Olet täällä

Yhteisvastuu 2016

Partio on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittaisen Yhteisvastuukeräyksen kotimaan erityiskohde vuonna 2016. Lisätietoa Yhteisvastuukeräyksestä löytyy keräyksen omilta kotisivuilta: www.yhteisvastuu.fi

Lippukunta voi hakea yhteisvastuurahaa täyttämällä tämän lomakkeen viimeistään 30.11.2016!

Partion yhteisvastuuprojektin tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä

Keräysvaroin partio tekee työtä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Partiossa opitaan taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää. Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret hyötyvät tästä.

Partion osuutta keräystuotoista käytetään valtakunnallisesti, alueellisesti piirien toimesta, sekä paikallisesti lippukunnissa. Keräystuotto käytetään erillisiin hankkeisiin, joilla kehitetään ja kokeillaan erilaisia tapoja tehdä partiota. Lippukunnat ja piirijärjestöt voivat hakea tukea erillishankkeiden toteuttamiseen.

Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla voidaan esimerkiksi käynnistää sisupartiotoimintaa, joka on partiotoimintaa erityistä tukea tarvitseville kuten liikunta- tai kehitysvammaisille. Keräysrahoilla voidaan myös ostaa retkivarusteita vähävaraisista perheistä tuleville lapsille tai vaikkapa perustaa somalitytöille oma vartioryhmä.

Rahaa lippukunnan toimintaan - 100 uutta tapaa tehdä partiota

Lippukunnilla on nyt mahdollisuus hakea tukea toiminalle, tempauksille ja hankkeille joilla saadaan mukaan nekin, jotka nyt jäävät partiosta syrjään. Ohjeita ja lisätietoa löytyy täältä, haku on auki 30.11.2016 asti.

Jos kysymyksiä herää tai kaipaatte apua tai tukea, ottakaa yhteyttä piirinne Yhteisvastuu-yhteyshenkilöön. Kårer som hör till FiSSc får mer info av sina regionkoordinatorer

Näiltä sivulta löydät lisätietoa Yhteisvastuukeräyksestä ja siitä miten myös lippukunnat voivat saada osansa keräystuotoista.