Olet täällä

Kansainvälisyyden avoimet pestit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

 


 

Globaalikasvatushankkeen projektiryhmän jäsen (2-3 hlöä)

Pestin sijainti organisaatiossa: Globaalikasvatushankkeen projektiryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta
Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Annina Kainu, annina.kainu@partio.fi, 050 525 5745

Pestin kuvaus: Pestissä toimit jäsenenä Suomen Partiolaisten Globaalikasvatushankkeen projektiryhmässä. Globaalikasvatushanke Globaalit muuttoliikkeet - menetetty ennakkoluulo toteuttaa globaalikasvatusaktiviteetteja SP:n ja partiopiirien isoissa tapahtumissa vuosina 2017-18. Pääset kouluttamaan aktiviteettien toteuttajia, suunnittelemaan aktiviteetteja, viestimään ja dokumentoimaan sekä halutessasi myös itse käytännössä toteuttamaan globaalikasvatusohjelmaa. Jo hakuvaiheessa voit ilmaista kiinnostuksesi joko viestintään, aktiviteettien kehittämiseen tai aktiviteettien dokumentointiin. Mukaan projektiin voi kuitenkin lähteä kuka vaan globaalikasvatuksesta kiinnostunut, vaikka mikään edellä mainituista osa-alueista ei tuntuisikaan tässä vaiheessa omalta jutulta. Kunkin pestin sisältö ja pestiin liittyvä ajankäyttö sovitaan pestattavan toiveiden mukaan pestausvaiheessa. Pestiin kuuluu osallistuminen projektiryhmän työskentelyyn ja kokouksiin joko Helsingissä tai etäyhteydellä. Projektiryhmässä on tällä hetkellä kahdeksan jäsentä, ja ryhmän tukena toimii SP:n kansainvälisten yhteyksien koordinaattori Katriina Kuusela.

Globaalikasvatushanke on huikea, kiinnostava, ajankohtainen ja opettavainen myös tekijöilleen ja lisäksi jo hankkeeseen pestatut tekijät ovat ihana ja aktiivinen porukka, johon on helppo solahtaa mukaan! Saat mahdollisuuden vaikuttaa partion globaalikasvatukseen ja pääset oppimaan globaalikasvatuksesta itse tekemällä ja myös verkostoitumalla muiden, kokeneiden tekijöiden kanssa sekä partion sisällä että yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:  Pestattavalta toivotaan erityisesti kiinnostusta ja innostusta globaalikasvatukseen ja globaalikasvatusaktiviteettien kehittämiseen. Kokemus globaalikasvatusaktiviteettien suunnittelusta ja toteutuksesta on hyödyksi. Emme edellytä aiempaa partiotaustaa, kiinnostusta ja halua liittyä partioon kylläkin.

Pestissä pääsee oppimaan:  Pestissä saat arvokasta käytännön kokemusta globaalikasvatuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja ohjaamisesta sekä kouluttamisesta.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Projektiryhmän jäsenet ohjaavat ja kouluttavat globaalikasvatusaktiviteettien käytännön toteuttajia erilaisissa partioprojekteissa. Saat pestissä kokemusta globaalikasvatusaktiviteettien toteuttamisen mentoroinnista ja tapahtumasta riippuen myös johtamisesta.

Lisätiedot: Annina Kainu, Globaalikasvatushankkeen projektiryhmän puheenjohtaja, annina.kainu@partio.fi, 050 525 5745

Hakeminen: 7.5.2017 mennessä: Annina Kainu, annina.kainu@partio.fi, 050 525 5745

 


 

Roverway 2018 Suomen joukkueen staabi

Kuudes Roverway järjestetään kesällä 2018 Alankomaissa. Leirille odotetaan yli 3000 partiolaista ympäri Eurooppaa. Roverwaylle voivat leiriläisinä osallistua kaikki 16-22-vuotiaat, ja sitä vanhemmat kansainvälisen palvelutiimin jäsenenä.

Suomen joukkueen staabiin haetaan nyt 3 henkilöä (yli 18v). Staabin jäsenet sitoutuvat viemään projektin läpi yhdessä joukkueenjohtajan ja -varajohtajan kanssa.
Pestien pituus: 2017-2018
Pestien vaativa ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin.

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

TYÖTEHTÄVÄT JA VASTUU

 • Leirimatkanjohtaminen yhdessä muun staabin kanssa, vastuualueena markkinointi- ja viestintä.
 • Leirimatkan markkinointi ja kohderyhmäläisten innostaminen mukaan matkaan
 • Projektin osallistujaviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen ennen leirimatkaa, sen aikana ja sen jälkeen.
 • Leirimatkan näkyvyys muille kuin osallistujille: näkyvyyden suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä koko joukkueen kanssa
 • Koko joukkueen innostaminen viestintään

MITÄ TAITOJA/KOKEMUSTA VAADITAAN

 • Kokemusta ja osaamista markkinoinnista ja erilaisten viestintäkanavien käytöstä partiossa tai partion ulkopuolella
 • Kykyä innostaa ja osallistaa
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Organisointikykyä ja kykyä työskennellä itsenäisesti
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen) taitoa

MITÄ PESTISSÄ PÄÄSEE OPPIMAAN

 • Markkinointi- ja viestintätaitojen kehittämistä
 • Muiden innostamista viestintään
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista
 • Projektiosaamista ja yhteistyötaitoja

Talouspäällikkö

TYÖTEHTÄVÄT JA VASTUU

 • Leirimatkanjohtaminen yhdessä muun staabin kanssa, vastuualueena talous. 
 • Vastuu leirimatkaprojektin budjetoinnista ja taloudenseurannasta läpi projektin.
 • Vastuu hankinnoista budjetin puitteissa, pois lukien osallistujatuotteiden hankinnat joista vastaa ohjelmapäällikkö.

MITÄ TAITOJA/KOKEMUSTA VAADITAAN

 • Kokemusta ja osaamista taloudenhoitamisesta mkl. budjetoinnista
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Organisointikykyä ja kykyä työskennellä itsenäisesti
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Kohtuullista englanninkielentaitoa (pärjäät leirillä suullisesti ja kirjallisesti ja voit tarvittaessa tukea leiriläisiä)

MITÄ PESTISSÄ PÄÄSEE OPPIMAAN

 • Projektin budjetointia ja taloudenhallintaa
 • Hankintojen tekemistä
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista
 • Projektiosaamista ja yhteistyötaitoja

Ohjelmapäällikkö

TYÖTEHTÄVÄT JA VASTUU

 • Leirimatkanjohtaminen yhdessä muun staabin kanssa erityisenä vastuuna Suomen joukkueen oman osallistujaohjelman suunnittelu mkl. markkinointitempauksien ohjelman suunnittelu yhdessä markkinointi- ja viestintäpäällikön kanssa, mahdollisten ennakko- ja jälkitapaamisten ohjelman suunnittelu ja leirimatkan aikana mahdollisesti tapahtuvan Suomen joukkueen oman ohjelman suunnittelun johtaminen.
 • Joukkueen osallistujatuotteiden hankinta

MITÄ TAITOJA/KOKEMUSTA VAADITAAN

 • Luovuutta ja ideointikykyä
 • Kohderyhmän ja partio-ohjelman tuntemusta
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Organisointikykyä ja kykyä työskennellä itsenäisesti
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Kohtuullista englanninkielentaitoa (pärjäät leirillä suullisesti ja kirjallisesti ja voit tarvittaessa tukea leiriläisiä)

MITÄ PESTISSÄ PÄÄSEE OPPIMAAN

 • Osaamista kohderyhmälle sopivan partio-ohjelman tekemisestä 
 • Hankintojen tekemistä
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista
 • Projektiosaamista ja yhteistyötaitoja

Hakuaika staabiin päättyy 7.5.2017. Pestauksesta vastaavat Suomen Roverway-joukkueenjohtaja Elina Salo sekä joukkueen varajohtaja Salla Grönlund. Vapaamuotoiset hakemukset ja mahdolliset kysymykset lähetetään joukkueenjohtajien sähköpostiosoitteisiin, etunimi.sukunimi@partio.fi.

 


  

Joukkueenjohtaja/johtajapari ja staabi SP:n viralliselle leirimatkalle 2018 (joukkueenjohtaja pääsee vaikuttamaan Eurooppaan suuntautuvan leirimatkan kohteeseen)

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainväliset yhteydet

Pestin pituus: 2017-2018

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)

Johdettavien määrä: Enemmän kuin 10

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti melkein päivittäin.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:

 • SP:n virallisen leirimatkat järjestäminen (matkan kohderyhmänä kaikki tarpojista ylöspäin), joukkueen koon odotetaan olevan noin 100 hlö.
 • joukkueenjohtaja/johtajapari vastaa projektin johtamisesta, sis. staabin pestaus ja johtaminen
 • staabin jäsenet voivat jakaa työtehtäviä esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta: viestintä, talous, turvallisuus, matkajärjestelyt, ohjelma, osallistujat.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • kokemusta projektityöskentelystä
 • kansainvälisiä leirikokemuksia partiossa
 • englannin kielen taitoa
 • organisointikykyä ja ajanhallintataitoja
 • kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • johtamiskokemusta (joukkueenjohtaja)

Pestissä pääsee oppimaan:

 • projektiosaamista
 • kansainvälisessä ympäristössä toimimista
 • yhteistyötaitoja

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:

 • organisointitaitoja (projektijohtaminen, tehtävien jakaminen, ideoiden käytäntöön saattaminen)
 • visiointitaitoja (ideointi, tavoitteiden asettaminen, muiden innostaminen)
 • vuorovaikutustaitoja (osallistaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Pestaajan yhteystiedot: Anniina Markkula, anniina.markkula@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 7.5.

Lisätietoja pestistä:

Joukkueenjohtaja:
Joukkueenjohtajaksi voi hakea yksin tai parina. Mikäli haette parina, kerrottehan mikä tekee teistä tehokkaan ja pätevän johtajaparin. Mikäli haet yksin kerro toivoisitko pestiin johtajaparin vai haluatko johtaa projektia yksin. Mikäli toivot johtajaparia mainitse asioita joissa toivot johtajaparisi täydentävän omaa osaamistasi ja kuvaile minkälaisen johtajaparin kanssa uskoisit olevasi parhaimmillasi.

Staabi:
Hakemuksessasi staabiin kuvaile osaamistasi ja kerro minkälaisia tehtäviä staabissa haluaisit tehdä (voit mainita useita). Staabin kokoaa joukkueenjohtaja(t) alkukeväästä 2017 näiden hakemusten ja haastattelujen perusteella.

 


 

Leirimatkavastaava, kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainvälisten yhteyksien valiokunta

Pestin pituus: 2017-2018

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Tukija (tarjoaa partiolle aineellista tai aineetonta tukea osallistumatta partiotoimintaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Ohjaaja (Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kehityksen tukija)

Johdettavien määrä: 4

Pestin vaatima ajankäyttö:

 • KVY-valiokunnan kokoukset n. 6 krt/vuosi (n. 3 viikonloppua, 3 iltakokousta)
 • Leirimatkojen ohjaaminen vie arviolta keskimäärin 2-3 iltaa kuukaudessa (vaihtelee projektien vaiheista riippuen) ja viikottaista sähköposti- ja etätyöskentelyä.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Leirimatkavastaavana olet avainasemassa SP:n virallisten leirimatkojen onnistumisen takaamisessa tukeamalla leirimatkojen johtajia ja staabeja läpi projektin. SP:n kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäsenenä pääset myös vaikuttamaan laajasti SP:n KV-toimintaan ja osallistumaan omien kiinnostuksiesi mukaan myös toiminnanalan muihin tehtäviin. Leirimatkavastasavana vastuullasi on:

 • SP:n virallisten leirimatkojen kohteiden kartoitus ja esitykset leirimatkakohteista SP:n kansainvälisten yhteyksien valiokunnalle
 • Leirimatkanjohtajien rekrytointi yhdessä kansainvälisen asiamiehen kanssa
 • Leirimatkanjohtajien ja staabien tuki ja ohjaus läpi projektin
 • SP:n leirimatkatoiminnan kehittäminen

Saat tukea pestiisi kansainväliseltä asiamieheltä, KVY-valiokunnalta

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • kykyä ohjata, kannustaa, innostaa ja motivoida
 • kykyä tarjota tukea ja löytää ratkaisuja ongelmatilanteissa
 • palautteenantotaitoja
 • kokemusta partion leirimatkoista
 • projektinhallintataitoja. Kerro hakemuksessa osaamisestasi

Pestissä pääsee oppimaan:

 • yhteistyötaidot
 • muiden tukeminen ja ohjaaminen kohti tavoitteita
 • projektihallintataitojen vahvistaminen
 • rekrytointitaidot
 • partion kansainvälisyys

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:

 • muiden innostaminen
 • tavoitteiden asettaminen
 • kuunteleminen, palautteen ja kiitoksen anto
 • uuden oppiminen

Pestaajan yhteystiedot: Anniina Markkula, 0505466298, anniina.markkula@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 7.5.2017

 

Resurssipäällikkö, Suomen joukkue, Maailmanjamboree 2019

Lähde mukaan johtamaan kansainvälistä partiomatkaa! Suomen Partiolaiset -Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan maailmanjamboreelle Pohjois-Amerikkaan kesällä 2019. Leirille odotetaan yli 40 000 partiolaista 150 maasta. Suomesta lähdetään matkaan isolla joukkueella. Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa on sekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinen partiokokemus.

Pestauksesta vastaa Suomen jamboreejoukkueen johtajapari Juho Keitaanniemi (050 328 0037) ja Anne Salmela (050 379 4679), etunimi.sukunimi@partio.fi.

Pestin päävastuut:

 • Projektin talouden suunnittelu ja toteutuksen johtaminen
 • Mahdollisen stipendijärjestelmän luominen
 • Joukkueen yhteisen kaluston ja varusteiden hankintojen suunnittelusta ja toteutuksen johtamisesta
 • Projektin tavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
 • Päällikkö vastaa kontrollerin rekrytoimisesta ja muiden yhdessä sovittavien tekijöiden rekrytoimisesta omalle sektorilleen (CMT:n jäsenet)

Pestin pituus: 2017-2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Vahvaa talousosaamista. Kokemusta  suurten budjettien hallinnasta (projektin budjetin suuruusluokka miljoonia euroja)
 • Osaamista hankintaprosesseista
 • Eduksi katsotaan alan koulutus tai työkokemus taloudesta
 • Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Eduksi katsotaan analytiikka ja IT-taidot
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)

Pestissä pääsee oppimaan:

 • Projektiosaamista, suuren projektin resurssijohtamista
 • Yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

 


 

 Myös monissa piireissä on kv-jaostoja, joissa voit toimia. 

Ota siis rohkeasti yhteyttä suoraan piireihin!

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

 

Luokittelu: