Olet täällä

Kasvatuksen avoimet pestit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

 

Projektipäällikkö nuorten sovelluskoulutuksille

Pestin sijainti organisaatiossa: Partio-ohjelman mobiili-appi-projekti, Kasvatusvaliokunta

Pestin pituus: vuoden 2017 loppuun

Tehtävät ja vastuut pestissä: Sähköinen aktiviteettikortti on pelillistetty tapa käyttää partio-ohjelmaa eli merkitä aktiviteetteja, saada tekoon erilaisia ideoita ja tallentaa omaa dataa ja ideoita eri muodoissa monipuolisesti muiden käytettäväksi. Projekti rikastuttaa partio-ohjelmadataa ja tarjoaa lähes reaaliaikaista tietoa partio-ohjelman käytöstä. Sovelluksen tuottama data julkaistaan anonymisoituna koneellisena avoimena datana. Sovellus hankitaan avoimena lähdekoodina.

Projekti tarvitsee projektipäällikön johtamaan projektin nuorisokoulutus-aliprojektia, jossa koulutetaan samoajia ja vaeltajia pienissä ryhmissä ympäri Suomea suunnittelemaan ja hankkimaan sovelluksia. Koulutussisällön ja kouluttamisen hoitaa alihankkija ja luottisprojektipäällikön tehtävänä on koordinoida nuorisoryhmien toimintaa yhdessä alihankkijan ja muiden osa-alueiden kesken. Projektilla on ohjausryhmä, joka tukee projektipäällikön työtä. Pesti alkaa loppukesästä ja kestää vuoden 2017 loppuun.
 
Pestissä tarvittavat taidot ja kokemus: Toivomme kokemusta projektinhallinnasta, kouluttamisesta ja mobiilisovelluksista.
 
Sähköinen aktiviteettikortti –projekti on kasvatuksen kärkihankkeita vuodelle 2017 ja vaikuttaa onnistuessaan jokaisen suomalaiseen partiolaiseen.
 
Lisätietoja: Toivomme kiinnostuneiden hakijoiden lähettävän vapaamuotoisen hakemuksen 31.7. mennessä Mikko Pörille, 0407374087, mikko.pori@partio.fi. Mikolta saa myös lisätietoja liittyen pestiin.

Hakeminen: 31.7. mennessä


 

UX-suunnittelija partio-ohjelman mobiili-appille

Pestin sijainti organisaatiossa: Partio-ohjelman mobiili-appi-projekti, Kasvatusvaliokunta

Pestin pituus: 2 vuotta, sovittavissa

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimies: Sakari (Sacu) Kouti, nolla-viisi-nolla 5567089 sakari.kouti (miumau) partio.fi

Pestin vaatima ajankäyttö: Työskentely tapahtuu enimmäkseen itsekseen, mutta sähköisten välineiden avulla kommunikoidaan projektin muiden osien kanssa, ja tavataan myös kasvokkain. UX-suunnittelutyö painottuu projektin alkupuolelle. Koodaustyö toteutettaneen ulkopuolisella yrityksellä, jonka kanssa yhteydenpito vie aikaa toteutusvaiheessa. 

Tehtävät ja vastuut pestissä: Partio-ohjelman mobiilisovelluksen UX-suunnittelu. Kyseinen sovellus palvelee partion eri ikäkausia, kun he suunnittelevat ja seuraavat partio-ohjelman toteutumista.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Joko kokemusta mobiilisovellusten UX-suunnittelusta tai opiskelen UX-suunnittelu.

Pestissä pääsee oppimaan: Lisää mobiilisovelluksen UX-suunnittelusta ja toimimista osana mobiilisovelluksen kehitysprojektia. Koska projektissa tehdään oikea mobiilisovellus, saattaa suunnittelutyötään pystyä hyödyntämään alan opinnoissa.

Lisätietoja: Sakari (Sacu) Kouti, nolla-viisi-nolla 5567089 sakari.kouti (miumau) partio.fi

Hakeminen: 30.6. mennessä


 

Vaeltajatapahtuma 2018 johtaja/johtajapari

Pestin sijainti organisaatiossa: Kasvatus

Pestin pituus: 2018 loppuun

Johdettavien määrä: Enemmän kuin 10

Pestiesimies: Juha "Matsku" Salminen, matsku.salminen@partio.fi, 040 751 7903

Kuvaus pestistä: Vaeltajatapahtuma on vaeltajaikäisten vuoden 2018 kohokohta johon osallistuu jopa 1000 vaeltajaa ympäri Suomen. Projektinjohtaja tai -johtajapari vastaa staabin kokoamisesta sekä tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta. Kyseessä on ennennäkemätön elämys ja unohtumaton kokemus niin tekijöilleen kuin osallistujilleen.

Vaeltajat kannattelevat partiotoimintaa lippukunnissa ja ansaitsevat erityisesti siksi omaa, aivan upeaa ohjelmaa. Vaeltajat ovat kohderyhmänä vaativa mutta toisaalta mahdollisuuksia on rajattomasti. Vaeltajatapahtuman johtaja pääsee toteuttamaan villeimmätkin visiot ja luomaan aivan uutta tapahtumakonseptia joka muistetaan vielä vuosienkin päästä. Vaeltajatapahtuman johtaja on valtakunnan ykkösrivin luottis ja vaeltajatapahtuma näkyy ennen tapahtumaa kaikissa keskeisissä järjestön tapahtumissa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Hakija on vähintään vaeltajaikäinen. Partiojohtajan valtakirja ja aiempi kokemus suurista projekteista esim. jossain pienemmässä pestissä katsotaan eduksi mutta eivät ole välttämättömiä.

Pestissä pääsee oppimaan: Sekä suuren tapahtuman suunnittelua, markkinointia ja toteutusta. Lisäksi pestissä voi saada oppia taloudesta ja kumppanuuksista tapahtuman toteutuksen tukena.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pestissä voi kehittää erityisesti visiointikykyjään sekä vision välittämistä eteenpäin, työryhmän johtamista kohti yhdessä sovittuja tavoitteita, vuorovaikutustaitoja.

Lisätietoja: Matsku Salminen, kasvatuksesta vastaava Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen, matsku.salminen@partio.fi, 040 7517903

Hakeminen: 7.5. mennessä Juha "Matsku" Salminen, matsku.salminen@partio.fi, 040 751 7903

 


 

Kasvatusvaliokunnan jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Kasvatusvaliokunta

Pestin pituus: 1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimies: Juha "Matsku" Salminen, matsku.salminen@partio.fi, 040 751 7903

Kuvaus pestistä: Kasvatusvaliokunta edistää ja kehittää partio-ohjelmaa sekä keskusjärjestön vastuulla olevia ikäkausitapahtumia ja leirejä. Kasvatusvaliokunta pitää yllä ymmärrettävää kuvaa partiokasvatuksesta ja tukee piirejä lippukunnissa tapahtuvan partiokasvatuksen toteutuksessa. Tuotamme siis materiaalia, työkaluja, koulutusta, tapahtumia ja paljon muuta partiokasvatuksen kokonaisuuden tueksi. Pestissä toimitaan kasvatusvaliokunnan jäsenenä ja täsmällisesti tehtävistä voidaan sopia yhdessä tapauskohtaisesti.

Pestissä voi oppia suuressa järjestössä toimintaa sekä päätöksentekoa. Pestissä pääsee tutustumaan laajasti kansalliseen ja kansainväliseen partiotoimintaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Haemme partiokasvatuksen kokonaisuuden kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä. Voit olla siis yhtälailla tapahtumataituri, sudariguru tai aktiivinen vaeltaja. Tärkeintä on hyvät vuorovaikutustaidot, kyky hahmottaa ja hallita laajoja kokonaisuuksia sekä visiointitaidot.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääsee vaikuttamaan partion kovaan ytimeen eli siihen mitä partiossa tehdään nyt ja tulevaisuudessa. Pestissä voi aina oppia ja oivaltaa uusia asioita sekä nähdä visioiden muuttumisen todeksi. Kasvatusvaliokunnan jäsenet ovat suomalaisen partion avainpelureita ja tulevaisuudentekijöitä. Ja tottaki hyvässä porukassa on mukava tehdä hommia!

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pestissä voi erinomaisesti kehittää visiointi- sekä organisointikykyjään ja vuorovaikutus-, suunnittelu ja organisointitaitojaan.

Lisätietoja: Matsku Salminen, kasvatuksesta vastaava Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen, matsku.salminen@partio.fi, 040 7517903

Hakeminen: 7.5. mennessä Juha "Matsku" Salminen, matsku.salminen@partio.fi, 040 751 7903

 


 

Symboliikkatutkija ja -kehittäjä

Pestin sijainti organisaatiossa: symboliikkaprojekti, Kasvatusvaliokunta

Pestin pituus: 2 vuotta, sovittavissa

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Tukija (tarjoaa partiolle aineellista tai aineetonta tukea osallistumatta partiotoimintaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)

Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestissä kokoonnutaan kasvotusten pari kertaa vuoden aikana, skypekokouksia tarpeen mukaan (mahdollisesti n. kerran kuukaudessa). Omaa aikaa projektin tilanteesta riippuen muutama tunti viikossa.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Kiinnostaako symboliikka partiossa. Oletko valmis selvittämään, mitä näkyviä symboleja ja näkymättömiä mutta tärkeitä merkityksiä partio-ohjelma sisältää.
Projektin tarkoituksena on symbolien ja symboliikan luoman tiedostamattoman maailman kuvaaminen ja sen merkityksen esiinnostaminen. Symboliikan voima voidaan ottaa paremmin käyttöön kun se tunnetaan ja ymmärretään ja sitä käytetään oikealla tavalla partion päämäärän edistämiseksi. Nykyisten symbolien ja symboliikan sekä niiden rakenteiden selvittäminen. Selvitetään mitä symboliikalla halutaan saavuttaa ja miten tuloksiin parhaiten päädytään. Ryhmän jäsenenä osallistut ensin kartoitustyöhön ja myöhemmässä vaiheessa tulosten analysointiin ja käyttöönottoon. Tehtävässä pääset ensin yhdessä suunnittelemaan projektin kulkua ja sitten työskentelemään sekä itsenäisesti, että ryhmän osana. Voit olla kiinnostunut myös vain jostain osa-alueesta, projekti on laaja ja siinä on erilaisia osia joihin tekijöitä tarvitaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

  • kiinnostusta näkyvien ja symboleiksi ymmärrettävien asioiden maailmaan
  • ymmärrystä partio-ohjelmasta ja tahto nähdä tekemisessä muitakin tasoja kuin vain se konkreettinen
  • järjestelmällisyyttä ja kehittämisen halua sekä kykyä tarkastella asioita eri suunnista
  • avoimen mielen

Pestissä pääsee oppimaan:

  • verkostointia ja vapaaehtoisten ohjaamista
  • tiedon hankintaa ja sen analysointia sekä tulosten hyödyntämistä
  • tiedon muokkaamista sellaiseen muotoon, että se on ymmärretävissä
  • symboliikan merkityksen partiokasvatuksessa

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Vuorovaikutustaitoja, organisointitaitoja, visiointitaitoja, itsensä johtamisen taitoa

Pestaajan yhteystiedot: Juha (Jura) Nurminen 0400749599 jura.nurminen@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016

 


 

Ydinvaliokuntien viestintävastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Ydinvaliokunnat (Alue, Kasvatus ja Vapaaehtoistuki)

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 10

Pestiesimiehen yhteystiedot: Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

Pestin kuvaus: Ydinvaliokuntien tärkein tehtävä vuosien 2017 ja 2018 aikana on Parempi Lippukunta -mallin jalkauttaminen. Jalkauttamistyö vaatii paljon viestintää kaikilta kolmelta valiokunnalta, ja siksi viestien korodinoinnin vuoksi valiokunnille pestataan yhteinen viestintävastaava. Pestatun tehtävänä on koordinoida valiokuntien yhteistä viestintää Parempi Lippukunta -malliin liittyen ja tukea valiokuntia niiden omassa viestinnässä. Olennainen osa tehtävää on seurata valiokuntien toimintaa ja tarvittaessa yhdessä hallitusjäsenten kanssa huolehtia siitä että tarvittavat viestit ovat valmiina uudituksen vaatimassa aikataulussa. Tältä osin pesti ylittää niin sovittaessa perinteisen viestintavastaavan tehtävän vaatimukset.

Pääset vaikuttamaan lähiaikojen suurimpaan partion uudistukseen erittäin läheltä. Pääset työstämään sitä miltä Parempi Lippukunta -viestintä näyttää ja millä kärjillä siitä uudesta mallista kerrotaan. Valiokunnissa toimimalla pääset myös vavasti vaikuttamaan uudistuksen sisältöön. Toimintasi vaikuttaa suoraan kaikkiin Suomen lippukuntiin heti pestauksestasi lähtien.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:Parempi lippukunta -konseptin tunteminen, valiokuntien organisaation tunteminen ja viestinnän osaaminen ovat merkittäviä etuja pestiä tehdessä.

Pestissä pääsee oppimaan:  Parempi Lippukunta-mallin syvällistä tuntemista, strategista viestintää, ydinvaliokuntien toiminta-alojen tuntemusta, vaikuttamista

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Viestintää, henkilökohtaista vaikuttamista.

Lisätiedot: Varapuheenjohtaja Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

Hakeminen: 10.9.2017 mennessä: Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi, 050 550 6982

 

 

Kuva: Olli Savisaari

Luokittelu: