Olet täällä

Vapaaehtoistuen avoimet pestit

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

 

 

Nordic Forum for Program and Training, tapahtuman johtaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta
Pestin pituus: 02/2017 - 10/2017
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)

Johdettavien määrä: 5

Pestin vaatima ajankäyttö:

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Nordic Forum for Program and Training -tapahtuman  (8.-10.9.2017) tavoitteena on edistää pohjoismaisten kasvatuksen ja koulutuksen ryhmien välistä kokemusten vaihtoa ja osaamista. Tapahtuma auttaa pohjoismaisia järjestöjä vastaamaan paikallistason toiminnan tukitarpeisiin ja osallistujia on yhteensä 40-50. Tapahtumassa jaetaan osaamista osallistujien kesken siten, että jokainen kokee saaneensa uusia keinoja partion paikallistoiminnan parantamiseen. Nordic Forum for Program and Training -tapahtuman pääteemaksi on valittu johtaminen: Miten johdat ihmisiä, miten johdat ohjelman toteuttamista ja miten johdat lippukuntaa. Pestissä johdat tekijätiimiä, joka koostuu suomalaisista ja tanskalaisista. Tapahtuman tarkempi suunnittelu aloitetaan välittömästi. Pääset omalta osaltasi edistämään parasta johtajuuskoulutusta. Sinusta tulee kansvainvälisen tapahtuman johtaja, ja edustat Suomea pohjoismaisessa tapahtumassa. Saat tuoda esille Suomen parhaat toimintatavat ja osaamiset, rakentaen innostavan kokemuksen osallistujille.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Toivomme, että sinulla on tuntemusta valtakunnallisen tason partiotoiminnasta ja olet toiminut jossakin KV-pestissä. Sinulla tulisi olla myös kokemusta erilaisten partiotapahtumien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tapahtuma toteutetaan pohjoismaalaisilla kielillä ja englantia hyödynnetään vahvasti. Tapahtuman toteuttaminen edellyttää englanninkielen taitoa.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä kertyy kansainvälistä osaamista ja neuvottelutaitoja, sekä ymmärrystä toisista kulttuureista. Opit paljon partion tavoista tukea vapaaehtoisiaan ja ylläpitää heidän osaamistaan.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Visiointitaitoja, innostamista, muiden motivointia, toimeentarttumista sekä oman työn arviointia matkan varrella. Elä kuten opetat, eli johtamismallin hyödyntäminen omassa työssäsi tulee olemaan oleellinen osa johtamistasi.

Pestaajan yhteystiedot: Maya Hänninen, maya.hanninen@scout.fi, 050 420 1166 ja Antti Reinikainen, antti.reinikainen@partio.fi, 040 3024 724

Hakuaika pestiin päättyy:


 

Johtaminen partiossa -verkoston ydintiimin jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta
Pestin pituus: 2 vuotta
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista). Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: 1 - 4

Pestin vaatima ajankäyttö:
Verkoston ydintiimin jäsenenä osallistut verkoston työskentelyyn n. 15 tuntia kuukaudessa. Vuositasolla osallistut myös muutamiin yhteistyöseminaareihin muiden valiokuntien kanssa. Kohtaukseen ja Johtajatuliin osaalistuminen kuuluu myös pestiisi. Lisäksi yksi nimetty henkilö ydintiimin jäsenistä osallistuu valiokunnan kokouksiin 6-8 kertaa vuodesta.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Johtaminen partiossa -verkostossa olet kärkijoukossa tukemassa hyvän johtamisen toteutumista partiossa. Johtamisen sisällöllisen kehittämisen ja muiden tahojen siinä tukemisen ohella tuotatte verkostona yhteisiä seminaareja, koulutustilaisuuksia ja materiaaleja, joilla kaikki partiolaiset voivat kehittää omaa johtamisosaamistaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
Innostunut ja jatkuvasti oppimishaluinen asenne johtamista kohtaan. Halu auttaa muita kehittymään paremmiksi johtajiksi. Johtamisen teoriaosaamisesta on hyötyä, mutta ei tämä Partio mitään rakettitiedettä ole. Kyky viestiä laajoja kokonaisuuksia kullekin yleisölle ymmärrettävästi on oleellista.

Pestissä pääsee oppimaan:
Verkoston johtamista, eli ylläpitämään ihmisten välistä kanssakäymistä ja tiedon sekä osaamisen jakamista. Verkostossa on erilaisia yhteistoiminnan tasoja, joiden hahmottaminen ja niiden tehokas hyödyntäminen opettaa sinulle monimutkaisissakin toimintaympäristöissä toimimista. Opit myös paljon johtamisesta partiossa sekä johtajana kehittymisestä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
Yhteisen vision luontia läpi järjestötasojen sekä verkoston sitouttamista siihen visioon. Ihmisten motivointi kohti yhteistä päämäärää erilaisista sitoutumisen asteista huolimatta. Verkoston tavoitteiden toimeenpano aktiiviseksi toiminnaksi.

Pestaajan yhteystiedot:
Maya Hänninen, maya.hanninen@partio.fi, Antti Reinikainen, antti.reinikainen@partio.fi, 040 3024 724

Lisätiedot:
Maya Hänninen, maya.hanninen@partio.fi, 050 420 1166, Antti Reinikainen, antti.reinikainen@partio.fi, 040 3024 724

Hakuaika pestiin päättyy:
31.3.2017

 

 


 

Osaamisverkoston ydintiimin jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta
Pestin pituus: 2 vuotta
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista). Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: 1 - 4

Pestin vaatima ajankäyttö:
Verkoston ydintiimin jäsenenä osallistut verkoston työskentelyyn n. 15 tuntia kuukaudessa. Vuositasolla osallistut myös muutamiin yhteistyöseminaareihin muiden valiokuntien kanssa. Kohtaukseen ja Johtajatuliin osaalistuminen kuuluu myös pestiisi. Lisäksi yksi nimetty henkilö ydintiimin jäsenistä osallistuu valiokunnan kokouksiin 6-8 kertaa vuodesta.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Osana osaamisverkostoa olet edistämässä Suomen edistyneimpiin kuuluvan osaamisperusteisen järjestelmän kokonaisuutta. Partiossa olemme ottaneet päättäväisiä askelia kohti partiossa hankitun osaamisen laajempaa hyödyntämistä. Kaikessa tässä voisimme olla entistäkin johdonmukaisempia, tuottavampia ja yksilölähtöisiä. Ydintiimissä pääset osaamisperusteisuuden aallonharjalle koko Suomessa!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
Ymmärrystä ja osaamista oppimisesta tai osaamisesta.

Pestissä pääsee oppimaan:
Verkoston johtamista, eli ylläpitämään ihmisten välistä kanssakäymistä ja tiedon sekä osaamisen jakamista. Verkostossa on erilaisia yhteistoiminnan tasoja, joiden hahmottaminen ja niiden tehokas hyödyntäminen opettaa sinulle monimutkaisissakin toimintaympäristöissä toimimista. Opit myös paljon osaamisperusteisuudesta, osaamisen validoinnista ja oppimisesta.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
Yhteisen vision luontia läpi järjestötasojen sekä verkoston sitouttamista siihen visioon. Ihmisten motivointi kohti yhteistä päämäärää erilaisista sitoutumisen asteista huolimatta. Verkoston tavoitteiden toimeenpano aktiiviseksi toiminnaksi.

Pestaajan yhteystiedot:

Maya Hänninen, maya.hanninen@partio.fi, 050 420 1166, Antti Reinikainen, antti.reinikainen@partio.fi, 040 3024 724

Lisätiedot:

Maya Hänninen, maya.hanninen@partio.fi, 050 420 1166, Antti Reinikainen, antti.reinikainen@partio.fi, 040 3024 724

Hakuaika pestiin päättyy:
31.3.2017


 

 

Valiokunnan viestintävastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta
Pestin pituus: 2 vuotta
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)
Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö:
Osallistuminen valiokunnan kokouksiin 6-8 kertaa vuodessa. Lisäksi työskentelyä kokousten välillä n. 2 h / viikko.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Viestintävastaava huolehtii viestin välittämisestä valiokunnasta eteenpäin eri kohderyhmille. Hän myös seuraa valiokunnan asioita ja koordinoi viestinnällisten tehtävien työnjakoa. Lisäksi viestintävastaava suunnittelee viestintää yhdessä valiokunnan puheenjohtajan ja työntekijän kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
Arvostamme innokasta otetta ja mielenkiintoa viestintään. Koulutamme pestiin. Tukea saat sekä valiokunnasta että keskusjärjestön viestinnän toimihenkilöiltä ja vapaaehtoisilta.

Pestissä pääsee oppimaan:
Pestissä pääsee oppimaan viestinnän suunnittelua, asioiden organisointia, kokonaisuuksien hallintaa ja viestittävien asioiden arvottamista sekä tietysti käytännön viestinnän taitoja.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
Yhteisen vision luomista ja siihen sitouttamista. Muiden ihmisten innostamista kohti päämäärää.

Pestaajan yhteystiedot:

Maya Hänninen, maya.hanninen@partio.fi, 050 420 1166, Antti Reinikainen, antti.reinikainen@partio.fi, 040 3024 724

Lisätiedot:

Maya Hänninen, maya.hanninen@partio.fi, 050 420 1166, Antti Reinikainen, antti.reinikainen@partio.fi, 040 3024 724

Hakuaika pestiin päättyy:
31.12.2016

 


 

Erilaiset tavat oppia -päällikkö

 

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta/Koulutusryhmä
Pestin pituus: Sovittavissa, lähtökohtaisesti 2 vuoden kausi, enintään 3 kautta
Vapaaehtoisen roolit, jossa pestissä toimitaan: Osaaja, johtaja, kouluttaja, ohjaaja
Johdettavien määrä: -

Pestin kuvaus:
Luot ja levität erilaisia tapoja suorittaa koulutuksia ja hankkia osaamista partiossa. Kuvaat mahdollisuuksia ja koulutat näitä piiritoimijoille. Teet tiivistä yhteistyötä koulutuksen (ml. elearning) ja osaaminen näkyväksi -luottisten kanssa. Pestin vastuut sovitaan toiveittesi ja osaamisesi mukaisesti.

Pääset toteuttamaan itseäsi ja jakamaan osaamistasi. Luot parhaita käytänteitä koulutukseen ja oppimiseen sekä osaamisen tunnistamiseen partiossa.

Sinulta toivomme:
Tunnet oppimista ja osaamisen tunnistamista. Olet kouluttanut partiossa tai muualla. Osaat ohjata aikuisia ja purkaa oppimistavoitteet käytännön toiminnaksi. Hallitset useita koulutus- ja arviointimenetelmiä. Tunnet partiomenetelmän, partion koulutusjärjestelmää ja organisaation tai olet valmis omaksumaan nämä nopeasti. Hallitset jonkin verran verkkotyökaluja ja sinulla on kokemusta monimuotoisesta oppimisesta. Olet kiinnostunut esim. verkkokoulutuksesta, käänteisestä oppimisesta, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, osaamismerkeistä, koulutussuunnittelusta tai koulutuksen validoimisesta.

Pestissä saat mahdollisuuden oppia:
Riippuu aiemmasta osaamisestasi, kiinnostuksenkohteistasi ja tavoitteista, joita sovimme pestiisi liittyen. Lupaamme ainakin uuden luomista ja porukalla tekemisen meininkiä! :)

Pestissä saat mahdollisuuden harjoitella seuraavia johtamistaitoja:
Asioiden ja kokonaisuuksien johtaminen

Pestiesimiehenä pestissä toimivat ja hakemukset vastaanottavat:
Pasi Mikkonen, pasi.mikkonen@gmail.com, 050 567 1460 tai
Mari Voutilainen, mari.voutilainen@partio.fi, 040 533 2452

 

Koulutusjärjestelmäpäällikkö

 

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta/Koulutusryhmä
Pestin pituus: 2 vuoden kausi, enintään 3 kautta
Vapaaehtoisen roolit, jossa pestissä toimitaan: Osaaja, tutkija, johtaja
Johdettavien määrä: projektitiimin johtamista
Haku dl: 30.11.2016

Pestin kuvaus:
Mielenkiintoinen pesti koulutusjärjestelmän kehittäjänä ja työparina toiselle koulutusjärjestelmäpäällikölle. Pestin vastuut sovitaan toiveittesi ja osaamisesi mukaisesti.

Pääset keskeiselle paikalle vaikuttamaan partiokoulutuksen kokonaisuuteen. Tuet piirejä ja keskusjärjestöä koulutusjärjestelmän toteuttamisessa. Pääset vaikuttamaan suomalaisen partioliikken suuntaan.

Sinulta toivomme:
Tunnet SP:n koulutusjärjestelmän ja sinulla on kokemusta partiokouluttamisesta. Osaat käyttää erilaisia sähköisiä työskentelyalustoja. Osaat motivoida ja innostaa ihmisiä sekä kouluttaa. Ko-Gi suoritettu, KO-koulutus tai vastaava osaaminen.

Pestissä saat mahdollisuuden oppia:
Opit hallitsemaan ja kehittämään suuria kokonaisuuksia sekä käynnistämään ja johtaman projekteja.

Pestissä saat mahdollisuuden harjoitella seuraavia johtamistaitoja:
Asioiden ja kokonaisuuksien johtaminen

Lisätiedot työparilta:
Timo Sirén, tpsiren@gmail.com, 040 763 3856

Pestiesimiehenä pestissä toimii ja hakemukset vastaanottaa:
Pasi Mikkonen, pasi.mikkonen@gmail.com, 050 567 1460 tai
Mari Voutilainen, mari.voutilainen@partio.fi, 040 533 2452


 

Asianhallintapäällikkö

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta/Koulutusryhmä
Pestin pituus: 2 vuoden kausi, enintään 3 kautta
Vapaaehtoisen roolit, jossa pestissä toimitaan: Osaaja, tutkija
Johdettavien määrä: projektitiimin johtamista

Pestin kuvaus:
Pestissäsi vastaat ryhmän tuotosten ja tapahtumien viestimisestä ja markkinoinnista. Tuet asioiden jalkauttamista sekä avustat puheenjohtajia ryhmän hallinnossa ja dokumentaation hallinnassa sekä O365-ympäristön ja partion nettisivujen hallinnoinnissa.

Pääset koulutuksen kokonaisuuden keskelle toteuttamaan lippukunnissa toimivien vapaaehtoisten tukemista.

Sinulta toivomme:
Toivomme sinulta ymmärrystä viestinnästä ja sen kanavista sekä järjestelmällisyyttä ja tarkkuutta.

Pestissä saat mahdollisuuden harjoitella seuraavia johtamistaitoja:
Asioiden ja kokonaisuuksien johtaminen

Pestiesimiehenä pestissä toimii ja hakemukset vastaanottaa:
Pasi Mikkonen, pasi.mikkonen@gmail.com, 050 567 1460 ja
Mari Voutilainen


 

KO-koulutuksen ja piiriyhteistyön päälliköt

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta/Koulutusryhmä
Pestin pituus: 1-2 vuotta, myös keikkatekijät tervetulleita
Vapaaehtoisen roolit, jossa pestissä toimitaan: Kouluttaja, ohjaaja, osaaja, koulutuksen johtaja
Johdettavien määrä: Pesti on pääasiassa ohjaamista ja kouluttamista. Koulutusohjaajakoulutuksen johtajuuteen liittyy 2 - 5 hlön staabin johtaminen
Haku dl: 30.11.2016

Pestin kuvaus:
Pääset perehtymään koulutuksen kehittymiseen ja kehittämiseen, ja tukemaan piirejä kaikessa koulutukseen ja miksei muuhunkin vapaaehtoistukeen liittyvissä tekemisessä.

Pestissä pääset tekemään työtä partiokoulutuksen parissa upeiden ihmisten kanssa ympäri maan. Teet yhteistyötä sekä oma-aloitteisesti että pyydettäessä piirien ja muiden tahojen (esim. muut toiminnan alat, alueet ja yhteistyökumppanit)  kanssa kaikkeen mahdolliseen partiokoulutukseen liittyvässä. Pestiin kuuluu varmistaa, että koulutusohjaajakoulutus järjestetään säännöllisesti ja laadukkaasti. Kehität yhdessä KO-koulutusta vastaamaan todelliseen tarpeeseen yhdessä muun koulutusryhmän kanssa. Pestit räätälöidään tekijöilleen sopivaksi ja tehtävää hoitamaan etsitään pestiparina toimivaa kaksikkoa. Myös keikkatekijät ovat tervetulleita.

Sinulta toivomme:
Tunnet partiokoulutuksen ja koulutustoiminnan piireissä. Olet käynyt Ko-Gi:n ja ehkä KO-koulutuksenkin tai sinulla on vastaava osaaminen. Sinulla on kokemusta koulutuksen järjestämisestä ja mahdollisesti KO-pestistä.

Pestissä saat mahdollisuuden oppia:
Verkostoidut ja tutustut uusiin ihmisiin vapaaehtoistuen toiminnanalalla, SP:ssä ja piireissä. Saat kehittää itseäsi ohjaajana ja kouluttajana.

Pestissä saat mahdollisuuden harjoitella seuraavia johtamistaitoja:
Asioiden ja kokonaisuuksien johtaminen

Pestiesimiehenä pestissä toimii ja hakemukset vastaanottaa:
Mari Voutilainen, mari.voutilainen@partio.fi, 040 533 2452

 

Luokittelu: