Olet täällä

Vapaaehtoistuen avoimet pestit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

 


Onko seuraava pestisi Ko-Gi-kurssin johtaja?

 Pestaamme ensi vuodelle historialliset kuusi kurssinjohtajaa. Ko-Gi-kurssin johtajuus on pesti, jossa pääseet suomalaisen partiokoulutuksen ytimessä. Ko-Gi-koulutus on matka johtajuuteen, johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Kurssinjohtaja vie kurssilaiset sekä kouluttajatiiminsä lähes vuoden pituisille oppimistaipaleelle, josta syntyy elämyksiä, oivalluksia, kasvua ja ikuisia ystäviä. Kurssinjohtajalla on oltava plakkarissa minimissään kaksi kouluttajakokemusta aikaisemmilta Ko-Gi -kursseilta.

Pesti sisältää kouluttajien (viisi-kuusi itsesi lisäksi) pestaamisen omaan tiimiinsä sekä tiimin työskentelyn suunnittelun ja johtamisen. Pestiin kuuluu osallistuminen SP:n Ko-Gi-ryhmän työskentelyyn, jonka muodostavat pj-kaksikko, kurssinjohtajat, ohjaavassa roolissa edellisen vuoden kurssinjohtajat, Ko-Gi -ohjaamisen tuesta vastaava jäsen sekä nimettyjä kurssin kehittämishankkeita vetävät jäsenet. Ryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa vuoden aikana ja suunnittelee ja järjestää staabikoulutukset. Lisäksi tiimillä on tärkeä tehtävä lukea ja antaa palautetta Ko-Gi-raporteista. Myös koulutuksen kehittäminen on ryhmän vastuulla.

Tukea pestiisi saat ryhmän muilta jäseniltä, meiltä ja SP:n koulutuskoordinaattorilta, joka vastaa Ko-Gi-asioista. Sinut perehdytetään SP:n extranetin Jemman ja sähköisen oppimisalustan Moodlen käyttöön ja muihin käytännön asioiden hoitamiseen, budjettiin ja sen seurantaan.

Vuonna 2018 järjestämme neljä Ko-Gi-kurssia. Pesti alkaa oman staabin rekrytoinnilla kesän  ja alkusyksyn 2017 aikana ja sen aktiiviosa päättyy joulukuussa 2018, vuoden 2019 toivoisimme sinun olevan käytettävissä tukemaan uusia kurssinjohtajia ja kurssin kehittämistä.

Vuoden 2018 kurssien alustavat aikataulut

Ko-Gi 126, pääsiäinen 29.3.-2.4. + kaksi viikonloppua: 4.-6.5. ja 31.8.-2.9.

Ko-Gi 127, pitkä leiri 9.-17.6. + seminaari 2.-4.11.

Ko-Gi 128, lyhyt leiri 4.-8.7. + johdanto-osa 4.-6.5. ja seminaari 2.-4.11.

Ko-Gi 129, purjehdus 25.-29.7. + johdanto-osa 4.-6.5. ja seminaari 2.-4.11.

Ko-Gi 130, vaellus 4.-12.8. + johdanto-osa 4.-6.5. ja seminaari 2.-4.11.

Ko-Gi 131, uusivuosi 28.12.-2.1.(2019) + kaksi viikonloppua: 31.8.-2.9. ja 2.-4.11.

Ilmoita itsestäsi ja kiinnostuksestasi mahdollisimman pian. Kysymyksiisi vastaamme mielellämme joko puhelimitse tai sähköpostilla. Ota rohkeasti yhteyttä Ko-Gi-ryhmänpuheenjohtaja Maria Skarp, maria.skarp@partio.fi. Pestipäätökset teemme heinäkuun loppuun mennessä.

 


 

 Järjestelmäosaaja

 

Pestin sijainti organisaatiossa: Pestiryhmä

Pestin pituus:  6-8 kk

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Mari Piironen, mari.piironen@partio.fi,  0503690381

Pestin kuvaus:

Järjestelmäosaaja on avainroolissa uuden pestaustyökalun käyttöönotossa. Pestattava henkilö on ryhmän MacGyver, joka keksii keinot selvitä tukalista järjestelmähaasteista ja löytää onnellisia loppuja. Pestin tavoitteena on ottaa pestiryhmän käyttöön helppokäyttöinen työkalu, jota on simppeli ylläpitää ja joka ei ole liian raskas käyttää. Järjestelmän valinnassa pyritään hyödyntämään olemassa olevia alustoja.

Pestaustyökalulla tarkoitetaan alustaa, ohjelmaa tai järjestelmää, jolla SP:n ohjattua rekrytointia ja pestihakemuksia voidaan hallinnoida yhdessä paikassa. Tavallisesti vastaavaa kokonaisuutta kutsutaan rekrytointijärjestelmäksi. Ohjatulla rekrytoinnilla tarkoitetaan ajallisesti keskitettyä avoimien pestien markkinointia ja pestaajien tukea.

Ohjelmointipuuhiin tässä pestissä ei välttämättä pääse, mutta kaikki on kiinni pestattavan henkilön osaamisesta, motivaatiosta ja ajankäyttömahdollisuuksista. Aiempaa kokemusta ohjatusta rekrytoinnista tai pestaamisesta pestissä ei tarvita, sillä henkilö saa perehdytyksen tehtävään. Vapaaehtoispestiin kuluu aikaa yleensä 2-4h viikossa, mutta ajankäyttö riippuu pestattavasta ja hänen tilanteestaan.

Järjestelmäprojektin työvaiheisiin kuuluu ainakin seuraavia;
- Järjestelmältä tarvittavien ominaisuuksien ymmärtäminen ja tilanteen alkukartoitus (yhdessä pestiryhmän kanssa)
- Tarkoitukseen sopivan ja kustannustehokkaan alustan, ohjelman tai järjestelmän kartoittaminen
- Järjestelmän modifiointi ohjatun rekrytoinnin ja pestiryhmän tarpeisiin (rekrytointia tukevat ominaisuudet, käyttäjäroolit, automaattiviestit jne.)
- Rekrytointityökalun käyttöönotto yhdessä tiedonhallintaryhmän kanssa
- Järjestelmän käyttäjäkoulutus SP:n pestaajille (voi toteuttaa Partioasemalla sekä Skypellä)
- Helppo kirjallinen ohjeistus järjestelmän käyttöön

Pesti sopii intohimoiselle järjestelmävelholle, joka innostuu järjestelmän eri mahdollisuuksista ja haluaa ratkoa järjestelmän toimintaan liittyviä teknisiä ongelmia. Pestissä pääset viemään ohjatun rekrytoinnin uudelle tasolle ja helpottamaan pestaajien työtä. Olet paperipartion kovassa ytimessä kehittämässä keskusjärjestön prosesseja ja pestisi ansiosta teemme Suomen Partiolaisissa entistä parempaa vapaaehtoistyötä.

Saat työpariksesi rekrytointiammattilaisen, jonka kanssa voi sparrailla ajatuksia ja saada näkökulmia järjestelmän kehittämiseen ja projektin eri vaiheisiin. Pestattavan oma luovuus on kuitenkin keskeisessä roolissa, sillä hallussasi tulee olemaan Pestiryhmän paras tietotekninen osaaminen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

Pestiin sopivalla henkilöllä on hyvä olla ymmärrystä järjestelmien toimintalogiikasta, kokemusta järjestelmähankkeista ja mahdollisesti ohjelmointitaitoja. Ohjelmointia pestissä ei kuitenkaan välttämättä tarvita. Sopiva koulutustausta tai meneillään olevat alan opinnot auttavat pestissä toimimista. Pesti sopii myös henkilölle, jolla ei ole aikaisemmin ollut pestiä SP:ssä.

Pestissä pääsee oppimaan: 

Pestissä saa kehittää omia taitoja järjestelmäkehittelyssä ja laajentaa tietoteknistä osaamista. Lisäksi pestissä oppii tavoittelemaan suuria! Pääset kokeilemaan projektijohtamista sinulle sopivalla vastuun määrällä ja samalla teet merkittävää työtä SP:n vapaaehtoisten tukemisessa.

Pääset hiomaan taitojasi kouluttajana ja esiintyjänä. Pääset verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa SP:ssä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Visiointitaidot, itsensä johtaminen, projektijohtaminen, asiantuntijoiden johtaminen, vapaaehtoisten johtaminen

Lisätiedot:  

Linda Vainio, linda.vainio@partio.fi +35840 520 5527

Hakuaika pestiin päättyy: 10.9.2017

  


Pestin sijainti organisaatiossa: eoppimisen tiimi, koulutusryhmä, vapaaehtoistuen valiokunta

Pestin pituus:  1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 6

Pestiesimiehen yhteystiedot: Anna von Zansen, anna.von.zansen@partio.fi, 0400509731 

Pestin kuvaus:

Eoppimisen kokonaisuuden johtaminen partiossa yhdessä työparin kanssa, koulutusryhmän työskentelyyn osallistuminen. Sovitaan työnjaosta tarkemmin valittavan henkilön kanssa. Toivottavasti olet kiinnostunut joistakin tai kaikista näistä: Sähköinen oppimisympäristö partiossa (esim. Moodle, O365), Sosiaalinen media partiokoulutuksessa, Blogit ja wikit, eportfoliot ja open badges -osaamismerkit, Verkkotyökalut partiokoulutuksessa, Etäopetus- ja oppiminen, Audiovisuaalinen tuotanto, materiaalipankit ja tekijänoikeuskysymykset, MOOC (massive online open course), verkkokurssin rakentaminen, Kansallinen (piirit, muut järjestöt) ja kansainvälinen (muut maat) vuoropuhelu elearning-asioissa

Pääset johtamaan uutta ja luomaan uutta toimintaa, innostumaan ja innostamaan! Opit itse valtavasti ja pönöttämisen sijaan pääset sukeltamaan "hands on" elearning-asioihin järjestömaailmassa!

SP:n eoppimisen suuntaviivoja löydät http://bit.ly/1CbgC8x

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

Must have: Ymmärrys osittain tai kokonaan verkossa tapahtuvasta kouluttamisesta, joidenkin verkkotyökalujen tuntemista, asioiden ja ihmisten johtamista, halu ja kyky oppia uutta, kyky nähdä strategia pilkottuna käytännön toiminnaksi ja aikatauluiksi. Nice to have: osaamista esim. verkkokursseihin (esim. Moodle), arviointiin ja osaamisen osoittamiseen (esim. portfoliot ja open badges), yhteisölliseen tuottamiseen (esim. Google Drive, O365, some), tekijänoikeuskysymyksiin (esim. CC-lisenssit) liittyen. Plussaa: EU-projektit, toinen kotimainen

Pestissä pääsee oppimaan: 

Riippuu aiemmasta osaamisestasi, kiinnostuksen kohteistasi ja tavoitteista, joita sovimme pestiisi liittyen. Lupaan ainakin uuden luomista ja porukalla tekemisen meininkiä! :)

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Ihmisten ja asioiden johtaminen

 

Lisätiedot: 

Anna von Zansen, eoppimispäällikkö, anna.von.zansen@partio.fi 0400509731

Hakuaika pestiin päättyy:
10.9.2017

 

  


 

Valiokunnan viestintävastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta

Pestin pituus: 2 vuotta

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)

Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö: Osallistuminen valiokunnan kokouksiin 6-8 kertaa vuodessa. Lisäksi työskentelyä kokousten välillä n. 2 h / viikko.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Viestintävastaava huolehtii viestin välittämisestä valiokunnasta eteenpäin eri kohderyhmille. Hän myös seuraa valiokunnan asioita ja koordinoi viestinnällisten tehtävien työnjakoa. Lisäksi viestintävastaava suunnittelee viestintää yhdessä valiokunnan puheenjohtajan ja työntekijän kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Arvostamme innokasta otetta ja mielenkiintoa viestintään. Koulutamme pestiin. Tukea saat sekä valiokunnasta että keskusjärjestön viestinnän toimihenkilöiltä ja vapaaehtoisilta.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääsee oppimaan viestinnän suunnittelua, asioiden organisointia, kokonaisuuksien hallintaa ja viestittävien asioiden arvottamista sekä tietysti käytännön viestinnän taitoja.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Yhteisen vision luomista ja siihen sitouttamista. Muiden ihmisten innostamista kohti päämäärää.

Pestaajan yhteystiedot: Maya Hänninen, maya.hanninen@partio.fi, 050 420 1166, Antti Reinikainen, antti.reinikainen@partio.fi, 040 3024 724

Lisätiedot: Maya Hänninen, maya.hanninen@partio.fi, 050 420 1166, Antti Reinikainen, antti.reinikainen@partio.fi, 040 3024 724

Hakuaika pestiin päättyy:
7.5.2017

 


 

Koulutuksen viestintävastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta/Koulutusryhmä

Pestin pituus: 1-2 vuoden kausi (sovittavissa)

Johdettavien määrä: Tarvittaessa tekijöiden ohjausta

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Pestissäsi vastaat koulutusryhmän ja tarvittaessa sen alaisten ryhmien tuotosten (kuten koulutuskartta, moduulikuvaukset ja Ko-Gi ohjeistukset) ja tapahtumien (mm. KO koulutukset) viestimisestä ja markkinoinnista. Tuet asioiden jalkauttamista piireihin ja sitä kautta lippukunnille sekä avustat puheenjohtajia ryhmän hallinnossa ja dokumentaation hallinnassa sekä O365-ympäristön ja partion nettisivujen hallinnoinnissa. Teknisen työn julkisessa netissä tekee partioaseman työntekijä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Toivomme sinulta partiokoulutuksesta sekä kouluttajana että kouluttautujana sekä osaamista viestinnästä ja sen kanavista. Järjestelmällisyys ja tarkkuus on etu.

Pestissä pääsee oppimaan: Pääset koulutuksen kokonaisuuden keskelle ja hyödynnät kokemustasi partiokouluttajana ja kouluttautujana. Pääset kehittämään kouluttajia ja kouluttautujia tukevia materiaaleja ja hyödyntämään koulutusten markkinointiin uutta osaamista.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Viestintä on johtamista. Asioiden ja kokonaisuuksien johtaminen.

Lisätiedot: Pasi Mikkonen, pasi.mikkonen@gmail.com, 050 567 1460 ja Mari Voutilainen mari.voutilainen@partio.fi 0405332452 

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä Pasi Mikkonen, pasi.mikkonen@gmail.com, 050 567 1460 tai Mari Voutilainen mari.voutilainen@partio.fi 0405332452

 


 

Ydinvaliokuntien viestintävastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Ydinvaliokunnat (Alue, Kasvatus ja Vapaaehtoistuki)

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 10

Pestiesimiehen yhteystiedot: Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

Pestin kuvaus: Ydinvaliokuntien tärkein tehtävä vuosien 2017 ja 2018 aikana on Parempi Lippukunta -mallin jalkauttaminen. Jalkauttamistyö vaatii paljon viestintää kaikilta kolmelta valiokunnalta, ja siksi viestien korodinoinnin vuoksi valiokunnille pestataan yhteinen viestintävastaava. Pestatun tehtävänä on koordinoida valiokuntien yhteistä viestintää Parempi Lippukunta -malliin liittyen ja tukea valiokuntia niiden omassa viestinnässä. Olennainen osa tehtävää on seurata valiokuntien toimintaa ja tarvittaessa yhdessä hallitusjäsenten kanssa huolehtia siitä että tarvittavat viestit ovat valmiina uudituksen vaatimassa aikataulussa. Tältä osin pesti ylittää niin sovittaessa perinteisen viestintavastaavan tehtävän vaatimukset.

Pääset vaikuttamaan lähiaikojen suurimpaan partion uudistukseen erittäin läheltä. Pääset työstämään sitä miltä Parempi Lippukunta -viestintä näyttää ja millä kärjillä siitä uudesta mallista kerrotaan. Valiokunnissa toimimalla pääset myös vavasti vaikuttamaan uudistuksen sisältöön. Toimintasi vaikuttaa suoraan kaikkiin Suomen lippukuntiin heti pestauksestasi lähtien.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Parempi lippukunta -konseptin tunteminen, valiokuntien organisaation tunteminen ja viestinnän osaaminen ovat merkittäviä etuja pestiä tehdessä.

Pestissä pääsee oppimaan: Parempi Lippukunta-mallin syvällistä tuntemista, strategista viestintää, ydinvaliokuntien toiminta-alojen tuntemusta, vaikuttamista.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Viestintää, henkilökohtaista vaikuttamista.

Lisätiedot: Varapuheenjohtaja Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä: Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

 


 

Osaamisverkoston jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta / Osaamisverkosto

Pestin pituus: 1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Tarja "Titi" Nieminen, tarja.nieminen@partio.fi, 040 524 1512

Pestin kuvaus: Osana osaamisverkostoa olet luomassa ja kehittämässä Suomen edistyneimpiin kuuluvan osaamisperusteisen järjestelmän kokonaisuutta. Sinulla on halu kehittää osaamisen sanoittamista ja näkyvyyttä, jotta jokainen partiolainen ja partion ulkopuolinen tietää partion kautta hankitusta osaamisesta ja sen hyödyntämisestä. Tulet tekemään tiivistä yhteistyötä vastuualueesi (esim. kasvatus, koulutus tai alue) vetäjien kanssa.

Ydintiimissä pääset osaamisperusteisuuden aallonharjalle koko Suomessa ja maailmalla! Tätä osaamista et muualta saa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Näkemystä ja/tai kokemusta osaamisen sanoittamisesta, tunnistamisesta ja/tai tunnustamisesta.

Pestissä pääsee oppimaan:  Verkoston rakentamisesta partion sisä- ja ulkopuolelle ja monimuotoisissa toimintaympäristöissä toimimista. Opit paljon osaamisperusteisuudesta, osaamisen validoinnista sekä oman ja toisten osaamisen sanoittamisesta.

 Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Osaamisen johtamista.

Lisätietoja: Osaamisverkoston puheenjohtajat:
Tarja ”Titi” Nieminen, tarja.nieminen@partio.fi, 040 524 1512
Annina Kainu, annina.kainu@partio.fi, 050 525 5745

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä: Tarja "Titi" Nieminen, tarja.nieminen@partio.fi, 040 524 1512

 

 


 

Pestiryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta - Pestiryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Mari Piironen, mari.piironen@partio.fi, 050 3690 381

Pestin kuvaus: Pestiryhmä huolehtii ja kehittää aikuisten viihtymistä partiossa. Mielekäs, hyvin johdettu pesti johtaa hyvään vapaaehtoistyöhön.

Pestiryhmässä pääset parantamaan aikuisten vapaaehtoisten partiota.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:  Jos aikuiset partiolaiset kiinnostavat, tule mukaan! Tarvitsemme monenlaisia osaajia ja tekijöitä. Aiempaa kokemusta edes partiosta ei tarvita.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestiryhmän jäsenenä pääset sisälle keskusjärjestön toimintaan ja ihan pian olet guru pestijärjestelmään liittyvissä asioissa.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Jokaisen ryhmän jäsenen pesti on viilattu erikseen omien kiinnostustenkohteiden ja osaamisen mukaan.

Lisätiedot: Mari Piironen, pestiryhmän puheenjohtaja, mari.piironen@partio.fi

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä: Mari Piironen, mari.piironen@partio.fi, 050 3690 381

  


 

Value Based Leadership -koulutuksen mentorivastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: VBL-ryhmä (vapaaehtoisen tuen valiokunnan alainen ryhmä)

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Pestin kuvaus: 

Mentorivastaavana vastaat:

  • mentoreiden rekrytoinnista osaksi VBL-mentoripoolia
  • mentorirekisterin ylläpidosta
  • yhteydenpidosta mentoreihin.

Kurssien alkaessa mentorivastaavan tehtävänä on sopivien mentoriparien muodostaminen kurssin osallistujista ja mentoreista sekä mentoreiden perehdyttäminen tehtäviinsä.

Mentorivastaava on mukana muuttamassa maailmaa VBL-kurssi kerrallaan. Omassa pestissään hän pitää yhteyttä mentoreihin ja kasvattaa näin itsekin verkostojaan. Mentoreiden rekrytointi on palkitsevaa, koska VBL-mentorointi on kiinnostava ja innostava konsepti, ja moni lähtee mukaan innolla.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:Sinulla on kokemusta verkostoissa toimimisesta ja niiden luomisesta. Osaat ennakkoluulottomasti ottaa yhteyttä ihmisiin. VBL-kokemus katsotaan eduksi.

Pestissä pääsee oppimaan:  Pestissä opit toiminnasta järjestösektorin ja muiden sektoreiden välisestä yhteistyöstä. Mentorivastaavalle karttuu kokemusta rekrytointiin liittyvästä viestinnästä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Toimit osana VBL-ryhmää ja rakennat siellä osaltasi dialogia VBL-konseptin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Pääset luomaan mentoriverkostoa ja johtamaan sen toimintaa.

Lisätiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

 


 

Value Based Leadership –koulutuksen viestintä- ja markkinointivastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: VBL-ryhmä (vapaaehtoisen tuen valiokunnan alainen ryhmä)

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Pestin kuvaus: 

Vastaat VBL-koulutuskokonaisuuden

  • viestintämateriaalien sisällön ylläpidosta ja kehittämisestä
  • uusien viestintämateriaalien luomisesta
  • viestintäkanavien ylläpidosta

Johdollasi VBL:n ilosanoma kulkeutuu tulevaisuuden kurssilaisille, alumneille, mentoreille, yhteistyökumppaneille ja mahdollisille uusille yrityskumppaneille.

Paraatipaikka päästä Suomen parhaan johtajuuskoulutuksen ytimeen!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:Taidat viestinnän ja markkinoinnin perusperiaatteet. Sinulla on kokemusta nuorisojärjestöjen viestinnästä. Luovit kuin kala vedessä erilaisissa viestintäkanavissa ja lähdet ennakkoluulottomasti kokeilemaan uutta. VBL-koulutuskokonaisuuden tuntemus katsotaan eduksi.

Pestissä pääsee oppimaan: Pääset oppimaan, kuinka viestiä VBL:sta sen eri tahoille ja kumppaneille.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pestissäsi pääset työstämään VBL:n viestinnän materiaaleja yhteistyössä VBL-ryhmän ja toimihenkilöiden kanssa. Pestissä kehität ainakin projektinjohtamistaitojasi.

Lisätiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

 


 

Value Based Leadership –koulutuksen tutkimus- ja kehitysvastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: VBL-ryhmä (vapaaehtoisen tuen valiokunnan alainen ryhmä)

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Pestin kuvaus: Tutkimus- ja kehitysvastaavana suunnittelet, toimeenpanet ja analysoit erilaisia VBL-koulutusta koskevia tutkimushankkeita. Kerätyn tutkimustiedon valossa tarkastelet VBL-koulutuksen sisältöä ja teet ehdotuksia koulutuskokonaisuuden kehittämisestä. Pestattu toimii yhteistyössä SP:n tutkimus- ja kehitysryhmän ja ruotsalaisten VBL-kumppaneiden kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Taito suunnitella tutkimushankkeiden sisältöä ja toimeenpanoa. Kokemus Value Based Leadership –koulutuksesta katsotaan eduksi.

Pestissä pääsee oppimaan: Paraatipaikka päästä Suomen parhaan johtajuuskoulutuksen ytimeen! Pestissä pääset tutkimaan ja analysoimaan koulutuskokonaisuutta, jota ei ole aikaisemmin tutkittu. Olet siis VBL:n oma Marco Polo!

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Toimit osana VBL-ryhmää ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Pestissäsi kehität ainakin projektinjohtamistaitojasi

Lisätiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Luokittelu: