Olet täällä

Yhteiskuntasuhteet

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

 


 

Arvokeskustelutyöryhmän jäsen 

Pestin sijainti organisaatiossa: Arvokeskustelun työryhmä, hallituksen alainen projekti

Pestin pituus: 1,5 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Ilona Turunen, ilona.turunen@partio.fi, +358405127419

Pestin kuvaus: 

Vuosina 2017-2018 partiossa käydään koko järjestön kattava arvokeskustelu, jonka ohjaamisesta, keskustelua tukevan materiaalin laatimisesta ja johtopäätösten valmistelusta vastaa huhti-toukokuussa 2017 kasattava työryhmä. Työryhmän jasenenä tehtavänäsi on osallistua arvokeskustelua edistävien materiaalien laatimiseen, olla mukana järjestämässä arvokeskustelutilaisuuksia ja osallistua arvokeskustelun arviointiin ja johtopäätosten laatimiseen. Työryhmässä pääset varmistamaan mahdollisimman monen partiolaisen äänen kuulemisen ja koko järjestön kattavan arvokeskustelun onnistumisen. Työryhmässä pääset yhden keskusjärjestön keskeisimmän hankkeen ytimeen ja tutustumaan järjestön eri tahoihin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:  

Hakijan tulee tuntea partion arvopohjaa ja sekä kyetä että haluta tarkastella sen sisältöä kriittisesti ja ennakkoluulottomasti.

Pestissä pääsee oppimaan: 

Pestissä oppii verkostoitumista, lisää partion arvopohjasta, ohjatun keskustelun fasilitoimista ja koko järjestön kattavan keskustelun organisoimista.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Itsensä johtamista ja aikuisten ohjaamista.

Lisätiedot: Ilona Turunen, arvokeskustelutyöryhmän puheenjohtaja ja SP:n varapuheenjohtaja, ilona.turunen@partio.fi

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä: Ilona Turunen, ilona.turunen@partio.fi, +358405127419

 

 


Arvokeskustelun viestintävelho

Pestin sijainti organisaatiossa: Arvokeskustelun työryhmä, hallituksen alainen projekti

Pestin pituus: 1,5 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Ilona Turunen, ilona.turunen@partio.fi, +358405127419

Pestin kuvaus: Vuosina 2017-2018 partiossa käydään koko järjestön kattava arvokeskustelu, jonka ohjaamisesta, keskustelua tukevan materiaalin laatimisesta ja johtopäätösten valmistelusta vastaa huhti-toukokuussa 2017 kasattava työryhmä. Työryhmän viestintävelhona tehtävänäsi on a) osallistaa mahdollisimman monet partiolaiset arvokeskusteluun eri sosiaalisen median kanavissa, b) pitää arvokeskustelua esillä verkossa ja c) kerätä arvokeskustelun verkkosivulle tietoa arvokeskustelun etenemisestä. Tarkoituksena on löytää työryhmään useampi viestintävelho.

Työryhmän jäsenenä pääset varmistamaan mahdollosimman monen partiolaisen äänen kuulemisen ja koko järjestön kattavan arvokeskustelun onnistumisen. Työryhmässä pääset yhden keskusjärjestön keskeisimmän hankkeen ytimeen ja tutustumaan järjestön eri tahoihin. Tehtävässä pääset edelleen kehittämään viestintäosaamistasi erityisesti sosiaalisessa mediassa

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:  Hakijan tulee tuntea partion arvopohjaa ja sekä kyetä että haluta tarkastella sen sisältöä kriittisesti ja ennakkoluulottomasti. Hakijan tulee hallita erilaisten sosiaalisen median kanavien käyttö ja uskaltaa olla yhteydessä uusiin partiotahoihin.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä oppii verkostoitumista, lisää partion arvopohjasta, ohjatun keskustelun fasilitoimista ja koko järjestön kattavan keskustelun organisoimista. Lisäksi pestissä oppii lisää viestinnästä ja julkisen, verkossa tapahtuvan keskustelun järjestämisestä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Itsensä johtamista ja aikuisten ohjaamista.

Lisätiedot: Ilona Turunen, arvokeskustelutyöryhmän puheenjohtaja ja SP:n varapuheenjohtaja, ilona.turunen@partio.fi

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä: Ilona Turunen, ilona.turunen@partio.fi, +358405127419

 


 

 

 

Metsäryhmän jäsen, vastuualue metsäkasvatus

Pestin sijainti organisaatiossa: Yhteiskuntasuhdevaliokunta / Metsäryhmä

Pestin pituus: 2017–2018 tai erikseen sovitun mukaan

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Mikko Jalo, mikko.jalo@partio.fi, 050 4393 992

Pestin kuvaus: Toimit osana metsäryhmää vastuualueenasi partio-ohjelman metsäaktiviteettien kehitystyö. Osana pestiä voit toimia mukana erilaisten tapahtumien järjestäjänä tai ikäkausiaktiviteettien kehityksessä. Pidät yhteyttä Suomen Partiolaisten kasvatusvaliokuntaan ja ideoit uusia tapoja tutustua metsään.

Pestissä pääset osaksi metsäryhmän asiantuntevaa ja rentoa porukkaa. Saat paljon sekä uutta substanssiosaamista ympäristökasvatuksen alalta että ryhmätyö-, vaikuttamis- ja viestintätaitoja. Verkostoidut laajalti eri metsä- ja ympäristökasvatusalan toimijoiden kanssa ja pääset vaikuttamaan yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:  Toivomme kokemusta ympäristökasvatuksesta ja näkemystä partion roolista metsäkasvattajana. Sinulla on joko työn, opiskelun, partion tai muun harrastuksen kautta ajatuksia siitä, mitä partio-ohjelmasta vielä puuttuu liittyen metsäkasvatukseen.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä opit metsäpedagogiikkaan ja kasvatukseen liittyviä taitoja sekä tutustut erilaisiin metsäalan nuorisotyön parissa toimiviin sidosryhmiin. Kehityt ympäristö- ja metsäkasvattajana ja viet hyviä käytäntöjä ja aktiviteetteja myös eteenpäin.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Toimiminen verkostoissa.

Lisätiedot: Mikko Jalo, Metsäryhmän puheenjohtaja, mikko.Jalo@partio.fi, 050 4393 992

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Mikko Jalo, mikko.jalo@partio.fi, 050 4393 992

 


 

Metsäryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Suomen Partiolaisten Yhteiskuntasuhdevaliokunta / Metsäryhmä

Pestin pituus: 2017, tai erikseen sovitun mukaan

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Tukija (tarjoaa partiolle aineellista tai aineetonta tukea osallistumatta partiotoimintaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)

Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö: Noin kerran kuussa metsäryhmän kokoukset iltaisin ja tämän päälle metsäohjelmaan liittyvä partioprojekti oman mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Tehtäväsi on osallistua yhteiskunnallisesti merkittävien metsäasioiden käsittelyyn ja valmisteluun Suomen Partiolaisissa. Partio osallistuu Suomi 100 -juhlintaan metsäteemalla – tätä pääset todistamaan aitiopaikalta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Tehtävään vaaditaan metsäalaan liittyvä kiinnostus esimerkiksi työn tai opintojen kautta. Lisäksi toivotaan ajatuksia siitä, kuinka partion metsäohjelmaa tulisi kehittää ja mikä on partion rooli metsien käytössä.

Pestissä pääsee oppimaan: Pääset tuntemaan eri metsäalan toimijoita Suomessa. Metsäpolitiikka ja metsäalan ajankohtaiset kysymykset tulevat tutuiksi.

Pestaajan yhteystiedot: Mikko Jalo, mikko.jalo@partio.fi, 050 4393 992

Lisätiedot: Mikko Jalo, mikko.jalo@partio.fi, 050 4393 992

Hakuaika pestiin päättyy: 7.5.2017

 


 

Luokittelu: