Olet täällä

Vapaaehtoistuen avoimet pestit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

 


 

Johtamisverkoston puheenjohtaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuki

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 7

Pestiesimiehen yhteystiedot: Maya Hänninen, maya.hanninen@scout.fi, 050 420 1166

Pestin kuvaus: Johtamisverkosto tukee ja edistää hyvän johtamisen toteutumista partiossa. Johtamisen sisällöllisen kehittämisen ohella verkosto voi tuottaa yhteisiä seminaareja, koulutustilaisuuksia ja materiaaleja, joilla kaikki partiolaiset voivat kehittää omaa johtamisosaamistaan mm. Partion johtamismallin avulla. Tavoitteena on, että partiossa on tulevaisuudessa entistä paremmin johdettuja lippukuntia, tapahtumia ja ryhmiä. Verkosto aktivoi ja osallistaa koko partiokenttää johtamisen kehittämiseen.

Johtamisverkoston puheenjohtajana johdat verkostoa ja osallistut valiokunnan työskentelyyn yhteensä n. 10 tuntia kuukaudessa. Vuositasolla osallistut myös muutamiin viikonlopputapahtumiin.

Johtaminen partiossa -verkostossa olet kärkijoukossa tukemassa hyvän johtamisen toteutumista partiossa. Johtamisen sisällöllisen kehittämisen ja muiden tahojen siinä tukemisen ohella tuotatte verkostona yhteisiä seminaareja, koulutustilaisuuksia ja materiaaleja, joilla kaikki partiolaiset voivat kehittää omaa johtamisosaamistaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Innostunut ja jatkuvasti oppimishaluinen asenne johtamista kohtaan. Halu auttaa muita kehittymään paremmiksi johtajiksi. Johtamisen teoriaosaamisesta on hyötyä, mutta ei johtaminen partiossa mitään rakettitiedettä ole. Kyky viestiä laajoja kokonaisuuksia kullekin yleisölle ymmärrettävästi on oleellista.

Pestissä pääsee oppimaan: Verkoston johtamista, eli ylläpitämään ihmisten välistä kanssakäymistä ja tiedon sekä osaamisen jakamista. Verkostossa on erilaisia yhteistoiminnan tasoja, joiden hahmottaminen ja niiden tehokas hyödyntäminen opettavat sinulle monimutkaisissakin toimintaympäristöissä toimimista. Opit myös paljon johtamisesta partiossa sekä johtajana kehittymisestä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Yhteisen vision luomista ja siihen sitouttamista. Muiden ihmisten innostamista kohti päämäärää.

Lisätiedot: Maya Hänninen, vapaaehtoistuen valiokunnan puheenjohtaja, maya.hanninen@partio.fi, 050 420 1166

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Maya Hänninen, maya.hanninen@scout.fi, 050 420 1166

  


 

Valiokunnan viestintävastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta

Pestin pituus: 2 vuotta

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)

Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö: Osallistuminen valiokunnan kokouksiin 6-8 kertaa vuodessa. Lisäksi työskentelyä kokousten välillä n. 2 h / viikko.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Viestintävastaava huolehtii viestin välittämisestä valiokunnasta eteenpäin eri kohderyhmille. Hän myös seuraa valiokunnan asioita ja koordinoi viestinnällisten tehtävien työnjakoa. Lisäksi viestintävastaava suunnittelee viestintää yhdessä valiokunnan puheenjohtajan ja työntekijän kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Arvostamme innokasta otetta ja mielenkiintoa viestintään. Koulutamme pestiin. Tukea saat sekä valiokunnasta että keskusjärjestön viestinnän toimihenkilöiltä ja vapaaehtoisilta.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääsee oppimaan viestinnän suunnittelua, asioiden organisointia, kokonaisuuksien hallintaa ja viestittävien asioiden arvottamista sekä tietysti käytännön viestinnän taitoja.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Yhteisen vision luomista ja siihen sitouttamista. Muiden ihmisten innostamista kohti päämäärää.

Pestaajan yhteystiedot: Maya Hänninen, maya.hanninen@partio.fi, 050 420 1166, Antti Reinikainen, antti.reinikainen@partio.fi, 040 3024 724

Lisätiedot: Maya Hänninen, maya.hanninen@partio.fi, 050 420 1166, Antti Reinikainen, antti.reinikainen@partio.fi, 040 3024 724

Hakuaika pestiin päättyy:
7.5.2017

 


 

Koulutuksen viestintävastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta/Koulutusryhmä

Pestin pituus: 1-2 vuoden kausi (sovittavissa)

Johdettavien määrä: Tarvittaessa tekijöiden ohjausta

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Pestissäsi vastaat koulutusryhmän ja tarvittaessa sen alaisten ryhmien tuotosten (kuten koulutuskartta, moduulikuvaukset ja Ko-Gi ohjeistukset) ja tapahtumien (mm. KO koulutukset) viestimisestä ja markkinoinnista. Tuet asioiden jalkauttamista piireihin ja sitä kautta lippukunnille sekä avustat puheenjohtajia ryhmän hallinnossa ja dokumentaation hallinnassa sekä O365-ympäristön ja partion nettisivujen hallinnoinnissa. Teknisen työn julkisessa netissä tekee partioaseman työntekijä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Toivomme sinulta partiokoulutuksesta sekä kouluttajana että kouluttautujana sekä osaamista viestinnästä ja sen kanavista. Järjestelmällisyys ja tarkkuus on etu.

Pestissä pääsee oppimaan: Pääset koulutuksen kokonaisuuden keskelle ja hyödynnät kokemustasi partiokouluttajana ja kouluttautujana. Pääset kehittämään kouluttajia ja kouluttautujia tukevia materiaaleja ja hyödyntämään koulutusten markkinointiin uutta osaamista.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Viestintä on johtamista. Asioiden ja kokonaisuuksien johtaminen.

Lisätiedot: Pasi Mikkonen, pasi.mikkonen@gmail.com, 050 567 1460 ja Mari Voutilainen mari.voutilainen@partio.fi 0405332452 

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä Pasi Mikkonen, pasi.mikkonen@gmail.com, 050 567 1460 tai Mari Voutilainen mari.voutilainen@partio.fi 0405332452

 


 

Ydinvaliokuntien viestintävastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Ydinvaliokunnat (Alue, Kasvatus ja Vapaaehtoistuki)

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 10

Pestiesimiehen yhteystiedot: Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

Pestin kuvaus: Ydinvaliokuntien tärkein tehtävä vuosien 2017 ja 2018 aikana on Parempi Lippukunta -mallin jalkauttaminen. Jalkauttamistyö vaatii paljon viestintää kaikilta kolmelta valiokunnalta, ja siksi viestien korodinoinnin vuoksi valiokunnille pestataan yhteinen viestintävastaava. Pestatun tehtävänä on koordinoida valiokuntien yhteistä viestintää Parempi Lippukunta -malliin liittyen ja tukea valiokuntia niiden omassa viestinnässä. Olennainen osa tehtävää on seurata valiokuntien toimintaa ja tarvittaessa yhdessä hallitusjäsenten kanssa huolehtia siitä että tarvittavat viestit ovat valmiina uudituksen vaatimassa aikataulussa. Tältä osin pesti ylittää niin sovittaessa perinteisen viestintavastaavan tehtävän vaatimukset.

Pääset vaikuttamaan lähiaikojen suurimpaan partion uudistukseen erittäin läheltä. Pääset työstämään sitä miltä Parempi Lippukunta -viestintä näyttää ja millä kärjillä siitä uudesta mallista kerrotaan. Valiokunnissa toimimalla pääset myös vavasti vaikuttamaan uudistuksen sisältöön. Toimintasi vaikuttaa suoraan kaikkiin Suomen lippukuntiin heti pestauksestasi lähtien.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Parempi lippukunta -konseptin tunteminen, valiokuntien organisaation tunteminen ja viestinnän osaaminen ovat merkittäviä etuja pestiä tehdessä.

Pestissä pääsee oppimaan: Parempi Lippukunta-mallin syvällistä tuntemista, strategista viestintää, ydinvaliokuntien toiminta-alojen tuntemusta, vaikuttamista.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Viestintää, henkilökohtaista vaikuttamista.

Lisätiedot: Varapuheenjohtaja Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

 


 

Osaamisverkoston jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta / Osaamisverkosto

Pestin pituus: 1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Tarja "Titi" Nieminen, tarja.nieminen@partio.fi, 040 524 1512

Pestin kuvaus: Osana osaamisverkostoa olet luomassa ja kehittämässä Suomen edistyneimpiin kuuluvan osaamisperusteisen järjestelmän kokonaisuutta. Sinulla on halu kehittää osaamisen sanoittamista ja näkyvyyttä, jotta jokainen partiolainen ja partion ulkopuolinen tietää partion kautta hankitusta osaamisesta ja sen hyödyntämisestä. Tulet tekemään tiivistä yhteistyötä vastuualueesi (esim. kasvatus, koulutus tai alue) vetäjien kanssa.

Ydintiimissä pääset osaamisperusteisuuden aallonharjalle koko Suomessa ja maailmalla! Tätä osaamista et muualta saa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Näkemystä ja/tai kokemusta osaamisen sanoittamisesta, tunnistamisesta ja/tai tunnustamisesta.

Pestissä pääsee oppimaan:  Verkoston rakentamisesta partion sisä- ja ulkopuolelle ja monimuotoisissa toimintaympäristöissä toimimista. Opit paljon osaamisperusteisuudesta, osaamisen validoinnista sekä oman ja toisten osaamisen sanoittamisesta.

 Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Osaamisen johtamista.

Lisätietoja: Osaamisverkoston puheenjohtajat:
Tarja ”Titi” Nieminen, tarja.nieminen@partio.fi, 040 524 1512
Annina Kainu, annina.kainu@partio.fi, 050 525 5745

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Tarja "Titi" Nieminen, tarja.nieminen@partio.fi, 040 524 1512

 

 


 

Pestiryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta - Pestiryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Mari Piironen, mari.piironen@partio.fi, 050 3690 381

Pestin kuvaus: Pestiryhmä huolehtii ja kehittää aikuisten viihtymistä partiossa. Mielekäs, hyvin johdettu pesti johtaa hyvään vapaaehtoistyöhön.

Pestiryhmässä pääset parantamaan aikuisten vapaaehtoisten partiota.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:  Jos aikuiset partiolaiset kiinnostavat, tule mukaan! Tarvitsemme monenlaisia osaajia ja tekijöitä. Aiempaa kokemusta edes partiosta ei tarvita.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestiryhmän jäsenenä pääset sisälle keskusjärjestön toimintaan ja ihan pian olet guru pestijärjestelmään liittyvissä asioissa.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Jokaisen ryhmän jäsenen pesti on viilattu erikseen omien kiinnostustenkohteiden ja osaamisen mukaan.

Lisätiedot: Mari Piironen, pestiryhmän puheenjohtaja, mari.piironen@partio.fi

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Mari Piironen, mari.piironen@partio.fi, 050 3690 381

 


 

Value Based Leadership –koulutuksen sisällön asiantuntija ja kurssinjohtajan tukihenkilö

Pestin sijainti organisaatiossa: VBL-ryhmä (vapaaehtoisen tuen valiokunnan alainen ryhmä)

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 1

Pestiesimiehen yhteystiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Pestin kuvaus:

Sisällön asiantuntijana:

 • tunnet VBL-koulutuksen sisällön kuin omat taskusi
 • pohdit ja suunnittelet yhdessä tutkimus- ja kehitysvastaavan kanssa muokkauksia kurssien sisältöön perustuen tutkimustietoon ja palautteeseen kurssista
 • työskentelet yhdessä ruotsalaisten VBL-kumppanien kanssa kurssin sisällön kehittämiseksi

Kurssinjohtajan tukihenkilönä olet mukana:

 • kurssinjohtajan ja kurssin staabin valinnassa
 • kurssilaisten valinnassa

Tuet kurssinjohtajaa:

 • kurssin sisältöön perehdyttämisessä
 • staabilaisten koulutuksessa
 • kurssin käytännön järjestelyissä

Paraatipaikka päästä Suomen parhaan johtajuuskoulutuksen ytimeen! Pääset osaksi huikean koulutukskokonaisuuden järjestämistä tukien kurssinjohtajaa tuikitärkeässä tehtävässä. Pääset pohtimaan koulutuksen sisältöä ja tekemään siitä entistä paremman!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Value Based Leadership –kurssin sisällön tunteminen kurssinjohtamiseen/fasilitoimiseen liittyvät käytännön asiat.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä tutustut ja viet käytäntöön (tutkimusperustaista) koulutuksen kehittämistä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:  Ihmisten johtamista, sisältökokonaisuuden johtamista.

Lisätiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

 


 

Value Based Leadership -koulutuksen mentorivastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: VBL-ryhmä (vapaaehtoisen tuen valiokunnan alainen ryhmä)

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Pestin kuvaus: 

Mentorivastaavana vastaat:

 • mentoreiden rekrytoinnista osaksi VBL-mentoripoolia
 • mentorirekisterin ylläpidosta
 • yhteydenpidosta mentoreihin.

Kurssien alkaessa mentorivastaavan tehtävänä on sopivien mentoriparien muodostaminen kurssin osallistujista ja mentoreista sekä mentoreiden perehdyttäminen tehtäviinsä.

Mentorivastaava on mukana muuttamassa maailmaa VBL-kurssi kerrallaan. Omassa pestissään hän pitää yhteyttä mentoreihin ja kasvattaa näin itsekin verkostojaan. Mentoreiden rekrytointi on palkitsevaa, koska VBL-mentorointi on kiinnostava ja innostava konsepti, ja moni lähtee mukaan innolla.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:Sinulla on kokemusta verkostoissa toimimisesta ja niiden luomisesta. Osaat ennakkoluulottomasti ottaa yhteyttä ihmisiin. VBL-kokemus katsotaan eduksi.

Pestissä pääsee oppimaan:  Pestissä opit toiminnasta järjestösektorin ja muiden sektoreiden välisestä yhteistyöstä. Mentorivastaavalle karttuu kokemusta rekrytointiin liittyvästä viestinnästä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Toimit osana VBL-ryhmää ja rakennat siellä osaltasi dialogia VBL-konseptin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Pääset luomaan mentoriverkostoa ja johtamaan sen toimintaa.

Lisätiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

 


 

Value Based Leadership –koulutuksen viestintä- ja markkinointivastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: VBL-ryhmä (vapaaehtoisen tuen valiokunnan alainen ryhmä)

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Pestin kuvaus: 

Vastaat VBL-koulutuskokonaisuuden

 • viestintämateriaalien sisällön ylläpidosta ja kehittämisestä
 • uusien viestintämateriaalien luomisesta
 • viestintäkanavien ylläpidosta

Johdollasi VBL:n ilosanoma kulkeutuu tulevaisuuden kurssilaisille, alumneille, mentoreille, yhteistyökumppaneille ja mahdollisille uusille yrityskumppaneille.

Paraatipaikka päästä Suomen parhaan johtajuuskoulutuksen ytimeen!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:Taidat viestinnän ja markkinoinnin perusperiaatteet. Sinulla on kokemusta nuorisojärjestöjen viestinnästä. Luovit kuin kala vedessä erilaisissa viestintäkanavissa ja lähdet ennakkoluulottomasti kokeilemaan uutta. VBL-koulutuskokonaisuuden tuntemus katsotaan eduksi.

Pestissä pääsee oppimaan: Pääset oppimaan, kuinka viestiä VBL:sta sen eri tahoille ja kumppaneille.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pestissäsi pääset työstämään VBL:n viestinnän materiaaleja yhteistyössä VBL-ryhmän ja toimihenkilöiden kanssa. Pestissä kehität ainakin projektinjohtamistaitojasi.

Lisätiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

 


 

Value Based Leadership –koulutuksen tutkimus- ja kehitysvastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: VBL-ryhmä (vapaaehtoisen tuen valiokunnan alainen ryhmä)

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Pestin kuvaus: Tutkimus- ja kehitysvastaavana suunnittelet, toimeenpanet ja analysoit erilaisia VBL-koulutusta koskevia tutkimushankkeita. Kerätyn tutkimustiedon valossa tarkastelet VBL-koulutuksen sisältöä ja teet ehdotuksia koulutuskokonaisuuden kehittämisestä. Pestattu toimii yhteistyössä SP:n tutkimus- ja kehitysryhmän ja ruotsalaisten VBL-kumppaneiden kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Taito suunnitella tutkimushankkeiden sisältöä ja toimeenpanoa. Kokemus Value Based Leadership –koulutuksesta katsotaan eduksi.

Pestissä pääsee oppimaan: Paraatipaikka päästä Suomen parhaan johtajuuskoulutuksen ytimeen! Pestissä pääset tutkimaan ja analysoimaan koulutuskokonaisuutta, jota ei ole aikaisemmin tutkittu. Olet siis VBL:n oma Marco Polo!

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Toimit osana VBL-ryhmää ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Pestissäsi kehität ainakin projektinjohtamistaitojasi

Lisätiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Luokittelu: