Olet täällä

Metsäohjelma vaeltajille

Vaeltajaikäkauteen mennessä oma metsäsuhde ja ajatukset metsästä ovat jo tarkentuneet. Vaeltajat aloittelevat itsenäistä elämää ja monet partio-ohjelman aktiviteetit liittyvät siihen. Vaeltaja ottaa vastuun omasta elämästään ja löytää oman tavan käyttää metsää rentoutumispaikkana keskellä arjen kiireitä. Vaeltajat saattavat myös olla jo itse metsän omistajia tai he vastaavat lippukunnan kämppäalueen metsänkäytöstä. Tällöin vaeltajan on pohdittava, mitä omilta metsiltä halutaan? Minkälaisia tavoitteita alueen metsänhoidolla tulisi olla? Vaeltaja käyttää metsää oppimis- ja toimimisympäristönä nuorempia partiolaisia johtaessaan. Vaeltaja hyödyntää ja arvostaa retkillä paikallisten maanomistajien metsiä.

  • Ymmärtää luontokokemusten elämyksellisen merkityksen
  • Ymmärtää toimintansa ja valintojensa merkitykset ympäristön kannalta myös globaalisti ja pitkällä tähtäimellä
  • Ymmärtää metsien merkityksen ilmastonmuutoksen kannalta
  • Ymmärtää vastuullisuuden merkityksen metsäalan toiminnassa
  • Osaa muodostaa ja perustella oman näkemyksensä suomalaisten metsien käytöstä

 

Aktiviteetit:  

Aktiviteetin nimi: Luonto stressin lievittäjänä

Aktiviteetin tehtyäni osaan: hallita stressiä kokonaisvaltaisesti esimerkiksi luontoa stressin lievittäjänä käyttäen.  

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja tunnistaa milloin kokee stressiä ja ymmärtää stressin hallinnan merkityksen. Hän tunnistaa luonnon merkityksen hyvinvoinnin osana ja työ- ja opiskeluelämän paineiden lieventäjänä.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja havainnoi elämäänsä viikon ajan ja seuraa, mitkä asiat aiheuttavat hänelle stressiä.  Informaatioyhteiskunnassa näyttöpäätteiden äärellä jatkuvaa huomiokykyä vaativat tehtävät altistavat stressille ja uupumukselle. Luovuus ja keskittymiskyky heikentyvät, jos aivot eivät saa välillä mahdollisuutta palautua rasituksesta.

Vaeltaja tutustuu luonnon hyvinvointia lisääviin vaikutuksiin ja kokeilee eri luonnon keinojen käyttöä oman hyvinvoinnin parantajana. Kauniit luonnonmaisemat, äänet ja tuoksut auttavat päästämään irti keskittymistä vaativista tehtävistä. Luonto auttaa elimistöä palautumaan stressistä ja aivoja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi hankkia materiaalia luonnon vaikutuksista hyvinvoinnille. 

Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa tunnistamaan stressitekijöitä vaeltajan omassa elämässä. Hän tukee ja kannustaa vaeltajia saamaan luontokokemuksista mahdollisimman paljon irti ja keskustella vaeltajien kanssa luonnon vaikutuksista.

Aktiviteetin kesto: 5 min. - ∞ min.

Paikka: Muu

Kasvatustavoite: Elämänhallinta, Luontosuhde

Taitoalue: Henkisyys, Itsestä huolehtiminen

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Piirrän ääriviivakuvan itsestäni.  Viikon seurantajakson aikana lisään kuvaan merkintöjä siitä miten kehoni on reagoinut stressiin. Lisätietoa stressistä löydät YHTS:n internetsivuilta, josta löydät myös itsearviointitestejä.

Toteutusvinkki 2: Lyhytkin luonnossa liikkuminen/oleskelu vaikuttaa stressiin. Mikä on oma mielipaikkani luonnossa hiljentymiseen? Käyn kuukauden ajan säännöllisesti tässä mielipaikassani ja mietin miten se vaikuttaa henkiseen hyvinvointiini.

Toteutusvinkki 3: Mikä on oma mielipaikkani luonnossa hiljentymiseen kaupungissa tai asuinalueeni lähettyvillä? Käyn kerran viikossa hiljentymässä tässä mielipaikassani. Miten hiljentyminen kaupunkialueen luonnossa onnistuu? Miten järjestän sille aikaa? Mietin miten se vaikuttaa henkiseen hyvinvointiini?

Toteutusvinkki 4: Testaan luonnon hyödyntämistä stressin vähentämiseen. Ensimmäisen viikon aikana käyn päivittäin viiden minuutin ajan luonnon keskellä esimerkiksi puistoissa, vesistöjen lähellä, metsissä tai muilla viheralueilla. Seuraavalla viikolla olen päivittäin kymmenen minuuttia luonnossa. Kolmannella viikolla vietän päivittäin 20 minuuttia luonnossa. Teen havaintoja itsestäni. Onko luonnossa oleminen vaikuttanut mielialaani ja jos on/ei niin miksi? Tunnenko oloni elinvoimaisemmaksi? Huomaanko terveydessäni muita vaikutuksia?

Toteutusvinkki 5: Tutustun tutkimuksiin, jotka tarkastelevat luonnon vaikutuksia mielialaan. Tällaisia tutkimuksia löytyy esimerkiksi Metsähallituksen Julkaisut-sivulta. Esimerkiksi Luonto liikuttamaan -hankkeesta on tehty useampia julkaisuja eri oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

 

Rastin nimi: Erätaidot 

Tavoite: Vaeltaja kokee jo osaamansa erätaidot hyödyllisiksi. Hän tietää, miten voi kehittää erätaitojaan ja löytää hänelle sopivan tavan harjoitella ja hyödyntää erätaitoja. Vaeltaja opettelee uuden erätaidon.

Kuvaus: Vaeltaja kokeilee jotakin uutta erätaitoihin liittyvää ja oppii uutta tekemällä.

Aktiviteetin nimi: Rakovalkea

Aktiviteetin tehtyäni osaan: käyttää tulta uudella tavalla ja ymmärrän tulen käyttöarvon.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja osaa uuden erätaidon. Hän osaa käyttää tulta uudella tavalla ja huomioida siihen liittyvät turvallisuustekijät. Vaeltaja hyödyntää tulta käytännössä.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja rakentaa rakovalkean huomioiden luonnonsuojelulliset ja turvallisuusnäkökulmat. Vaeltaja yöpyy tai tekee ruokaa tulilla.

Vartiojohtajan tehtävä: Vartionjohtaja huolehtii käytännön järjestelyistä.

Luotsin tehtävä: Luotsi huolehtii siitä, että toiminta on turvallista. Luotsi voi tarvittaessa ohjata vaeltajat erätaitoja osaavien ihmisten luo.

Aktiviteetin kesto: Päivä

Paikka: Retki, leiri tai vaellus

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Tuli, Leiri- ja erätaidot

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Hankimme rakovalkeaan sopivaa puuta. Puun laatu vaikuttaa suuresti rakovalkean syttymiseen ja palamiseen. Tietoa rakovalkean tekemisestä löytyy esimerkiksi Olli Aulion teoksesta Suuri Retkeilykirja. Yövymme majoitteessa, jossa rakovalkea toimii lämmön lähteenä, esimerkiksi laavussa tai louteessa.

Toteutusvinkki 2: Teemme rakovalkean lippukuntaleirin yhteydessä, jolloin myös nuoremmat partiolaiset pääsevät näkemään sen.

Toteutusvinkki 3: Valmistamme raappanan tulet ja valmistamme sillä ruokaa.

 

Aktiviteetin nimi: Erätaitokurssi tai eräopaskurssi 

Aktiviteetin tehtyäni osaan: selviytyä paremmin suomalaisessa luonnossa. Hallitsen peruserätaidot ja osaan opettaa niitä myös muille.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja oppii uusia erätaitoja. Hän tuntee oman taitotasonsa ja kehittää taitojaan sen mukaisesti.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja osallistuu erätaito- tai eräopaskurssille. Hän valitsee kurssin oman taitotasonsa mukaan ja oppii erätaitoja käytännössä.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja kannustaa muita lähtemään kurssille.

Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vaeltajaa löytämään sopivan haastavan kurssin.

Aktiviteetin kesto: riippuu toteutustavasta

Paikka: Muu

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot, Luonnontuntemus, Metsä

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Osallistun oman tai muun piirin erätaitokurssille. Kursseja on sekä kesä- että talviretkeilyyn.

Toteutusvinkki 2: Osallistun Suomen Partiolaisten järjestämälle eräopaskurssille. Kurssilla opin johtamaan vaelluksen ja selviytymään suomalaisessa luonnossa. Kurssi on selvästi haastavampi kuin erätaitokurssit.

 

Aktiviteetin nimi: Luonnonvaraisuus 

Aktiviteetin tehtyäni osaan: selviytyä luonnossa kahden vuorokauden ajan hyödyntäen luonnosta löytyvää ruokaa. Tiedän, mitä välineitä ja taitoja tarvitsen selviytymiseen. 

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja haastaa itsensä ja selviytyy luonnon antimilla. Hän oppii lisää itsestään ja muista retken aikana. Hän tuntee retken kannalta keskeiset metsästys- ja kalastussäädökset.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja tekee vähintään kahden vuorokauden mittaisen retken, jonka aikana hän kerää tai pyydystää itse ruokansa. Hän opettelee selviytymiseen tarvittavat taidot, kuten saaliin nylkemisen tai perkaamisen ja soveltaa taitoja retkellä. Ennen retkeä vaeltaja hankkii tarvittavat luvat. Retken jälkeen vaeltaja pohtii, kuinka kauan voisi selviytyä maastossa. Retkellä oppii paljon uutta itsestä ja omasta vartiosta, etenkin jos ruuan hankinta ei oikein onnistu ja kaikilla on nälkä. Vartio selvittää mahdolliset erimielisyydet retken jälkeen.

Vartionjohtajan tehtävä: Jos vartio toteuttaa retken yhdessä, vartionjohtaja huolehtii retken käytännön järjestelyistä ja huolehtii tarvittaessa työnjaosta.

Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa käytännön järjestelyissä.

Aktiviteetin kesto: viikonloppu

Paikka: muu

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Metsä, Erä- ja leiritaidot, Luonnontuntemus

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Etsimme kokeneen metsästäjän tai kalastajan, joka voi opettaa meille tarvittavia taitoja ja auttaa retken suunnittelussa.

Toteutusvinkki 2: Suunnittelemme retken ruuan valmistuksen huolellisesti. Tarvitsemmeko luonnosta löytyvän ruuan valmistukseen peruselintarvikkeita, kuten suolaa tai jauhoja? Entä mistä saamme puhdasta vettä?

Toteutusvinkki 3: Perehdymme aiheeseen etukäteen. Vinkkejä ja oppaita löytyy esimerkiksi seuraavilta tahoilta: Riistakeskus, Vapaa-ajan kalastajat, Retkipaikka.fi, Retkeilyblogit, Jahtiopas APP, Metsästäjäliitto.

 

Aktiviteetin nimi: Lumimajoite 

Aktiviteetin tehtyäni osaan: perustaidot lumimajoitteen rakentamisesta. Osaan ottaa huomioon lumimajoitteeseen liittyvät turvallisuustekijät.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja osaa hyödyntää lunta yöpymiseen retkellä. Hän osaa rakentaa lumimajoitteen ja tietää rakentamiseen ja yöpymiseen liittyvät turvallisuustekijät.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja rakentaa lumimajoitteen ja yöpyy siinä. Hän tekee majoitteesta turvallisen ja tarkoitukseen sopivan.

Vartionjohtajan tehtävä: Jos vartio toteuttaa aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja huolehtii käytännön järjestelyistä.

Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävä on varmistaa, että vaeltaja ottaa huomioon lumimajoitteisiin liittyvät turvallisuustekijät.

Aktiviteetin kesto: viikonloppu

Paikka: muu

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Erä- ja leiritaidot

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Tutustumme erilaisiin lumimajoitteisiin (esim lumiluola, iglu, quinzee) ja niiden käyttötarkoituksiin. Valitsemme niistä sopivimman toteutettavaksi käytännössä.

Toteutusvinkki 2: Huomioimme erityisesti lumen laadun, majoitteen paikan, ilmanvaihdon ja merkitsemisen, jotta yöpyminen on turvallista.

Toteutusvinkki 3: Yhdistämme lumimajoitteen tekemisen esimerkiksi hiihtovaellukseen. 

 

Aktiviteetin nimi: Bongausretki

Aktiviteetin tehtyäni osaan: tunnistaa suomalaisen luonnon eläimiä, lintuja ja kasveja.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja tunnistaa suomalaisen luonnon eläimiä, lintuja ja kasveja.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja tutustuu suomalaisen luonnon eläimiin, lintuihin ja kasveihin, sekä virkistää muistia jo tuttujen lajien osalta. Hän järjestää yhdessä muiden kanssa retken, jolla tunnistetaan eläimiä, kasveja ja lintuja.

Vartionjohtajan tehtävä: Jos vartio toteuttaa aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja huolehtii käytännön järjestelyistä.

Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vaeltajia etsimään tietoa ja huolehtii siitä, että aktiviteetti toteutetaan riittävän haastavalla tasolla.

Aktiviteetin kesto: ilta

Paikka: muu

Kasvatustavoite: Luontosuhde

Taitoalue: Luonnontuntemus

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Osallistumme johonkin seuraavista tapahtumista: Pihabongaus, Tornien taisto, Lasten lintuviikko, Pönttöbongaus, Eurobirdwatch, Joutsenbongaus tai Kevätseuranta.

Toteustusvinkki 2: Teemme retken, jolla yritämme bongata mahdollisimman monta eri lajia. Montako tunnistamme ilman apua, entä montako tunnistamme kirjojen avulla?

Toteutusvinkki 3: Pyydämme paikallisen lintu- tai luontoharrastajan mukaan kokoukseen tai retkelle auttamaan lajien tunnistamisessa. 

 

Aktiviteetin nimi: Retkeilyvaate

Aktiviteetin tehtyäni osaan: valmistaa itselleni sopivan ja toimivan vaatteen. Tunnen erilaisia materiaaleja ja niiden toimivuutta retkeilyolosuhteissa.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja tuntee erilaisia vaatemateriaaleja ja niiden käyttöominaisuuksia ja soveltuvuutta retkeilyolosuhteissa. Hän suunnittelee ja valmistaa itselleen retkeiluvaatteen lähtien liikkeelle käyttötarkoituksesta ja halutuista ominaisuuksista. Vaeltaja pohtii vaatteiden valmistuksen ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja suunnittelee ja valmistaa itselleen toimivan retkeilyvaatteen. Hän aloittaa suunnittelun käyttötarkoituksesta ja halutuista materiaaleista, valitsee sopivan materiaalin ja tutustuu tarvittaviin välineisiin ja ompelutekniikkaan. Hän testaa vaatetta käytännössä ja tekee tarvittaessa parannuksia. Vaeltaja pohtii yhdessä vartion kanssa vaatteiden valmistuksen ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Vartionjohtajan tehtävä: Jos vartio suorittaa aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja huolehtii käytännön järjestelyistä.

Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa tarvittaessa materiaalien, tilojen ja välineiden hankkimisessa.

Aktiviteetin kesto: muutama ilta

Paikka: kolo, muu

Kasvatustavoite: Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Luova ajattelu, Kädentaidot

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Etsimme netistä ja käsityökirjoista ideoita, ohjeita ja valmiita kaavoja. Esimerkiksi reisitaskuhousun kaavan voi muokata perushousujen kaavasta. Pyydämme kokeneemman ompelijan auttamaan vaatteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toteutusvinkki 2: Teemme koko vartiolle saman vaatteen esimerkiksi kisa-asusteeksi. Voimme myös tehdä jokaiselle eri vaatteen, jolloin opimme useamman vaatteen valmistuksesta.

Toteutusvinkki 3: Käytämme vaatteen valmistuksessa kierrätysmateriaalia. Muokkaamme jokin oman vanhan vaatteen, tai ostamme kirpputorilta materiaalia uuden vaatteen valmistamiseen.

Toteutusvinkki 4: Selvitämme miten ja kuka tuottaa ympäristön kannalta kestäviä retkeilyvaatteita. Myös retkeilyvaatebisnes on globaalia, joten siihen liittyy monenlaisia globaalitalouden ongelmia. Pohdimme miten näitä ongelmia voidaan ratkaista? Minkä takia toiset retkeilyvaatteet ovat halvempia kuin toiset? Pohdimme kuinka voimme vaikuttaa omalta osaltamme retkeilyvaatteiden kestävyyteen?

Toteutusvinkki 5: Lahjoitamme vanhat retkeilyvaatteemme niitä tarvitseville. Retkeilyvarusteet ovat arvokkaita ja niitä tarvitaan vain tietyissä paikoissa tiettyihin aikoihin. Pohdimme miten myös heikommista taloudellisista lähtökohdista tulevat ihmiset pääsisivät mukaan retkeilyn maailmaan? Miten saisimme kaikki koloilla ja varastoissa lojuvat retkeilytarvikkeet mahdollisimman tehokkaasti käyttöön?

 

Aktiviteetin nimi: Luontomatkailu ja luonnontuotteet

Aktiviteetin tehtyäni osaan: tunnistaa luontomatkailun merkityksen Suomessa. Ymmärrän metsien monet käyttömuodot sekä luonnon ja metsän kestävän käytön merkityksen. Osaan hyödyntää partiossa hankkimaani luonto- ja retkeilyosaamista oman työllistymiseni edistämiseen.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja tutustuu luontomatkailuun Suomessa. Hän tuntee metsien erilaiset käyttömuodot sekä luontomatkailun ja virkistyksen osana taloudellista toimeliaisuutta. Hän tutustuu luonnon ja metsien kestävään käyttöön, sekä partiossa hankitun luonto- ja retkeilyosaamisen tuotteistamiseen.

Aktiviteetin kuvaus: Metsäala ei ole pelkkää puuta ja paperia. Vaeltaja selvittää mikä on luontomatkailun- sekä luonnontuotteiden merkitys Suomen taloudelle. Hän tutustuu luontomatkailuun Suomessa, metsien erilaisiin käyttömuotoihin sekä luonnon ja metsien kestävään käyttöön. Aktiviteetin toteutettuaan vaeltaja osaa myös kertoa ulkomaisille ystävilleen Suomen luonnosta ja sieltä saatavasta hyvinvoinnista sekä matkailusta.

Vartionjohtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja huolehtii vierailujen ja tapaamisten käytännön järjestelyistä.

Luotsin tehtävä: Luotsi tukee tiedon etsinnässä ja sparraa vaeltajaa. Luotsi esittää vaeltajalle kriittiseen ajatteluun pakottavia kysymyksiä.

Aktiviteetin kesto: kuukausi

Paikka: Kolo, Muu

Kasvatustavoite: Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Metsä, Yhteiskunta

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Otamme yhteyttä paikalliseen luontoyrittäjään ja haastattelemme häntä. Voimme kysyä esimerkiksi näitä kysymyksiä: Mitä haasteita luontomatkailulle Suomessa on? Miten perustan oman luontomatkailuyrityksen? Mitä kaikenlaisia palveluita luonnosta saadaan ja miten nämä tuotetaan ottaen huomioon myös luonnonsuojelulliset näkökulmat?

Toteutusvinkki 2: Luen luontomatkailua käsittelevän teoksen ja pohdin kriittisesti kirjassa esitettyjä näkökulmia. Keskustelen kirjasta vartioni jäsenten tai luotsin kanssa. Voin lukea esimerkiksi jonkin seuraavista Sitran julkaisemista teoksista: Luonnon lukutaito - Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista tai Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys.

 

Aktiviteetin nimi: Retki- ja vaellusruuat

Aktiviteetin tehtyäni osaan: suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin sopivia retkiruokia ja arvioida niiden toimivuutta käytännössä.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja osaa suunnitella ravitsevaa ja monipuolista ruokaa erilaisiin retkitilanteisiin. Hän osaa ottaa huomioon erilaisten retkien ruuille asettamat vaatimukset ja mahdollisuudet.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja suunnittelee ruokalistat erilaisille retkille ja vaelluksille niiden erityispiirteet huomioiden. Hän toteuttaa vähintään yhden suunnitelman käytännössä ja arvioi sen toimivuutta retkellä ja retken jälkeen. Hän huomioi suunnitelmassa myös ruoka-aineallergiat sekä erilaiset ruokavaliot.

Vartionjohtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja huolehtii siitä, että jokainen vartion jäsen osallistuu ruokalistan pohtimiseen ja retken järjestelyihin.

Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa tarvittaessa auttaa retkiruokavinkkien ja sopivan retkipaikan löytämisessä.

Aktiviteetin kesto: viikonloppu

Paikka: muu

Kasvatustavoite: Elämänhallinta, Luontosuhde

Taitoalue: Ruuan valmistus, Erä- ja retkitaidot

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Listaamme aluksi erilaisia retkiä ja vaelluksia ja niiden vaatimuksia ja mahdollisuuksia ruokien suhteen. Kuinka monta erityyppistä retkeä keksimme? Mikä on suurin ruokiin vaikuttava tekijä retkellä?

Toteutusvinkki 2: Huomioimme esimerkiksi ruokien säilyvyyden, helppouden, ravintoarvon ja ekologisuuden. Voiko retkiruoka olla sekä hyvin säilyvää, kevyttä, helppoa, energiapitoista, terveellistä, ekologista ja vielä maukasta?

Toteutusvinkki 3: Keksimme ruokia erilaisilla teemoilla. Niitä voivat olla vaikka mahdollisimman kevyttä, italialaista, perinteistä suomalaista, lempiruokia, herkkuja tai mahdollisimman tuoretta.

 

Aktiviteetin nimi: Nahkalilja

Aktiviteetin tehtyäni osaan: tunnistaa paremmin omat rajani ja olen haastanut itseni fyysisesti. Osaan valmistautua vaativaan fyysiseen suoritukseen.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja kokeilee omia rajojaan fyysisesti vaativalla kävely- tai hiihtoretkellä.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja kokeilee omia rajojaan suorittamalla fyysisesti vaativan nahkaliljan yhdessä vartion kanssa. Hän valitsee sopivan suoritustason ja valmistautuu suoritukseen.

Nahkaliljan alimmalla tasolla täytyy kävellä 40 km tai hiihtää 60 km yhden vuorokauden aikana matkavarusteet mukana. Nahkaliljan tarkemmat suoritusohjeet löytyvät esimerkiksi PartioWikistä.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja selvittää, missä paikassa nahkaliljan voisi suorittaa. Sen voi tehdä joko osallistumalla valmiiseen tapahtumaan tai järjestämällä oman vaelluksen.  Vartionjohtaja huolehtii käytännön järjestelyistä.

Luotsin tehtävä: Luotsi kannustaa vartiota nahkaliljan suorittamisessa ja toimii tarvittaessa vaelluksella huoltajana.

Aktiviteetin kesto: viikonloppu

Paikka: muu

Kasvatustavoite: Luontosuhde, Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen

Taitoalue: Liikunta

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Tarvittaessa harjoittelemme ennen suoritusta. Nopeudesta ei saa lisäpisteitä, mutta kestävyyttä on hyvä treenata.

Toteutusvinkki 2: Yhdistämme nahkaliljan suorittamiseen jokin muu liljan, jonka voimme tehdä kävelyn lomassa. Partiowikistä löytyy ideoita, mutta voimme keksiä myös oman liljan.

 

Rastin nimi: Vaikutan ympäristöön 

Rastin tavoite: Vaeltaja ymmärtää olevansa osa globaalia ympäristöä ja että hänen toiminnallaan, valinnoillaan ja esimerkin näyttämisellään on suuri vaikutus ympäristöön. Vaeltaja osaa toimia kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen. Vaeltaja löytää itselleen sopivia vaikutusmahdollisuuksia ja ratkaisuja ympäristön suojelemiseksi.

Rastin kuvaus: Vaeltaja tutustuu erilaisiin ympäristöhaasteisiin ja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa ympäristöön ja sen tilaan.

 

Aktiviteetin nimi: Energiamurros

Aktiviteetin tehtyäni osaan: keskustella siitä miten Suomessa tuotetaan energiaa sekä millaisia hyviä ja huonoja puolia energiantuotantomuodoissa on.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin tuottaa energiaa. Hän ymmärtää energiaratkaisujen ja -politiikan monialaisuuden ja energia-alan riippuvuussuhteita muuhun yhteiskunnan toimintaan.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja tutustuu Suomessa ja maailmalla tällä hetkellä käytettyihin energiamuotoihin ja selvittää mitkä tahot ovat suurimpia energiankuluttajia Suomessa. Lisäksi hän selvittää itselleen Suomen energiapolitiikkaa ja kerää lisätietoa eri energiamuotojen vaikutuksia ympäristöön. Hän pohtii yhdessä vartionsa kanssa miten nämä asiat liittyvät toisiinsa. 

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi selvittää yhteystietoja eri ministeriöihin tai korkeakouluihin.

Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vaeltajia ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja asenteita, joita energiapolitiikkaan ja energiantuotantoon liittyy. Luotsi varmistaa, että jokainen saa kertoa turvallisesti oman mielipiteensä ja näkökantansa väittelyistä ja keskusteluista.

Aktiviteetin kesto: 3 tuntia

Paikka: Kolo, Retki, Leiri, Koti

Kasvatustavoite: Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Ympäristö, Yhteiskunta

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Aloitamme luomalla tulevaisuuden Energia-Suomen. Pohdimme kukin miten haluaisimme energiaa tuotettavan Suomessa tulevaisuudessa. Merkitsen kuinka suuren prosenttiosuuden haluaisin kutakin tuotantomuotoa olevan kokonaisuuden ollessa 100%. Tämän jälkeen tutustumme eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin etsimällä tietoa internetistä mediakriittisyys huomioiden ja jaamme 100 prosenttia mahdollisesti uudelleen. Tarkastamme, mitä energialähteitä on käytetty sähkön tuottamiseen Suomessa edellisenä vuonna (esimerkiksi Tilastokeskuksen tai Energiateollisuuden sivuilta), ja vertaamme tätä omiin tulevaisuuden visioihimme. Pidämme väittelyn siitä, mistä erilaiset pisteytykset kullakin vaeltajalla mahdollisesti johtuvat. Mitä täytyy tehdä, jotta voidaan päästä haluamaamme tilanteeseen?

Toteutusvinkki 2: Miten Suomessa tuotetaan energiaa? Ovatko energialähteet fossiilisia vai uusiutuvia polttoaineita? Selvitämme lisäksi, mitkä ovat suurimpia energiankuluttajia Suomessa, ja pohdimme mistä se johtuu. Miten Suomen energiapolitiikka ottaa huomioon kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut? Onko meillä mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa teollisuutemme tarpeisiin? Keskustelemme koko vartion kanssa siitä, millaisia muutoksia energiantuotannossa ja kulutuksessa pitäisi tapahtua, jotta Pariisin ilmastosopimuksessa sovitut päästövähennykset voisivat toteutua.

Toteutusvinkki 3: Selvitämme ja pohdimme kriittisesti erilaisten energiamuotojen vaikutuksia ympäristöön ja vertailemme eri energiamuotoja esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen ja ravinnepäästöjen rehevöitymispotentiaalin osalta. Lisätietoa löytyy esimerkiksi Energiateollisuus ry:n ja Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta tai eri yliopistojen energia- ja ympäristötieteisiin liittyvien projektien sivuilta.

Toteutusvinkki 4: Kirjoitamme ylös energiantuotantoon liittyviä kysymyksiä, joihin emme löytäneet vastauksia itse. Etsimme korkeakoulujen nettisivuilta energia- ja ympäristöalan professorien yhteystietoja ja soitamme heille. Lisäksi voimme olla yhteydessä myös ympäristö-, maa- ja metsätalous- sekä työ- ja elinkeinoministeriöön.

 

Aktiviteetin nimi: Minä ympäristöesimerkkinä

Aktiviteetin tehtyäni osaan: toimia esimerkkinä ja kouluttaa partiolaisia ympäristöasioissa.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja ymmärtää miten voi omalla esimerkillään ja toiminnallaan edistää ympäristön tilan paranemista. Vaeltaja ymmärtää ympäristöalueiden käyttöön liittyvät erilaiset tarpeet ja vaatimukset.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja toimii esimerkkinä ympäristöasioissa. Hän vastaa siitä, että jokin tapahtuma järjestetään ympäristövastuullisesti tai kouluttaa ympäristövastuullisuutta muille.

Vartionjohtajan tehtävä: Jos vartio toteuttaa aktiviteetin yhdessä, huolehtii vartionjohtaja tehtävien jakamisesta sekä projektin etenemisestä.

Luotsin tehtävä: Luotsi ohjaa vaeltajaa koulutuksen tai tapahtuman suunnittelussa ja auttaa tarvittaessa löytämään mahdollisuuksia päästä kouluttamaan. 

Aktiviteetin kesto: Riippuu toteutustavasta

Paikka: Kolo, Koulutus, Retki

Kasvatustavoite: Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Ympäristö, Luonnonsuojelu

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Toimin kouluttajana esimerkiksi ROK-kurssilla ja koulutan ympäristöön liittyvistä aiheista, kuten ympäristövastuullisesta retken suunnittelusta, jätehuollosta ja kierrätyksestä.

Toteutusvinkki 2: Järjestämme ympäristöystävälliset kisat, lippukunnan tapahtuman tai leirin.

Toteutusvinkki 3: Otan vastaan ympäristöön liittyvän pestin isommalla leirillä, esimerkiksi piiri- tai suurleirillä.

Toteutusvinkki 4: Kokoan porukan vapaaehtoisiksi Metsähallituksen ympäristötalkoisiin. Houkuttelen mukaan myös ei-partiolaisia.

 

Aktiviteetin nimi: Ilmasto muuttuu - muutunko mukana?

Aktiviteetin tehtyäni osaan: kertoa ja keskustella ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ymmärrän mahdollisuuteni hillitä ja hallita sitä.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja ymmärtää mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys ja mitkä ovat siihen vaikuttavat tekijät. Vaeltaja kartuttaa tietoaan ekosysteemien toiminnasta ja tekee havaintoja paikallisista ja globaaleista muutoksista.

Aktiviteetin kuvaus:

Vaeltaja selvittää miten ekosysteemi yleisesti toimii. Hän hankkii tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista erilaisissa ekosysteemeissä, kuten vesi- ja metsäekosysteemeissä. Vaeltaja havainnoi itse ilmastonmuutoksen vaikutuksia valitsemassaan ekosysteemissä (kasvit, linnut, nisäkkäät, hyönteiset, veden lämpeneminen…). Hän laatii tämän jälkeen esityksen pohdinnoista siihen muotoon, että nuoremmat ikäkaudet voisivat hyödyntää sitä, ja esittelee sen heille.

Vartionjohtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtajan tehtävänä on toimia aktiviteetin toteutuksen suunnittelussa puheenjohtajana ja huolehtia tarvittavista käytännön järjestelyistä, esimerkiksi tarvittavista välineistä ja yhteydenotoista.

Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa tarvittaessa vaeltajaa aiheen valinnassa. Hän kannustaa vaeltajaa aktiviteetin tekemisessä ja auttaa tarvittaessa löytämään aiheessa tarvittavaa tietoa tai aihetta tuntevan henkilön. Luotsi huolehtii siitä, että vaeltaja vaeltaja toteuttaa aktiviteetin partiomaisella tavalla.

Aktiviteetin kesto: 2 iltaa

Paikka: Kolo, Retki, Leiri

Kasvatustavoite: Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Ympäristö, Luonnonsuojelu

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Kirjoitamme ylös ilmastonmuutoksen liittyviä kysymyksiä, joihin emme löytäneet vastauksia itse. Etsimme korkeakoulujen nettisivuilta energia- ja ympäristöalan professorien yhteystietoja ja soitamme heille. Lisäksi voimme olla yhteydessä myös ympäristö-, maa- ja metsätalous- sekä työ- ja elinkeinoministeriöön.

Toteutusvinkki 2: Etsimme eläinten kuvia ja levinnäisyyskarttoja eri vuosikymmeniltä. Näitä voi löytyä internetistä, kirjallisuudesta tai museoista. Tarkastelemme esimerkiksi miten eläinten turkit, muuttoreitit ja asuinalueet ovat muuttuneet aikojen saatossa. Asiaa voi tutkia esimerkiksi Karhunhammas tai Majavanhäntä -kaukomerkin tehtävänä.

Toteutusvinkki 3: Tutustumme IPCC:n uusimpaan raporttiin sekä Pariisin ilmastosopimuksen sisältöön. Pohdimme miten nämä vaikuttavat nyt ja tulevaisuudessa omaan elämääni.

Toteutusvinkki 4: Järjestämme leffaillan, jonka aikana katsomme ilmastonmuutokseen liittyviä elokuvia ja dokumentteja, esimerkiksi Epämiellyttävä totuus, The Day after Tomorrow, 2012, Ice and the Sky tai Snowpiercer. Keskustelemme elokuvien välissä ja jälkeen mieleen heränneistä kysymyksistä. Haastamme toisiamme tekemään epämiellyttävä havaintoja omasta elämästämme, joita alamme aktiivisesti muuttaa.

Toteutusvinkki 5: Otamme selvää miten voimme laajentaa omaa tietämystämme ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista. Osallistumme esimerkiksi jollekin suomalaiselle tai kansainväliselle MOOC-kurssille verkossa.

 

Aktiviteetin nimi: Planeettamme rajat

Aktiviteetin tehtyäni osaan: tunnistaa erilaisia ympäristöriskejä ja arvioida niiden merkitystä ihmiskunnan elämälle. Osaan muuttaa toimintaani havaintojeni mukaisesti.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja ymmärtää, ettei ilmastonmuutos ole ainoa suuri ympäristöongelma.  Hän syventää tietojaan globaaleista kaikkia kansakuntia koskevista ympäristöriskeistä ja ymmärtää, että ympäristöasiat eivät kunnioita valtioiden rajoja. Vaeltaja tunnistaa mahdollisuuksiaan vaikuttaa asioihin.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja kertaa nykyiset tietonsa globaaleista ympäristöasioista ja ympäristön tilasta sekä niiden kehittymisestä. Hän selvittää, mitä kestävän kehityksen periaate tarkoittaa ja miten itse voi toteuttaa sitä omassa elämässään. Vaeltaja miettii omaa kantaansa ja asennettaan globaaleihin ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisuihin sekä tarkkailee oman lähipiirinsä, esimerkiksi oman kotikuntansa, toimintaa kestävän kehityksen toteuttamiseksi.

Vartionjohtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtajan tehtävänä on kannustaa muita keskustelemaan ja haastamaan omia ajatuksia. Vartionjohtaja voi tarvittaessa hankkia paikalle asiaa paremmin tuntevan henkilön tai lähdemateriaalia pohdintojen tueksi.

Luotsin tehtävä: Luotsi tukee vaeltajaa ja on valmis keskustelemaan vaeltajan havaitsemista asioista.

Aktiviteetin kesto: 3 tuntia

Paikka: Kolo, Koti

Kasvatustavoite: Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Ympäristö, Vaikuttaminen

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Luemme Johan Rockströmin artikkelin planeettamme rajallisista resursseista (Planetary Boundaries) tai kuuntelemme Youtubesa TEDtalk Johan Rockstrom: Let the environment guide our development. Millaisia ajatuksia kirja tai puhe herättää? Miltä maapallomme tulevaisuus näyttää Rockströmin mukaan? Mitä minä voisin tehdä? Keskustelemme tai väittelemme ajatuksistamme. Voimme lisäksi selvittää mikä on “Rooman klubi” ja miten keskustelu rajallisista resursseista liittyy tähän.

Toteutusvinkki 2: Tutustumme siihen, mitä Suomen valtiohallinto tekee ympäristön hyväksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Etsimme tietoa Maa- ja metsätalousministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Ympäristöministeriön kautta. Pohdimme yhdessä, olemmeko tyytyväisiä valtion toimiin. Olisiko jotain, mitä Suomi voisi osaltaan tehdä enemmän tai ovatko jotkut toimenpiteet mielestämme turhia? Mitä haasteita liittyy Suomessa valtion tekemiin toimenpiteisiin?

Toteutusvinkki 3: Selvitämme sanoma- ja aikakauslehdistä maailmalla tapahtuvia kriisejä. Pohdimme mahdollisia lähtökohtia kriisin syntymiseen. Onko jonkin kriisin taustalla ympäristöongelma esimerkiksi ilmastonmuutos? Miten ilmastonmuutos tai ympäristöongelma on vaikuttanut kriisin syntymiseen. Entä onko jonkin esimerkiksi uskonkiistalta vaikuttavan asian takana myös ympäristöresursseihin liittyviä tekijöitä. Tutustumme myös ilmasto- ja ympäristöpakolaisuuteen, missä määrin sitä tapahtuu ja onko käynnissä olevissa kriiseissä mahdollisuuksia tähän?

Toteutusvinkki 4: Keskustelemme omista vaikutusmahdollisuuksistamme globaaleihin ympäristöongelmiin. Voimme esimerkiksi tehdä aiheista erilaisia väitelauseita (esimerkiksi makean veden loppuminen, biodiversiteetin yksipuolistuminen, ravinteiden loppuminen) ja asettua janalle sen mukaan, miten suuresti koemme itse voivamme vaikuttaa asiaan joko kansallisella tai maailmanlaajuisella tasolla.

 

Rastin nimi: Kestävä kehitys

Rastin tavoite: Vaeltaja ymmärtää olevansa vastuussa omista päätöksistään ja valinnoistaan sekä niiden vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vaeltaja tekee kestäviä valintoja ja osaa perustella ne. Vaeltaja ymmärtää puheen ja aikomusten eron aktiiviseen tekemiseen ja toimimiseen.

Rastin kuvaus: Vaeltaja tutustuu kestävän kehityksen periaatteeseen ja tarkastelee omia kulutusvalintojaan kestävän kehityksen periaatteen kannalta. Tarvittaessa vaeltaja muuttaa omia kulutustottumuksiaan tai toimintatapojaan.

 

Aktiviteetin nimi: Kestävä kuluttaminen 

Aktiviteetin tehtyäni osaan: tunnistaa kestävän kehityksen toteutumista yhteiskunnassa ja tehdä sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäviä valintoja.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja ymmärtää eri kulutustottumusten vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön sekä lähellä että kaukana. Vaeltaja osaa valita tuotteita, joiden vaikutus maapallon ympäristö- ja sosiaalisiin resursseihin on mahdollisimman kestävä.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja tutustuu kestävän kehityksen mallin mukaisiin eri ulottuvuuksiin ja pohtii miten ne toteutuvat nykymaailmassa. Hän seuraa viikon ajan omia kulutustottumuksiaan (esim. ruoka, vaatteet ja liikkuminen) ja vertailee niitä vartionsa kanssa. Vaeltaja vertaa tottumuksiaan lisäksi kestävän kehityksen malliin ja pohtii millaisia ympäristö-, talous- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia niillä on. Hän esimerkiksi selvittää millaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia valinnoilla on ympäristöön sekä kulutustuotteen tuottaneeseen yritykseen, alihankkijoihin ja niiden työntekijöihin. Vaeltaja pohtii millaisia ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäviä kulutustapoja hän voisi ottaa käytäntöön ja testaa niitä myös käytännössä.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on varmistaa, että kaikki keräävät kulutustottumuksiaan ainakin parin päivän ajan. Vartionjohtaja voi keksiä käytännön tapoja kirjata muistiin ja vertailla kulutustottumuksia.

Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vaeltajia haastamaan itseään ja kulutustottumuksiaan. Hän tukee tarvittaessa vaeltajia muutoksessa ja on valmis myös itse kyseenalaistamaan omia tapojaan.

Aktiviteetin kesto: 2 viikkoa

Paikka: Kolo, Koti

Kasvatustavoite: Vastuu elinympäristöstä, Maailmankatsomus

Taitoalue: Ympäristö, Kansalaistaito, Yhteiskunta

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Tutustun kestävään kehitykseen esimerkiksi ympäristöministeriön internetsivuilla. Mitä tarkoittaa kestävän kehityksen yhteiskuntavastuu? Millainen on suomalainen kestävän kehityksen strategia? Pelaan myös ympäristöministeriön Eväsretki-peliä.

Toteutusvinkki 2: Kirjaan ylös kulutustottumuksiani esimerkiksi viikon ajan. Tarkastelen perustuvatko tottumukseni ympäristö-, taloudellisiin tai yhteiskunnallisiin näkökulmiin tai kenties johonkin muuhun. Pohdin syitä tottumusteni takana ja mietin millaisia päätöksiä voisin tehdä kestävämmän tulevaisuuden kannalta.

Toteutusvinkki 3: Tutustumme Reilun kaupan, Eettisen kaupan puolesta (Eetti) ry:n, Finnwatchin ja Maailmankaupan toimintaan. Tutkimme myös miten kehitysmaiden teollisuuslaitoksissa tapahtuneita onnettomuuksia uutisoidaan länsimaissa. Millaisia etuja liittyy kestävästi tuotettujen tuotteiden suosimiseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ympäristö- ja yhteiskuntavastuun näkökulmista?  Entä voiko toiminnasta olla jotain haittaa? Miten itse suhtaudun kyseisiin tuotteisiin?

Toteutusvinkki 4: Tutustumme Suosi suomalaista-, Sinivalkoinen jalanjälki- tai muuhun vastaavaan kampanjaan. Vertailemme ruuan teho- ja lähituotantoa. Tutustuttuamme aiheeseen tarkastelemme omia kulutustottumuksiamme, onko osa kulutuksesta luokiteltavissa edellä mainittuihin kampanjoihin tai tuotantotapoihin.  Pohdimme millaisia etuja ja haittoja näistä valinnoista syntyy suomalaiseen ympäristöön ja yhteiskuntavastuuseen. Tarvittaessa teemme muutoksia omiin toimintatapoihimme.

Toteutusvinkki 5: Lentomatkojen hiilidioksidivaikutuksia kompensoidaan usein erilaisilla kompensaatiojärjestelmillä. Suunnitellessamme U-projektia tai kesälomareissua selvitämme miten nämä järjestelmät toimivat. Minkä takia puita istutetaan lentomatkojen hiilidioksidipäästöjen korvaamiseksi? Avainsanoja tiedon hakemiseen ovat esimerkiksi REDD+ ja Carbon offset. Miten voimme toteuttaa oman matkamme mahdollisimman kestävästi? Voinko kuluttaa kuinka paljon haluan ja vain kompensoida kaiken jonnekin muualle?

 

Aktiviteetin nimi: Jalanjälkeni

Aktiviteetin tehtyäni osaan: tunnistaa omia ympäristövaikutuksiani kuvaavia jalanjälkimerkkejä ja niiden merkitystä yhteiskunnassa.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja tuntee erilaisia ekologisia jalanjälkimerkkejä ja ymmärtää laskumenetelmät niiden takana. Vaeltaja suhtautuu kriittisesti eri medioissa näkyviin laskelmiin ja osaa arvioida niiden todenmukaisuutta.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja selvittää millaisia ekologisia jalanjälkimerkkejä on olemassa. Erityisesti hän kiinnittää huomiota jalanjälkimerkkien laskumenetelmiin ja tieteelliseen taustaan. Hän laskee itselleen pari jalanjälkeä ja pohtii miten ne kuvaavat hänen elämänsä ympäristövastuullisuutta.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi etsiä etukäteen muutamia eri jalanjäljen laskutapoja. Vartionjohtaja ohjaa muita esittämään kriittisiä huomioita laskutavoista.

Luotsin tehtävä: Luotsi ohjaa vaeltajia kriittiseen ajatteluun.

Aktiviteetin kesto: 2 tuntia

Paikka: Koti, Kolo

Kasvatustavoite: Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Ympäristö

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Laskemme oman hiilijalanjälkemme. Käytämme laskuissa eri jalanjälkilaskureita ja vertailemme niiden mittaustapoja ja saamiamme tuloksia. Mikä mittareista sopii parhaiten nuorten yksineläjien jalanjäljen mittaamiseen, mikä taas suurperheelliselle? Mitä asiaa mittarissa ei otettu huomioon ja mikä vastaus korostui tuloksessa?

Toteutusvinkki 2: Seuraan elämis- ja ruokailutottumuksiani parin päivän ajan. Lasken niille vesijalanjäljen. Erilaisia laskureita löytyy hakusanalla water footprint. Tutkin miltä alueilta paljon vesivaroja käyttävät tuotteet (esimerkiksi suklaa) tulevat ja kärsivätkö kyseiset alueet kuivuudesta. Pohdin onko oikein viedä vesirikkaita tuotteita pois maasta. Mietin, olisiko minun syytä muuttaa kulutustottumuksiani.

Toteutusvinkki 3: Vertailen eri tuotteissa ja mainoksissa käytettäviä jalanjälkimerkintöjä. Selvitän miten ne on laskettua ja ovatko merkinnät vertailukelpoisia.

 

Aktiviteetin nimi: Suhteeni ympäristöön

Aktiviteetin tehtyäni osaan: tarkastella oman toimintani vaikutuksia ympäristöön ja tarvittaessa muuttaa toimintaani kestävämpään muotoon.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja tunnistaa ihmisen vaikutuksia ympäristöön. Hän osaa tarkastella oman toimintansa vaikutuksia ja tarpeen tullen muuttaa omaan toimintaansa kestävämpään muotoon.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja havainnoi jonkin ajanjakson ajan ihmisten toiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristöön. Hän keskustelee omasta suhteestaan ympäristöön, pohtii millaisia ympäristövaikutuksia toiminnallaan on ja tuo itselleen ilmi tärkeitä ympäristöaiheita.

Vartionjohtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja voi toimia keskustelun johtajana ja houkutella kaikkia mukaan kertomaan mielipiteitään.

Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on haastaa vaeltajia ajattelemaan kriittisesti ja tekemään havaintoja omista toimistaan.

Aktiviteetin kesto: Riippuu toteutustavasta

Paikka: Kolo, Retki

Kasvatustavoite: Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Ympäristö, Yhteiskunta

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Teen kaverini kanssa vieraaseen paikkaan yön yli kestävän retken, jonka aikana yövymme maastossa. Havainnoimme retken aikana erilaisia ihmisen toiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristössä ja pidämme niistä kirjaa. Otamme itse retkipaikan, varusteiden ja yöpymistavan valinnassa erityisesti huomioon ympäristönäkökohdat.

Toteutusvinkki 2: Selvitämme järjestetäänkö alueellamme esimerkiksi kaupungin, järjestöjen tai korkeakoulujen toimesta avoimia ympäristöön liittyviä luentoja/esityksiä ja osallistumme niihin. Tuomme myös aktiivisesti omia mielipiteitämme ja kysymyksiämme esiin.

Toteutusvinkki 3: Omistanko itse tai joku läheiseni metsää? Miten omilla toimilla voi vaikuttaa Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen? Vaikka en omistaisikaan metsää niin, mikä rooli näillä metsillä on ilmastonmuutoksessa? Soitan paikalliseen Metsänhoitoyhdistykseen ja kysyn miten metsät ja niiden hoito vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan. Tutustun myös mille metsien monimuotoisuutta tukeville tahoille tahoille voin myydä tai lahjoittaa metsäni.

 

Aktiviteetin nimi: Ympäristömerkit

Aktiviteetin tehtyäni osaan: tunnistaa ympäristömerkkien sekä erilaisten sertifikaattien eroja ja niiden myöntämiskriteereitä. Osaan tehdä kestäviä ja oikeisiin periaatteisiin pohjautuvia ostopäätöksiä.

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja tuntee ympäristömerkkien ja erilaisten sertifikaattien eroja ja myöntämiskriteereitä. Hän ymmärtää virallisten ja yritysten luomien merkkien erot. Vaeltaja osaa tehdä valintansa oikeiden kriteerien perusteella ja tekee kriittisiä ostopäätöksiä.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja tutustuu ympärillä oleviin erilaisiin ympäristömerkkeihin sekä sertifikaatteihin ja niiden myöntämiskriteereihin. Hän tarkastelee mainontaa ja pohtii miten ympäristömerkeillä yritetään vaikuttaa ostopäätöksiin.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja vastaa aktiviteetin käytännön toteutuksesta. Hän valmistelee etukäteen mielenkiintoisen tavan toteuttaa tutustuminen erilaisiin merkintöihin.

Luotsin tehtävä: Luotsi tukee ja sparraa vartionjohtajaa tämän valmistellessa aktiviteetin toteutusta.

Aktiviteetin kesto: Ilta

Paikka: Kolo, Koti

Kasvatustavoite: Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Ympäristö, Yhteiskunta

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Tutkin millaisia merkkejä näkyy ruokatavaroiden ja esimerkiksi elektroniikan pakkauksissa ja mainoksissa. Otan selvää mitä nämä merkit tarkoittavat. Pohdin miten merkit vaikuttavat kulutuskäyttäytymiseen.

Toteutusvinkki 2: Valitsen jonkin arkipäiväisen metsäalan tuotteen ja selvitän mistä materiaalista se on peräisin ja mistä tämä materiaali tulee. Apuna voi käyttää järjestöjen nettisivuja, metsäsertifiointijärjestöjen sivuja tai voi ottaa yhteyttä tuotteen valmistajan asiakaspalveluun ja kysy mistä tuote on peräisin. Pohdin tutkimukseni jälkeen vaikuttavatko saamani tiedot tuleviin ostopäätöksiin. Olisiko materiaalin tarkemmasta alkuperästä syytä kertoa tarkemmin tuotteen pakkauksessa?

Toteutusvinkki 3: Pohdimme vartiomme kesken mitkä ovat merkityksellisen ympäristömerkin edellytykset ja milloin nämä ovat vain viherpesua. Selvitämme yhden ympäristömerkin tai sertifiointijärjestelmän taustajärjestöt ja tekijät. Mitä merkkejä itse ostamme ja minkä takia?

Keskustelemme mitä toimijoita pidämme mielestämme luotettavina ja keihin suhtaudumme varauksella? Minkä takia?

Toteutusvinkki 4: Kerään medioista tuotemainoksia, jotka mainostavat samaa tuotetta tai palvelua mutta ovat eri mainostajien. Tutkin ja vertaan mainoksia. Mietin eroavaisuuksien syitä. Selvitän millaisia ympäristö-, talous- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia tuotteilla on. Pohdin, olenko kriittinen kuluttaja.

Luokittelu: