Olet täällä

Turvallisuus ja vakuutukset

Meillä partiossa turvallisuus on tapa toimia!
Partiotoiminnassa on aina muistettava ottaa huomioon turvallisuus. Seuraavat valmiit materiaalit löydät ohesta liitetiedostoina:

 • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet, jotka on hyväksytty Partioneuvostossa helmikuussa 2007 ja päivitetty vastaamaan uutta partio-ohjelmaa huhtikuussa 2009. Tämän jälkeen ne on päivitetty keväällä 2013, 2014 ja 2015 sekä kesällä 2015. Uusin versio turvallisuusohjeista löytyy tästä linkistä ja tämän sivun lopusta Dokumenteista.
 • Turvallisuussuunnitelman pohjat leirille ja tapahtumalle sekä turvallisuussuunnitelman mallin tapahtumalle.

Partiovakuutus

Jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on toiminnan vastuu-, tapaturma- , matkustaja-, matkatavara- ja matkavastuuvakuutus LähiTapiolassa. Partiovakuutus on siirtynyt 1.1.2014 LähiTapiolaan.

Tee vahinkoilmoitus

Ilmoituksen vahingosta voi tehdä vaivattomimmin lahitapiola.fi-sivuston kautta tai puhelimitse numerossa 09 453 2316 (ma-pe 8-17). Tehdessäsi vakuutusilmoituksen tarvitset seuraavia tietoja:

 • vakuutuksenottaja: Suomen Partiolaiset (y-tunnus: 0202252-9)
 • korvauksensaajan tiedot, eli kenelle ja mille tilille korvaus maksetaan
 • aiheutuneet kulut (Säilytä alkuperäiset hoitokulutositteet itselläsi vuoden ajan. Tositteet pyydetään vakuutusyhtiöstä erikseen, jos sellaisia tarvitaan.)

Vahingon sattuessa korvausta haetaan ensisijaisesti vakuutetun omasta, mahdollisesta henkilökohtaisesta vakuutuksesta.

Partio- ja EVP-vakuutuksiin liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa Heli Mertanen (heli.mertanen@partio.fi). Vahinkoihin liittyvissä kysymyksissä käänny suoraan LähiTapiolaan puoleen. Ohjeet korvaushakemuksen tekemiseen löydät tämän sivun lopun dokumenteista, voit myös soittaa LähiTapiolan korvauspalveluun 09 453 2316. Ohjeita löydät myös osoitteesta www.lahitapiola.fi/yritystenkorvauspalvelu.

 

Jäsenvakuutusten vakuutusnumerot ja vakuutuksenottajan y-tunnus

 • Tapaturma-, matkustaja-, matkatavara- ja matkavastuuvakuutus 353-4356413-6
 • Toiminnan vastuuvakuutus 312-0652320-V   
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n y-tunnus 0202252-9 (vahinkoilmoitusta varten)

Ketkä ovat vakuutettuina jäsenvakuutuksessa?         

Jäsenvakuutus on voimassa jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla.

Lippukunnan uudet jäsenet ovat vakuutettuina jäsenvakuutuksessa heti, kun lippukunta on ilmoittanut heidät uusiksi jäseniksi Kuksa-rekisteriin tai kun lippukunnan ilmoitus uusista jäsenistä on saapunut keskusjärjestön toimistoon. Uusien jäsenten vakuutus on voimassa ilmoituksen saapumisesta jäsenmaksun eräpäivään saakka ja katkeaa, jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Jäsen on vakuutettu, kun jäsenmaksu on voimassa.

Missä toiminnassa jäsenvakuutus on voimassa?

Vakuutus on voimassa partion jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla partiotoiminnassa.

Partiotoiminnalla tarkoitetaan toimintasuunnitelman mukaista toimintaa tai toimintaa, joka on lippukunnan, piirin tai keskusjärjestön johdon tiedossa.

Mitä tulee huomioida jäsenvakuutuksessa?

 • Partiotoiminnassa noudatetaan Suomen Partiolaisten voimassa olevia turvallisuusohjeita.
 • Jäsenvakuutus on aina tapaturma- ja matkavakuutuksen osalta toissijainen.
 • Vahingon sattuessa korvausta haetaan ensisijaisesti vakuutetun omasta, mahdollisesta henkilökohtaisesta vakuutuksesta.
 • Kun korvausta on haettu, vakuutusyhtiö varmistaa keskusjärjestöstä, että henkilön jäsenmaksu on ollut maksettuna ja että kyseessä on ollut partiotapahtuma.

 

EVP-vakuutus

 • EVP-vakuutus on voimassa Suomen Partiolaisiin kuulumattomilla henkilöillä partiotoimintaan tutustumisessa. Partiotoiminnalla tarkoitetaan toimintasuunnitelman mukaista toimintaa tai toimintaa, joka on lippukunnan, piirin tai keskusjärjestön johdon tiedossa.
 • Vahingon sattuessa toimi Partiovakuutuksen korvauksenhakuohjeiden mukaisesti, mutta ilmoita vakuutusnumeroksi 353-4658306-N

 

Lisätietoja vakuutuksista (yleiset vakuutusehdot)