Olet täällä

Kansainvälisyyden avoimet pestit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

  


 

Roverway 2018 Suomen joukkueen staabi

Kuudes Roverway järjestetään kesällä 2018 Alankomaissa. Leirille odotetaan yli 3000 partiolaista ympäri Eurooppaa. Roverwaylle voivat leiriläisinä osallistua kaikki 16-22-vuotiaat, ja sitä vanhemmat kansainvälisen palvelutiimin jäsenenä.

Suomen joukkueen staabiin haetaan nyt 3 henkilöä (yli 18v). Staabin jäsenet sitoutuvat viemään projektin läpi yhdessä joukkueenjohtajan ja -varajohtajan kanssa.
Pestien pituus: 2017-2018
Pestien vaativa ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin.

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

TYÖTEHTÄVÄT JA VASTUU

 • Leirimatkanjohtaminen yhdessä muun staabin kanssa, vastuualueena markkinointi- ja viestintä.
 • Leirimatkan markkinointi ja kohderyhmäläisten innostaminen mukaan matkaan
 • Projektin osallistujaviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen ennen leirimatkaa, sen aikana ja sen jälkeen.
 • Leirimatkan näkyvyys muille kuin osallistujille: näkyvyyden suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä koko joukkueen kanssa
 • Koko joukkueen innostaminen viestintään

MITÄ TAITOJA/KOKEMUSTA VAADITAAN

 • Kokemusta ja osaamista markkinoinnista ja erilaisten viestintäkanavien käytöstä partiossa tai partion ulkopuolella
 • Kykyä innostaa ja osallistaa
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Organisointikykyä ja kykyä työskennellä itsenäisesti
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen) taitoa

MITÄ PESTISSÄ PÄÄSEE OPPIMAAN

 • Markkinointi- ja viestintätaitojen kehittämistä
 • Muiden innostamista viestintään
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista
 • Projektiosaamista ja yhteistyötaitoja

Talouspäällikkö

TYÖTEHTÄVÄT JA VASTUU

 • Leirimatkanjohtaminen yhdessä muun staabin kanssa, vastuualueena talous. 
 • Vastuu leirimatkaprojektin budjetoinnista ja taloudenseurannasta läpi projektin.
 • Vastuu hankinnoista budjetin puitteissa, pois lukien osallistujatuotteiden hankinnat joista vastaa ohjelmapäällikkö.

MITÄ TAITOJA/KOKEMUSTA VAADITAAN

 • Kokemusta ja osaamista taloudenhoitamisesta mkl. budjetoinnista
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Organisointikykyä ja kykyä työskennellä itsenäisesti
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Kohtuullista englanninkielentaitoa (pärjäät leirillä suullisesti ja kirjallisesti ja voit tarvittaessa tukea leiriläisiä)

MITÄ PESTISSÄ PÄÄSEE OPPIMAAN

 • Projektin budjetointia ja taloudenhallintaa
 • Hankintojen tekemistä
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista
 • Projektiosaamista ja yhteistyötaitoja

Ohjelmapäällikkö

TYÖTEHTÄVÄT JA VASTUU

 • Leirimatkanjohtaminen yhdessä muun staabin kanssa erityisenä vastuuna Suomen joukkueen oman osallistujaohjelman suunnittelu mkl. markkinointitempauksien ohjelman suunnittelu yhdessä markkinointi- ja viestintäpäällikön kanssa, mahdollisten ennakko- ja jälkitapaamisten ohjelman suunnittelu ja leirimatkan aikana mahdollisesti tapahtuvan Suomen joukkueen oman ohjelman suunnittelun johtaminen.
 • Joukkueen osallistujatuotteiden hankinta

MITÄ TAITOJA/KOKEMUSTA VAADITAAN

 • Luovuutta ja ideointikykyä
 • Kohderyhmän ja partio-ohjelman tuntemusta
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Organisointikykyä ja kykyä työskennellä itsenäisesti
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Kohtuullista englanninkielentaitoa (pärjäät leirillä suullisesti ja kirjallisesti ja voit tarvittaessa tukea leiriläisiä)

MITÄ PESTISSÄ PÄÄSEE OPPIMAAN

 • Osaamista kohderyhmälle sopivan partio-ohjelman tekemisestä 
 • Hankintojen tekemistä
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista
 • Projektiosaamista ja yhteistyötaitoja

Hakuaika staabiin päättyy 7.5.2017. Pestauksesta vastaavat Suomen Roverway-joukkueenjohtaja Elina Salo sekä joukkueen varajohtaja Salla Grönlund. Vapaamuotoiset hakemukset ja mahdolliset kysymykset lähetetään joukkueenjohtajien sähköpostiosoitteisiin, etunimi.sukunimi@partio.fi.

 


  

Joukkueenjohtaja/johtajapari ja staabi SP:n viralliselle leirimatkalle 2018 (joukkueenjohtaja pääsee vaikuttamaan Eurooppaan suuntautuvan leirimatkan kohteeseen)

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainväliset yhteydet

Pestin pituus: 2017-2018

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)

Johdettavien määrä: Enemmän kuin 10

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti melkein päivittäin.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:

 • SP:n virallisen leirimatkat järjestäminen (matkan kohderyhmänä kaikki tarpojista ylöspäin), joukkueen koon odotetaan olevan noin 100 hlö.
 • joukkueenjohtaja/johtajapari vastaa projektin johtamisesta, sis. staabin pestaus ja johtaminen
 • staabin jäsenet voivat jakaa työtehtäviä esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta: viestintä, talous, turvallisuus, matkajärjestelyt, ohjelma, osallistujat.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • kokemusta projektityöskentelystä
 • kansainvälisiä leirikokemuksia partiossa
 • englannin kielen taitoa
 • organisointikykyä ja ajanhallintataitoja
 • kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • johtamiskokemusta (joukkueenjohtaja)

Pestissä pääsee oppimaan:

 • projektiosaamista
 • kansainvälisessä ympäristössä toimimista
 • yhteistyötaitoja

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:

 • organisointitaitoja (projektijohtaminen, tehtävien jakaminen, ideoiden käytäntöön saattaminen)
 • visiointitaitoja (ideointi, tavoitteiden asettaminen, muiden innostaminen)
 • vuorovaikutustaitoja (osallistaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Pestaajan yhteystiedot: Anniina Markkula, anniina.markkula@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 7.5.

Lisätietoja pestistä:

Joukkueenjohtaja:
Joukkueenjohtajaksi voi hakea yksin tai parina. Mikäli haette parina, kerrottehan mikä tekee teistä tehokkaan ja pätevän johtajaparin. Mikäli haet yksin kerro toivoisitko pestiin johtajaparin vai haluatko johtaa projektia yksin. Mikäli toivot johtajaparia mainitse asioita joissa toivot johtajaparisi täydentävän omaa osaamistasi ja kuvaile minkälaisen johtajaparin kanssa uskoisit olevasi parhaimmillasi.

Staabi:
Hakemuksessasi staabiin kuvaile osaamistasi ja kerro minkälaisia tehtäviä staabissa haluaisit tehdä (voit mainita useita). Staabin kokoaa joukkueenjohtaja(t) alkukeväästä 2017 näiden hakemusten ja haastattelujen perusteella.

 


 

Leirimatkavastaava, kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainvälisten yhteyksien valiokunta

Pestin pituus: 2017-2018

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Tukija (tarjoaa partiolle aineellista tai aineetonta tukea osallistumatta partiotoimintaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Ohjaaja (Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kehityksen tukija)

Johdettavien määrä: 4

Pestin vaatima ajankäyttö:

 • KVY-valiokunnan kokoukset n. 6 krt/vuosi (n. 3 viikonloppua, 3 iltakokousta)
 • Leirimatkojen ohjaaminen vie arviolta keskimäärin 2-3 iltaa kuukaudessa (vaihtelee projektien vaiheista riippuen) ja viikottaista sähköposti- ja etätyöskentelyä.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Leirimatkavastaavana olet avainasemassa SP:n virallisten leirimatkojen onnistumisen takaamisessa tukeamalla leirimatkojen johtajia ja staabeja läpi projektin. SP:n kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäsenenä pääset myös vaikuttamaan laajasti SP:n KV-toimintaan ja osallistumaan omien kiinnostuksiesi mukaan myös toiminnanalan muihin tehtäviin. Leirimatkavastasavana vastuullasi on:

 • SP:n virallisten leirimatkojen kohteiden kartoitus ja esitykset leirimatkakohteista SP:n kansainvälisten yhteyksien valiokunnalle
 • Leirimatkanjohtajien rekrytointi yhdessä kansainvälisen asiamiehen kanssa
 • Leirimatkanjohtajien ja staabien tuki ja ohjaus läpi projektin
 • SP:n leirimatkatoiminnan kehittäminen

Saat tukea pestiisi kansainväliseltä asiamieheltä, KVY-valiokunnalta

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • kykyä ohjata, kannustaa, innostaa ja motivoida
 • kykyä tarjota tukea ja löytää ratkaisuja ongelmatilanteissa
 • palautteenantotaitoja
 • kokemusta partion leirimatkoista
 • projektinhallintataitoja. Kerro hakemuksessa osaamisestasi

Pestissä pääsee oppimaan:

 • yhteistyötaidot
 • muiden tukeminen ja ohjaaminen kohti tavoitteita
 • projektihallintataitojen vahvistaminen
 • rekrytointitaidot
 • partion kansainvälisyys

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:

 • muiden innostaminen
 • tavoitteiden asettaminen
 • kuunteleminen, palautteen ja kiitoksen anto
 • uuden oppiminen

Pestaajan yhteystiedot: Anniina Markkula, 0505466298, anniina.markkula@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 7.5.2017


 

 Myös monissa piireissä on kv-jaostoja, joissa voit toimia. 

Ota siis rohkeasti yhteyttä suoraan piireihin!

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

 

Luokittelu: