Olet täällä

Tutkimus ja kehitys

Tutkimuksen ja kehityksen avoimet pestit: 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.


 

Konsultti

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Janne "Peltsi" Peltola, janne.peltola@partio.fi, 040 515 3974

Pestin kuvaus: Konsulttina pääset sparraamaan partion kehittämisprojekteja. Kun joku haluaa kehittää tapoja tehdä partiota tai tukea aikuisia, hyppäät mukaan innolla ja autat kehittäjiä saamaan parhaat tulokset hankkeestaan. Autat hahmottamaan tavoitteet, murskaat dataa, teet haastatteluita, kehität uusia prosesseja ja olet nelikenttien mestari.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Osaat toimia kehittämistehtävissä. Sinulle ovat siis tuttuja:

 • Tehokas ja luova datan käyttö
 • Käytännöllinen ote tutkitun ja kokemustiedon hyödyntämiseen
 • Hyvä ote ihmisten kanssa toimimiseen

Pestissä pääsee oppimaan ja harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Konsulttina pääset nostamaan tiedonkäsittely- ja analyysitaidoillasi partiotoimintaa uudelle tasolle yhdessä muiden luottisten kanssa.

Lisätiedot: Janne Peltola, T&K-ryhmän pj., janne.peltola@partio.fi, 040 515 3974

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Janne "Peltsi" Peltola, janne.peltola@partio.fi, 040 515 3974

 


 

Asiantuntija

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Janne "Peltsi" Peltola, janne.peltola@partio.fi, 040 515 3974

Pestin kuvaus: Asiantuntijana tuet partion piirissä tehtävää tutkimus- ja selvitystyötä. Kun joku haluaa tutkia asiaa, johon menetelmäpakkisi on paras, hyppäät mukaan projektiin ja autat saamaan siitä parhaat mahdolliset tulokset irti. Olet mukana projektin suunnittelusta sen tulosten viestimiseen.

Asiantuntijana pääset mukaan tutkimaan, miten yksi maailman vaikuttavimmista nuorisojärjestöistä toimii ja vaikuttaa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:  Osaat kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen tutkimuksen perusteet. Sinulle ovat siis tuttuja:

 • Kyselyiden suunnittelu
 • Kvantitatiivisten tai kvalitatiivisten tietoaineistojen analysointi
 • Keskeiset työkalut oman osaamisesi mukaan - ei tarvitse osata kaikkia tai edes erityisen hyvin yhtä (tukea ja koulutusta löytyy tarvittaessa): R, SQL, Python, SPSS...
 • Päätelmien viestiminen ymmärrettävästi

Pestissä pääsee oppimaan: Asiantuntijana voit tuoda uusia tuulia ja ymmärrystä siihen, miten partio toimii.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Asiantuntijana olet samaan aikaan objektiivinen asiantuntija ja kehittävä vaikuttaja, joka tuo uutta ymmärrystä vapaaehtoisten tekemiseen.

Lisätiedot: Janne "Peltsi" Peltola, janne.peltola@partio.fi, 040 515 3974

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Janne "Peltsi" Peltola, janne.peltola@partio.fi, 040 515 3974

 


 

Muotoilija

Pestin sijainti organisaatiossa: Tutkimus- ja kehitysryhmä

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Janne "Peltsi" Peltola, janne.peltola@partio.fi, 040 515 3974

Pestin kuvaus: Informaatiomuotoilijana pääset miettimään, miten muodostamme partiosta ymmärrettävän tilannekuvan sitä tekeville ja johtaville. Miten laumanjohtaja tietää, mitä lauman kasvatustehtävästä puuttuu? Miten SP:n puheenjohtaja saa tietoa, jolla kertoa vaikkapa partion hengellisestä ulottuvuudesta? Tunnistat tarpeita, ymmärrät käyttäjiä ja osaat tilata tietotuotteita, jotka toteuttavat käyttäjien tarpeet. Työskentelet läheisessä yhteistyössä tiedonhallintaryhmän kanssa.

Muotoilijana pääset kehittämään tapoja, joilla partiotoimintaa tehdään helpommaksi, ymmärrettävämmäksi ja vaikuttavammaksi kaikilla tasoilla akelasta SP:n puheenjohtajaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

Osaat muotoilla informaatiota. Sinulle ovat siis tuttuja:

 • Design thinking
 • Datan analysointi sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti
 • Käyttäjälähtöinen suunnittelu
 • Kommunikointi teknisten toteuttajien kanssa

Pestissä pääsee oppimaan: Muotoilijana pystyt rakentamaan tietotuotteita, jotka vaikuttavat kymmenien tuhansien ihmisten päivittäiseen vapaaehtoistyöhön.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Muotoilijana olet ennen kaikkea viestijä. Autat ihmisiä ymmärtämään omaa tekemistään ja tekemään työtään paremmin.

Lisätiedot: Janne "Peltsi" Peltola, janne.peltola@partio.fi, 040 515 3974

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Janne "Peltsi" Peltola, janne.peltola@partio.fi, 040 515 3974

 


 

Minimikriteerit-projektin asiantuntija

Pestin sijainti organisaatiossa: Tutkimus- ja kehitysryhmä

Pestin pituus: Maaliskuun 2018 loppuun

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Janne "Peltsi" Peltola, janne.peltola@partio.fi

Pestin kuvaus: Tehtävässä liityt partiotoiminnan laadun minimikriteerejä pohtivaan työryhmään miettimään, miten dataa käyttäen voidaan asettaa mielekkäät minimikriteerit lippukuntien toiminnan laadulle sekä piirien ja SP:n toimintaan. Pääset kiinni kaikkiin partion tietoaineistoihin ja käyttämään niitä yhdessä vuoden tärkeimmistä keskusjärjestön projekteista.

Työsi jäljet tulevat näkymään vuosia tulevaisuudessa siinä, miten aluetyötä tehdään ja lippukuntien arkea tuetaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

Ymmärrät, miten lippukunta toimii ja sinulla on visio, miten se voidaan esittää datalla. Sinulle ovat siis tuttuja:

 • Tehokas ja luova datan käyttö
 • Arjen toiminta lippukunnissa
 • Tiedolla johtaminen
 • Käytännöllinen ote tutkitun ja kokemustiedon hyödyntämiseen
 • Hyvä ote ihmisten kanssa toimimiseen

Pestissä pääsee oppimaan: Pääset miettimään, miten partiotoimintaa ja laatua voidaan esittää datalla tavalla, joka tukee sekä lippukuntien että piirien aluetoimijoiden arkea.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Minimikriteerien laatimisessa vaaditaan herkkyyttä, viestintätaitoja ja ymmärrystä lippukuntien erilaisuudesta.

Lisätiedot: Janne "Peltsi" Peltola, T&K-ryhmän johtaja, janne.peltonen@partio.fi

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Janne "Peltsi" Peltola, janne.peltola@partio.fi