Olet täällä

Yhteiskuntasuhteet

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

 


 

Metsäryhmän puheenjohtaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Yhteiskuntasuhdevaliokunta
Pestin pituus: 2017-2018, tai erikseen sovitun mukaan
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: Enemmän kuin 10
Pestin vaatima ajankäyttö: Noin kerran kuussa metsäryhmän kokoukset iltaisin ja niiden valmistelu, noin joka toinen kuukausi y-valiokunnan kokoukset (vain puheenjohtaja tai varahenkilö), noin neljästi vuodessa kansallisen metsäneuvoston kokoukset (vain puheenjohtaja tai hänen varahenkilönsä). Metsäneuvoston kokoukset ovat virka-aikaan.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Tehtäväsi on osallistua yhteiskunnallisesti merkittävien metsäasioiden käsittelyyn ja valmisteluun Suomen Partiolaisissa. Vaikutat myös siihen, minkälaista metsäkasvatukseen liittyvä sisältöä partio-ohjelmaan tuotetaan. Osana pestiäsi olet Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunnan jäsen ja osallistut eri toimialoja yhdistävään keskusteluun Suomen metsien käytöstä. Viet eteenpäin partiolaisten näkökulmaa metsien eri käyttömuotojen yhdistämisestä. Johdat Suomen Partiolaisten metsäryhmää, joka on SP:n metsäasioiden asiantuntijafoorumi; järjestät metsäryhmän kokouksia yhdessä metsäkoordinaattorin kanssa. Partio osallistuu Suomi 100 -juhlintaan metsäteemalla – tätä pääset todistamaan aitiopaikalta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Tehtävään vaaditaan metsäalaan liittyvää kiinnostusta esimerkiksi työn tai opintojen kautta sekä kokousten vetämisen ja sidosryhmäkokousten osallistumisen perustaitoja. Aiemmasta yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaamisesta on etua.
Pestissä pääsee oppimaan: Pääset tuntemaan eri metsäalan toimijoita Suomessa. Verkostoidut laajasti eri toimijoiden kanssa. Metsäpolitiikka ja metsäalan ajankohtaiset kysymykset tulevat tutuiksi.
Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Verkostoitumista, vaikuttamista, esiintymistaitoja, asiantuntijaroolissa toimimista ja eri alojen asiantuntijoiden johtamista.
Pestaajan yhteystiedot: Ilmi Salminen, 0503200280, ilmi.salminen@partio.fi

Lisätiedot: Antti Koistinen, 0401822489, antti.koistinen@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

Metsäryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Suomen Partiolaisten Yhteiskuntasuhdevaliokunta / Metsäryhmä
Pestin pituus: 2017, tai erikseen sovitun mukaan
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Tukija (tarjoaa partiolle aineellista tai aineetonta tukea osallistumatta partiotoimintaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)
Johdettavien määrä: 0
Pestin vaatima ajankäyttö: Noin kerran kuussa metsäryhmän kokoukset iltaisin ja tämän päälle metsäohjelmaan liittyvä partioprojekti oman mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Tehtäväsi on osallistua yhteiskunnallisesti merkittävien metsäasioiden käsittelyyn ja valmisteluun Suomen Partiolaisissa. Partio osallistuu Suomi 100 -juhlintaan metsäteemalla – tätä pääset todistamaan aitiopaikalta.
Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Tehtävään vaaditaan metsäalaan liittyvä kiinnostus esimerkiksi työn tai opintojen kautta. Lisäksi toivotaan ajatuksia siitä, kuinka partion metsäohjelmaa tulisi kehittää ja mikä on partion rooli metsien käytössä.
Pestissä pääsee oppimaan: Pääset tuntemaan eri metsäalan toimijoita Suomessa. Metsäpolitiikka ja metsäalan ajankohtaiset kysymykset tulevat tutuiksi.
Pestaajan yhteystiedot: Antti Koistinen, antti.koistinen@partio.fi
Lisätiedot: Jaakko Nippala, jaakko.nippala@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

Piirituesta vastaava yhteiskuntasuhdevaliokunnan jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Suomen Partiolaisten Yhteiskuntasuhdevaliokunta
Pestin pituus: 1-2 vuotta
Vapaaehtoisen roolit, jossa pestissä toimitaan: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)
Johdettavien määrä: 0
Haku dl: 30.11.2016

Pestin kuvaus:
Pesti Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhteissa on erityisen innostava siksi, että koska kyseessä on vielä melko uusi toiminnanala, on sinulla mahdollisuus kehittää omaa pestiäsi sekä partion yhteiskuntasuhdetoimintaa toivomaasi suuntaan. Piirituesta vastaavana jäsenenä pääset tukemaan ja kehittämään yhteiskuntasuhteiden toteutusta piireissä. Tämän lisäksi osallistut yhdessä dynaamisen y-valiokunnan kanssa Suomen vaikuttavimmen nuorisojärjestön, eli partion, yhteiskuntasuhteiden kehittämiseen.

Pestin tarkempi sisältö:
Haluatko päästä tukemaan yhteiskuntasuhdetoiminnan toteuttamista Suomen vaikuttavimmassa nuorisojärjestössä? Haemme nyt yhteiskuntasuhdevaliokuntaan henkilöä vastaamaan piirien yhteiskuntasuhdetoiminnan tukemisesta. Pestiin sisältyy kuukausittainen osallistuminen SP:n yhteiskuntasuhdevaliokunnan kokouksiin sekä piirituesta vastaaminen yhteiskuntasuhteiden osalta (mukaanlukien esim. yhteistyö piirien yhteiskuntasuhdevastaavien kanssa).

Sinulta toivomme:
Ymmärrystä piirien toiminnasta sekä yhteiskuntasuhteiden ymmärtämistä jonkinlaisen aiemman kokemuksen kautta

Pestissä saat mahdollisuuden oppia:
Partion yhteiskuntasuhteiden sekä strategisten kumppanuuksiemme koordinoimista ja kehittämistä. Uuden kokonaisuuden toteuttamista piireissä.

Pestissä saat mahdollisuuden harjoitella seuraavia johtamistaitoja:
Laajan kokonaisuuden hallintaa, kehittämistä ja johtamista.

Lisätietoja pestistä sinulle antaa:
Ilmi Salminen (Y-valiokunnan pj, 050 3200 280, ilmi.salminen@partio.fi )

Pestiesimiehenä pestissä toimii ja hakemukset vastaanottaa:
Ilmi Salminen, 050 3200 280, ilmi.salminen@partio.fi

Luokittelu: