Olet täällä

Kansainvälisyyden avoimet pestit

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

 


 

Suomen joukkueenjohtaja (johtajapari), Maailmanjamboree 2019 USA

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainväliset yhteydet, hallituksen alainen projekti
Pestin pituus: 2017-2019
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: Enemmän kuin 10
Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
-SP:n virallisen leirimatkan järjestäminen maailmanjamboreelle USA:han 2019. Kohderyhmänä kaikki yli 15 vuotiaat partiolaiset, joukkueen koon odotetaan olevan yli 500 hlö.  
-joukkueen johtoryhmän pestaaminen ja johtaminen
-leirimatkan kokonaisuuden hallinta ja johtaminen

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
- kokemusta kokonaisuuksien johtamisesta (esim. aiempaa projektijohtajakokemusta)
-kokemusta projektityöskentelystä
-kansainvälisiä leirikokemuksia partiossa
-sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen & kirjallinen)
-vuorovaikutustaitoja ja kykyä johtaa ihmisiä
-organisointikykyä ja ajanhallintataitoja  
- kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista

Pestissä pääsee oppimaan:
-projektiosaamista, suuren projektin johtamista
-kansainvälisessä ympäristössä toimimista
-yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
-organisointitaitoja (projektijohtaminen, tehtävien jakaminen, ideoiden käytäntöön saattaminen)
-visiointitaitoja (ideointi, tavoitteiden asettaminen, muiden innostaminen)
-vuorovaikutustaitoja (osallistaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, he

Pestaajan yhteystiedot: Mari Ahmajärvi, 0405966241, mari.ahmajarvi@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

Suomen joukkueen johtaja/johtajapari ja staabi, Roverway 2018 Hollanti

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainväliset yhteydet
Pestin pituus: 2017-2018
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: Enemmän kuin 10
Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti melkein päivittäin.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
- SP:n virallisen leirimatkan järjestäminen Roverwaylle Hollantiin vuonna 2018 (kohderyhmänä vaeltajat ja aikuiset), joukkueen koon odotetaan olevan noin 100 hlö.
-joukkueenjohtaja/johtajapari vastaa projektin johtamisesta, sis. staabin pestaus ja johtaminen
-staabin jäsenet voivat jakaa työtehtäviä esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta: viestintä, talous, turvallisuus, matkajärjestelyt, ohjelma, osallistujat.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
-kokemusta projektityöskentelystä
-kansainvälisiä leirikokemuksia partiossa
-englannin kielen taitoa
- organisointikykyä ja ajanhallintataitoja
- kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
-johtamiskokemusta (joukkueenjohtaja)

Pestissä pääsee oppimaan:
-projektiosaamista
-kansainvälisessä ympäristössä toimimista
-yhteistyötaitoja

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
-organisointitaitoja (projektijohtaminen, tehtävien jakaminen, ideoiden käytäntöön saattaminen)
-visiointitaitoja (ideointi, tavoitteiden asettaminen, muiden innostaminen)
-vuorovaikutustaitoja (osallistaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, he

Pestaajan yhteystiedot: Mari Ahmajärvi, 0405966241, mari.ahmajarvi@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

Joukkueenjohtaja/johtajapari ja staabi SP:n viralliselle leirimatkalle 2018 (joukkueenjohtaja pääsee vaikuttamaan Eurooppaan suuntautuvan leirimatkan kohteeseen)

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainväliset yhteydet
Pestin pituus: 2017-2018
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: Enemmän kuin 10
Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti melkein päivittäin.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
-SP:n virallisen leirimatkat järjestäminen (matkan kohderyhmänä kaikki tarpojista ylöspäin), joukkueen koon odotetaan olevan noin 100 hlö.
-joukkueenjohtaja/johtajapari vastaa projektin johtamisesta, sis. staabin pestaus ja johtaminen
-staabin jäsenet voivat jakaa työtehtäviä esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta: viestintä, talous, turvallisuus, matkajärjestelyt, ohjelma, osallistujat.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
-kokemusta projektityöskentelystä
-kansainvälisiä leirikokemuksia partiossa
-englannin kielen taitoa
- organisointikykyä ja ajanhallintataitoja
- kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
-johtamiskokemusta (joukkueenjohtaja)

Pestissä pääsee oppimaan:
-projektiosaamista
-kansainvälisessä ympäristössä toimimista
-yhteistyötaitoja

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
-organisointitaitoja (projektijohtaminen, tehtävien jakaminen, ideoiden käytäntöön saattaminen)
-visiointitaitoja (ideointi, tavoitteiden asettaminen, muiden innostaminen)
-vuorovaikutustaitoja (osallistaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, he

Pestaajan yhteystiedot: Mari Ahmajärvi, 0405966241, mari.ahmajarvi@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016
Lisätietoja pestistä:

Joukkueenjohtaja:
Joukkueenjohtajaksi voi hakea yksin tai parina. Mikäli haette parina,
kerrottehan mikä tekee teistä tehokkaan ja pätevän johtajaparin. Mikäli
haet yksin kerro toivoisitko pestiin johtajaparin vai haluatko johtaa
projektia yksin. Mikäli toivot johtajaparia mainitse asioita joissa
toivot johtajaparisi täydentävän omaa osaamistasi ja kuvaile minkälaisen
 johtajaparin kanssa uskoisit olevasi parhaimmillasi.

Staabi:
Hakemuksessasi staabiin kuvaile osaamistasi ja kerro minkälaisia
tehtäviä staabissa haluaisit tehdä (voit mainita useita). Staabin kokoaa
 joukkueenjohtaja(t) alkukeväästä 2017 näiden hakemusten ja
haastattelujen perusteella.


 

Staabin jäsen, SP:n virallinen leirimatka Nepaliin 2018

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainväliset yhteydet
Pestin pituus: 2017-2018
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: Enemmän kuin 10
Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti lähes päivittäin.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
-SP:n virallisen leirimatkat järjestäminen (matkan kohderyhmänä kaikki tarpojista ylöspäin)
-staabin jäsenet voivat jakaa työtehtäviä esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta: viestintä, talous, lääkintä, kehitysyhteistyö, turvallisuus, matkajärjestelyt

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
-kokemusta projektityöskentelystä
-intohimoja jotakin staabin osa-aluetta kohtaan (esim. viestintä, talous, lääkintä, kehitysyhteistyö, turvallisuus, matkajärjestelyt yms.)
-kokemusta talvi- tai vuoristovaeltamisesta (ei tarvitse olla kaikilla staabin jäsenillä)
-hyvä fyysinen peruskunto ja perusterveys
-englannin kielen taito ja kulttuuriälyä

Pestissä pääsee oppimaan:
-projektiosaamista
-kansainvälisessä ympäristössä toimimista
-vaativan vaelluksen järjestämistä
-yhteistyötaitoja
-kehitysyhteistyötä

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
-organisointitaitoja (projektijohtaminen, tehtävien jakaminen, ideoiden käytäntöön saattaminen)
-visiointitaitoja (ideointi, tavoitteiden asettaminen, muiden innostaminen)
-vuorovaikutustaitoja (osallistaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, he

Pestaajan yhteystiedot: Mari Ahmajärvi, 0405966241, mari.ahmajarvi@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016
Lisätietoja pestistä: Kerro hakemuksessa osaamisestasi ja minkälaisista tehtävistä staabissa olet kiinnostunut.


 

Leirimatkavastaava, kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainvälisten yhteyksien valiokunta
Pestin pituus: 2017-2018
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Tukija (tarjoaa partiolle aineellista tai aineetonta tukea osallistumatta partiotoimintaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Ohjaaja (Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kehityksen tukija)
Johdettavien määrä: 4
Pestin vaatima ajankäyttö:
- KVY-valiokunnan kokoukset n. 6 krt/vuosi (n. 3 viikonloppua, 3 iltakokousta)
- Leirimatkojen ohjaaminen vie arviolta keskimäärin 2-3 iltaa kuukaudessa (vaihtelee projektien vaiheista riippuen) ja viikottaista sähköposti- ja etätyöskentelyä.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Leirimatkavastaavana olet avainasemassa SP:n virallisten leirimatkojen onnistumisen takaamisessa tukeamalla leirimatkojen johtajia ja staabeja läpi projektin. SP:n kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäsenenä pääset myös vaikuttamaan laajasti SP:n KV-toimintaan ja osallistumaan omien kiinnostuksiesi mukaan myös toiminnanalan muihin tehtäviin. Leirimatkavastasavana vastuullasi on:
- SP:n virallisten leirimatkojen kohteiden kartoitus ja esitykset leirimatkakohteista SP:n kansainvälisten yhteyksien valiokunnalle
- Leirimatkanjohtajien rekrytointi yhdessä kansainvälisen asiamiehen kanssa
- Leirimatkanjohtajien ja staabien tuki ja ohjaus läpi projektin
- SP:n leirimatkatoiminnan kehittäminen
Saat tukea pestiisi kansainväliseltä asiamieheltä, KVY-valiokunnalta

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
- kykyä ohjata, kannustaa, innostaa ja motivoida
- kykyä tarjota tukea ja löytää ratkaisuja ongelmatilanteissa
- palautteenantotaitoja
- kokemusta partion leirimatkoista
- projektinhallintataitoja. Kerro hakemuksessa osaamisestasi.

Pestissä pääsee oppimaan:
- yhteistyötaidot
- muiden tukeminen ja ohjaaminen kohti tavoitteita
- projektihallintataitojen vahvistaminen
- rekrytointitaidot
- partion kansainvälisyys

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
- muiden innostaminen
- tavoitteiden asettaminen
- kuunteleminen, palautteen ja kiitoksen anto
- uuden oppiminen

Pestaajan yhteystiedot: Anniina Markkula, 0505466298, anniina.markkula@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

Kansainvälisten yhteyksien valiokunnan viestintävastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainvälisten yhteyksien valiokunta
Pestin pituus: 2 vuotta tai sopimuksen mukaan
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)
Johdettavien määrä: 0
Pestin vaatima ajankäyttö: Osallistuminen valiokunnan kokouksiin 6krt/vuosi, lisäksi itsenäistä työskentelyä n. 3h/vko

Työtehtävät ja vastuut pestissä:Viestintävastaavan tehtävänä on toteuttaa ja kehittää partion kansainvälisyydestä viestimistä. Viestintävastaava koordinoi partion kv-sektorin toiminnasta sekä kansainvälisistä mahdollisuuksista viestimistä ja suunnittelee sitä yhdessä muiden vapaaehtoisten ja työntekijän kanssa. Viestinnän kohderyhmänä ovat sekä lippukunnat, yksittäiset partiolaiset että piirien ja keskusjärjestön luottamushenkilöt.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
Viestintävastaavalta toivotaan aitoa kiinnostusta partion kansainväliseen toimintaan, johon kuuluvat mm. leirimatkat, nk. kotikansainvälisyys partiotoiminnassa, maailmanjärjestövaikuttaminen, kansainväliset koulutukset ja seminaarit sekä globaalikasvatus.
Viestintävastaavalta toivotaan näkemystä siitä, miten partion kansainvälisistä mahdollisuuksista tulisi viestiä innostavasti ja houkuttelevasti erilaisille kohderyhmille.
Pestiin kuuluu paljon itsenäistä työskentelyä ja muiden viestinnän koordinoimista, joten viestintävastaavalta toivotaan kykyä tarttua toimeen ja työskennellä oma-aloitteisesti.
Viestintävastaavalta toivotaan hyvää englannin kielen taitoa.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääsee tutustumaan partion kansainvälisen toiminnan laajaan kenttään ja oppimaan lisää myös esimerkiksi maailmanjärjestöistä. Viestintävastaava saa suunnitella uusia ja kiinnostavia tapoja viestiä erilaisista kansainvälisistä mahdollisuuksista.
Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Viestintävastaavan pestissä pääsee harjoittelemaan vuorovaikutusta ja visiointitaitoja. Viestinävastaavan tulee pystyä kannustamaan muita sekä asettamaan viestinnälle tavoitteita. Myös itsensä johtaminen ja organisointitaidot ovat tärkeitä, jotta viestintä on riittävää ja oikein kohdistettua.
Pestaajan yhteystiedot: Maija Santalahti, 0400-939095, maija.santalahti@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

Georgiaprojektiryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainväliset yhteydet
Pestin pituus: 7 kk
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet), Kouluttaja (Kehittää vapaaehtoisen tiettyä osaamista asetetun tavoitteen mukaisesti.)
Johdettavien määrä: 2
Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii itse koulutusviikonlopun lisäksi jonkin verran suunnittelua ja valmisteluja kevään mittaan, etenkin lähempänä koulutusviikonloppua, jonka ajankohdasta sovitaan yhdessä Georgian partiojärjestön kanssa. Pesti päättyy kun projekti on raportoitu Kansainvälisten Yhteyksien Valiokunnalle.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Pestissä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan projektin Georgian partiojärjestön kanssa. Toimit tiimissä parin muun suomalaisen partiolaisen kanssa. Tavoitteena on suunnitella tapahtuma, joka kokoaa niin suomalaisia ja georgialaisia kansallisen tason toimijoita partiojärjestöistä, vaihtamaan ajatuksia ja parhaita käytänteitä  johtajuudesta sekä vapaaehtoisten tukemisesta partiossa. Pestiin kuuluu rahoitushakemuksen laatiminen, projektin suunnittelu ja toteutus yhdessä georgialaisten kanssa. Pestin tukena toimii kumppanuuksista vastaava henkilö Kansainvälisten Yhteyksien Valiokunnasta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Pestin haltijalta toivotaan kansainvälistä osaamista, kärsivällistä ja pitkäjänteistä otetta sekä itseohjautuvuutta. Projektinhallintataidot ovat suureksi eduksi tehtävässä.
Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä oppii partion johtamiskäsityksestä ja sen jalkauttamisesta, sekä vapaaehtoisten tukemisesta. Lisäksi pestissä kertyy kansainvälistä osaamista ja neuvottelutaitoja, sekä ymmärrystä toisesta kulttuurista.
Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pestissä pääsee kehittämään visiointi- ja organisointitaitojaan. Projektista tulee vahvasti tekijöidensä näköinen, ja pestiin kuuluu sen suunnittelu ja toteutus alusta loppuun. Vuorovaikutustaidoista etenkin projektin kansainvälinen ulottuvuus tuo mielenkiintoisen lisän tehtävään.
Pestaajan yhteystiedot: Silja Markkula, +358405829786, markkula.silja@gmail.com
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


TULE MUKAAN JÄRJESTÄMÄÄN VAELTAJILLE IKIMUISTOISTA LEIRIMATKAA NEPALIIN!

 

Haetaan matkanjohtajaa ja staabia SP:n leirimatkalle Nepaliin keväällä 2018.

Haluatko päästä kehittämään johtamistaitojasi projektissa, joka tarjoaa osallistujille kansainvälisiä kokemuksia, haastavissakin olosuhteissa?

 

Tarjoamme sinulle pestin, jossa sinulla on mahdollista

-kehittää projektiosaamistasi ja johtamistaitojasi.

-kartuttaa kokemuksiasi kansainvälisessä ympäristössä toimimisesta, vaativan vaelluksen järjestämisestä ja kehitysyhteistyöstä.

-toimia yhteistyössä muun staabin kanssa ja saada tukea pestissä onnistumiseen.

-vaikuttaa itse pestisi ja leirimatkan sisältöön. (Huom! Matkanjohtaja valitaan ensin ja hän pääsee vaikuttamaan staabin valintaan.)

 
Olet etsimämme henkilö, jos kohdallasi täyttyvät useimmat näistä asioista:

-kokemusta projektityöskentelystä

-intohimoja jotakin staabin osa-aluetta kohtaan (matkanjohtaja, talous, viestintä, lääkintä, kehitysyhteistyö, turvallisuus, matkajärjestelyt, yms)

-kokemusta talvi- tai vuoristovaeltamisesta

-hyvä fyysinen peruskunto ja perusterveys

-kansainvälisiä leirikokemuksia partiossa

-kulttuuriälyä ja englannin kielen taito

-valmius sitoutua projektiin vuoden 2017 alusta aina vuoden 2018 loppuun asti

 
Ota haaste vastaan ja lähetä hakemuksesi matkajohtajaksi 30.11. mennessä ja staabiin 31.12. mennessä. Matkanjohtajaksi voi hakea myös johtajaparina.

Kirjoita lyhyt hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja siitä, mikä staabin osa-alue sinua kiinnostaisi. Liitä mukaan CV, josta ilmenee pestin kannalta oleellinen kokemus (esim. projektityöskentelystä ja kansainvälisyydestä). Lähetä hakemus ja kysy lisätietoja: SP:n leirimatkavastaava Mari Ahmajärvi, mari.ahmajarvi@partio.fi.


 

 

Myös monissa piireissä on kv-jaostoja, joissa voit toimia. 

Ota siis rohkeasti yhteyttä suoraan piireihin!

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry


 

 

Luokittelu: