Olet täällä

Kasvatuksen avoimet pestit

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

 


 

 

Saaristokippari- ja kipparikurssien kehitysryhmän jäsen (5 kpl)

Pestin sijainti organisaatiossa: SP:n meripartioryhmän alla
Pestin pituus: 1 vuosi

Ryhmän tehtävä: Kehittää saaristokippari- ja kipparikurssia sisällöiltään ja suhteessa toisiinsa. Tuottaa kurssi materiaalia.
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)
Johdettavien määrä: 5
Pestin vaatima ajankäyttö: Ryhmä kokoontuu kasvotusten kahden kuukauden välein tai tarpeen mukaan. Omaa aikaa kuluu muutama tunti viikossa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kokemus meripartiokursseista, mielellään järjestäjän/kouluttajan näkökulmasta. Näkemystä minkälaiset kurssien pitäisi olla.
Pestissä pääsee oppimaan: Asioita meripartiokursseista, ryhmätyöskentelytaitoja ja visiointitaitoja.
Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Visiointitaitoja, vuorovaikutustaitoja, itsensa johtamisen taitoja
Pestaajan yhteystiedot: Niklas Kumpulainen, 0456304322, niklas.kumpulainen@partio.fi

Hakemukset: Vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen niklas.kumpulainen@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy:  15.2.2017


 

Ohjelmankehitysjohtaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Kasvatusvaliokunta
Pestin pituus: 2 vuotta
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet), Kasvattaja (Mahdollistaa kohderyhmän kasvatustavoitteiden saavuttamisen partiomenetelmän keinoin)
Johdettavien määrä: Johdettavien määrä vaihtelee pestin aikana.
Pestin vaatima ajankäyttö: Pestiin liittyvät kokoukset ja työstöt vievät aikaa keskimäärin yhden viikonlopun ja muutaman illan kuukaudessa. Lisäksi pestiin liittyy aktiivista keskustelua eri viestintäkanavissa sekä itsenäistä työskentelyä noin illan verran viikossa.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Ohjelmankehitysjohtaja vastaa Suomen Partiolaisten partio-ohjelman nykytilan  ymmärtämisestä ja jatkuvasta kehittämisestä. Ohjelmankehitysjohtaja pääsee aitiopaikalta vaikuttamaan suomalaisiin lapsiin ja nuoriin tarjoamalla partion keinoin vastauksia yhteiskunnan asettamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Tehtävänä pestissa on lisäksi kerätä aktiivisesti palautetta ohjelmasta, tunnistaa partio-ohjelman kehityskohdat ja ohjata ohjelmankehitykseen liittyviä projekteja. Ohjelmankehtiysjohtaja toimii yhdessä työparin kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Ryhmätyötaitoja, partiokasvatuksen periaatteiden tuntemusta ja ymmärtämistä sekä partion kohderyhmän tuntemusta
Pestissä pääsee oppimaan: Kehittämistä ja uuden luontia, arviointia, projektien hallinnointia sekä tutustumaan uusiin ihmisiin
Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Visiointitaitoja, vuorovaikutustaitoja, organisointitaitoja ja itsensä johtamisen taitoja
Pestaajan yhteystiedot: Ida Ringbom, kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen, ida.ringbom(at)partio.fi
Lisätiedot: Kaisa Johto, ohjelmankehitysjohtajaparin toinen puolisko, kaisa.johto(at)partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

Erätaitojen verkostojohtaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Kasvatusvaliokunta
Pestin pituus: 2 vuotta
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: 0
Pestin vaatima ajankäyttö: Piirien tukeminen ja työn koordinointi oman aktiivisuuden mukaan. Osallistuminen partion syys- ja kevätpäiville sekä valiokunnan syvennettyihin kokouksiin pari kertaa vuodessa.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Vastaat piirien erätaitovastaavien verkoston luomisesta. Varmistat parhaiden käytäntöjen jakamisen ja uusien erätaitokoulutusten jalkauttamisen. Toimit järjestön erätaitoasiantuntijana niin ohjelmankehityksessä kuin vaikuttamistyössä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kykyä ja motivaatiota itsenäiseen työskentelyyn sekä vahvaa näkemystä erä- ja retkeilytaitojen asemasta partiotoiminnassa ja Partion tavoitteiden saavuttamisessa.
Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä opit partiotoiminnasta ympäri Suomea. Kehität myös ohjaamis- ja vuorovaikutustaitojasi.
Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pestissä pääset kehittämään visiointitaitojasi. Itsensä johtaminen on keskeistä, koska tehtävä on hyvin itsenäinen.
Pestaajan yhteystiedot: Ida Ringbom, 050-3578731, ida.ringbom@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

 

Partio-ohjelman käännösjohtaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Kasvatusvaliokunta
Pestin pituus: 1-2 vuotta
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: Enemmän kuin 10
Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa käännöstyön ohjaamiseen ja joukkoistamiseen muutaman tunnin viikossa. Lisäksi pitää osallistua valiokunnan muuhun työskentelyyn ja SP:n yleisiin tapahtumiin.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Käännösjohtaja vastaa partio-ohjelman aktiviteettien ja muun sisällön kääntämisen ohjaamisesta ja joukkoistamisesta. Uusi partio-ohjelma.fi -sivusto mahdollistaa käännösten teon loputtomalle määrälle eri kieliä, mutta pestin olennaisia kysymyksiä on valita kielet, laajuus ja ohjelman osien kääntämisjärjestys. Sinun tehtäväsi on johtaa tätä valintaa ja myös kartoittaa käännöstyön tarvetta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Ymmärrystä kielistä ja kulttuurista, mutta ei tarvitse olla ammattikääntäjä. Ryhmätyöskentely- ja kommunikaatiotaitoja. Visiota tai kokemusta joukkoistamisesta.
Pestissä pääsee oppimaan: Partio-ohjelmaa pintaa syvemmältä, joukkoistamista, projektinhallintaa, kääntämistä, kieliä ja kulttuureita.
Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Organisointi- ja vuorovaikutustaitoja
Pestaajan yhteystiedot: Mikko Pöri, 0407374087, mikko.pori@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

 

Symboliikkatutkija ja -kehittäjä

Pestin sijainti organisaatiossa: symboliikkaprojekti, Kasvatusvaliokunta
Pestin pituus: 2 vuotta, sovittavissa
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Tukija (tarjoaa partiolle aineellista tai aineetonta tukea osallistumatta partiotoimintaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)
Johdettavien määrä: 0
Pestin vaatima ajankäyttö: Pestissä kokoonnutaan kasvotusten pari kertaa vuoden aikana, skypekokouksia tarpeen mukaan (mahdollisesti n. kerran kuukaudessa). Omaa aikaa projektin tilanteesta riippuen muutama tunti viikossa.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Kiinnostaako symboliikka partiossa. Oletko valmis selvittämään, mitä näkyviä symboleja ja näkymättömiä mutta tärkeitä merkityksiä partio-ohjelma sisältää.
Projektin tarkoituksena on symbolien ja symboliikan luoman tiedostamattoman maailman kuvaaminen ja sen merkityksen esiinnostaminen. Symboliikan voima voidaan ottaa paremmin käyttöön kun se tunnetaan ja ymmärretään ja sitä käytetään oikealla tavalla partion päämäärän edistämiseksi. Nykyisten symbolien ja symboliikan sekä niiden rakenteiden selvittäminen. Selvitetään mitä symboliikalla halutaan saavuttaa ja miten tuloksiin parhaiten päädytään. Ryhmän jäsenenä osallistut ensin kartoitustyöhön ja myöhemmässä vaiheessa tulosten analysointiin ja käyttöönottoon. Tehtävässä pääset ensin yhdessä suunnittelemaan projektin kulkua ja sitten työskentelemään sekä itsenäisesti, että ryhmän osana. Voit olla kiinnostunut myös vain jostain osa-alueesta, projekti on laaja ja siinä on erilaisia osia joihin tekijöitä tarvitaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
- kiinnostusta näkyvien ja symboleiksi ymmärrettävien asioiden maailmaan
- ymmärrystä partio-ohjelmasta ja tahto nähdä tekemisessä muitakin tasoja kuin vain se konkreettinen
- järjestelmällisyyttä ja kehittämisen halua sekä kykyä tarkastella asioita eri suunnista
- avoimen mielen
Pestissä pääsee oppimaan:
- verkostointia ja vapaaehtoisten ohjaamista
- tiedon hankintaa ja sen analysointia sekä tulosten hyödyntämistä
- tiedon muokkaamista sellaiseen muotoon, että se on ymmärretävissä
- symboliikan merkityksen partiokasvatuksessa
Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Vuorovaikutustaitoja, organisointitaitoja, visiointitaitoja, itsensä johtamisen taitoa
Pestaajan yhteystiedot: Juha (Jura) Nurminen 0400749599 jura.nurminen@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

 

Partiokokemusvastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Kasvatusvaliokunta
Pestin pituus: Voidaan sopia erikseen, 1-2 vuotta
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: 2
Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa arviolta keskimäärin kaksi tuntia viikossa eri muodoissa mm. livetapaamisina, etätapaamisina ja itsenäisenä työskentelynä.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Onko partiokasvatus sinulle paljon muutakin kuin aktiviteetteja? Tuntuuko että Johtajankansiossa ei kerrota vielä ihan koko totuutta? Partiolaisen kokonaiskokemus koostuu lukuisista elementeistä, kuten ryhmänjohtajien ja aikuisten vaikutus, ryhmähenki, viestintä, retket, toiminnansuunnittelu jne.  Partiokokemusvastaavana jäsennät partiopolkua yksittäisen osallistujan näkökulmasta mutta kokonaisuutena. Partiomenetelmä on rakkain työkalusi ja teet tiivistä yhteistyötä mm. symboliikkajohtajan sekä ohjelmankehitysjohtajien kanssa. Pestissäsi vastaat partiolaisen toivotun kokemuksen määrittely- ja kehittämistyöstä, jonka tuloksena syntyy materiaalia, koulutusta ja tukea partio-ohjelman laadukkaaseen toteuttamiseen lippukunnissa. Toimit osana kasvatusvaliokuntaa ja tukenasi on laaja joukko partiokasvatuksen erityisosaajia.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Pestiin hakijalta toivomme paitsi vankkaa näkemystä ja visiota niin myös  halua ja valmiuksia viedä niitä käytäntöön. Lisäksi pestissä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Voit olla kokenut partiokasvatusguru tai vasta partioon liittynyt – asenne ratkaisee.
Pestissä pääsee oppimaan: Laajojen kokonaisuuksien hallintaa, kehittämistä ja johtamista. Palvelumuotoilua, viestintää suuressa organisaatiossa, kouluttamista sekä kokonaisvaltaisen lähestymistavan partiokasvatukseen.
Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Ideointi, muiden innostaminen, tavoitteiden asettaminen, ideoiden laittaminen käytäntöön, kuunteleminen, osallistaminen.
Pestaajan yhteystiedot: Matsku Salminen, kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen (2017-), 040 751 7903, matsku.salminen@ko.fi. Kysy rohkeasti lisää!
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

 

Luotsausvastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Kasvatusvaliokunta
Pestin pituus: Voidaan sopia erikseen, 1-2 vuotta
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: 2
Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa arviolta keskimäärin kaksi tuntia viikossa eri muodoissa mm. livetapaamisina, etätapaamisina ja itsenäisenä työskentelynä.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Tuntuuko, että luotsaus on partiokasvatuksen osana upea ajatus ja konsepti mutta ei toimi vielä aivan niin hyvin kuin voisi? Onko luotsin tehtävä riittävän selkeä ja onko luotsille riittävästi tukea? Pitäisikö koko luotsikuvio hoitaa jotenkin toisin? Luotsausvastaavana pääset kehittämään ja edistämään tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaluotsien tehtäväkenttää ja viemään käytäntöjä osaksi perustoimintaa. Pestissäsi vastaat luotsaukseen määrittely- ja kehittämistyöstä, jonka tuloksena syntyy materiaalia, koulutusta ja tukea partio-ohjelman laadukkaaseen toteuttamiseen lippukunnissa. Toimit osana kasvatusvaliokuntaa ja tukenasi on laaja joukko partiokasvatuksen erityisosaajia.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Pestiin hakijalta toivomme paitsi vankkaa näkemystä ja visiota niin myös halua ja valmiuksia viedä niitä käytäntöön. Lisäksi pestissä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Voit olla kokenut partiokasvatusguru tai vasta partioon liittynyt – asenne ratkaisee.
Pestissä pääsee oppimaan: Laajojen kokonaisuuksien hallintaa, kehittämistä ja johtamista. Ohjaamista, viestintää suuressa organisaatiossa ja kouluttamista sekä kokonaisvaltaisen lähestymistavan partiokasvatukseen.
Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Ideointi, muiden innostaminen, tavoitteiden asettaminen, ideoiden laittaminen käytäntöön, kuunteleminen, osallistaminen
Pestaajan yhteystiedot: Matsku Salminen, kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen (2017-), 040 751 7903, matsku.salminen@ko.fi. Kysy rohkeasti lisää!
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

 

Partiokasvatuksen osaamisvastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Kasvatusvaliokunta
Pestin pituus: Voidaan sopia erikseen, 1-2 vuotta
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: 2

Pestin vaatima ajankäyttö:Pesti vaatii aikaa arviolta keskimäärin kaksi tuntia viikossa eri muodoissa mm. livetapaamisina, etätapaamisina ja itsenäisenä työskentelynä.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Onko taitomerkkien tekemisestä mitään hyötyä? Mitä kaikkea Akelan pitäisi osata? Osaamisvastaavana vastaat partio-ohjelman toteuttamiseen tarvittavan osaamisen tunnistamisesta ja tuen tarpeen määrittelystä. Lisäksi vastuullasi on miettiä miten partio-ohjelmassa syntyvä osaaminen tehdään näkyväksi partiolaiselle itselleen sekä partion ulkopuolelle. Pestissäsi vastaat partio-ohjelmassa tarvittavan ja syntyvän osaamisen määrittely- ja kehittämistyöstä, jonka tuloksena syntyy materiaalia, koulutusta ja tukea partio-ohjelman laadukkaaseen toteuttamiseen lippukunnissa. Toimit osana kasvatusvaliokuntaa ja tukenasi on laaja joukko partiokasvatuksen erityisosaajia.

Pestissä pääsee oppimaan: Laajojen kokonaisuuksien hallintaa, kehittämistä ja johtamista. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan partiokasvatukseen, viestintää suuressa organisaatiossa, kouluttamista.
Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Ideointi, muiden innostaminen, tavoitteiden asettaminen, ideoiden laittaminen käytäntöön, kuunteleminen, osallistaminen.
Pestaajan yhteystiedot: Matsku Salminen, kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen (2017-), 040 751 7903, matsku.salminen@ko.fi. Kysy rohkeasti lisää!
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

Piiritukivastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Kasvatusvaliokunta 
Pestin pituus: 2 vuotta 
Vapaaehtoisen roolit, jossa pestissä toimitaan: Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet), Ohjaaja (Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kehityksen tukija)
Johdettavien määrä: 6

Pestin kuvaus:
Pesti on laaja-alainen ja sitä on mahdollista kehittää omannäköiseksi.

Pestin tarkempi sisältö:
Johdat kasvatusvaliokunnan alaista piiritukiryhmää. Tuet meripartioryhmää ja kisaryhmää. Suunnittelet ja kehität SP:n piirien ohjelmaryhmille annettava tuki. Vastaat laajennetun kasvatusvaliokunnan toiminnasta. Vastaat kasvatusviestistä.

Sinulta toivomme:
Piirin ohjelmaryhmän haasteiden tuntemista, ryhmän johtamisen osaamista, viestintäosaamista. 

Pestissä saat mahdollisuuden oppia:
Verkostointia, vapaaehtoisten ohjaamista, piirien tuntemista.

Pestissä saat mahdollisuuden harjoitella seuraavia johtamistaitoja:
Vuorovaikutustaitoja, organisointitaitoja, visiointitaitoja, itsensä johtamisen taitoa

Lisätietoja pestistä sinulle antaa:
Ida Ringbom, ida.ringbom(a)partio.fi

Pestiesimiehenä pestissä toimii ja hakemukset vastaanottaa:
Ida Ringbom, ida.ringbom(a)partio.fi

 


 

Lippukuntavastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Kasvatusvaliokunta 
Pestin pituus: 2 vuotta 
Vapaaehtoisen roolit, jossa pestissä toimitaan: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Kouluttaja (Kehittää vapaaehtoisen tiettyä osaamista asetetun tavoitteen mukaisesti.)
Johdettavien määrä: 0

Pestin kuvaus:
Pestissä olet mukana viemässä isoa muutosta käytäntöön. Sinun panoksellasi voi olla vaikutusta joka lippukunnassa.

Pestin tarkempi sisältö:
Luodaan ja kehitetään työkaluja ohjelmavalmentajille ja -johtajille.

Sinulta toivomme:
Ymmärrystä, mistä partiokasvatuksesta on kyse. Lisäksi ymmärrät lippukuntatoiminnan arjen. 

Pestissä saat mahdollisuuden oppia:
Verkostoitumista, kouluttamista, kehittämistä, arviointia.

Pestissä saat mahdollisuuden harjoitella seuraavia johtamistaitoja:
Visiointitaitoja, vuorovaikutustaitoja, organisointitaitoja, itsensä johtamisen taitoja

Lisätietoja pestistä sinulle antaa:
Ida Ringbom, kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen, ida.ringbom(a)partio.fi

Pestiesimiehenä pestissä toimii ja hakemukset vastaanottaa:
Ida Ringbom, ida.ringbom(a)partio.fi

 


 

Materiaalijohtaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Kasvatusvaliokunta 
Pestin pituus: 2 vuotta 
Vapaaehtoisen roolit, jossa pestissä toimitaan: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet), Kouluttaja (Kehittää vapaaehtoisen tiettyä osaamista asetetun tavoitteen mukaisesti.)
Johdettavien määrä: 0

Pestin kuvaus:
Materiaalijohtajan työ tuottaa konkreettista tulosta. Materiaalijohtajan kädenjälki näkyy lippukuntien arjessa.

Pestin tarkempi sisältö:
Ohjelmamateriaaleihin kuuluvat partio-ohjelman toteuttamista tukevat kirjat, kansiot, vihkoset, julkaisut, ohjelman ja sen toteuttamisen esittelysetit ja sähköiset materiaalit.

Materiaalijohtajan tehtäviin kuuluu:
- hallinnoida materiaaliprojekteja ja ohjata niiden läpivientiä
- yhtenäistää ja kehittää käytössä olevien materiaalien sisältöä
- kohdentaa julkaisujen kieltä eri ikäkausille. 

Sinulta toivomme:
Ikäkausien ja niiden ominaispiirteiden tuntemista.

Pestissä saat mahdollisuuden oppia:
Projektien hallinnointia. Materiaaliprojektin vaiheet.

Pestissä saat mahdollisuuden harjoitella seuraavia johtamistaitoja:
Visiointitaitoja, projektinhallintataitoja, vuorovaikutustaitoja

Lisätietoja pestistä sinulle antaa:
Ida Ringbom, kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen, ida.ringbom(a)partio.fi

Pestiesimiehenä pestissä toimii ja hakemukset vastaanottaa:
Ida Ringbom. ida.ringbom(a)partio.fi

 

Kuva: Olli Savisaari

Luokittelu: