Olet täällä

Viestinnän avoimet pestit

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

 


 

SP:n Viestintä- ja markkinointiryhmäläinen - somettaja, kirjoittaja tai kuvaaja

Pestin sijainti organisaatiossa: SP:n viestintä ja markkinointi
Pestin pituus: 1-2 vuotta
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osallistuja (Motivoitunut osallistuja joka saa henkilökohtaisia elämyksiä ja vastaa omasta oppimisestaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)
Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö:
Pestin ajankäyttö vaihtelee 0-5 tuntiin viikossa, toiveittesi ja muiden pestiesi mukaan. Voit pistää itsesi täysillä likoon tai sitten tehdä hommia toisen pestin ohella.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Viestintä- ja markkinointiryhmäläisenä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan sisältöä eri kanaviin niin peruspartioarjessa kuin tapahtumissakin. Pääset innostamaan 65 000 partiolaista ja miljoonia partioon kuulumattomia maailman parhaan harrastuksen pariin ja osallistumaan valtakunnallisestikin merkittävien ja ajankohtaisten teemojen käsittelyyn. Vahvistamme SP:n viestintä- ja markkinointiryhmää ja uusia pestiläisiä kaivataan Partio-lehden ja Partiojohtaja-lehden tekijöiden lisäksi uuteen someryhmään sekä mahdolliseen uuteen kuvausryhmään. Räätälöimme uudet pestit osin myös hakijoiden toiveiden mukaisesti. Nyt on siis mahtava tilaisuus ilmoittaa kiinnostuksensa ja päästä tekemään ja oppimaan juuri sellaista viestintää ja markinointia kuin haluaa; olipa kyse arjen  tai tapahtumien partiosometuksesta, raportoinnista tai mageiden partiovideoiden tekemisestä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
Jos sinulla on aikaisempaa kokemusta lippukunnan, piirin, SP:n, koulu- tai työprojektien viestinnästä tai markkinoinnista, niin tervetuloa joukkoon mahtavaan! Ja jos ei, niin ei hätää, koska innolla ja tekemällä oppii.

Pestissä pääsee oppimaan:
Strategista ja spontaania viestintää ja markkinointia. Se voi olla somettamista, valo- tai videokuvaamista, kirjoittamista, piirtämistä tai vaikka laulamista. Miten mielestäsi partiolaiset ja partioon vielä tutustumattomat saataisiin liekkeihin? Mitä tietoa ja missä muodossa lippukunnissa ja piireissä kaivataan? Opi kuinka nämä villeimmät visiot muutetaan yhteisvoimin uskomattomiksi onnistumisiksi ja kuinka haastavistakin tilanteista selvitään ja opitaan. Tule mukaan kehittymään Suomen parhaaksi vapaaehtoisviestijäksi ja -markkinoijaksi!

Pestaajan yhteystiedot:
Katriina "Kata" Valkeapää, 0405081404, katriina.valkeapaa@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy:
31.12.2016


 

Viestintä- ja markkinointiryhmän valiokunnan puheenjohtaja

Pestin sijainti organisaatiossa: SP:n viestintä ja markkinointi
Pestin pituus: Lähtökohtaisesti 2 vuotta, mutta elämän muut rajoitteet huomioidaan.
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet), Kouluttaja (Kehittää vapaaehtoisen tiettyä osaamista asetetun tavoitteen mukaisesti.), Ohjaaja (Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kehityksen tukija), Kasvattaja (Mahdollistaa kohderyhmän kasvatustavoitteiden saavuttamisen partiomenetelmän keinoin)
Johdettavien määrä: noin 10
Pestin vaatima ajankäyttö: Pestit vaativat 0-10 h/vko

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Viestinnän ja markkinoinnin toiminnanala vastaa partion sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja markkinoinnista. Miten mielestäsi partiolaiset ja partioon vielä tutustumattomat saataisiin liekkeihin? Mitä tietoa ja missä muodossa lippukunnissa ja piireissä kaivataan? Tule suunnittelemaan ja johtamaan villeimpienkin visioiden toteuttamista uskomattomiksi onnistumisiksi ja oppimaan kuinka haastavistakin tilanteista selvitään.

Tehtävään kuuluu tukea aktiivisesti muita toiminnanaloja viestinnässä ja toisaalta edistää partion strategian tavoitteiden toteutumista – niin partiojärjestöissä kuin yhteiskunnassakin. Viestintä- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia toimintasuunnitelman toteuttamisesta, valiokunnan tehokkaasta toiminnasta ja toiminnanalan johtamisesta yhdessä siitä vastaavan hallituksen jäsenen kanssa. Valiokunta koostuu ryhmien (Partiojohtaja-lehti, Partio-lehti, YSP-ryhmä, uusi someryhmä, mahdollisesti uusi kuvausryhmä) johtajista sekä koulutus- ja strategisisista asiantuntijoista. Työnjako hallituksen jäsenen ja valiokunnan puheenjohtajan välillä määräytyy pitkälti myös omien toiveiden perusteella. Pesti on ihmisen kokoinen, ja siihen on saatavissa kosolti tukea toimistolta ja luottisjohdolta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Aikaisempaa kokemusta viestinnästä ja/tai markkinoinnista lippukunnan, piirin, SP:n, opiskelu- tai työprojektien puitteissa vaaditaan. Ryhmän johtamis- ja projektinhallintataidot tulevat tarpeeseen. Halu vaikuttaa Suomen vaikuttavimman nuorisoliikkeen näkyvyyteen ja arjen toimivuuteen on kaiken lähtökohtana.

Pestissä pääsee oppimaan: Strategista viestintää, markkinointia, johtamista tai kouluttamista. Opit hyödyntämään uusimpia teknologioita ja keinoja viestinnässä ja markkinoinnissa. Opit kuinka villeimmät visiot muutetaan yhteisvoimin uskomattomiksi onnistumisiksi ja kuinka haastavistakin tilanteista selvitään ja opitaan. Tule mukaan kehittymään Suomen parhaaksi vapaaehtoisviestijäksi ja -markkinoijaksi!

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pääset innostamaan porukkaa, oppimaan strategista johtamista ja luomaan hyvää palautekulttuuria. Koet, mitä yhdessä tekemällä ja avoimesti osallistamalla saadaankaan aikaan. Opit lisää priorisointia, projektityöskentelyä ja ihmisjohtamista. Tule kehittymään ja kasvamaan ihmisenä mahtavan porukan ympäröimänä ja tukemana!

Pestaajan yhteystiedot: Katriina "Kata" Valkeapää, 0405081404, katriina.valkeapaa@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


SP:n some- tai kuvausryhmän johtaja

Pestin sijainti organisaatiossa: SP:n viestintä ja markkinointi
Pestin pituus: Lähtökohtaisesti 2 vuotta, mutta elämän muut rajoitteet huomioidaan.
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet), Kouluttaja (Kehittää vapaaehtoisen tiettyä osaamista asetetun tavoitteen mukaisesti.), Ohjaaja (Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kehityksen tukija), Kasvattaja (Mahdollistaa kohderyhmän kasvatustavoitteiden saavuttamisen partiomenetelmän keinoin)
Johdettavien määrä: 5-10
Pestin vaatima ajankäyttö: Pestit vaativat 0-10 h/vko

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Miten mielestäsi partiolaiset ja partioon vielä tutustumattomat saataisiin liekkeihin? Mitä tietoa ja missä muodossa lippukunnissa ja piireissä kaivataan? Oletko toiminut jo aiemmin partiossa valo/videokuvaajana? Nyt on mahtava tilaisuus päästä miettimään somettamista ja kuvaamista strategisemmin ja innostamaan ja johtamaan uuden someryhmän ja mahdollisen kuvausryhmän tekijöitä. Tule suunnittelemaan ja johtamaan villeimpienkin visioiden toteuttamista uskomattomiksi onnistumisiksi ja oppimaan kuinka haastavistakin tilanteista selvitään.  Jotta partio pysyy maailmanmenossa kiinni, tarvitsemme enemmän digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin osaajia ja ryhmänjohtajia - siis juuri sinua!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Aikaisempaa kokemusta viestinnästä ja/tai markkinoinnista lippukunnan, piirin, SP:n, opiskelu- tai työprojektien puitteissa vaaditaan. Ryhmän johtamis- ja projektinhallintataidot tulevat tarpeeseen. Halu vaikuttaa Suomen vaikuttavimman nuorisoliikkeen näkyvyyteen ja arjen toimivuuteen on kaiken lähtökohtana.

Pestissä pääsee oppimaan: Strategista viestintää, markkinointia, johtamista tai kouluttamista. Opit hyödyntämään uusimpia teknologioita ja keinoja viestinnässä ja markkinoinnissa. Opit kuinka villeimmät visiot muutetaan yhteisvoimin uskomattomiksi onnistumisiksi ja kuinka haastavistakin tilanteista selvitään ja opitaan. Tule mukaan kehittymään Suomen parhaaksi vapaaehtoisviestijäksi ja -markkinoijaksi!

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pääset innostamaan porukkaa, oppimaan strategista johtamista ja luomaan hyvää palautekulttuuria. Koet, mitä yhdessä tekemällä ja avoimesti osallistamalla saadaankaan aikaan. Opit lisää priorisointia, projektityöskentelyä ja ihmisjohtamista. Tule kehittymään ja kasvamaan ihmisenä mahtavan porukan ympäröimänä ja tukemana!

Pestaajan yhteystiedot: Katriina "Kata" Valkeapää, 0405081404, katriina.valkeapaa@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


SP:n viestinnän ja markkinoinnin kouluttaja tai sparraaja

Pestin sijainti organisaatiossa: SP:n viestintä ja markkinointi
Pestin pituus: Lähtökohtaisesti 2 vuotta, mutta elämän muut rajoitteet huomioidaan.
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet), Kouluttaja (Kehittää vapaaehtoisen tiettyä osaamista asetetun tavoitteen mukaisesti.), Ohjaaja (Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kehityksen tukija), Kasvattaja (Mahdollistaa kohderyhmän kasvatustavoitteiden saavuttamisen partiomenetelmän keinoin)
Johdettavien määrä: 0
Pestin vaatima ajankäyttö: Pestit vaativat 0- 5h/kk

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Haluaisitko pistää osaamisesi ja kokemuksesi jakoon kouluttamalla tai sparraamalla/mentoroimalla? Vahvistamme jo upeaa viestinnän ja markkinoinnin joukkoa ja kaipaamme tukevia aikuisia, jotta uudet ja kokeneemmatkin vapaaehtoiset kehittyvät Suomen parhaiksi vapaaehtoisviestinnän ja markkinoinnin tekijöiksi. Kenties sinulla on someosaamista, toimittajakokemusta tai videoeditointiosaamista? Vai voisitko jakaa strategista viestinnän ja markkinoinnin näkemyksiäsi? Vai haluaisitko mentoroida nuoria vapaaehtoisia ja samalla oppia itsestäsikin? Voit kantaa kortesi kekoon muutamalla yksittäisellä koulutuksella vuoden aikana tai osallistua aktiivisemmin kuukausittaiseen valiokuntatyöskentelyyn ja/tai mentorointiin.  

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kokemusta viestinnästä ja/tai markkinoinnista piirin, SP:n, opiskelu- tai työprojektien puitteissa vaaditaan. Kouluttamiskokemus on etu, muttei välttämätön. Halu vaikuttaa Suomen vaikuttavimman nuorisoliikkeen näkyvyyteen ja arjen toimivuuteen sekä vapaaehtoisten kehittymiseen on kaiken lähtökohtana.

Pestissä pääsee oppimaan: Koet kuinka villeimmät visiot muutetaan yhteisvoimin uskomattomiksi onnistumisiksi ja kuinka haastavistakin tilanteista selvitään ja opitaan. Näet miten mahtava potentiaali nuorissa on viestinnän ja markkinoinnin tekijöinä ja saat samalla kouluttamiskokemusta sekä opit itsestäsi. Saat varmasti ideoita ja oppeja myös päivätyössä tai muissa pesteissäsi hyödynnettäväksi. Tule mukaan kehittämään Suomen parhaita vapaaehtoisviestijöitä ja -markkinoijia ja Suomen vaikuttavinta nuorisoliikettä!   

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pääset innostamaan ja kouluttamaan porukkaa sekä halutettasi vaikuttamaan myös partion viestintään ja markkinointiin strategisemmalla tasolla. Näet suoraan kuinka panoksesi näkyy nuorten vapaaehtoisten innostuksena ja tekemisenä - tuloksista puhumattakaan. Tässä porukassa työskentely voimaannuttaa ja saa sinut ymmärtämään miten liekehtivällä tekijäjoukolla vain taivas on rajana!

Pestaajan yhteystiedot: Katriina "Kata" Valkeapää, 0405081404, katriina.valkeapaa@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

Toimittaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Partiojohtaja-lehti
Pestin pituus: 1 vuosi, jatkosta sovitaan erikseen
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osallistuja (Motivoitunut osallistuja joka saa henkilökohtaisia elämyksiä ja vastaa omasta oppimisestaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)
Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö:
Pestiin kuuluu keskimäärin 1-2 jutun kirjoittaminen kuukaudessa. Lisäksi juttuja editoidaan yhdessä kirjoittamisen jälkeen.
Toimituskunnan kokouksia järjestetään 2-4 kertaa vuodessa eri puolilla Suomea. Fyysisellä sijainnillasi ei ole väliä, sillä verkkolehteä voi tehdä mistä päin Suomea tahansa. Meille voi kirjoittaa myös freelance-periaatteella, mikäli et voi sitoutua pitkäaikaiseen toimitustyöhön.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Partiojohtaja-lehden toimittajana ideoit täysi-ikäisiä partiolaisia kiinnostavia juttuaiheita ja kirjoitat juttuja. Lehdessä julkaistaan tekstijuttujen lisäksi videoita, kuvagallerioita, audiojuttuja ja infografiikkaa, joiden tekemiseen pääset halutessasi myös osallistumaan. Odotamme, että kirjoitat vähintään yhden jutun kuukaudessa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
Toivomme, että sinulla on jonkin verran kokemusta kirjoittamisesta tai opiskelet alaa. Kykenet itsenäiseen tekstin tuottamiseen ja osaat pitää kiinni sovituista deadlineista. Kokemus esimerkiksi järjestölehdistä katsotaan eduksi.

Pestissä pääsee oppimaan:
Pestissä opit, millainen on hyvä lehtiteksti ja miten se kirjoitetaan. Opit myös hiomaan teksteistä timantteja. Pestistä saat oppeja, joita voit hyödyntää myöhemmin esimerkiksi työelämässä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
Pestissä pääset harjoittelemaan yhteistyötaitoja toimituskunnan kanssa, suunnittelemaan ja aikatauluttamaan omaa työskentelyäsi ja visioimaan lehden sisältöjä.

Pestaajan yhteystiedot:
Riina Haapala, 0407268214 (yhteydenotot puhelimitse arkisin klo 16 jälkeen), riina.haapala@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy:
31.12.2016


 

Toimittaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Partio-lehti
Pestin pituus: Vähintään vuosi
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osallistuja (Motivoitunut osallistuja joka saa henkilökohtaisia elämyksiä ja vastaa omasta oppimisestaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)
Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö:
Partio-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Toimittaja osallistuu lehtien sisällön suunnitteluun ja kirjoittaa jokaiseen lehteen yhden tai useamman jutun. Toimituskunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa yhteisiin kokouksiin.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Toimittajana saat esimerkiksi tutustua partiomaailman kiehtovimpiin ilmiöihin, haastatella kiinnostavia ihmisiä, osallistua partiotapahtumiin, arvioida uusimmat retkeilyvarusteet ja retkiruokareseptit sekä haastaa kolumneillasi vanhoja käsityksiä partiosta.
Toimituskunta osallistuu lehden sisällön suunnitteluun ja toteutukseen sekä tuottaa materiaalia Suomen Partiolaisten sosiaalisen median kanaviin.
Partio-lehden pääkohderyhmänä ovat 13–17-vuotiaat ja Jälki-sivujen 7–12-vuotiaat partiolaiset. Lehdellä on yli satatuhatta lukijaa ympäri Suomen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
Kokemusta kirjoittamisesta esimerkiksi piiri- tai lippukuntalehteen, kiinnostusta lehdentekoon ja sosiaaliseen mediaan sekä innostusta ja hyviä ideoita. Myös kuvaustaidosta on hyötyä. Kerro hakemuksessasi kokemuksestasi, odotuksistasi ja liitä mukaan myös pari juttunäytettä.

Pestissä pääsee oppimaan:
Tarjoamme mahdollisuuden päästä tutustumaan mielenkiintoisiin ilmiöihin, ihmisiin ja tapahtumiin sekä päästä vaikuttamaan siihen, minkälainen Partio-lehti on. Saat myös koulutusta ja tukea pestissä toimimiseen ja kokemusta järjestölehden teosta ja mahdoll

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
Pestissä pääset harjoittelemaan yhteistyötaitoja toimituskunnan kanssa, suunnittelemaan ja aikatauluttamaan omaa työskentelyäsi ja visioimaan lehden sisältöjä.

Pestaajan yhteystiedot:
Päätoimittaja Iina Leppäaho, 050 5419 236, iina.leppaaho@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy:
31.12.2016


 

Kuvaaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Partiojohtaja-lehti
Pestin pituus: 1 vuosi, jatkosta sovitaan erikseen.
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osallistuja (Motivoitunut osallistuja joka saa henkilökohtaisia elämyksiä ja vastaa omasta oppimisestaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)
Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö:
Partiojohtajan kuvaajana työskentelet itsenäisesti erillisten toimeksiantojen mukaan. Juttuja julkaistaan noin kerran kaksi kuukaudessa.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Partiojohtajan kuvaajana tehtäväsi on ottaa kuvia erilaisiin juttuihin. Vastaat itse omasta tekemisestäsi ja pidät kiinni sovituista deadlineista. Olet valmis lähtemään toimittajan mukana juttukeikalle tai ottamaan erilaisia kuvituskuvia toimeksiantojen mukaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
Partiojohtajassa julkaistaan runsaasti juttuja, joiden kuvia ei saa tapahtumista. Kuvaajana pääset itse rakentamaan kuvia ja ottamaan erilaisia kuvituskuvia. Toivomme, että sinulla on kamera omasta takaa. Osaat visioida, millainen on hyvä kuva ja olet valmis tekemään töitä hyvän kuvan eteen.

Pestissä pääsee oppimaan:
Pestissä pääset kehittämään taitojasi kuvitusten ideoinnissa ja valokuvaamisessa.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
Pestissä pääset harjoittelemaan yhteistyötaitoja toimituskunnan kanssa, suunnittelemaan ja aikatauluttamaan omaa työskentelyäsi ja visioimaan lehden kuvitusta.

Pestaajan yhteystiedot:
Riina Haapala, 0407268214 (yhteydenotot puhelimitse arkisin klo 16 jälkeen), riina.haapala@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy:
31.12.2016


 

Some-osaaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Partiojohtaja-lehti
Pestin pituus: 1 vuosi, jatkosta sovitaan erikseen.
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osallistuja (Motivoitunut osallistuja joka saa henkilökohtaisia elämyksiä ja vastaa omasta oppimisestaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)
Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö:
Seuraat some-maailmaa ja jaat muiden tuottamaa, mielenkiintoista sisältöä. Osallistut ajankohtaiseen, partiolaisia kiinnostavaan keskusteluun. Some-maailma toimii 24/7, mutta emme odota sinulta jatkuvaa päivittämistä. Partiojohtaja-lehdessä julkaistaan juttuja noin kerran kuukaudessa ja niiden jakaminen somessa kuuluu tehtäviisi.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Seuraat some-maailmaa ja jaat muiden tuottamaa, mielenkiintoista sisältöä. Osallistut ajankohtaiseen, partiolaisia kiinnostavaan keskusteluun.
Tehtävänäsi on päivittää Partiojohtaja-lehden somekanavia ja tarvittaessa ideoida uusia käyttötapoja. Tiedät, milloin kannattaa päivittää somea ja miten se tehdään.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
Somemaailma on toinen kotisi ja hallitset eri kanavien käytön sujuvasti. Tiedät, millaiset päivitykset kiinnostavat yli 18-vuotiaita partiolaisia etkä pelkää ottaa osaa keskusteluihin. Toivomme, että osaat myös ideoida, miten Partiojohtajan tulisi somessa olla ja esiintyä.

Pestissä pääsee oppimaan:
Pestissä opit, miten lehti toimii sosiaalisessa mediassa. Pääset kehittämään taitojasi someasiantuntijana, mistä voi olla hyötyä sinulle myöhemmin esimerkiksi työelämässä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
Pestissä pääset harjoittelemaan yhteistyötaitoja toimituskunnan kanssa, suunnittelemaan ja aikatauluttamaan omaa työskentelyäsi ja visioimaan lehden somekanavien sisältöjä.

Pestaajan yhteystiedot:
Riina Haapala, 0407268214 (yhteydenotot puhelimitse arkisin klo 16 jälkeen), riina.haapala@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy:
31.12.2016


 

Kuva: Harri Halmejärvi

Luokittelu: