Olet täällä

Viestinnän ja markkinoinnin avoimet pestit

Lisää viestinnän pestejä löydät myös Lippukuntien tuesta, Vapaaehtoistuesta, Kasvatuksesta, Yhteiskuntasuhteista, Satahangasta, ja Explosta.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

 


 

Partio verkkosivu-uudistaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Viestintä- ja markkinointivaliokunta

Pestin pituus: 1 vuosi

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimies: Katriina "Kata" Valkeapää, katriina.valkeapaa@partio.fi, 040 508 1404

Pestin kuvaus: Partion verkkosivu-uudistajana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan Suomen suurimman nuorisojärjestön verkkosivu-uudistusta. Pääset porautumaan syvälle lippukuntien, piirien, eri toiminnanalojen ja partion ulkopuolisten kohderyhmien tarpeisiin nettisivujen suhteen ja miettimään kuinka uudet nettisivut voisivat parhaiten heitä palvella. Pestissäsi tulet työskentelemään tiiviisti SP:n markkinointisuunnittelijan työparina, mutta tukenasi on myös SP:n koko viestinnän luottamus- ja toimihenkilöiden tiimi. Tämä pesti on mahtava tilaisuus päästä vaikuttamaan partion nettisivujen toiminnallisuuksiin, käytettävyyteen sekä ulkoasuun!

Miten saadaan eri kohderyhmien verkkosivutarpeet selville? Kuinka saadaan koottua kohderyhmälähtöisesti hyödyttävää ja inspiroivaa sisältöä? Miltä Suomen vaikuttavimman nuorisoliikkeen brändin tulisi näyttää verkossa? Tule suunnittelemaan ja toteuttamaan partion näkyvyys verkossa seuraavalle tasolle!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Pestissä sinulta vaaditaan vahvaa kohderyhmäkeskeistä ajattelua sekä teknistä ymmärrystä, kuinka eri tarpeet ja toiveet kannattaa toteuttaa verkkosivuratkaisussa. HUOM! Sinun ei tarvitse osata koodata! Palvelumuotoiluosaaminen on plussaa.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääset oppimaan, kuinka Suomen suurimman nuorisojärjestön verkkosivu-uudistus toteutetaan ja kuinka eri kohderyhmien tarpeet ja toiveet otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Pääset myös laajentamaan teknistä näkemystäsi verkkosivukehityksessä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pääset innostamaan ihmisiä muutokseen ja luomaan yhteistä partiota.

Lisätietoja: Katriina Valkeapää, katriina.valkeapaa@partio.fi, 0405081404

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä Katriina Valkeapää, katriina.valkeapaa@partio.fi, 0405081404

 


Päätoimittaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Viestintä, Partio-lehti

Pestin pituus: 2 vuotta, 1.1.2018-31.12.2019, + perehdytys syksystä 2017 alkaen

Johdettavien määrä: Enemmän kuin 10 

Pestiesimiehen yhteystiedot: Hanna Suomi, hanna.suomi@partio.fi, 0443300695

Pestin kuvaus: 

Päätoimittaja johtaa lehden toimitusta ja lehden sisällön suunnittelua. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi toimituskunnan kokousten ja koulutusviikonloppujen valmistelu ja johtaminen, juttujen sisällöllinen läpikäynti sekä lehden taiton tarkistus yhteistyössä toimitussihteerin ja graafikon kanssa. Lisäksi päätoimittajana pääset kehittämään lehteä ja sen verkkojulkaisua.

Vapaaehtoisista koostuvan toimituskunnan lisäksi Suomen Partiolaisten toimistolla työskentelevät toimitussihteeri ja graafikko toimivat päätoimittajan tukena. Kokonaisuudessaan pestin hoitamiseen kuluu noin 25 tuntia kuukaudessa kokoukset ja koulutukset mukaan lukien.

Päätoimittajan kuulut Suomen Partiolaisten viestintä- markkinointivaliokuntaan. Valiokunnan jäsenyys tutustuttaa myös Suomen partioviestintään ja sen kehittämiseen.

Päätoimittajana pääset kehittämään viestinnällistä osaamistasi ja vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan Suomen ykköspartiomediaa kehitetään. Pääset miettimään myös kokonaisvaltaisemmin Suomen suurimman nuorten liikkeen viestintää ja markkinointia viestintä- ja markkinointivaliokunnan jäsenenä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

Pestissä toimiminen edellyttää aiempaa tiiminjohtamiskokemusta, organisointikykyä, viestinnällistä näkemystä ja osaamista, intoa ja uusia ideoita sekä yhteistyökykyä. Hyötyä on myös toimittajakokemuksesta ja erityisesti verkkojulkaisuihin liittyvästä osaamisesta sekä aiemmasta kokemuksesta partioviestinnästä.

Pestissä pääsee oppimaan:

Päätoimittajana pääset johtamaan ja kehittämään aikakauslehden tekemistä ja toimimaan toimituskunnan esimiehenä. Pääset kehittämään lehden verkkoalustaa ja miettimään miten uusia viestinnän trendejä voitaisiin parhaiten hyödyntää. Valiokunnan jäsenenä pääset oppimaan strategista viestintää ja markkinointia niin tekemällä kuin koulutuksissakin.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: 

Päätoimittaja toimii toimituksen jäsenten pestiesimiehenä, pestaa ja perehdyttää uusia jäseniä toimitukseen ja tukee sitä, että jokainen toimituksen jäsen saa pestissään mielekkään ja motivoivan vapaaehtoiskokemuksen. Päätoimittajan vastuulla on myös kehittää lehden konseptia ja pitää huolta siitä, että jäsenet saavat laadukasta sisältöä.

Lisätiedot: 

Nykyinen päätoimittaja Iina Leppäaho, iina.leppaaho@partio.fi, puh. 050 5419 236

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä

 


Kuvausryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Kuvausryhmä / Viestintä ja Markkinointi

Pestin pituus: 1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimies: Aapo "Api" Rainio, aapo.rainio@partio.fi 

Pestin kuvaus: Kuvausryhmän jäsenenä pääset mukaan kehittämään keskusjärjestötasolla visuaalista viestintää, juuri sinun osaamisalueellasi. Teemme markkinointimateriaalia (kuvia ja videoita), suunnittelemme kampanjoita sekä ilmeen kehitystä ja järjestämme sekä saamme koulutusta.

SP:n kuvausryhmä on perustettu 2017 alussa, joten vielä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa, mihin suuntaan hommaa lähdetään kehittämään! Meillä on nyt kasassa jo joukko todella taitavia tyyppejä, mutta erityisesti haemme vielä leikkaajaa ja kuvankäsittelijää, sekä videopuolelle osaajia (myös valokuvaihmiset hakekaa rohkeasti!). Tule mukaan tekemään partion julkisuuskuvasta yhä timanttisempi!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kuvausryhmän jäsenen tulee olla motivoitunut ja yhteistyökykyinen, lisäksi odotamme jonkin kuvallisen viestinnän (sis. video) osa-alueen hyvää osaamista. Valokuvaaja, kuvankäsittelijä, graafikko, animoija, videokuvaaja, leikkaaja... you name it! Haemme siis jäseniä hyvin monipuoliseen tiimiin.

Pestissä pääsee oppimaan: Kuvausryhmässä et ole yksin, vaan sinulla on koko ryhmän tuki ja tietotaito käytettävissäsi. Saat siis varmasti oppia paljon uutta ryhmän jäseniltämme. Tarkoituksena on myös järjestää kursseja, joiden myötä tulet oppimaan myös syvemmin oman aiheesi, josta pidät sitten koulutusta.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Kuvausryhmän työskentely on pitkälti yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä, joten tulet kehittymään projektityöskentelyssä ja oma-aloitteisuudessa. Ryhmän järjestämien koulutusten myötä sinusta kasvaa hyvä kouluttaja.

Lisätietoja:  Kuvausryhmän pj Aapo Rainio, aapo.rainio@partio.fi

Hakeminen: 10.9.2017. mennessä Aapo "Api" Rainio, aapo.rainio@partio.fi 

 


 

YSP-ryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Viestintä- ja markkinointivaliokunnan alainen YSP-ryhmä

Pestin pituus: 2 kurssia (2 vuotta + seuraajan perehdytys tehtävään)

Johdettavien määrä: Enemmän kuin 10

Pestiesimiehen yhteystiedot: Kaisa Huttunen, kaisa.huttunen@partio.fi, 0503596603

Pestin kuvaus:

Toimit YSP-ryhmän jäsenenä ja kouluttajana YSP-kurssilla. YSP-ryhmässä on seuraavanlaisia tehtäviä: puheenjohtaja(myös Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointivaliokunnan jäsen), ulkoinen viestintä, yhteydenpito piiriyspeihin, projektivastaava ja kurssivastaava. Kerro hakemuksessasi, mikä näistä tehtävistä olisi sinulle mieleisin ja mihin sinulla olisi mielestäsi eniten annettavaa. Lisäksi toivomme, että kerrot hakemuksessasi, mitä annettavaa sinulla olisi YSP-ryhmälle ja miten kehittäisit YSP-toimintaa tulevaisuudessa. Rekrytoimme 2017 syksyllä 2-3 uutta jäsentä YSP-ryhmään.

Haluatko päästä vaikuttamaan ja kehittämään YSP-toimintaan Suomessa? Haluatko olla mukana kouluttamassa huikeita viestinnästä ja markkinoinnista kiinnostuneita nuoria? Onko sinulla visio tai ideoita siitä, miten YSP-toimintaa voitaisiin kehittää entistä paremmaksi? Jokainen uusi YSP-ryhmän jäsen pääsee itse vaikuttamaan oman pestinsä sisältöön.

Pestissä tarvittavat taidot ja kokemus:

Toivomme, että olet aiemmin käynyt YSP-kurssin ja toiminut ainakin jonkin verran YSPinä tai sinulla on sitä vastaavat taidot. Jos olet käynyt YSP-kurssin, niin toivomme, että omasta kurssista olisi jo vähintään 2 vuotta. Lisäksi toivomme kiinnostusta kouluttamiseen, koska toimit YSP-kurssin yhtenä kouluttajana.  

Pestissä pääsee oppimaan: 

Pestissä pääsee oppimaan kouluttaja toimista. Suomen Partiolaisten kansallisen tason toiminnan kriittistä tarkastelua, arviointia ja kehittämistä. Oman kiinnostuksen ja myöhemmin tarkentuvat pestin mukaan myös esimerkiksi ulkoista viestintää tai projektin hallintaa.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:

YSP-ryhmän jäsenenä pääset oppimaan lisää itsesi johtamisesta. Ihmisten johtamisesta sekä päämärä johtamisesta. Tule oppimaan lisää ja kehittämään omia taitojasi avian huikeaan porukkaan!

Lisätietoja: Kaisa Huttunen, YSP-ryhmän pj, kaisa.huttunen@partio.fi, 0503596603

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä

 


 

 Toimittaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Viestintä, Partiojohtaja-lehti

Pestin pituus: 

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Riina Haapala, riina.haapala@partio.fi, 040 726 8214

Pestin kuvaus: 

Partiojohtaja-lehden toimittajana pääset ideoimaan ja kirjoittamaan juttuja partiomaailmasta aikuisen näkökulmasta. Tylsiä meillä ei kuitenkaan olla, vaan Partiojohtaja tarttuu ajankohtaisiin aiheisiin ja mielenkiintoisin ilmiöihin myös kriittisellä otteella.

Haluatko päästä seuraamaan, mitä tapahtuu partion kulissien takana? Haluatko kirjoittaa siitä, mistä muut mieluiten vaikenisivat? Ovat erityisesti aikuiset juuri se kohderyhmä, jolle sinä haluat tehdä sisältöä? Jos vastasit kyllä, Partiojohtaja-lehti on sinua varten!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

Kykenet tuottamaan sujuvaa tekstiä ja sinulla on vainu siitä, millainen hyvä lehtiteksti on. Voit olla alan opiskelija tai muuten vain innostunut. Kokemusta toimitustyöskentelystä ei vaadita, vaan innostus ja kiinnostus sekä halu oppia uutta ovat tärkeimpiä. 

Pestissä pääsee oppimaan:

Opit, miten ihmisiä haastatellaan ja millaisia kysymyksiä kannattaa esittää. Opit kirjoittamaan lehtitekstejä ja editoimaan niistä timanttisia. 

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: 

Pestissä opit itsensä johtamisesta. Opit hallitsemaan ajankäyttöäsi ja priorisoimaan asioita.

Lisätiedot: 

Pestistä antaa lisätietoja päätoimittaja Riina Haapala (riina.haapala@partio.fi ja 0407268214).

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä Riina Haapala

 

 


 

Someryhmän johtaja

Pestin sijainti organisaatiossa: SP:n viestintä ja markkinointi

Pestin pituus: Lähtökohtaisesti 2 vuotta, mutta elämän muut rajoitteet huomioidaan.

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet), Kouluttaja (Kehittää vapaaehtoisen tiettyä osaamista asetetun tavoitteen mukaisesti.), Ohjaaja (Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kehityksen tukija), Kasvattaja (Mahdollistaa kohderyhmän kasvatustavoitteiden saavuttamisen partiomenetelmän keinoin)

Johdettavien määrä: 5-10

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestit vaativat 0-10 h/vko

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Miten mielestäsi partiolaiset ja partioon vielä tutustumattomat saataisiin liekkeihin? Mitä tietoa ja missä muodossa lippukunnissa ja piireissä kaivataan? Nyt on mahtava tilaisuus päästä miettimään somettamista strategisemmin ja innostamaan ja johtamaan uuden someryhmän  tekijöitä. Tule suunnittelemaan ja johtamaan villeimpienkin visioiden toteuttamista uskomattomiksi onnistumisiksi ja oppimaan kuinka haastavistakin tilanteista selvitään. Jotta partio pysyy maailmanmenossa kiinni, tarvitsemme enemmän digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin osaajia ja ryhmänjohtajia - siis juuri sinua!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Aikaisempaa kokemusta viestinnästä ja/tai markkinoinnista lippukunnan, piirin, SP:n, opiskelu- tai työprojektien puitteissa vaaditaan. Ryhmän johtamis- ja projektinhallintataidot tulevat tarpeeseen. Halu vaikuttaa Suomen vaikuttavimman nuorisoliikkeen näkyvyyteen ja arjen toimivuuteen on kaiken lähtökohtana.

Pestissä pääsee oppimaan: Strategista viestintää, markkinointia, johtamista tai kouluttamista. Opit hyödyntämään uusimpia teknologioita ja keinoja viestinnässä ja markkinoinnissa. Opit kuinka villeimmät visiot muutetaan yhteisvoimin uskomattomiksi onnistumisiksi ja kuinka haastavistakin tilanteista selvitään ja opitaan. Tule mukaan kehittymään Suomen parhaaksi vapaaehtoisviestijäksi ja -markkinoijaksi!

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pääset innostamaan porukkaa, oppimaan strategista johtamista ja luomaan hyvää palautekulttuuria. Koet, mitä yhdessä tekemällä ja avoimesti osallistamalla saadaankaan aikaan. Opit lisää priorisointia, projektityöskentelyä ja ihmisjohtamista. Tule kehittymään ja kasvamaan ihmisenä mahtavan porukan ympäröimänä ja tukemana!

Pestaajan yhteystiedot: Katriina "Kata" Valkeapää, 0405081404, katriina.valkeapaa@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 10.9.2017


 

SP:n viestinnän ja markkinoinnin kouluttaja tai sparraaja

Pestin sijainti organisaatiossa: SP:n viestintä ja markkinointi

Pestin pituus: Lähtökohtaisesti 2 vuotta, mutta elämän muut rajoitteet huomioidaan.

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet), Kouluttaja (Kehittää vapaaehtoisen tiettyä osaamista asetetun tavoitteen mukaisesti.), Ohjaaja (Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kehityksen tukija), Kasvattaja (Mahdollistaa kohderyhmän kasvatustavoitteiden saavuttamisen partiomenetelmän keinoin)

Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestit vaativat 0- 5h/kk

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Haluaisitko pistää osaamisesi ja kokemuksesi jakoon kouluttamalla tai sparraamalla/mentoroimalla? Vahvistamme jo upeaa viestinnän ja markkinoinnin joukkoa ja kaipaamme tukevia aikuisia, jotta uudet ja kokeneemmatkin vapaaehtoiset kehittyvät Suomen parhaiksi vapaaehtoisviestinnän ja markkinoinnin tekijöiksi. Kenties sinulla on someosaamista, toimittajakokemusta tai videoeditointiosaamista? Vai voisitko jakaa strategista viestinnän ja markkinoinnin näkemyksiäsi? Vai haluaisitko mentoroida nuoria vapaaehtoisia ja samalla oppia itsestäsikin? Voit kantaa kortesi kekoon muutamalla yksittäisellä koulutuksella vuoden aikana tai osallistua aktiivisemmin kuukausittaiseen valiokuntatyöskentelyyn ja/tai mentorointiin.  

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kokemusta viestinnästä ja/tai markkinoinnista piirin, SP:n, opiskelu- tai työprojektien puitteissa vaaditaan. Kouluttamiskokemus on etu, muttei välttämätön. Halu vaikuttaa Suomen vaikuttavimman nuorisoliikkeen näkyvyyteen ja arjen toimivuuteen sekä vapaaehtoisten kehittymiseen on kaiken lähtökohtana.

Pestissä pääsee oppimaan: Koet kuinka villeimmät visiot muutetaan yhteisvoimin uskomattomiksi onnistumisiksi ja kuinka haastavistakin tilanteista selvitään ja opitaan. Näet miten mahtava potentiaali nuorissa on viestinnän ja markkinoinnin tekijöinä ja saat samalla kouluttamiskokemusta sekä opit itsestäsi. Saat varmasti ideoita ja oppeja myös päivätyössä tai muissa pesteissäsi hyödynnettäväksi. Tule mukaan kehittämään Suomen parhaita vapaaehtoisviestijöitä ja -markkinoijia ja Suomen vaikuttavinta nuorisoliikettä!   

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pääset innostamaan ja kouluttamaan porukkaa sekä halutettasi vaikuttamaan myös partion viestintään ja markkinointiin strategisemmalla tasolla. Näet suoraan kuinka panoksesi näkyy nuorten vapaaehtoisten innostuksena ja tekemisenä - tuloksista puhumattakaan. Tässä porukassa työskentely voimaannuttaa ja saa sinut ymmärtämään miten liekehtivällä tekijäjoukolla vain taivas on rajana!

Pestaajan yhteystiedot: Katriina "Kata" Valkeapää, 0405081404, katriina.valkeapaa@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 10.9.2017

 

Kuva: Harri Halmejärvi

 

Luokittelu: