Olet täällä

Lippukuntien tuen avoimet pestit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.


 

Aluevaliokunnan jäsen  

Pestin sijainti organisaatiossa: Aluevaliokunta

Pestin pituus: 2 vuotta

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osallistuja (Motivoitunut osallistuja joka saa henkilökohtaisia elämyksiä ja vastaa omasta oppimisestaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Kouluttaja (Kehittää vapaaehtoisen tiettyä osaamista asetetun tavoitteen mukaisesti.)

Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti sisältää noin 10 aluevaliokunnan kokousta, ydinvaliokuntien kokoukset ja laajennetut kahdesti vuodessa, lisäksi muutamia kehitysprojekteja ja piirivierailuja oman kiinnostuksen mukaan.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Etsimme sinua, jonka sydän sykkii lippukuntatoiminnalle, lippukuntien tukemiselle ja niiden hyvinvoinnin lisäämiselle. Aluevaliokunta vastaa lippukuntien suorasta tuesta, jota piirien alueryhmät toteuttavat. Aluevaliokunnassa toimivat valmentajatiimi (perustuki) ja moninaisuus sekä sisuryhmät (erityistuki). Aluevaliokunnan tehtävänä on tuottaa palveluja, materiaalia ja intoa piirien työkaluiksi omassa aluetyössään. Aluevaliokunnan jäsenenä olet mukana antamassa sekä kehittämässä piireille ja sitä kautta lippukunnille annettavaa tukea. Aluevaliokunnan jäsenenä pestiisi kuuluvat piirien toiveiden mukaisiin aiheisiin liittyvät koulutukselliset piirivierailut, aluetyön kehittäminen sekä aluevaliokunnan projekteihin osallistuminen oman kiinnostuksesi mukaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Piirin aluetyön sekä lippukunnan perusarjen tunteminen helpottaa pestin hoitamista.

Pestissä pääsee oppimaan: Verkostoitumista, piirien tuntemista.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: itsensä johtamista

Pestaajan yhteystiedot: Sonja Miettinen, p. 0407223711, sähköposti: Sonja.Miettinen@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 10.9.2017

 


 

Aluevaliokunnan viestintävastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Aluevaliokunta

Pestin pituus: 2 vuotta

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)

Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti sisältää noin 10 aluevaliokunnan kokousta ja viestintävastaavien kokoukset.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Aluevaliokunnan viestintävastaavan tehtävänä on koota viestinnän kannalta oleelliset asiat ja rakentaa yhdessä muiden valiokuntien viestintävastaavien ja puheenjohtajistojen kanssa lippukuntatyön kokonaisuutta. Huolehdit yhdessä muiden vapaaehtoisten ja toimiston kanssa siitä, että piireille ja lippukunnille on selvää, mitä tukea heillä on käytössään keskusjärjestön toimesta. Seuraat valiokunnan työskentelyä ja varmistat, että tekeillä oleville asioille sovitaan viestintä-, jalkautus-ja yhteistyökuviot. Autat tehtävässäsi myös valiokunnan jäsenten ja ryhmien viestinnässä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Aikaisempi kokemus viestinnän tehtävistä on pestissä eduksi. Piirin aluetyön sekä lippukunnan perusarjen tunteminen helpottaa pestin hoitamista.

Pestissä pääsee oppimaan: Verkostoitumista, piirien tuntemista, lippukuntien tukemisen kokonaisuutta

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:itsensä johtamista, organisointikykyjä, monipuolisen organisaation viestinnän hallintaa

Pestaajan yhteystiedot:Sonja Miettinen, p. 0407223711, sähköposti: Sonja.Miettinen@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 10.9.2017

 


 

Ydinvaliokuntien viestintävastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Ydinvaliokunnat (Alue, Kasvatus ja Vapaaehtoistuki)

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 10

Pestiesimiehen yhteystiedot: Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

Pestin kuvaus: Ydinvaliokuntien tärkein tehtävä vuosien 2017 ja 2018 aikana on Parempi Lippukunta -mallin jalkauttaminen. Jalkauttamistyö vaatii paljon viestintää kaikilta kolmelta valiokunnalta, ja siksi viestien korodinoinnin vuoksi valiokunnille pestataan yhteinen viestintävastaava. Pestatun tehtävänä on koordinoida valiokuntien yhteistä viestintää Parempi Lippukunta -malliin liittyen ja tukea valiokuntia niiden omassa viestinnässä. Olennainen osa tehtävää on seurata valiokuntien toimintaa ja tarvittaessa yhdessä hallitusjäsenten kanssa huolehtia siitä että tarvittavat viestit ovat valmiina uudituksen vaatimassa aikataulussa. Tältä osin pesti ylittää niin sovittaessa perinteisen viestintavastaavan tehtävän vaatimukset.

Pääset vaikuttamaan lähiaikojen suurimpaan partion uudistukseen erittäin läheltä. Pääset työstämään sitä miltä Parempi Lippukunta -viestintä näyttää ja millä kärjillä siitä uudesta mallista kerrotaan. Valiokunnissa toimimalla pääset myös vavasti vaikuttamaan uudistuksen sisältöön. Toimintasi vaikuttaa suoraan kaikkiin Suomen lippukuntiin heti pestauksestasi lähtien.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Parempi lippukunta -konseptin tunteminen, valiokuntien organisaation tunteminen ja viestinnän osaaminen ovat merkittäviä etuja pestiä tehdessä.

Pestissä pääsee oppimaan: Parempi Lippukunta-mallin syvällistä tuntemista, strategista viestintää, ydinvaliokuntien toiminta-alojen tuntemusta, vaikuttamista.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Viestintää, henkilökohtaista vaikuttamista.

Lisätiedot: Varapuheenjohtaja Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä: Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

 


 

Sisuryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Aluevaliokunta

Pestin pituus:  1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Anu "Nunu" Autio, anu.autio@iki.fi, 045 671 8403

Pestin kuvaus: Sisuryhmä vastaa sisupartion edistämisestä Suomen Partiolaisissa. Tänä vuonna sisuryhmä tukee piirejä, jotka kehittävät uusia tapoja tehdä partiota. Sisuryhmän jäsenenä tuet sinulle nimettyä piiriä sisuaiheisissa projekteissa. Tehtävänäsi on sparrata ja toimia yhteyshenkilönä SP:n ja piirin välillä. Vastaat aikataulujen sopimisesta piirin kanssa ja tuet aikataulussa pysymistä. Työ on osa 100 tapaa tehdä partiota -hankkeita.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Pestissä eduksi on kokemus sisupartiosta, mutta se ei ole välttämätöntä. Pestissä on hyötyä kasvatus- ja koulutusosaamisesta sekä projekteista ja verkostoyhteistyöstä. Pestiä hakevalta odotetaan tahtoa edistää sisupartiota. Keskeistä on ajanhallinnan osaaminen.

Sisuryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien partiolaisten yhdenvertaisiin harrastusmahdollisuuksiin.

Pestissä saat mahdollisuuden oppia: Projektihallinnan taitoja, sparrausta, sisupartiosta eri puolilla Suomea, verkostoitumisesta

Pestissä saat mahdollisuuden harjoitella seuraavia johtamistaitoja:Itsensä johtamista ja ryhmän vetäjänä toki myös muiden ryhmäläisten motivointia ja projektin vetämistä.

Lisätietoja: Anu 'Nunu' Autio p. 045 678 403, anu.autio@iki.fi

Hakeminen: 10.9. mennessä: Anu 'Nunu' Autio p. 045 678 403, anu.autio@iki.fi

Luokittelu: