Olet täällä

Viestinnän ja markkinoinnin avoimet pestit

Lisää viestinnän pestejä löydät myös Lippukuntien tuesta, Vapaaehtoistuesta, Kasvatuksesta, Yhteiskuntasuhteista, Satahangasta, ja Explosta.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

 


 

Viestintä- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Viestintä- ja markkinointivaliokunta

Pestin pituus: Vajaat 2 vuotta (31.12.2018 asti)

Johdettavien määrä: Enemmän kuin 10

Pestiesimiehen yhteystiedot: Katriina "Kata" Valkeapää, 0405081404, katriina.valkeapaa@partio.fi 

Pestin kuvaus: Viestinnän ja markkinoinnin toiminnanala vastaa Suomen suurimman nuorisoliikkeen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja markkinoinnista. Pestissä pääsee edistämään partion strategisten tavoitteiden toteutumista (mm. parempaa johtajuutta, avoimuutta, yhteistyötä ja kasvua). Lisäksi pestissä pääsee toteuttamaan projekteja tänä vuonna esim. somen kehittämisen, partion mainetutkimuksen ja verkkosivu-uudistuksen parissa. Muille toiminnanaloille pestataan pikku hiljaa viestintävastaavia, jotka sujuvoittavat toiminnanalojen viestinnän ja markkinoinnin tukemista.

Viestintä- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa toiminnanalaa yhdessä siitä vastaavan hallituksen jäsenen kanssa. Tämä tarkoittaa niin strategiatasoa kuin käytännön työtä valiokuntaa johtaen. Tänä vuonna valiokunta koostuu useammasta ryhmänjohtajasta kuin aiemmin (Partio-lehtiryhmä, Partiojohtaja-lehtiryhmä, YSP-ryhmä, uusi someryhmä, uusi kuvausryhmä) sekä strategisista asiantuntijoista. Työnjakoa hallituksen jäsenen ja valiokunnan puheenjohtajan välillä voidaan muokata omien toiveiden perusteella.

Pestissä pääset kehittymään niin johtajana kuin asiantuntijanakin. Lisäksi pääset innostamaan ja kehittämään Suomen parhaita vapaaehtoisviestinnän ja -markkinoinnin tekijöitä. Miten partion strategiset tavoitteet saavutetaan ja miten monipuolisesti partiolaiset ympäri Suomen ovat esillä yhteiskunnassa – sinä voit merkittävästi vaikuttaa!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Into, uskallus ja halu rakentaa parempaa maailmaa viestinnällisin ja markkinoinnin keinoin ja strategisesti johtaen ovat avaimet onnistumisiin ja oppimiskokemuksiin.  Aikaisempaa kokemusta viestinnästä ja/tai markkinoinnista lippukunnan, piirin, SP:n, opiskelu- tai työprojektien puitteissa toivotaan. Pesti edellyttää lisäksi ryhmän tai projektinjohtamiskokemusta ja halua kehittyä paremmaksi johtajaksi ja auttaa valiokuntalaisia saavuttamaan yhteiset päämäärät. Pesti on ihmisen kokoinen ja siihen saa paljon tukea työntekijöiltä ja luottisjohdolta. Joka päivä ei tarvitse partiohommia tehdä. :)

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääsee oppimaan strategista viestintää, markkinointia ja ihmisten ja projektien johtamista. Opit hyödyntämään uusimpia teknologioita viestinnässä ja markkinoinnissa. Opit kuinka villeimmät visiot muutetaan yhteisvoimin uskomattomiksi onnistumisiksi ja kuinka haastavistakin tilanteista selvitään ja opitaan. Pääset myös verkostoitumaan kovan luokan yritysmaailman ja yhdistysammattilaisten ja sidosryhmien edustajien kanssa.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pääset innostamaan porukkaa, oppimaan strategista johtamista ja luomaan hyvää palautekulttuuria. Koet, mitä yhdessä tekemällä ja avoimesti osallistamalla saadaankaan aikaan. Opit lisää priorisointia, projekti- ja ihmisjohtamista sekä itsesi johtamista. Tule kehittymään ja kasvamaan ihmisenä mahtavan porukan ympäröimänä ja tukemana!

Lisätiedot: Katriina "Kata" Valkeapää, viestinnästä ja markkinoinnista vastaava SP:n hallituksen jäsen, 0405081404, katriina.valkeapaa@partio.fi

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Katriina "Kata" Valkeapää, 0405081404, katriina.valkeapaa@partio.fi 


 

Kuvausryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Kuvausryhmä / Viestintä ja Markkinointi

Pestin pituus: 1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimies: Aapo "Api" Rainio, aapo.rainio@partio.fi 

Pestin kuvaus: Kuvausryhmän jäsenenä pääset mukaan kehittämään keskusjärjestötasolla visuaalista viestintää, juuri sinun osaamisalueellasi. Teemme markkinointimateriaalia (kuvia ja videoita), suunnittelemme kampanjoita sekä ilmeen kehitystä ja järjestämme sekä saamme koulutusta.

SP:n kuvausryhmä on perustettu 2017 alussa, joten vielä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa, mihin suuntaan hommaa lähdetään kehittämään! Meillä on nyt kasassa jo joukko todella taitavia tyyppejä, mutta erityisesti haemme vielä leikkaajaa ja kuvankäsittelijää, sekä videopuolelle osaajia (myös valokuvaihmiset hakekaa rohkeasti!). Tule mukaan tekemään partion julkisuuskuvasta yhä timanttisempi!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kuvausryhmän jäsenen tulee olla motivoitunut ja yhteistyökykyinen, lisäksi odotamme jonkin kuvallisen viestinnän (sis. video) osa-alueen hyvää osaamista. Valokuvaaja, kuvankäsittelijä, graafikko, animoija, videokuvaaja, leikkaaja... you name it! Haemme siis jäseniä hyvin monipuoliseen tiimiin.

Pestissä pääsee oppimaan: Kuvausryhmässä et ole yksin, vaan sinulla on koko ryhmän tuki ja tietotaito käytettävissäsi. Saat siis varmasti oppia paljon uutta ryhmän jäseniltämme. Tarkoituksena on myös järjestää kursseja, joiden myötä tulet oppimaan myös syvemmin oman aiheesi, josta pidät sitten koulutusta.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Kuvausryhmän työskentely on pitkälti yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä, joten tulet kehittymään projektityöskentelyssä ja oma-aloitteisuudessa. Ryhmän järjestämien koulutusten myötä sinusta kasvaa hyvä kouluttaja.

Lisätietoja:  Kuvausryhmän pj Aapo Rainio, aapo.rainio@partio.fi

Hakeminen: 7.5. mennessä Aapo "Api" Rainio, aapo.rainio@partio.fi 

 


 

Partio verkkosivu-uudistaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Viestintä- ja markkinointivaliokunta

Pestin pituus: 1 vuosi

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimies: Katriina "Kata" Valkeapää, katriina.valkeapaa@partio.fi, 040 508 1404

Pestin kuvaus: Partion verkkosivu-uudistajana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan Suomen suurimman nuorisojärjestön verkkosivu-uudistusta. Pääset porautumaan syvälle lippukuntien, piirien, eri toiminnanalojen ja partion ulkopuolisten kohderyhmien tarpeisiin nettisivujen suhteen ja miettimään kuinka uudet nettisivut voisivat parhaiten heitä palvella. Pestissäsi tulet työskentelemään tiiviisti SP:n markkinointisuunnittelijan työparina, mutta tukenasi on myös SP:n koko viestinnän luottamus- ja toimihenkilöiden tiimi. Tämä pesti on mahtava tilaisuus päästä vaikuttamaan partion nettisivujen toiminnallisuuksiin, käytettävyyteen sekä ulkoasuun!

Miten saadaan eri kohderyhmien verkkosivutarpeet selville? Kuinka saadaan koottua kohderyhmälähtöisesti hyödyttävää ja inspiroivaa sisältöä? Miltä Suomen vaikuttavimman nuorisoliikkeen brändin tulisi näyttää verkossa? Tule suunnittelemaan ja toteuttamaan partion näkyvyys verkossa seuraavalle tasolle!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Pestissä sinulta vaaditaan vahvaa kohderyhmäkeskeistä ajattelua sekä teknistä ymmärrystä, kuinka eri tarpeet ja toiveet kannattaa toteuttaa verkkosivuratkaisussa. HUOM! Sinun ei tarvitse osata koodata! Palvelumuotoiluosaaminen on plussaa.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääset oppimaan, kuinka Suomen suurimman nuorisojärjestön verkkosivu-uudistus toteutetaan ja kuinka eri kohderyhmien tarpeet ja toiveet otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Pääset myös laajentamaan teknistä näkemystäsi verkkosivukehityksessä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pääset innostamaan ihmisiä muutokseen ja luomaan yhteistä partiota.

Lisätietoja: Katriina Valkeapää, katriina.valkeapaa@partio.fi, 0405081404

Hakeminen: 7.5. mennessä Katriina Valkeapää, katriina.valkeapaa@partio.fi, 0405081404

  


 

Someryhmän johtaja

Pestin sijainti organisaatiossa: SP:n viestintä ja markkinointi

Pestin pituus: Lähtökohtaisesti 2 vuotta, mutta elämän muut rajoitteet huomioidaan.

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet), Kouluttaja (Kehittää vapaaehtoisen tiettyä osaamista asetetun tavoitteen mukaisesti.), Ohjaaja (Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kehityksen tukija), Kasvattaja (Mahdollistaa kohderyhmän kasvatustavoitteiden saavuttamisen partiomenetelmän keinoin)

Johdettavien määrä: 5-10

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestit vaativat 0-10 h/vko

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Miten mielestäsi partiolaiset ja partioon vielä tutustumattomat saataisiin liekkeihin? Mitä tietoa ja missä muodossa lippukunnissa ja piireissä kaivataan? Nyt on mahtava tilaisuus päästä miettimään somettamista strategisemmin ja innostamaan ja johtamaan uuden someryhmän  tekijöitä. Tule suunnittelemaan ja johtamaan villeimpienkin visioiden toteuttamista uskomattomiksi onnistumisiksi ja oppimaan kuinka haastavistakin tilanteista selvitään. Jotta partio pysyy maailmanmenossa kiinni, tarvitsemme enemmän digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin osaajia ja ryhmänjohtajia - siis juuri sinua!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Aikaisempaa kokemusta viestinnästä ja/tai markkinoinnista lippukunnan, piirin, SP:n, opiskelu- tai työprojektien puitteissa vaaditaan. Ryhmän johtamis- ja projektinhallintataidot tulevat tarpeeseen. Halu vaikuttaa Suomen vaikuttavimman nuorisoliikkeen näkyvyyteen ja arjen toimivuuteen on kaiken lähtökohtana.

Pestissä pääsee oppimaan: Strategista viestintää, markkinointia, johtamista tai kouluttamista. Opit hyödyntämään uusimpia teknologioita ja keinoja viestinnässä ja markkinoinnissa. Opit kuinka villeimmät visiot muutetaan yhteisvoimin uskomattomiksi onnistumisiksi ja kuinka haastavistakin tilanteista selvitään ja opitaan. Tule mukaan kehittymään Suomen parhaaksi vapaaehtoisviestijäksi ja -markkinoijaksi!

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pääset innostamaan porukkaa, oppimaan strategista johtamista ja luomaan hyvää palautekulttuuria. Koet, mitä yhdessä tekemällä ja avoimesti osallistamalla saadaankaan aikaan. Opit lisää priorisointia, projektityöskentelyä ja ihmisjohtamista. Tule kehittymään ja kasvamaan ihmisenä mahtavan porukan ympäröimänä ja tukemana!

Pestaajan yhteystiedot: Katriina "Kata" Valkeapää, 0405081404, katriina.valkeapaa@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 7.5.2017

 


SP:n viestinnän ja markkinoinnin kouluttaja tai sparraaja

Pestin sijainti organisaatiossa: SP:n viestintä ja markkinointi

Pestin pituus: Lähtökohtaisesti 2 vuotta, mutta elämän muut rajoitteet huomioidaan.

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet), Kouluttaja (Kehittää vapaaehtoisen tiettyä osaamista asetetun tavoitteen mukaisesti.), Ohjaaja (Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kehityksen tukija), Kasvattaja (Mahdollistaa kohderyhmän kasvatustavoitteiden saavuttamisen partiomenetelmän keinoin)

Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestit vaativat 0- 5h/kk

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Haluaisitko pistää osaamisesi ja kokemuksesi jakoon kouluttamalla tai sparraamalla/mentoroimalla? Vahvistamme jo upeaa viestinnän ja markkinoinnin joukkoa ja kaipaamme tukevia aikuisia, jotta uudet ja kokeneemmatkin vapaaehtoiset kehittyvät Suomen parhaiksi vapaaehtoisviestinnän ja markkinoinnin tekijöiksi. Kenties sinulla on someosaamista, toimittajakokemusta tai videoeditointiosaamista? Vai voisitko jakaa strategista viestinnän ja markkinoinnin näkemyksiäsi? Vai haluaisitko mentoroida nuoria vapaaehtoisia ja samalla oppia itsestäsikin? Voit kantaa kortesi kekoon muutamalla yksittäisellä koulutuksella vuoden aikana tai osallistua aktiivisemmin kuukausittaiseen valiokuntatyöskentelyyn ja/tai mentorointiin.  

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kokemusta viestinnästä ja/tai markkinoinnista piirin, SP:n, opiskelu- tai työprojektien puitteissa vaaditaan. Kouluttamiskokemus on etu, muttei välttämätön. Halu vaikuttaa Suomen vaikuttavimman nuorisoliikkeen näkyvyyteen ja arjen toimivuuteen sekä vapaaehtoisten kehittymiseen on kaiken lähtökohtana.

Pestissä pääsee oppimaan: Koet kuinka villeimmät visiot muutetaan yhteisvoimin uskomattomiksi onnistumisiksi ja kuinka haastavistakin tilanteista selvitään ja opitaan. Näet miten mahtava potentiaali nuorissa on viestinnän ja markkinoinnin tekijöinä ja saat samalla kouluttamiskokemusta sekä opit itsestäsi. Saat varmasti ideoita ja oppeja myös päivätyössä tai muissa pesteissäsi hyödynnettäväksi. Tule mukaan kehittämään Suomen parhaita vapaaehtoisviestijöitä ja -markkinoijia ja Suomen vaikuttavinta nuorisoliikettä!   

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pääset innostamaan ja kouluttamaan porukkaa sekä halutettasi vaikuttamaan myös partion viestintään ja markkinointiin strategisemmalla tasolla. Näet suoraan kuinka panoksesi näkyy nuorten vapaaehtoisten innostuksena ja tekemisenä - tuloksista puhumattakaan. Tässä porukassa työskentely voimaannuttaa ja saa sinut ymmärtämään miten liekehtivällä tekijäjoukolla vain taivas on rajana!

Pestaajan yhteystiedot: Katriina "Kata" Valkeapää, 0405081404, katriina.valkeapaa@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 7.5.2017

 

Kuva: Harri Halmejärvi

Luokittelu: