Olet täällä

Kansainvälisyyden avoimet pestit

Leirimatkavastaava, kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäsen

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä. 


 

Leirimatkavastaava, kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainvälisten yhteyksien valiokunta

Pestin pituus: 2017-2018

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Tukija (tarjoaa partiolle aineellista tai aineetonta tukea osallistumatta partiotoimintaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Ohjaaja (Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kehityksen tukija)

Johdettavien määrä: 4

Pestin vaatima ajankäyttö:

 • KVY-valiokunnan kokoukset n. 6 krt/vuosi (n. 3 viikonloppua, 3 iltakokousta)
 • Leirimatkojen ohjaaminen vie arviolta keskimäärin 2-3 iltaa kuukaudessa (vaihtelee projektien vaiheista riippuen) ja viikottaista sähköposti- ja etätyöskentelyä.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Leirimatkavastaavana olet avainasemassa SP:n virallisten leirimatkojen onnistumisen takaamisessa tukeamalla leirimatkojen johtajia ja staabeja läpi projektin. SP:n kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäsenenä pääset myös vaikuttamaan laajasti SP:n KV-toimintaan ja osallistumaan omien kiinnostuksiesi mukaan myös toiminnanalan muihin tehtäviin. Leirimatkavastasavana vastuullasi on:

 • SP:n virallisten leirimatkojen kohteiden kartoitus ja esitykset leirimatkakohteista SP:n kansainvälisten yhteyksien valiokunnalle
 • Leirimatkanjohtajien rekrytointi yhdessä kansainvälisen asiamiehen kanssa
 • Leirimatkanjohtajien ja staabien tuki ja ohjaus läpi projektin
 • SP:n leirimatkatoiminnan kehittäminen

Saat tukea pestiisi kansainväliseltä asiamieheltä, KVY-valiokunnalta

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • kykyä ohjata, kannustaa, innostaa ja motivoida
 • kykyä tarjota tukea ja löytää ratkaisuja ongelmatilanteissa
 • palautteenantotaitoja
 • kokemusta partion leirimatkoista
 • projektinhallintataitoja. Kerro hakemuksessa osaamisestasi

Pestissä pääsee oppimaan:

 • yhteistyötaidot
 • muiden tukeminen ja ohjaaminen kohti tavoitteita
 • projektihallintataitojen vahvistaminen
 • rekrytointitaidot
 • partion kansainvälisyys

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:

 • muiden innostaminen
 • tavoitteiden asettaminen
 • kuunteleminen, palautteen ja kiitoksen anto
 • uuden oppiminen

Pestaajan yhteystiedot: Anniina Markkula, 0505466298, anniina.markkula@partio.fi


 

 Myös monissa piireissä on kv-jaostoja, joissa voit toimia. 

Ota siis rohkeasti yhteyttä suoraan piireihin!

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

 

Luokittelu: