Olet täällä

Johtaminen partiossa

Johtaminen on laaja ja monimutkainen asia. Siksi siihen pitää pystyä ottamaan näkökulma ja keskustelemaan jonkinlaisessa rakenteessa. Partiossa se näkökulma on partiokasvatuksen näkökulma. Se, miten partiossa johtaminen nähdään, on nimeltään partion johtamiskäsitys:
 
Johtaminen on se väline, jonka lapset ja nuoret saavat partiosta, jotta he voivat olla aktiivisia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä sekä sellaisina muuttaa maailmaa konkreettisin teoin. Vain johtamisen avulla he pystyvät tähän.
 
Johtamiskäsitykseen juontaa juurensa partion tapa kuvata johtamista. Yleisesti johtamista voidaan kuvata joko tapahtumana tai henkilöiden ominaisuuksina. Partiossa nämä näkökulmat yhdistyvät partioliikkeen yhteiseksi johtamismalliksi, jota voidaan käyttää sekä johtamista harjoittavien henkilöiden että itse partiotoiminnan arvioimiseen, kehittämiseen ja johtamisen toteuttamiseen.