiertoilmauksia ja lempinimiä. Karhun lempinimiä ovat muun muassa Otso, Kontio, Mesikämmen ja Nalle.
Tutustukaa ensin ryhmässä karhun lempinimiin (vanhoihin ja uusiin). Keksivätkö lapset lisää nimiä? Miksi karhu on saanut osan näistä nimistä? Leikkiin valitaan yksi tai useampi karhu ryhmän koosta riippuen. Loput lapsista ovat esi-isiämme. Merkitse alue, joka on ihmisten turvapaikka eli koti. Karhu tai karhut nukkuvat esimerkiksi puunjuurella tai kiven takana. Ihmiset kuljeskelevat metsässä/alueella etsien ruokaa tai polttopuita nuotioon. Ruoan ja polttopuiden löytämiseksi on kuljettava kauas kotoa. Eräkummin merkistä (nosta käsi korkealle ilmaan) ihmiset huomaavat, että lähistöllä on karhu, ja alkavat huudella sen lempinimiä. ”Oletko hereillä...?” Karhun/karhujen silmät pysyvät kiinni. Jos joku huutaa karhun oikean nimen, karhu herää vihaisena. Se yrittää saada kiinni kaikki metsässä tai alueella liikkuvat ihmiset. Ihmiset yrittävät pelastautua juoksemalla takaisin kotiin. Kiinnijääneistä tulee karhuja seuraavalle kierrokselle. Karkuun päässeet ihmiset ja edellisen kierroksen karhu/karhut ovat
seuraavalla kierroksella metsässä kierteleviä ihmisiä. Myös aikuiset osallistuvat leikkiin. Jos aikaa riittää, leikkiä voi toistaa useita kertoja. 

Miettikää lopuksi yhdessä, mitä tulee tehdä, jos törmää metsässä karhuun.

Retki

Osallistun yöretkelle:

Sudenpentu saa retkeilykokemusta osallistumalla lauman yö retkelle. Sudenpentu osaa olla yön poissa kotoa.

Kuvaus: Lauma lähtee yöretkelle. Retki voi suuntautua kämpälle tai metsään sudenpentujen taito- ja kokemustason mukaan. Jos sudenpennut ovat vielä kokemattomia retkeilijöitä, kannattaa retki suunnata leirikeskukseen tai kämpälle. Ensimmäistä kertaa yö retkellä olevalle sudenpennulle riittää paljon haastetta itsestään ja tavaroistaan huolehtimisessa. Sudenpentu harjoittelee kotoa poissa olemista ja omista tavaroistaan huolehtimista. Lauma nauttii luonnosta, leikkii, tekee ruokaa ja ruokailee

ja kartuttakaa retkeilykokemusta. Retkeen on helppo yhdistää askelia myös muista jäljistä: sudenpennut voivat sytyttää nuotion ja veistellä makkaratikkuja tai tehdä trangialla retkiruokaa ja tutkia kasveja.

Johtajan tehtävä: Akelan tehtävänä on huolehtia retken järjestelyistä ja siitä, että kodeilla on riittävän ajoissa tieto retkestä sekä ohjeet retkelle mukaan otettavista tavaroista. Monilla vanhemmilla ei ole omakohtaista kokemusta luonnossa olemisesta. Sudenpentujen mukaan otettavia varusteita täytyykin määritellä todella tarkasti.

Kesto: Yön yli

Paikka: Retki

Kasvatustavoite: Elämänhallinta, Luontosuhde

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Retkeily

Toteutusvinkki 1: Sudenpennut osallistuvat retken suunnitteluun miettimällä varustelistaa ja oikeaa pukeutumista. Retkikohteesta voidaan katsella kuvia ja siten saada selkeämpi käsitys siitä, mihin ollaan

menossa.

Toteutusvinkki 2: Retkipaikalla akela esittelee sudenpennuille, missä mitäkin on. Sudenpennut tarvitsevat tarkkoja ohjeita esimerkiksi ulkovessankäyttämisestä, kaivon pumppaamisesta ja muista kokeneemmalle retkeilijälle itsestään selvistä asioista.

 

Osaan huolehtia puhtaudestani retkellä

Sudenpentu ymmärtää hygienian merkityksen retkellä ja tietää, miten voi huolehtia hygieniastaan retkiolosuhteissa.

Kuvaus: Akelan tehtävänä on muistuttaa sudenpentuja retkiolosuhteissa käsien- ja hampaiden pesusta. Nokkapennulle voi antaa vastuutehtäväksi huolehtia siitä, että oma pentue pesee hampaansa.

Johtajan tehtävä: Akela auttaa sudenpentuja yhdessä päättämisessä. Hän antaa ideoita esityksen tekemiseen ja ohjaa nukketeatteritekniikassa (esim. liikutetaan vain sitä nukkea, joka puhuu). Nukketeatterin tekemisestä löytyy kirjallisuutta ja netistä voi hakea esimerkiksi hakusanoilla ohjeita nukketeatteriesityksen tekemiseen.

Kesto: 15 min

Paikka: Retki

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Itsestä huolehtiminen, Retkeily

Toteutusvinkki 1: Lauma valitsee, millaisia omasta puhtaudesta huolehtimiseen tarvittavia tarvikkeita kannattaa pakata mukaan eripituisille retkille ja mitä ei. Akelalla voi olla mukana pesupussi, jossa on erilaisiapeseytymisvälineitä. Sudenpennutsaavat valita tärkeimmät ja tarpeellisimmat mukaan. Tarvitaanko jalkakylpysuolaa, entä mahtuuko sähköhammasharja reppuun?

Toteutusvinkki 2: Lauma voi tehdä bakteeriviljelmän käsien bakteereista. Petrimaljaan valmistetaan apteekista saatavasta agar-jauheesta ja vedestä bakteerien kasvatuspohja. Petrimaljan voi jakaa kahteen sektoriin esim. piirtämällä tussilla pohjan ulkopuolelle viivat. Alueet kannattaa numeroida. Jähmettyneeseen jauheeseen painetaan kevyesti pesemättömän käden sormi toiseen sektoriin ja pestyn ja huolellisesti huuhdellun käden sormi toiseen. Näytteitä voi kasvattaa huoneen lämmössä tai lämpöpatterin päällä parin päivän ajan (kunnes niissä näkyy kasvustoa). Tämän jälkeen ne on hyvä siirtää jääkaappiin odottamaan seuraavaa partioiltaa. Bakteereja kasvatetaan malja ylösalaisin, jolloin muodostuvat vesipisarat eivät tuhoa viljelmää. Kannen voi teipata kiinni maljaan, mutta kuitenkin niin, että maljassa pääsee ilma vaihtumaan. Seuraavalla kerralla tutkitaan millaista kasvustoa pesemättömistä ja pestyistä käsistä on tullut.

 

Osaan pukeutua oikein retkelle

Sudenpentu saa positiivisen retkikokemuksen oikein varustautuneena.

Kuvaus: Sudenpentu oppii pukeutumaan sääolosuhteet huomioon ottaen. Vaikka asiaa voi harjoitella kokouksessa täytyy sudenpennun saada myös kokemus pukeutumisestaan retkiolosuhteissa ulkona.

Johtajan tehtävä: Akela tutustuttaa sudenpennut oikeaan retkipukeutumiseen.

Kesto: 30 min

Paikka: Retki

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Itsestä huolehtiminen, Retkeily

Toteutusvinkki 1: Lauma leikkii vaateviestiä, johon tarvitaan erilaisia varusteita, esimerkiksi kumisaappaat, pipoja ja sadetakkeja. Akela huutaa säätilan, ja joukkueen jäsenet valitsevat vuorollaan sen mukaisenvarustuksen, kiertävät juosten määrätyn kohteen ja palaavat takaisin. Kun vaatteet on riisuttu, on seuraavan säätilan ja joukkueen jäsenen vuoro.

Toteutusvinkki 2: Lauma piirtää ihmisen kuvan tai käyttää valmista monistetta tai elävää mallinukkea. Sudenpennut värittävät kuvaan ne alueet sinisellä, joiden he epäilevät paleltuvan herkimmin. Oikeat vastaukset käydään läpi akelan johdolla. Seuraavaksi sudenpennut saavat miettiä, miten nuo paikat olisi järkevin suojata.

Toteutusvinkki 3: Sudenpennut tekevät paperinuket ja piirtävät niille eri säätiloihin sopivia vaatteita.

 

Tiedän, mitä tarvitaan mukaan retkelle

Sudenpentu tietää, mitä varusteita yö retkelle tarvitaan ja osaa itse pakata varusteensa reppuun. Sudenpentu saa kokemuksen siitä, mihin mitäkin tavaraa retkellä tarvitaan.

Kuvaus: Sudenpentu oppii tietämään mitä tavaroita retkellä tarvitaan ja miten ne kannattaa pakata reppuun niin että ne löytyvät helposti. Tavaroiden pakkaamista on helpoin harjoitella retkellä. Sudenpennun reppu tyhjennetään ja katsotaan, mitä kaikkea on mukana ja miten ne kannattaa rinkassa sijoitella. Tärkeää on, että sudenpentu saa myös kokemuksen mihin mitäkin tavaraa retkellä tarvitsee. Johtajan tehtävä: Akela opastaa retkellä sudenpentuja hallitsemaan tavaroitansa ja auttaa sudenpentua valitsemaan repusta tilanteeseen sopivia tavaroita. Sudenpennulle ei ole välttämättä itsestään selvää, että esimerkiksi mukaan pakattua lamppua voi käyttää, kun etsitään tavaroita repusta tai että istuinalusta otetaan mukaan, kun ryhdytään veistelemään tai mennään iltanuotiolle.

Kesto: 30 min

Paikka: Kolo, retki

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Itsestä huolehtiminen, Retkeily

Toteutusvinkki 1: Lauma käy yhdessä läpi retken suunnitelman vaihe vaiheelta ja miettii samalla, mitä tarvikkeita missäkin kohdassa tarvitaan. Akelalla voi olla mukana valmiiksi pakattu esimerkkireppu, jonka sisältöön tutustutaan.

Toteutusvinkki 2: Akela ottaa mukaansa valmiiksi pakatun esimerkkirepun, jonka sisältöön tutustutaan.

Toteutusvinkki 3: Sudenpennut piirtävät tai leikkaavat lehdistä retkellä tarvittavien varusteiden kuvia. Kuvat kiinnitetään piirrettyyn isoon reppuun.

Toteutusvinkki 4: Sudenpennut leikkivät muistileikkiä Lähdin retkelle ja otin mukaani… Jokainen keksii jonkun retkellä tarvittavan tavaran ja lisää sen luettelon jatkoksi. Ensimmäinen: ”Lähdin retkelle ja otin mukaani makuualustan.” Toinen: ”Lähdin retkelle ja otin mukaani makuualustan ja istuinalustan.” Kolmas: ”Lähdin retkelle ja otin mukaani makuualustan, istuinalustan ja otsalampun.”… jne.

Toteutusvinkki 5: Repunpakkausviesti. Pakataan viestinä reppuun yöretkitavarat. Tavarat voidaan valita isosta tavarakasasta. Viestissä voi olla apuna myös varusteluettelo.

 

Osallistun majoitteen pystyttämiseen

Sudenpentu toimii ryhmässä ja saa kokemuksen majoitteen pystyttämisestä.

Kuvaus: Sudenpentu on mukana pystyttämässä lippukunnassa tavallisesti käytössä olevaa majoitetta. Majoitteiden pystyttämistä voi harjoitella koloillassa kolon lähimaastossa, mutta askel sopii hyvin myös yhdistettäväksi retken tai leirin ohjelmaan. Majoitteen pystyttämisessä sudenpennut voivat hyvin opetella myös solmuja, joita pystyttämisessä tarvitaan.

Johtajan tehtävä: Akela johtaa majoitteen pystyttämistä ja jakaa tehtäviä sudenpennuille.

Kesto: 30 min

Paikka: Retki, leiri

Kasvatustavoite: Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen, Luontosuhde

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Retkeily

Toteutusvinkki 1: Lauma katselee yhdessä sopivan telttapaikan ja käy pystyttämisen jälkeen läpi telttatapoja: oleillaan rauhallisesti, sopu sijaa antaa, sateella ei kosketa kattoon.

Toteutusvinkki 2: Sudenpennut pystyttävät teltan akelan opastuksella. Jos ja kun intoa riittää, voidaan lauma kokeilla pystyttää kaikki lippukunnasta löytyvät majoitteet.

 

Suunnittelen retken yhdessä laumani kanssa

Sudenpentu osallistuu retken suunnitteluun ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin.

Kuvaus: Sudenpennut suunnittelevat yhdessä retkeä esimerkiksi retken ohjelmaa tai osaa siitä, ruokalistaa tai retken kohdetta.

Johtajan tehtävä: Akela johtaa suunnittelua ja keskustelua sekä auttaa laumaa tekemään päätöksiä. Nuori lapsi ei välttämättä pysty itse yksin keksimään vaihtoehtoja. Valitseminen voi olla hankalaa myös, mikäli vaihtoehtoja on liian monta.

Kesto: 30 min

Paikka: Kolo, retki

Kasvatustavoite: Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen

Taitoalue: Luova ajattelu, Retkeily

Toteutusvinkki 1: Suunnittelurastit Sudenpennut kiertävät pentueittain retkensuunnittelurasteilla. Yhdellä rastilla he pääsevät ehdottamaan, mitä kaikkea retkellä olisikiva tehdä; suunnistusta, veistelyä, maastorataa vai makkaranpaistoa? Sudenpennut voivat ehdottaa myös tiettyä jälkeä, jonka ympärille retki voidaan suunnitella. Akela voi etukäteen valita muutaman jäljen, joista lauma saa äänestää kiinnostavimman. Toisella rastilla sudenpennut voivat ehdottaa lempiruokiaan ja kolmannella rastilla voidaan vaikka etsiä kartalta retkikohteen ympäristöstä kiinnostavia käyntikohteita.

 

Teen itselleni järkevät retkieväät

Sudenpentu tietää, millaisia eväitä retkelle kannattaa ottaa mukaan.

Kuvaus: Sudenpennut suunnittelevat tukevat ja monipuoliset eväät. Lauma valmistaa eväät yhdessä ennen retkelle lähtöä tai sudenpennut voivat valmistaa eväät suunnitelmiensa mukaan kotona. Askeleeseen voi myös yhdistää kotikokkijäljessä opetellun terveellisen ruokailun lautasmallin. Sitä voi käyttää pohjana retkieväiden ja retken ruokailujensuunnittelussa. Leirikokkijäljessä puolestaan harjoitellaan ostoslistan tekemistä, ja myös sen voi yhdistää tähän, kuten lauman kanssa kaupassa käymisenkin.

Johtajan tehtävä: Akela järjestää retkieväiden suunnittelun ja tekemisen sekä auttaa sudenpentuja eväiden valmistamisessa.

Akelan tehtävänä on myös huomioida ruokavalioiden vaatimukset askelta tehtäessä.

Kesto: 30 min

Paikka: Kolo, retki

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Itsestä huolehtiminen, Retkeily, Ruokakulttuuri

Toteutusvinkki 1: Sudenpennut voivat tehdä haastattelun esimerkiksi lippukunnassa toimivien samoajien tai vaeltajien suosikkiretkieväistä. Haastattelemalla saatua tietoa voidaan järjestää ja katsoa, mitkä eväät ovat kaikkein suosituimpia, jonka jälkeen pohditaan mistä suosituimmuus voisi johtua (säilyvyys, energia, täyttävä, herkullinen).

Toteutusvinkki 2: Sudenpennut voivat valmistaa retkieväät itselleen esimerkiksi viikonlopun kämppäretkellä tai leirillä tehtävää pientä patikkaretkeä varten.

 

Tutustun retkikeittimeen

Sudenpentu tuntee retkikeittimen toimintaperiaatteen ja osaa koota retkikeittimen.

Kuvaus: Sudenpennut harjoittelevat retkikeittimen kokoamista, turvallista käyttämistä ja purkamista.

Johtajan tehtävä: Akela valvoo retkikeittimien käyttöä tarkkaan. On hyvä saada yksi aikuinen tai vanhempi partiolainen valvomaan yhtä retkikeitintä.

Kesto: 30 min

Paikka: Kolon pihassa, retkellä

Kasvatustavoite: Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Retkeily

Toteutusvinkki 1: Kokoamis- ja purkamisharjoitukset Sudenpennut voivat harjoitella retkikeittimen kokoamista ja purkamista erilaisina kilpailuina: kuka saa opetuksen jälkeen retkikeittimen nopeimmin kootuksi ja takaisin pakettiin? Osaavatko sudenpennut koota ja purkaa keittimen silmät kiinni? Kokoamisesta ja purkamisesta saa myös aikaiseksi hyvän viestileikin, jossa joukkueen ensimmäinen kokoaa trangian ja seuraava purkaa, kolmas taas kokoaa. Toinen vaihtoehto on, että haetaan trangian palasia viestinä, kunnes joukkueella on kaikki palaset. Sen jälkeen on aika koota trangia. Nopein joukkue voittaa.

Toteutusvinkki 2: Akela käy sudenpentujen kanssa läpi turvallisuusasioita, joita tulen ja polttoaineen käsittelyyn liittyy. Akela voi kertoa tarinaa, jossa huolimaton sudenpentu toimii keittimen kanssa vähän sinne päin. Sudenpennut reagoivat huolimattomaan tai virheelliseen keittimenkäyttöön etukäteen sovitulla merkillä.

Toteutusvinkki 3: Lauma valmistaa retkikeittimellä jotakin helppoa, esimerkiksi kuumaa mehua tai teetä, jotta sudenpennut oppivat myös käyttämään retkikeitintä oikeaoppisesti.

 

Leiritaidot

Sudenpentu osaa leirillä tarvittavia perustaitoja, joiden avulla viihtyy leirillä.

Kuvaus: Sudenpentu tutustuu leirielämän arkirutiineihin. Hän oppii varustautumaan leirille ja tietää, miten leirin arjessa selviää.

Olen yötä metsässä teltassa

Sudenpentu saa rohkeutta viettää yönteltassa metsässä. Hän oppii teltassa asumista niin, että teltassa on helpompi viettää leiriolosuhteissa useampikin yö.

Kuvaus: Lauma pystyttää teltan ja yöpyy siinä yhdessä. Yöpyminen teltassa on hyvä ottaa edellytykseksi ennen kuin sudenpennut voivat osallistua pidemmille leireille.

Johtajan tehtävä: Akelan tehtävänä on nukkua sudenpentujen kanssa ja pitää huolta turvallisuudesta. Akela tutustuttaa sudenpennut telttaelämän pieniin käytäntöihin, jotka helpottavat teltassa asumista. Tällaisia käytäntöjä ovat esimerkiksi teltan siisteydestä huolehtiminen, jokaiselle ja jokaisen tavaroille oman rauhan antaminen, teltan tuulettaminen, telttanarujen kiristämisen tarvittaessa ja se, että teltan kattoon

ja seiniin ei sateella kannata koskea tai laittaa tavaroita nojaamaan seiniä päin.

Kesto: Vuorokausi

Paikka: Metsä

Kasvatustavoite: Elämänhallinta, Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Retkeily

Toteutusvinkki 1: Lauma yöpyy ensimmäisen yön teltassa viikonloppuretken yhteydessä. Näin sudenpennuilla on leirille mennessä jo kokemus teltassa yöpymisestä.

Toteutusvinkki 2: Akela tekee sudenpentujen ensimmäisestä telttayöstä erityisen tapahtuman. Tehdään nukkumaanmenohetkestä mukava ja viihtyisä. Kerrotaan tarinoita ja kuunnellaan teltan ulkopuolelta ja teltasta sisältä kuuluvia ääniä. Aamulla pidetään teltassa yöpyneille juhlat ja annetaan vaikka diplomit ensimmäisen telttayön kunniaksi.

 

Osaan pakata leirivarusteet

Sudenpentu osaa valita varusteensa niin, että hänen on mahdollista saada positiivinen leirikokemus. Hän tietää, mitä hänellä on mukana leirillä ja osaa pitää tavaroistaan huolta aikuisen avustuksella.

Kuvaus: Sudenpentu tietää, mitä leirille tarvitaan mukaan ja opettelee pakkaamaan tavaransa tarkoituksenmukaisesti. Tavaroiden pakkaamisessa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että tavarat pysyvät kuivina (pakataan tavarat erillisiin pusseihin rinkan sisällä), varavarusteet laitetaan pohjimmaisiksi ja usein tarvittavat tavarat helposti saataville. Kannattaa opettaa sudenpennut myös heti alusta alkaen siihen, että rinkan ulkopuolella ei roiku valtavaa määrää nyssäköitä. Lähtökohtaisesti kaikki pakataan rinkan sisäpuolelle.

Johtajan tehtävä: Akela tutustuttaa sudenpennut leirillä tarvittaviin varusteisiin. Hän auttaa leirillä varusteista huolehtimisessa.

Kesto: 30 min

Paikka: Kolo, retki, leiri

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Retkeily

Toteutusvinkki 1: Akelalla voi olla mukanaan rinkka ja erilaisia tavaroita, joista osa on leirillä tarvittavia ja osa turhia. Sudenpentujen tehtävänä on pakata tarvittavat varusteet rinkkaan. Sudenpennut harjoittelevat pakkaamista myös yhdessä esimerkiksi sullovat makuupusseja suojapusseihinsa.

Toteutusvinkki 2: Sudenpennut valitsevat tavarakasasta leirille mukaan pakattavia tarvikkeita viestileikkinä. Samaan tai eri viestiin voi lisätä niiden pakkaamisen rinkkaan.

Toteutusvinkki 3: Sudenpennut laittavat leirillä rinkkansa rinkkatelineeseen tai muuhun maasta irti olevaan sovittuun paikkaan. Sudenpennut harjoittelevat sitä, että kun kaivaa jonkun tavaran rinkasta nostetaan tiellä olevat tavarat ensin pois ja sitten ladotaan ne takaisin rinkkaan. Rinkan ympäristöön ei jätetä mitään tavaroita lojumaan.

 

Osallistun teltan pystyttämiseen

Sudenpentu saa kokemusta teltan pystyttämisestä ja yhteistyön voimasta.

Kuvaus: Sudenpennut tutustuvat lippukunnan yleisesti käyttämiin leiritelttoihin. He tutustuvat teltan eri osiin ja nimiin. Sudenpennut harjoittelevat myös kiilojen valmistamista ja solmujen tekemistä. Lopuksi

he pystyttävät teltan yhdessä.

Johtajan tehtävä: Akela organisoi teltan pystyttämisen opettelun ja ohjaa sudenpentuja pystyttämisessä.

Kesto: 45 min

Paikka: Kolon piha, retki tai leiri

Kasvatustavoite: Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Retkeily

Toteutusvinkki 1: Sudenpentujen on helppoa oppia teltan pystyttämistä, jos he saavat kokeneemmasta pystyttäjästä henkilökohtaisen oppaan.

Toteutusvinkki 2: Sudenpennut voivat perehtyä teltan pystyttämiseen ensin kuvan tai kirjallisen ohjeen avulla.

Toteutusvinkki 3: Akela on kirjoittanut lapulle teltan osien nimityksiä (keskisalko, telttakeppi, oviaukko, lieve, maakiila, telttanaru…). Sudenpennut saavatkiinnittäänimilappujavalmiiksipystytettyyn telttaan

oikeille kohdille.

 

Huolehdin syömisestäni leirillä

Sudenpentu osaa huolehtia syömisestään leiriolosuhteissa, jotta leirikokemuksesta tulisi mukava.

Kuvaus: Sudenpentu tietää, miksi leirillä on tärkeää huolehtia syömisestä. Hän uskaltaa maistaa erilaisia leiriruokia. Sudenpentu muistaa pestä kätensä ennen ruokailua ja osaa pestä astiansa ruokailun päätteeksi.

Sudenpentu opettelee myös erilaisia ruokalauluja ja -huutoja.

Johtajan tehtävä: Akelan tehtävänä on perehdyttää sudenpennut leirinruokailukäytänteisiin.

Hän muistuttaa sudenpentuja syömisen tärkeydestä ja käsienpesusta. Akela rohkaisee sudenpentuja maistamaan erilaisia leiriruokia.

Kesto: 12 h

Paikka: Leiri

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Itsestä huolehtiminen

Toteutusvinkki 1: Sudenpennut saavat jokaisesta onnistuneesta ruokailusta (käsienpesu, ruuan syöminen, tiskaus) esimerkiksi kävyn nauhaan. Katsotaan miten monta käpyä lauma pystyy leirin aikana keräämään.

Toteutusvinkki 2: Sudenpennut saavat keksiä ruokalauluja ja -huutoja, joita lauma laulaa ja huutaa leirillä.

Toteutusvinkki 3: Sudenpennut opettelevat pesemään kätensä kunnolla ja riittävän pitkään. Sudenpennut voivat esimerkiksi laulaa kaksi kertaa Jänis istui maassa ja pestä käsiään koko sen ajan.

Toteutusvinkki 4: Sudenpennut laativat tiskausohjeet leirillä käytettäviksi.

 

Kokeilen telttasaunaa ja peseydyn leirillä

Sudenpentu osaa huolehtia puhtaudestaan leiriolosuhteissa. Hän saa uuden elämyksen kokeillessaan telttasaunaa.

Kuvaus: Sudenpentu opettelee huolehtimaan puhtaudestaan leiriolosuhteissa. Hän pesee kätensä vessassa käynnin jälkeen ja ennen ruokailua. Hän peseytyy telttasaunassa ja kokeilee mahdollisesti leirisuihkua.

Johtajan tehtävä: Akelan tehtävänä on opastaa sudenpennut huolehtimaan puhtaudestaan myös leiriolosuhteissa. Akela neuvoo, miten, milloin ja missä kädet pestään. Akela opastaa telttasaunassa käyttäytymiseen ja huolehtii turvallisuudesta.

Kesto: 45 min

Paikka: Leiri

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Itsestä huolehtiminen

Toteutusvinkki 1: Sudenpennut otetaan mukaan saunan lämmittämiseen, veden kantamiseen saunalle ja vaikka leirisuihkun pussin täyttämiseen hyvissä ajoin. Sudenpennut pääsevät leirillä telttasaunaan akelan opastuksella ja peseytyvät saunomisen yhteydessä.

Toteutusvinkki 2: Sudenpentujen kanssa voi tehdä kaikkien käyttöön saunomisohjeet. Vinkkiä saa esimerkiksi netistä löytyvistä saunomisohjeista, joita voi sitten soveltaa telttasaunan käytössä.

 

Osaan kuivattaa märät vaatteeni

Sudenpentu osaa huolehtia varusteistaan leiriolosuhteissa.

Kuvaus: Sudenpentuoppii, miten vaatteet kuivatetaan leiriolosuhteissa. Hän huolehtii siitä, että kosteat tai märät vaatteet laitetaan kuivumaan eikä mytyssä rinkkaan. Hän harjoittelee vaatteiden kuivattamista leirillä.

Sudenpennut käyttävät varusteiden kuivattamiseen saunaa tai rakentavat kuivatuspuita ja saappaidenkuivatustelineitä, ripustavat pyykkinaruja

varustetelttaan tai ulos.

Johtajan tehtävä: Akela opastaa ja muistuttaa sudenpentuja. Akela selvittää sudenpennuille mihin märät varusteet viedään ja miksi niitä ei tule jättäää märkänä reppuun.

Kesto: 15 min

Paikka: Retki, leiri

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Itsestä huolehtiminen

Toteutusvinkki 1: Lauma kokeilee erilaisista materiaaleista valmistettujen pyyhkeiden kuivattamista. Huomataan millaiset pyyhkeet kuivuvat nopeammin ja millaisten pyyhkeidenkuivuminen kestää kauan.

Kokeillaan myös samanlaisten pyyhkeiden kuivattamista levitettynä tai mytyssä / taiteltuna. Huomataan, että levitetty pyyheliina kuivuu nopeammin.

Toteutusvinkki 2: Lauma tekee jo leirin pystytysvaiheessa valmiiksi kuivatuspaikat uimavarusteille tai mahdollisille kastuneille vaatteille. Pohditaan myös missä varusteet voi kuivata, jos ulkona sataa.

 

Osaan käydä vessassa leirillä

Sudenpentu oppii, miten leirillä sujuu vessassa käynti ja saa näin miellyttävämmän leirikokemuksen.

Kuvaus: Sudenpentu osaa reitin leirin vessaan. Hän tietää miten vessassa käyttäydytään ja uskaltaa toimittaa asiansa myös leirivessassa.

Johtajan tehtävä: Akela opastaa sudenpentua leirin vessarutiineihin. Sudenpentu voi tarvita vielä apua vessassa käymisessä. Hän voi haluta akelan mukaansa vessaan varsinkin, jos puusessa tai riu’ulla käynti

jännittää.

Kesto: 30 min

Paikka: Leiri

Kasvatustavoite: Elämänhallinta

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Itsestä huolehtiminen

Toteutusvinkki 1: Lauma merkitsee reitin leirin vessaan niin, että sinne on helppo löytää myös hämärällä.

Toteutusvinkki 2: Lauma tekee vessassa käyntiohjeet leirin käyttöön.

 

Osallistun leirirakennelman rakentamiseen

Sudenpentu kehittää käsillä tekemisen taitojaan ja saa käsityksen leirielämää helpottavista rakennelmista ja niiden tekemisestä.

Kuvaus: Sudenpentu osallistuu hyödyllisen leirirakennelman tekemiseen. Tällaisia rakennelmia voi olla esimerkiksi rinkkateline, tuuletuspuu, ruokapussiteline tai kuivatusteline.

Ei ole tarkoitus, että sudenpentu osaa vielä itsenäisesti rakentaa leirirakennelmaatarvittavineköytöksineen,

vaan että hän saa kokemuksen siitä, miten rakennelma tehdään ja voi auttaa omalla panoksellaan.

Johtajan tehtävä: Akela miettii rakennelman tekemisen ohjeita ja organisointia. Parhaan kokemuksen sudenpentu saa, mikäli hän saa apua ja neuvoa henkilökohtaisesti tai pienessä ryhmässä. Akela voi organisoida rakentamisen niin, että kokeneemmat leirirakentajat ovat auttamassa sudenpentuja. Akelan tehtävänä on myös huolehtia turvallisuudesta ja valmistautua

paikkailemaan syntyneitä haavoja.

Kesto: 60 min

Paikka: Leiri

Kasvatustavoite: Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Kädentaidot, Solmut

Toteutusvinkki 1: Sudenpennut osallistuvat leirirakennelman tekemiseen esimerkiksi hakemalla tarvikkeita tai pitämällä kiinni puusta, harjoittelemalla köytöksen tekemistä tai sahaamalla puun sopivan mittaiseksi.

Toteutusvinkki 2: Akela järjestää sudenpennut rakennusryhmiin. Ryhmä saa tietyn tehtävän ja avukseen kokeneemman leirirakentajan.

 

Yövyn kaminateltassa

Sudenpentu osaa yöpyä lämmitetyssä teltassa ja saa uuden elämyksen kaminateltassa yöpyessään.

Kuvaus: Sudenpennut yöpyvät turvallisesti kaminateltassa ja harjoittelevat siihen liittyviä rutiineja. Mihin varusteet sijoitetaan? Miksi teltassa tulee käyttäytyä varoen? Mitä kipinävuorossa tehdään?

Johtajan tehtävä: Akelan tehtävänä on perehdyttää sudenpennut kaminateltassa nukkumiseen liittyviin rutiineihin ja sääntöihin. Akela huolehtii turvallisuudesta.

Kesto: 12 h

Paikka: Retki, leiri

Kasvatustavoite: Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen, Luontosuhde

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Tuli

Toteutusvinkki 1: Sudenpennut saavat osallistua kaminateltan pystyttämiseen ja yöpymiskuntoon laittamiseen kokeneempien yöpyjien kanssa. Sudenpennut pääsevät myös kokeilemaan kipinävuorossa olemista.

Toteutusvinkki 2: Akela huolehtii siitä, että ensimmäisestä kaminateltassa yöpymisestä tulee erityinen tapaus. Tehdään olo mukavaksi, kuunnellaan teltan ulkopuolelta ja teltasta tulevia ääniä, tarinoidaan makuupusseissa maaten. Aamulla juhlitaan jokaista sudenpentua, joka on onnistuneesti selvinnyt kaminatelttayöstään.

 

Luonnontuntemus

Sudenpentu tuntee kotiseutunsa yleisimpiä kasveja ja eläimiä.

Kuvaus: Sudenpentu tutustuu kotiseutunsa luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin.

Tunnen neljä kotiseutuni eläintä

Sudenpentu tunnistaa kotiseutunsa luontoon kuuluvia eläimiä sekä niiden jälkiä.

Kuvaus: Sudenpennut tutustuvat kotiseudun yleisimpiin eläimiin ja niiden jälkiin, elinympäristöön ja -tapoihin.

Johtajan tehtävä: Akela valmistelee kokousta ja etsii hyvän paikan jäljittämiselle.

Kesto: Yksi kokous

Paikka: Kolo, retki

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Luonnontuntemus ja -suojelu

Toteutusvinkki 1: Lauma tekee yhteiset muistipelikortit, joissa parit muodostuvat eläimen kuvasta ja sen nimestä tai vaihtoehtoisesti eläimen kuvasta ja jäljestä. Tarvikkeet: kuvia eläimistä, muistipelikortit, kyniä

Toteutusvinkki 2: Lauma tutustuu eläimiin metsä- tai jälkiretkellä, jolla voi etsiä luonnosta eläinten jälkiä. Jäljistä voi tehdä kipsivaluja tai seurata jälkiä talvella. Lauma tutustuu eläimiin metsä- tai jälkiretkellä, jolla voi etsiä luonnosta eläinten jälkiä. Jäljistä voi tehdä kipsivaluja tai seurata jälkiä talvella.

 

Tunnen neljä kotiseutuni kasvia

Sudenpentu tunnistaa kotiseutunsa luontoon kuuluvia kasveja ja tutustuu niiden kasvupaikkoihin.

Kuvaus: Sudenpennut tutustuvat kasveihin, niiden kasvupaikkoihin ja levinneisyyteen. Sudenpennut oppivat tunnistamaan yleisimpiä oman alueensa kasveja ja selvittävät onko kasvit syötäviä tai myrkyllisiä.

Johtajan tehtävä: Akela auttaa sudenpentuja kasvien tunnistamisessa

Kesto: Yksi kokous

Paikka: Kolo, retki

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Luonnontuntemus ja -suojelu

Toteutusvinkki 1: Lauma tekee yhteisen kasviretken, jonka aikana sudenpennut keräävät eri kasveja. Retken lopuksi kololla voi prässätä kasvit. Keräämisen ja prässäämisen sijaan kasvit voi kuvata kameralla. Prässätyistä kasveista voi askarrella esimerkiksi kortteja tai koostaa lauman yhteisen kasvikirjan. Tarvikkeet: kasvikirjoja

Toteutusvinkki 2: Jokainen sudenpentu saa tehtäväksi ottaa selvää yhdestä kotiseutunsa kasvista. Kaikkien tekemät työt kootaan sitten yhdessä kollaasiksi.

Toteutusvinkki 3: Lauma ottaa kasvit aiheeksi myös leikkeihin: koloillassa leikitään puunhalaushippaa tai kasvisalaattia (hedelmäsalaatin säännöillä) ja tehdään Kimin kokeita kasvinosilla tai eri kasveilla.

 

Tunnen neljä kotiseutuni lintulajia

Sudenpentu tunnistaa kotiseutunsa luontoon kuuluvia lintuja ja tutustuu niiden elinoloihin.

Kuvaus: Sudenpennut tutustuu kotiseutunne yleisimpiin lintuihin ja niiden elintapoihin. Lauma ottaa selvää ainakin seuraavista asioista: Miten linnusta näkee, mitä se voi syödä? Jäävätkö kotiseudun lintulajit Suomeen talveksi vai muuttavatko ne etelään? Milloin muutot tapahtuvat? Onko linnuissa tunnistettavia erikoisuuksia, kuten väritys, ääni tai päänmuoto?

Johtajan tehtävä: Akela auttaa sudenpentuja lintujen tunnistamisessa ja tiedonhaussa.

Kesto: Yksi kokous

Paikka: Kolo, retki

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Luonnontuntemus ja -suojelu

Toteutusvinkki 1: Lauma voi käydä yhdessä paikallisen lintubongarin kanssa linturetkellä lintujen muuttoaikaan keväällä tai syksyllä. Tarvikkeet: kiikareita, lintukirjoja

Toteutusvinkki 2: Linnunlauluista voi järjestää levyraadin, jonka aikana sudenpennut saavat arvostella eri lintujen lauluja sekä valita mielestään parhaan laulun. Tarvikkeet: linnunlaulu-CD

Toteutusvinkki 3: Lintujen kuvista ja nimistä voi myös valmistaa muistipelin, jonka avulla on helppoa ja hauskaa opetella tunnistamaan lintuja. Tarvikkeet: kuvia linnuista, lintukirjoja

 

Tunnen neljä kotiseutuni sientä

Sudenpentu tunnistaa kotiseutunsa luontoon kuuluvia sieniä ja oppii keräämään niitä turvallisesti.

Kuvaus: Sudenpennut tutustuvat sieniin ja niiden kasvupaikkoihin. Sudenpennut oppivat tunnistamaan yleisimpiä omalla kotiseudulla kasvavia sieniä. Laumassa käydään myös läpi, kuinka syötävät sienet voi erottaa myrkyllisistä ja kuinka osan sienistä voi tehdä myrkyttömiksi keittämällä.

Johtajan tehtävä: Akela varmistaa ennen sieniretkeä että hän tunnistaa sienilajeja. Tarvittaessa akela kutsuu iltaan mukaan jonkun sieniä paremmin tuntevan henkilön. Akela auttaa sudenpentuja sienien tunnistamisessa.

Kesto: Yksi kokous

Paikka: Metsä, retki

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Luonnontuntemus ja -suojelu, Ruokakulttuuri

Toteutusvinkki 1: Lauma tekee sieniretken lähimetsään. Sudenpennut valmistavat löytyneistä sienistä ruokaa tai kuivaavat ne talven retkiä varten. Tarvikkeet: sienikirjoja, ohjeita sieniruokien tekemiseen

Toteutusvinkki 2: Sienillä voi myös painaa kangasta. Sienestä poistetaan jalka, jolloin lakin alapintaa käytetään painokuviona. Se kastetaan ensin kangasväriin, töpötetään ylimääräinen väri pois ja painetaan

sitten sienikuvio kankaalle. Tarvikkeet: sieniä, kangasväriä, kangasta

 

Pidän vuodenaikapäiväkirjaa kahden eri vuodenajan aikana

Sudenpentu havaitsee Suomessa olevan useampia vuodenaikoja, jotka näkyvät konkreettisesti luonnossa.

Kuvaus: Sudenpennut tarkkailevat luonnossa tapahtuvia muutoksia pitkällä aikavälillä pitämällä yksin tai yhdessä vuodenaikapäiväkirjaa jossa dokumentoidaan luonnossa tapahtuvia muutoksia kahden eri vuodenajan aikana.

Johtajan tehtävä: Akela auttaa sudenpentujen havannoiden tekoa.

Kesto: Jakso

Paikka: Kolo

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Ympäristö

Toteutusvinkki 1: Lauma voi odottaa lehtien putoamista ja ensilunta syksyllä tai tarkkailla lumen sulamista ja kasvien nousemista keväällä. Havaintoja voi piirtää, kirjoittaa tai valokuvata. Metsästä voi valita alue tai alueet ja merkitä niitä. Alueen näkymiä dokumentoidaan noin kahden viikon välein. Tarkastelemalla näitä dokumentteja huomaa vuodenaikojen vaihtelun. Dokumentit liitetään luontokansioon. Havannointijaksoa voi myös toistaa seuraavana vuonna ja tarkkailla, tapahtuvatko muutokset nyt samaan aikaan.

Tarvikkeet: paperia ja kyniä tai kamera

 

Suuresta pieneen

Sudenpentu tutkii ympäristöä ja sieltä löytyviä pieniä yksityiskohtia. 

Kuvaus: Sudenpennut tutkivat metsäympäristön yksityiskohtia ja oppivat havainnoimaan mitä kaikkea pientäkin suuresta metsästä löytyy. Metsässä kaikki vaikuttavat kaikkeen ja myös pienillä ötököillä sekä erilaisilla kasveilla on tärkeä paikka luonnon kiertokulussa. 

Johtajan tehtävä: Akela auttaa sudenpentujen havantojen tekoa sekä hankkii tarvittavan etukäteismateriaalin (luuppi, tehtäväpaperit).

Kesto: 2 tuntia

Paikka: Lähimetsä

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Ympäristö

Toteutusvinkki 1: Suoritetaan WWF:n jäkälätutkimus, jossa tutkitaan kivissä ja puissa olevia jäkäliä, ja selvitetään niiden avulla ilman puhtautta. Tehtävät löydät täältä.

 

Teen itselleni luontokansion

Sudenpentu dokumentoi ja kerää kansioon oppimiaan asioita.

Kuvaus: Sudenpennut keräävät tunnistamistaan tai opettelemistaan eläimistä, kasveista, sienistä ja hyönteisistä luontokansion.

Johtajantehtävä: Akela auttaa sudenpentuja toteuttamaan kansionsa.

Kesto: Yksi kokous

Paikka: Kolo

Kasvatustavoite: Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen, Luontosuhde

Taitoalue: Askartelu, Luonnontuntemus ja -suojelu

Toteutusvinkki 1: Kansion voi tehdä perinteisenä paperiversiona, johon voi liittää muassa tehdyt tehtävät, kuvat ja kuivatetut kasvit. Kansio voi olla myös sähköisessä muodossa, jolloin siihen on helppo lisätä digikuvia ja sen voi julkaista vaikka lippukunnan kotisivuilla. Kansio toimii samalla päiväkirjana jäljen tekemisestä. Kansio voidaan myöhemmin laajentaa jos lauma tekee muita luontoon liittyviä aktiviteetteja. Tarvikkeet: askartelutarvikkeita

 

Teen viikon aikana säähavaintoja

Sudenpentu kiinnittää huomiota säähän, hän oppii varautumaan tulevaan ja huomaa, että säätä voidaan ennustaa luonnonmerkeistä.

Kuvaus: Jokainen sudenpentu seuraa säätä viikon ajan kotona. Koloillassa havainnot käydään läpi yhdessä.

Johtajantehtävä: Akela ohjeistaa sudenpennut ja heidän vanhempansa havaintojen tekoon.

Kesto: Jakso

Paikka: Kolo, kotona

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Ympäristö

Toteutusvinkki 1: Säähavainnot käydään yhdessä läpi koloillassa ja pohditaan syitä sudenpentujen erilaisiin havaintoihin. Syitä voivat olla mm. asuinpaikan vaikutus ja havaintojen ajankohta. Sudenpennuille ja heidän perheilleen voi antaa ohjeeksi kirjata ylös joka aamu tai iltapäivä samaan aikaan etukäteen sovittuja asioita, esimerkiksi lämpötila, mahdolliset sateet, lumi, sumut, pilvisyys tai aurinkoisuus, tuulenvoimakkuus ja suunta (jos mahdollista) sekä ilmanpaine, jos kotoa löytyy barometri.

Toteutusvinkki 2: Säätä voi tarkkailla ja verrata myös yhdessä lauman kanssa. Digikuvan voi ottaa monen viikon ajan aina kokouksen aluksi tai lopuksi ja aina samassa paikassa. Kuvassa voi olla mukana sudenpentu, jolla on säähän soveltuva vaatetus. Näin saadaan käsitys myös lämpötilasta. Tällaista säätilan tarkkailua on mukava tehdä yhdessä toisen lauman kanssa, joka toimii toisella puolella Suomea tai toisessa maassa. Näin sudenpennut saavat hyvin konkreettisen käsityksen siitä, miten säätila vaihtelee eri puolilla maata ja maailmaa.

Toteutusvinkki 3: Sademittarin valmistus. Sademittari valmistetaan 1,5 litran pullosta leikkaamalla pullo kahteen osaan noin 1/3 pullon yläreunasta. Pullon yläosa käännetään ylösalaisin ja laitetaan alaosan sisälle. Alaosaan piirretään mitta-asteikko viivoittimen avulla. Pullon suu kerää sateen, ja päivän aikana satanut vesi kerääntyy pulloon. Talvella satanut lumi täytyy sulattaa luotettavan tuloksen saamiseksi.

 

Tunnen neljä kotiseutuni hyönteistä

Sudenpentu tuntee hyönteisen ominaispiirteet sekä tunnistaa kotiseutunsa luontoon kuuluvia hyönteisiä.

Kuvaus: Sudenpennut tutustuvat oman alueen yleisimpiin hyönteisiin ja niiden ominaispiirteisiin ja oppivat tunnistamaan niitä.

Johtajan tehtävä: Akela auttaa sudenpentuja hyönteisten tunnistamisessa, ja varmistaa että pyydystetyt hyönteiset vapautetaan tutkimusten lopussa.

Kesto: Yksi kokous

Paikka: Retki, kolo

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Luonnontuntemus ja -suojelu

Toteutusvinkki 1: Hyönteisiä voi kerätä purkkiin tunnistettavaksi ja

tutkittavaksi, mutta niitä pitää kuitenkin muistaa palauttaa takaisin luontoon tarkkailun jälkeen. Hyönteisten pyydystäminen on mukavaa puuhaa. Niitä voi pyydystää haavilla ilmasta tai vedenpinnasta. Hyviä hyönteisten pyydystyspaikkoja ovat vanhat halkopinot, siltojenalustat ja muut suojaisat paikat. Tarvikkeet: hyönteiskirjoja, haaveja, pieniä purkkeja

Toteutusvinkki 2: Retkellä voi kaivaa maahan kuopan ja asettaa sinne esimerkiksi pilttipurkin yöksi. Aamulla voi sitten tarkastaa mitä hyönteisiä purkkiin on yön aikana ilmestynyt. Kun tarkistus on tehty ja ehkä dokumentoitu kamerakuvalla hyönteiset pitää taas päästä vapaaksi. Tarvikkeet: hyönteiskirjoja, pieniä purkkeja

 

Tutustun laumani kanssa luonnon ja eläinten talveen sopeutumiseen

Sudenpentu huomaa, että luonto ja eläimet sopeutuvat eri vuodenaikoihin eri tavoin.

Kuvaus: Sudenpennut tutustuvat siihen, miten eläimet ja luonto valmistautuvat eri vuodenaikoihin.

Johtajantehtävä: Akela auttaa sudenpentuja tekemään havainnoistaan johtopäätöksiä

Kesto: Muutama ilta

Paikka: Kolo

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Luonnontuntemus ja -suojelu

Toteutusvinkki 1: Eläinten turkkeja, syömistapoja ja mahdollista talvehtimiskäyttäytymistä voi havainnoida. Siitä voi päätellä miten eläimet sopeutuvat eri vuodenaikoihin. Talvella voi mitata lämpötilaa lumen alta ja verrata sitä ilman lämpötilaan. Miksi jotkut eläimet pysyttelevät mieluummin lumen alla? Tarvikkeet: tietokirjoja eläimistä

Toteutusvinkki 2: Lauma tekee talvisen luontoretken. Retkellä voidaan esimerkiksi etsiä eläinten jälkiä lumelta. Entä mitä lumen alta löytyy? Miten kasvit selviävät talvesta? Miksei esimerkiksi oksia saisi katkaista talvisin?

Toteutusvinkki 3: Lauma valmistaa syksyllä siilille talvehtimispaikan. Talvella lauma voi ottaa huolehtiakseen jonkin eläimen ruokinnasta, esimerkiksi kolon pihan lintulaudasta.

Luokittelu: