Olet täällä

Yhteisvastuu 2016

Partio on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittaisen Yhteisvastuukeräyksen kotimaan erityiskohde vuonna 2016. Lisätietoa Yhteisvastuukeräyksestä löytyy keräyksen omilta kotisivuilta: www.yhteisvastuu.fi . Tuotoilla rahoitetaan partiossa paikallistason hankkeita, jotka helpottavat erityisryhmien, kuten maahanmuuttajien, erityistä tukea tarvitsevien sekä vähävaraisten osallistumista partiotoimintaan. Tavoitteena on löytää 100 uutta tapaa tehdä partiota. 

Yhteisvastuukeräys tarjoaa partiolle positiivista näkyvyyttä sekä hyvän tilaisuuden seurakuntayhteistyön tiivistämiseen. Yhteisvastuukeräyksen tuoma näkyvyys voi myös tukea lippukuntaa jäsenhankinnassa. Yhteisvastuukeräyksellä on pitkät perinteet, ja sen myötä partio saa myös valtakunnallista näkyvyyttä erilaisissa medioissa. Lippukunnat osallistuivat aktiivisesti Yhteisvastuukeräykseen kevään 2016 aikana.

Syksyllä 2016 lippukunnilla on mahdollisuus hakea tukea toiminalle, tempauksille ja hankkeille joilla saadaan mukaan nekin, jotka nyt jäävät partiosta syrjään. Ohjeita ja lisätietoa löytyy täältä

Jos kysymyksiä herää tai kaipaatte apua tai tukea, ottakaa yhteyttä piirinne Yhteisvastuu-yhteyshenkilöön. Kårer som hör till FiSSc får mer info av sina regionkoordinatorer

Näiltä sivulta löydät lisätietoa Yhteisvastuukeräyksestä ja siitä miten myös lippukunnat voivat saada osansa keräystuotoista