Olet täällä

Vapaaehtoistuen avoimet pestit

 

 


 

Kouluttajaksi Ko-Gi-kurssille vuonna 2018 

Oletko Ko-Gin suorittanut partiojohtaja, jolla on sopivasti kokemusta kouluttamisesta? Kaipaatko ikimuistoista, riittävän haastavaa ja elämyksellistä projektia? Ko-Gi-kurssit pestaavat sekä ensikertalaisia että kokeneita kouluttajia vuoden 2018 kursseille.

Ko-Gi-kouluttajana saat mahdollisuuden haastaa itseäsi, syventää partio-osaamistasi ja osallistua järjestömme korkeimman johtamiskoulutuksen toteuttamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Ko-Gi on huima oppimiskokemus paitsi osallistujalle, myös kouluttajalle.

Haemme kouluttajiksi Ko-Gi-kurssin suorittaneita, jo kouluttajakokemusta partiosta tai partion ulkopuolelta hankkineita aikuisia. Sinulla on palava into tehdä untuvikoille laadukas kurssi yhdessä muun staabin kanssa ja kaikkien kurssien yhteisiä suuntaviivoja noudattaen, aiempia kokemuksia hyödyntäen ja kurssia uudistaen.

Tyypillinen staabin työtapa on parityöskentely, ja työparien suunnitelmia käsitellään ja sparrataan koko staabin kesken. Olet valmis antamaan ja ottamaan vastaan palautetta suunnitelmista ja panostamaan hyvään ennakkotyöskentelyyn, jotta lähijaksojen aikana on mahdollista keskittyä kurssilaisten oppimisen ohjaamiseen.

Olet vahva osaaja ainakin joillain Ko-Gin osa-alueilla, mutta ymmärrät myös, että Ko-Gi-koulutus ei ole kouluttajien show, vaan staabin tehtävänä on rakentaa puitteet, prosessi, virikkeitä ja ohjausta kurssilaisten oppimiselle. Käytät osaamistasi ja kokemustasi innostavien oivaltamisen mahdollisuuksien luomiseen.
Lähijaksoilla kurssistaabi toimii myös esimerkkinä itsensä johtamisessa ja ryhmätoiminnassa, joten staabin jäseniltä edellytetään hyvää yhteistyökykyä sekä luonto-osan vaatimusten mukaisia luonnossa elämisen taitoja.
Hakemillamme henkilöillä on mahdollisuus panostaa pestiinsä koko sen keston ajan, kurssin aikataulun mukaisesti syksystä 2017 syksyyn 2018 tai alkuvuoteen 2019. Pystyt osallistumaan kurssin kaikkiin lähijaksoihin, staabien yhteiseen koulutukseen (2.-4.2.2018) sekä oman staabisi työskentelyyn täysipainoisesti.

Näiden yhteisten linjojen lisäksi kunkin kurssin erityispiirteet tuovat omat toiveensa staabin jäsenille.

Ko-Gi 126
Kurssin 126 luonto-osa on maaliskuun lopussa, jolla pääsemme ideoimaan, miten tuotamme sekä mieleenpainuvia luontoelämyksiä että toimivan koulutuksellisen kokonaisuuden vaikeasti ennakoitavissa sääolosuhteissa. Luonto on läsnä vahvasti myös viikonloppuina, joten toivomme intoa ja osaamista tekemällä oppimiseen ja toiminnallisiin menetelmiin sekä erilaisiin monimuoto-opiskelun muotoihin.
Luonto-osa 29.3.-3.4., viikonloput: 4.-6.5. ja 31.8.-2.9.
Kurssinjohtaja Merja "Meku" Ranta-aho, 050 3028946, merja.ranta-aho@iki.fi

Ko-Gi 127
Yhdeksän päivää Evolla! Pitkä leiriosa tarjoaa mainion mahdollisuuden soveltaa koulutussisältöjä parhaaksi katsomallamme tavalla ja luoda untuvikoille tavallisesta poikkeava metsäkokemus elämyksellisine koulutuksineen ja hulppeine rakennelmineen. Tule tekemään johtamiskurssia, josta sekä Anni Collan että Risto Siilasmaa olisivat ylpeitä! Leiri- ja seminaariosan lisäksi palokärkiryhmä kokoontuu kahteen-kolmeen yhteiseen suunnitteluviikonloppuun vuoden 2018 aikana. Noudatamme staabissa samaa periaatetta kuin tämän kurssin leiriläiset: ennakkovalmisteluja tai sähköistä työskentelyä ei juuri ole, mutta kun ollaan paikalla, ollaan sataprosenttisesti läsnä ja tehdään avoimesti yhdessä.
Leiriosa 9.-17.6., seminaari 2.-4.11.
Kurssinjohtaja Anna Munsterhjelm, 040 5879514, anna.munsterhjelm@partio.fi.

Ko-Gi 128
Opitaan, koetaan ja jaetaan partiojohtajuutta Ko-Gilla! Haluaisitko osallistua kanssamme innostavan ja elämyksellisen Kolmiapila-Gilwell -kurssin tekemiseen? Hienoa, sillä juuri sinua olemme etsineet! Ko-Gi 128 kurssiin sisältyy kahden viikonlopun lisäksi leiriosa, joka pidetään Evolla. Leiriosa sijoittuu heti heinäkuun alkuun eli keskelle kauneinta suomalaista kesää. Kurssilla tulemme käyttämään monipuolisia koulutusmenetelmiä sekä luomme kurssilaisille ikimuistoisia partioelämyksiä. Teemme partiota suurella sydämellä! Huomioithan että kurssipäivämäärien lisäksi staabilaisen tulee varautua 3 - 4 yhteiseen tapaamiseen sekä työskentelyyn sähköisten viestimen välityksellä.
Leiriosa 3.-8.7., johdanto 4.-6.5., seminaari 2.-4.11.
Kurssinjohtaja Anne "Herkku" Toukonen, 050 3405425, herkku.toukonen@gmail.com

Ko-Gi 129
Kurssi järjestetään meripartio-olosuhteissa. Mitä se sitten on – siihen sinä pääset vaikuttamaan! Edellinen Ko-Gi merellä on järjestetty yli kymmenen vuotta sitten, joten tätä kurssia on toivottu ja odotettu pitkään erityisesti meripartiolaisten keskuudessa. Merellisessä ympäristössä johtamiskoulutukseen saadaan uudenlaista twistiä, myös luonnonvoimilla on vissi osansa asiassa. Olisi hyväksi, jos sinulla olisi merimiestaitoja omasta takaa, mutta meripartiolainen sinun ei tarvitse olla. Kurssin staabi kokoontuu suunnittelemaan kurssia useampia kertoja, osaan kokouksista voit varmasti osallistua etänä. Yksityiskohtaisempia suunnitelmia tehdään pari- tai ryhmätyöskentelynä.
Luonto-osa kesällä 2018, eri aikaan kuin Satahanka ja Päpan piirileiri, johdanto 4.-6.5., seminaari 2.-4.11.
Kurssinjohtaja Nina "Zuiccis" Kivikero, 050-3111883, ntkivikero@gmail.com

Ko-Gi 130
Kurssin 130 pisin ja samalla kurssin päättävä lähijakso sijoittuu joulu-tammikuun vaihteeseen, mikä tekee kurssista varmasti omaleimaisen ja uudella tavalla elämyksellisen. Myös staabi tarvitsee innovatiivista otetta kurssin suunnitteluun ja toteutukseen. Lähde mukaan tekemään "kaamos-Ko-Gia"! Yksityiskohdista sovimme yhdessä tarkemmin, mutta varaudu ajankäytöllisesti siihen, että staabi kokoontuu muutamia kertoja suunnittelemaan kurssia ja saapuu lähijaksoille jo varsinaista aloitusta edeltävänä iltana.
Luonto-osa 28.12.2018-2.1.2019, viikonloput: 31.8.-2.9. ja 2.-4.11.
Kurssinjohtaja Janne Roslöf, 0400 769 923, janne.roslof@partio.fi

Tarkempia tietoja. saat kunkin kurssin johtajalta.
Kiinnostuitko? Hyvä juttu! Täytä hakemuslomake viimeistään sunnuntaina 24.9. Ko-Gi-ryhmä on sinuun yhteydessä pian haun päättymisen jälkeen. SP:n hallitus vahvistaa staabinimitykset lokakuun aikana. Lopullinen tieto kurssien toteutumisesta tulee kuitenkin vasta kurssien ilmoittautumisajan päätyttyä 31.1.2018, kun tiedämme osallistujien määrän.

 


 

 Järjestelmäosaaja

 

Pestin sijainti organisaatiossa: Pestiryhmä

Pestin pituus:  6-8 kk

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Mari Piironen, mari.piironen@partio.fi,  0503690381

Pestin kuvaus:

Järjestelmäosaaja on avainroolissa uuden pestaustyökalun käyttöönotossa. Pestattava henkilö on ryhmän MacGyver, joka keksii keinot selvitä tukalista järjestelmähaasteista ja löytää onnellisia loppuja. Pestin tavoitteena on ottaa pestiryhmän käyttöön helppokäyttöinen työkalu, jota on simppeli ylläpitää ja joka ei ole liian raskas käyttää. Järjestelmän valinnassa pyritään hyödyntämään olemassa olevia alustoja.

Pestaustyökalulla tarkoitetaan alustaa, ohjelmaa tai järjestelmää, jolla SP:n ohjattua rekrytointia ja pestihakemuksia voidaan hallinnoida yhdessä paikassa. Tavallisesti vastaavaa kokonaisuutta kutsutaan rekrytointijärjestelmäksi. Ohjatulla rekrytoinnilla tarkoitetaan ajallisesti keskitettyä avoimien pestien markkinointia ja pestaajien tukea.

Ohjelmointipuuhiin tässä pestissä ei välttämättä pääse, mutta kaikki on kiinni pestattavan henkilön osaamisesta, motivaatiosta ja ajankäyttömahdollisuuksista. Aiempaa kokemusta ohjatusta rekrytoinnista tai pestaamisesta pestissä ei tarvita, sillä henkilö saa perehdytyksen tehtävään. Vapaaehtoispestiin kuluu aikaa yleensä 2-4h viikossa, mutta ajankäyttö riippuu pestattavasta ja hänen tilanteestaan.

Järjestelmäprojektin työvaiheisiin kuuluu ainakin seuraavia;
- Järjestelmältä tarvittavien ominaisuuksien ymmärtäminen ja tilanteen alkukartoitus (yhdessä pestiryhmän kanssa)
- Tarkoitukseen sopivan ja kustannustehokkaan alustan, ohjelman tai järjestelmän kartoittaminen
- Järjestelmän modifiointi ohjatun rekrytoinnin ja pestiryhmän tarpeisiin (rekrytointia tukevat ominaisuudet, käyttäjäroolit, automaattiviestit jne.)
- Rekrytointityökalun käyttöönotto yhdessä tiedonhallintaryhmän kanssa
- Järjestelmän käyttäjäkoulutus SP:n pestaajille (voi toteuttaa Partioasemalla sekä Skypellä)
- Helppo kirjallinen ohjeistus järjestelmän käyttöön

Pesti sopii intohimoiselle järjestelmävelholle, joka innostuu järjestelmän eri mahdollisuuksista ja haluaa ratkoa järjestelmän toimintaan liittyviä teknisiä ongelmia. Pestissä pääset viemään ohjatun rekrytoinnin uudelle tasolle ja helpottamaan pestaajien työtä. Olet paperipartion kovassa ytimessä kehittämässä keskusjärjestön prosesseja ja pestisi ansiosta teemme Suomen Partiolaisissa entistä parempaa vapaaehtoistyötä.

Saat työpariksesi rekrytointiammattilaisen, jonka kanssa voi sparrailla ajatuksia ja saada näkökulmia järjestelmän kehittämiseen ja projektin eri vaiheisiin. Pestattavan oma luovuus on kuitenkin keskeisessä roolissa, sillä hallussasi tulee olemaan Pestiryhmän paras tietotekninen osaaminen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

Pestiin sopivalla henkilöllä on hyvä olla ymmärrystä järjestelmien toimintalogiikasta, kokemusta järjestelmähankkeista ja mahdollisesti ohjelmointitaitoja. Ohjelmointia pestissä ei kuitenkaan välttämättä tarvita. Sopiva koulutustausta tai meneillään olevat alan opinnot auttavat pestissä toimimista. Pesti sopii myös henkilölle, jolla ei ole aikaisemmin ollut pestiä SP:ssä.

Pestissä pääsee oppimaan: 

Pestissä saa kehittää omia taitoja järjestelmäkehittelyssä ja laajentaa tietoteknistä osaamista. Lisäksi pestissä oppii tavoittelemaan suuria! Pääset kokeilemaan projektijohtamista sinulle sopivalla vastuun määrällä ja samalla teet merkittävää työtä SP:n vapaaehtoisten tukemisessa.

Pääset hiomaan taitojasi kouluttajana ja esiintyjänä. Pääset verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa SP:ssä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Visiointitaidot, itsensä johtaminen, projektijohtaminen, asiantuntijoiden johtaminen, vapaaehtoisten johtaminen

Lisätiedot:  

Linda Vainio, linda.vainio@partio.fi +35840 520 5527

Hakuaika pestiin päättyy: 10.9.2017

  


Pestin sijainti organisaatiossa: eoppimisen tiimi, koulutusryhmä, vapaaehtoistuen valiokunta

Pestin pituus:  1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 6

Pestiesimiehen yhteystiedot: Anna von Zansen, anna.von.zansen@partio.fi, 0400509731 

Pestin kuvaus:

Eoppimisen kokonaisuuden johtaminen partiossa yhdessä työparin kanssa, koulutusryhmän työskentelyyn osallistuminen. Sovitaan työnjaosta tarkemmin valittavan henkilön kanssa. Toivottavasti olet kiinnostunut joistakin tai kaikista näistä: Sähköinen oppimisympäristö partiossa (esim. Moodle, O365), Sosiaalinen media partiokoulutuksessa, Blogit ja wikit, eportfoliot ja open badges -osaamismerkit, Verkkotyökalut partiokoulutuksessa, Etäopetus- ja oppiminen, Audiovisuaalinen tuotanto, materiaalipankit ja tekijänoikeuskysymykset, MOOC (massive online open course), verkkokurssin rakentaminen, Kansallinen (piirit, muut järjestöt) ja kansainvälinen (muut maat) vuoropuhelu elearning-asioissa

Pääset johtamaan uutta ja luomaan uutta toimintaa, innostumaan ja innostamaan! Opit itse valtavasti ja pönöttämisen sijaan pääset sukeltamaan "hands on" elearning-asioihin järjestömaailmassa!

SP:n eoppimisen suuntaviivoja löydät http://bit.ly/1CbgC8x

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

Must have: Ymmärrys osittain tai kokonaan verkossa tapahtuvasta kouluttamisesta, joidenkin verkkotyökalujen tuntemista, asioiden ja ihmisten johtamista, halu ja kyky oppia uutta, kyky nähdä strategia pilkottuna käytännön toiminnaksi ja aikatauluiksi. Nice to have: osaamista esim. verkkokursseihin (esim. Moodle), arviointiin ja osaamisen osoittamiseen (esim. portfoliot ja open badges), yhteisölliseen tuottamiseen (esim. Google Drive, O365, some), tekijänoikeuskysymyksiin (esim. CC-lisenssit) liittyen. Plussaa: EU-projektit, toinen kotimainen

Pestissä pääsee oppimaan: 

Riippuu aiemmasta osaamisestasi, kiinnostuksen kohteistasi ja tavoitteista, joita sovimme pestiisi liittyen. Lupaan ainakin uuden luomista ja porukalla tekemisen meininkiä! :)

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Ihmisten ja asioiden johtaminen

 

Lisätiedot: 

Anna von Zansen, eoppimispäällikkö, anna.von.zansen@partio.fi 0400509731

Hakuaika pestiin päättyy:
10.9.2017

 

  


 

Valiokunnan viestintävastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta

Pestin pituus: 2 vuotta

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)

Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö: Osallistuminen valiokunnan kokouksiin 6-8 kertaa vuodessa. Lisäksi työskentelyä kokousten välillä n. 2 h / viikko.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Viestintävastaava huolehtii viestin välittämisestä valiokunnasta eteenpäin eri kohderyhmille. Hän myös seuraa valiokunnan asioita ja koordinoi viestinnällisten tehtävien työnjakoa. Lisäksi viestintävastaava suunnittelee viestintää yhdessä valiokunnan puheenjohtajan ja työntekijän kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Arvostamme innokasta otetta ja mielenkiintoa viestintään. Koulutamme pestiin. Tukea saat sekä valiokunnasta että keskusjärjestön viestinnän toimihenkilöiltä ja vapaaehtoisilta.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääsee oppimaan viestinnän suunnittelua, asioiden organisointia, kokonaisuuksien hallintaa ja viestittävien asioiden arvottamista sekä tietysti käytännön viestinnän taitoja.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Yhteisen vision luomista ja siihen sitouttamista. Muiden ihmisten innostamista kohti päämäärää.

Pestaajan yhteystiedot: Maya Hänninen, maya.hanninen@partio.fi, 050 420 1166, Antti Reinikainen, antti.reinikainen@partio.fi, 040 3024 724

Lisätiedot: Maya Hänninen, maya.hanninen@partio.fi, 050 420 1166, Antti Reinikainen, antti.reinikainen@partio.fi, 040 3024 724

Hakuaika pestiin päättyy:
7.5.2017

 

 


 

Ydinvaliokuntien viestintävastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Ydinvaliokunnat (Alue, Kasvatus ja Vapaaehtoistuki)

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 10

Pestiesimiehen yhteystiedot: Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

Pestin kuvaus: Ydinvaliokuntien tärkein tehtävä vuosien 2017 ja 2018 aikana on Parempi Lippukunta -mallin jalkauttaminen. Jalkauttamistyö vaatii paljon viestintää kaikilta kolmelta valiokunnalta, ja siksi viestien korodinoinnin vuoksi valiokunnille pestataan yhteinen viestintävastaava. Pestatun tehtävänä on koordinoida valiokuntien yhteistä viestintää Parempi Lippukunta -malliin liittyen ja tukea valiokuntia niiden omassa viestinnässä. Olennainen osa tehtävää on seurata valiokuntien toimintaa ja tarvittaessa yhdessä hallitusjäsenten kanssa huolehtia siitä että tarvittavat viestit ovat valmiina uudituksen vaatimassa aikataulussa. Tältä osin pesti ylittää niin sovittaessa perinteisen viestintavastaavan tehtävän vaatimukset.

Pääset vaikuttamaan lähiaikojen suurimpaan partion uudistukseen erittäin läheltä. Pääset työstämään sitä miltä Parempi Lippukunta -viestintä näyttää ja millä kärjillä siitä uudesta mallista kerrotaan. Valiokunnissa toimimalla pääset myös vavasti vaikuttamaan uudistuksen sisältöön. Toimintasi vaikuttaa suoraan kaikkiin Suomen lippukuntiin heti pestauksestasi lähtien.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Parempi lippukunta -konseptin tunteminen, valiokuntien organisaation tunteminen ja viestinnän osaaminen ovat merkittäviä etuja pestiä tehdessä.

Pestissä pääsee oppimaan: Parempi Lippukunta-mallin syvällistä tuntemista, strategista viestintää, ydinvaliokuntien toiminta-alojen tuntemusta, vaikuttamista.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Viestintää, henkilökohtaista vaikuttamista.

Lisätiedot: Varapuheenjohtaja Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä: Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

 


 

Osaamisverkoston jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta / Osaamisverkosto

Pestin pituus: 1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Tarja "Titi" Nieminen, tarja.nieminen@partio.fi, 040 524 1512

Pestin kuvaus: Osana osaamisverkostoa olet luomassa ja kehittämässä Suomen edistyneimpiin kuuluvan osaamisperusteisen järjestelmän kokonaisuutta. Sinulla on halu kehittää osaamisen sanoittamista ja näkyvyyttä, jotta jokainen partiolainen ja partion ulkopuolinen tietää partion kautta hankitusta osaamisesta ja sen hyödyntämisestä. Tulet tekemään tiivistä yhteistyötä vastuualueesi (esim. kasvatus, koulutus tai alue) vetäjien kanssa.

Ydintiimissä pääset osaamisperusteisuuden aallonharjalle koko Suomessa ja maailmalla! Tätä osaamista et muualta saa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Näkemystä ja/tai kokemusta osaamisen sanoittamisesta, tunnistamisesta ja/tai tunnustamisesta.

Pestissä pääsee oppimaan:  Verkoston rakentamisesta partion sisä- ja ulkopuolelle ja monimuotoisissa toimintaympäristöissä toimimista. Opit paljon osaamisperusteisuudesta, osaamisen validoinnista sekä oman ja toisten osaamisen sanoittamisesta.

 Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Osaamisen johtamista.

Lisätietoja: Osaamisverkoston puheenjohtajat:
Tarja ”Titi” Nieminen, tarja.nieminen@partio.fi, 040 524 1512
Annina Kainu, annina.kainu@partio.fi, 050 525 5745

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä: Tarja "Titi" Nieminen, tarja.nieminen@partio.fi, 040 524 1512

 

 


 

Pestiryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta - Pestiryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Mari Piironen, mari.piironen@partio.fi, 050 3690 381

Pestin kuvaus: Pestiryhmä huolehtii ja kehittää aikuisten viihtymistä partiossa. Mielekäs, hyvin johdettu pesti johtaa hyvään vapaaehtoistyöhön.

Pestiryhmässä pääset parantamaan aikuisten vapaaehtoisten partiota.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:  Jos aikuiset partiolaiset kiinnostavat, tule mukaan! Tarvitsemme monenlaisia osaajia ja tekijöitä. Aiempaa kokemusta edes partiosta ei tarvita.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestiryhmän jäsenenä pääset sisälle keskusjärjestön toimintaan ja ihan pian olet guru pestijärjestelmään liittyvissä asioissa.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Jokaisen ryhmän jäsenen pesti on viilattu erikseen omien kiinnostustenkohteiden ja osaamisen mukaan.

Lisätiedot: Mari Piironen, pestiryhmän puheenjohtaja, mari.piironen@partio.fi

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä: Mari Piironen, mari.piironen@partio.fi, 050 3690 381


  

 

Value Based Leadership -koulutuksen johtaja (kurssinjohtaja)

 

Pestin sijainti organisaatiossa: VBL-ryhmä (vapaaehtoistuen valiokunnan alainen ryhmä)

Pestin pituus: noin 1 vuosi

Johdettavien määrä: 4

Pestiesimiehen yhteystiedot: Perttu Ehn, ropsu@iki.fi, 050 050 2332

Pestin kuvaus:

Value Based Leadership on noin vuoden mittainen koulutusohjelma 20-29-vuotiaille vapaaehtoistoiminnan johtajille. VBL-koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Koulutuksen päämääränä on tarjota laadukas johtajuuskoulutus nuorille johtajille, antaa heille osaamista ja valmiuksia johtaa huomisen yhteiskunnassa ja luoda kohtaamisia yhteiskunnan eri ryhmien välillä. Koulutus koostuu neljästä moduulista, joiden teemat ovat 1) ryhmien johtaminen, 2) johtaminen monimuotoisuuteen, 3) itsensä johtaminen ja 4) johtaminen tuottoisasti arvoilla.

Haemme suosituille VBL-kursseille nyt ensi vuodeksi kahden kurssin johtajia. Toinen alkaa heti tammikuussa, toinen loppukevään aikana. Pääset itse vaikuttamaan aikatauluihin. Huomaathan, että VBL-kurssin vetäminen parijohtajan kanssa on täysin mahdollista - hakekaa pestiä silloin yhdessä.

VBL-kurssinjohtaja vastaa yhden kurssin toteutuksesta vuoden 2018 aikana. Kurssinjohtajana toimit kurssin staabin eli neljän fasilitaattorin (kouluttajan) tiimin kanssa ja huolehdit erinomaisesta kurssista aika lailla alusta loppuun. Tukenasi on kenties parijohtajasi, mutta vähintäänkin käytännön seikkojen järjestelyissä Partioaseman väki sekä sisältöasioissa koko VBL -ryhmä (ensisijaisesti Perttu Ehn).

Kurssinjohtajana tulet vaikuttamaan suoraan jokaisen kurssilaisen ja staabissa mukana olevan elämään tavalla, jota hyvin harvoin näkee. Tämä muutoksen seuraaminen itsessään on kurssinjohtajalle hyvin palkitsevaa. Henkilökohtainen, sopivasti annosteltu muutos onkin kurssin keskeinen tavoite - muuttaa ihmisiä siten, että heistä tulee parmpia johtaja esimerkiksi parantuneen itsetuntemuksen kautta.

Loistava kurssinjohtaja tekee ainakin näitä asioita:

* huolehtii staabista yksilöinä sekä ryhmänä (tapaatte vähintään neljä kertaa omalla porukalla)

* varmistaa kurssin sisällön toteutumisen tarkoitetusti (saatte avuksi hyvän kouluttajaoppaan)

* katsoo kurssin talouden perään

* kommunikoi paljon joka suuntaan, mm. staabille, VBL-ryhmälle, Partioasemalle, kurssin yritysyhteistyökumppanille

* suunnittelee ja toteuttaa itse esimerkillisiä työpajoja kurssille

Aikaa pestin hoitaminen vaatii erityisesti moduuliviikonloppujen aikana - moduulit ovat kestoltaan perjantai aamusta sunnuntai-iltaan (viimeinen moduuuli alkaa jo torstaina) ja staabi tapaa normaalisti edellisenä iltana.

Lisäksi staabin tavannee 1-2 pv kerrallaan ennen jokaista moduulia. Moduulien valmistelussa kuluu luonnollisestikin sopivaksi katsomasi määrä aikaa ja pestiisi kuuluu myös VBL-ryhmän kokouksiin osallistuminen noin parin kuukauden välein.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

Kurssinjohtajalla on syvällinen ymmärrys kurssin tavoitteista ja kyky saavuttaa ne yhdessä koko staabin kanssa. Kouluttajakokemus on tärkeää, joskaan emme välttämättä hae kaiken nähnyttä ja kokenutta kouluttajagurua.

Kurssinjohtajasta tekee erinomaisen se, että hän ymmärtää ja osaa ohjata ryhmän ryhmäprosessia, erottaa oleellisen kohinasta, ymmärtää henkilökohtainen kehittymisen olevan aika harvoin lineaarista sekä tuntee oman sekä staabinsa osaamisen rajat ymmärtäen pyytää apua silloin, kun siitä on hyötyä.

Pesti ei edellytä kokemusta partiosta, mutta järjestökentän tunteminen on ehdottomasti hyödyksi.

Pestissä pääsee oppimaan:

Saat omakohtaisen kokemuksen usean rinnakkaisen ryhmäprosessin johtamisesta. Opit lisää diversiteetin merkityksestä ryhmässä, paljon itsestäsi kurssilla käytettyjen työvälineiden avulla, johtamisesta sekä erilaisissa järjestöissä ja kaupallisessa kontekstissa sekä omista ja muiden arvoista ja niiden merkityksestä päivittäisessä toiminnassa. Pääset myös oppimaan kokonaisuuden hallintaa vastatessasi koulutuksesta.

Lisätiedot: Perttu Ehn, ropsu@iki.fi, 050 050 2332

Hakeminen: 20.9.2017 mennessä: Perttu Ehn, ropsu@iki.fi, 050 050 2332

 


 

Value Based Leadership –koulutuksen viestintä- ja markkinointivastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: VBL-ryhmä (vapaaehtoisen tuen valiokunnan alainen ryhmä)

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Pestin kuvaus: 

Vastaat VBL-koulutuskokonaisuuden

  • viestintämateriaalien sisällön ylläpidosta ja kehittämisestä
  • uusien viestintämateriaalien luomisesta
  • viestintäkanavien ylläpidosta

Johdollasi VBL:n ilosanoma kulkeutuu tulevaisuuden kurssilaisille, alumneille, mentoreille, yhteistyökumppaneille ja mahdollisille uusille yrityskumppaneille.

Paraatipaikka päästä Suomen parhaan johtajuuskoulutuksen ytimeen!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:Taidat viestinnän ja markkinoinnin perusperiaatteet. Sinulla on kokemusta nuorisojärjestöjen viestinnästä. Luovit kuin kala vedessä erilaisissa viestintäkanavissa ja lähdet ennakkoluulottomasti kokeilemaan uutta. VBL-koulutuskokonaisuuden tuntemus katsotaan eduksi.

Pestissä pääsee oppimaan: Pääset oppimaan, kuinka viestiä VBL:sta sen eri tahoille ja kumppaneille.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pestissäsi pääset työstämään VBL:n viestinnän materiaaleja yhteistyössä VBL-ryhmän ja toimihenkilöiden kanssa. Pestissä kehität ainakin projektinjohtamistaitojasi.

Lisätiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

 

 

Luokittelu: