Olet täällä

Metsäohjelma samoajille

Yhdessä Metsään -ohjelmapainotuksen sekä metsäohjelman materiaalit ja metsäretkipaketit löytyvät nyt Partio-ohjelma.fi:n ohjelmapainotus -sivuilta! 

Lähestyessään aikuisikää nuori pohtii ihmisen toiminnan suhdetta luonnon kehityskulkuun, biologiseen monimuotoisuuteen sekä uudistuvien ja uudistumattomien luonnonvarojen käyttöön ja riittävyyteen. Samoajaikäinen on vahva mielipiteissään ja samanhenkisten ystävien löytyminen on tärkeää.  Samoajan on mahdollista tarkastella luonnonvara- ja ympäristökysymyksiä myös maapallon laajuisessa mittakaavassa. Samoaja tarkastelee metsiä kestävän kehityksen näkökulmasta hyvinkin monipuolisesti ekologiselta, taloudelliselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Eri metsänkäyttömuotojen yhteensovittamisen merkitys korostuu ja samoajaikäiset nuoret voivat käydä kiivastakin väittelyä riippuen eri katsantokannoista. Samoaja tutustuu myös muiden järjestöjen toimintaan.

 

Luokittelu: