Olet täällä

Kansainvälisyyden avoimet pestit

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

 

Johtoryhmähaku 24. Maailmanjamboreelle 2019 Pohjois-Amerikkaan on nyt käynnissä!

Lähde mukaan johtamaan kansainvälistä partiomatkaa! Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan maailmanjamboreelle Pohjois-Amerikkaan kesällä 2019. Leirille odotetaan yli 40 000 partiolaista 150 maasta. Suomesta lähdetään matkaan isolla joukkueella. Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa on sekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinen partiokokemus.

Suomen jamboreejoukkueen johtoon etsitään nyt tekijöitä. Haussa on

Hakuaika kaikkiin pesteihin päättyy 31.3.2017. Pestauksesta vastaa Suomen jamboreejoukkueen johtajapari Juho Keitaanniemi (050 328 0037) ja Anne Salmela (050 379 4679), etunimi.sukunimi@partio.fi. Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään joukkueenjohtajien sähköpostiosoitteisiin.

 

Markkinointipäällikkö, Suomen joukkue, Maailmanjamboree 2019

Pestin päävastuut:

 • Tehtävään valitaan 1-2 henkilöä
 • Ainutlaatuisen kansainvälisen leirimatkaprojektin brändin ja monikanavaisen markkinoinnin suunnittelu ja toteutuksen johtaminen ennakkomarkkinoinnista leirin jälkeen tapahtuvaan markkinointiin
 • Projektin osallistujaviestinnän suunnittelu ja toteutuksen johtaminen
 • Partiokentän osallistaminen jamboreen tunnelmaan laajasti ja näyttävästi
 • Positiivisen ilmapiirin ja pöhinän luominen
 • Projektin tavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
 • Päällikkö rekrytoi tarvittavan ja yhdessä sovittavan määrän tekijöitä omalle sektorilleen (CMT:n jäsenet)

Pestin pituus: 2017-2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Vahvaa osaamista brändäämisestä, markkinoinnista ja viestinnästä
 • Kokemusta markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen) ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi

Pestissä pääsee oppimaan:

 • Projektiosaamista, suuren projektin markkinoinnin ja viestinnän johtamista
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista
 • Yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista

 

Matkapäällikkö, Suomen joukkue, Maailmanjamboree 2019

Pestin päävastuut:

 • Jamboree-matkan ja partiomaisen oheismatkan suunnittelu ja toteutuksen johtaminen
 • Mahdollisen perhevierailun (HH) suunnittelu ja toteutuksen johtaminen
 • Matkatoimistokumppanin kilpailutus, valintaan osallistuminen ja yhteistyö valitun matkatoimistokumppanin kanssa
 • Matkan aikaisen turvallisuuden suunnittelu ja johtaminen yhdessä Palvelupäällikön kanssa.
 • Projektin tavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
 • Päällikkö rekrytoi tarvittavan ja yhdessä sovittavan määrän tekijöitä omalle sektorilleen (CMT:n jäsenet)

Pestin pituus: 2017-2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Kohdemaan/kohdemaiden (USA ja Kanada) tuntemusta
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)
 • Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista
 • Kilpailutusprosessien tunteminen katsotaan eduksi
 • Partion kasvatustavoitteiden soveltaminen
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

Pestissä pääsee oppimaan:

 • Projektiosaamista, suuren projektin matkajärjestelyiden johtamista
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista
 • Yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista

 

Osallistujapäällikkö, Suomen joukkue, Maailmanjamboree 2019

Pestin päävastuut:

 • Tehtävään valitaan 1-2 henkilöä
 • Leirilippukunnanjohtajien rekrytointi ja valmennus hyvään johtajuuteen
 • IST:in (International Service Team) valmentaminen leirimatkaa varten ja tuki leirimatkan aikana.
 • Jamboree -matkan kasvatustavoitteet ja hyvinvointi eri osallistujaryhmien (mm. Leiriläiset, Leirilippukunnanjohtajat, CMT (Contingent Management Team) ja IST:t kannalta
 • Projektin tekijöiden kehittymisen ja jaksamisen tuki
 • Leirin aikaisen turvallisuuden suunnittelu ja johtaminen yhdessä Palvelupäällikön kanssa
 • Projektin tavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
 • Päällikkö rekrytoi tarvittavan ja yhdessä sovittavan määrän tekijöitä omalle sektorilleen (CMT:n jäsenet)

Pestin pituus: 2017-2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa
viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa
kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa
merkittävää ajankäyttöä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Vahvaa näyttöä ihmisten johtamistaidoista tai/ja HR-toiminnoista
 • Aiempaa jamboreekokemusta
 • Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista
 • Partion kasvatustavoitteiden soveltaminen
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)

Pestissä pääsee oppimaan:

 • Yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista
 • Projektiosaamista, suuren projektin henkilöstöjohtamista
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

 

Palvelupäällikkö, Suomen joukkue, Maailmanjamboree 2019

Pestin päävastuut:

 • Vastuu joukkueen kokonaisturvallisuudesta ja turvallisuuden suunnittelu ja johtaminen yhdessä Matka- ja Osallistujapäälliköiden kanssa.
 • Vastuu Suomen joukkueen varusteiden ja tarvikkeiden hallinnasta
 • Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu ja johtaminen joukkueen sujuvan leiriarjen varmistamiseksi.
 • Projektin tiedonhallinnan suunnittelu ja toteutuksen johtaminen (mm. Tietojärjestelmät (O365 ja  Kuksa), ilmoittautumisprosessi, analytiikka, aikataulutus ja leirirekisteri)
 • Projektin tavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
 • Päällikkö rekrytoi tarvittavan ja yhdessä sovittavan määrän tekijöitä omalle sektorilleen (CMT:n jäsenet)

Pestin pituus: 2017-2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Osaamista kokonaisturvallisuudesta ja riskienhallinnasta
 • Logistiikka osaaminen katsotaan eduksi
 • Aiempaa jamboreekokemusta
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
 • Osaamista tiedonhallinnasta ja analytiikasta
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)

Pestissä pääsee oppimaan:

 • Projektiosaamista, suuren projektin turvallisuuden ja tiedonhallinnan johtamista
 • Kansainvälisessä partio ympäristössä toimimista
 • Yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista

 

Resurssipäällikkö, Suomen joukkue, Maailmanjamboree 2019

Pestin päävastuut:

 • Projektin talouden suunnittelu ja toteutuksen johtaminen
 • Mahdollisen stipendijärjestelmän luominen
 • Joukkueen yhteisen kaluston ja varusteiden hankintojen suunnittelusta ja toteutuksen johtamisesta
 • Projektin tavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
 • Päällikkö vastaa kontrollerin rekrytoimisesta ja muiden yhdessä sovittavien tekijöiden rekrytoimisesta omalle sektorilleen (CMT:n jäsenet)

Pestin pituus: 2017-2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Vahvaa talousosaamista. Kokemusta suurten budjettien hallinnasta (projektin budjetin suuruusluokka miljoonia euroja)
 • Osaamista hankintaprosesseista
 • Eduksi katsotaan alan koulutus tai työkokemus taloudesta
 • Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Eduksi katsotaan analytiikka ja IT-taidot
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)

Pestissä pääsee oppimaan:

 • Projektiosaamista, suuren projektin resurssijohtamista
 • Yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

 

Yhteistyöpäällikkö, Suomen joukkue, Maailmanjamboree 2019

Pestin päävastuut:

 • Suomen joukkueen NHQ:n (National Headquarter) suunnittelu ja toteutuksen johtaminen
 • Vastuu Pohjoismaisesta yhteistyöstä
 • Omistajuus projektin kumppaneista (yritys/yhdistys) ja yhteistyöstä Suomen Partiolaisten kumppanuuksista vastaavien kanssa
 • Joukkueen jamboreen kaikille osallistujille tarjoama Suomi-ohjelma
 • Projektin tavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
 • Päällikkö rekrytoi tarvittavan ja yhdessä sovittavan määrän tekijöitä omalle sektorilleen (CMT:n jäsenet)

Pestin pituus: 2017-2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Ymmärrystä partion kumppanuustoiminnasta
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen) ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi
 • Erinomaiset vuorovaikutustaidot
 • Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

Pestissä pääsee oppimaan:

 • Projektiosaamista, suuren projektin sidosryhmäsuhteita
 • Yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

 

 


 

Kumppanuusvastaava kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäseneksi

Etsitään kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäseneksi kumppanuusvastaavaa. Kumppanuusvastaava vastaa yhdessä työparinsa kanssa:

- Partiolaisten kehitysyhteistyön (ja globaalikasvatuksen) suunnittelusta ja kehittämisestä
- Projektiryhmissä toimivien vapaaehtoisten tukemisesta hankeiden suunnittelussa ja toteutuksessa
- Suomen Partiolaisten yhteyksistä kumppanuusmaiden partiolaisiin (viime vuosina olleet esim. Nepal, Georgia, Senegal, Benin, Niger)
Etsimämme tyyppi:
- omaa jo kokemusta kehitysyhteistyöstä ja/tai globaalikasvatuksesta, jotta pystyy tukemaan muitakin
- syttyy suunnittelulle, hallinnolle ja viestinnälle
- haluaa kannustaa muita ja osaa pitää ihmiset ja asiat näpeissään
- on kiinnostunut partiosta, aiempaa kokemusta ei tarvita

Tarjoamme:
- mahdollisuuden toimia Suomen suurimmassa ja yhä kasvavassa nuorisojärjestössä
- sukelluksen lähes 200 maassa toimivan järjestön kansainvälisiin suhteisiin osana kansainvälisten yhteyksien valiokuntaa
- monipuolisen vapaaehtoistehtävän, jossa opitusta varmasti hyötyä tulevaisuudessakin
- tehtävää voi hoitaa mistä päin vain Suomea ja matkakulut korvataan. Valtaosa kokouksista on Helsingissä.
- hyvän porukan sekä ammattimaisen toimiston tuen ja mainion seuran - tervetuloa mukaan!

Yhteystiedot: Maija Santalahti, maija.santalahti@partio.fi

 


 

Joukkueenjohtaja/johtajapari ja staabi SP:n viralliselle leirimatkalle 2018 (joukkueenjohtaja pääsee vaikuttamaan Eurooppaan suuntautuvan leirimatkan kohteeseen)

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainväliset yhteydet
Pestin pituus: 2017-2018
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: Enemmän kuin 10
Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti melkein päivittäin.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
-SP:n virallisen leirimatkat järjestäminen (matkan kohderyhmänä kaikki tarpojista ylöspäin), joukkueen koon odotetaan olevan noin 100 hlö.
-joukkueenjohtaja/johtajapari vastaa projektin johtamisesta, sis. staabin pestaus ja johtaminen
-staabin jäsenet voivat jakaa työtehtäviä esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta: viestintä, talous, turvallisuus, matkajärjestelyt, ohjelma, osallistujat.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
-kokemusta projektityöskentelystä
-kansainvälisiä leirikokemuksia partiossa
-englannin kielen taitoa
- organisointikykyä ja ajanhallintataitoja
- kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
-johtamiskokemusta (joukkueenjohtaja)

Pestissä pääsee oppimaan:
-projektiosaamista
-kansainvälisessä ympäristössä toimimista
-yhteistyötaitoja

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
-organisointitaitoja (projektijohtaminen, tehtävien jakaminen, ideoiden käytäntöön saattaminen)
-visiointitaitoja (ideointi, tavoitteiden asettaminen, muiden innostaminen)
-vuorovaikutustaitoja (osallistaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, he

Pestaajan yhteystiedot: Anniina Markkula, anniina.markkula@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: Pian
Lisätietoja pestistä:

Joukkueenjohtaja:
Joukkueenjohtajaksi voi hakea yksin tai parina. Mikäli haette parina,
kerrottehan mikä tekee teistä tehokkaan ja pätevän johtajaparin. Mikäli
haet yksin kerro toivoisitko pestiin johtajaparin vai haluatko johtaa
projektia yksin. Mikäli toivot johtajaparia mainitse asioita joissa
toivot johtajaparisi täydentävän omaa osaamistasi ja kuvaile minkälaisen
 johtajaparin kanssa uskoisit olevasi parhaimmillasi.

Staabi:
Hakemuksessasi staabiin kuvaile osaamistasi ja kerro minkälaisia
tehtäviä staabissa haluaisit tehdä (voit mainita useita). Staabin kokoaa
 joukkueenjohtaja(t) alkukeväästä 2017 näiden hakemusten ja
haastattelujen perusteella.


 

Staabin jäsen, SP:n virallinen leirimatka Nepaliin 2018

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainväliset yhteydet
Pestin pituus: 2017-2018
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: Enemmän kuin 10
Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti lähes päivittäin.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
-SP:n virallisen leirimatkat järjestäminen (matkan kohderyhmänä kaikki tarpojista ylöspäin)
-staabin jäsenet voivat jakaa työtehtäviä esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta: viestintä, talous, lääkintä, kehitysyhteistyö, turvallisuus, matkajärjestelyt

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
-kokemusta projektityöskentelystä
-intohimoja jotakin staabin osa-aluetta kohtaan (esim. viestintä, talous, lääkintä, kehitysyhteistyö, turvallisuus, matkajärjestelyt yms.)
-kokemusta talvi- tai vuoristovaeltamisesta (ei tarvitse olla kaikilla staabin jäsenillä)
-hyvä fyysinen peruskunto ja perusterveys
-englannin kielen taito ja kulttuuriälyä

Pestissä pääsee oppimaan:
-projektiosaamista
-kansainvälisessä ympäristössä toimimista
-vaativan vaelluksen järjestämistä
-yhteistyötaitoja
-kehitysyhteistyötä

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
-organisointitaitoja (projektijohtaminen, tehtävien jakaminen, ideoiden käytäntöön saattaminen)
-visiointitaitoja (ideointi, tavoitteiden asettaminen, muiden innostaminen)
-vuorovaikutustaitoja (osallistaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, he

Pestaajan yhteystiedot: Matkanjohtajat Mia Fast ja Veli-Matti Kunnari (etunimi.sukunimi@partio.fi)
Hakuaika pestiin päättyy: Pian
Lisätietoja pestistä: Kerro hakemuksessa osaamisestasi ja minkälaisista tehtävistä staabissa olet kiinnostunut.


 

Leirimatkavastaava, kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainvälisten yhteyksien valiokunta
Pestin pituus: 2017-2018
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Tukija (tarjoaa partiolle aineellista tai aineetonta tukea osallistumatta partiotoimintaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Ohjaaja (Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kehityksen tukija)
Johdettavien määrä: 4
Pestin vaatima ajankäyttö:
- KVY-valiokunnan kokoukset n. 6 krt/vuosi (n. 3 viikonloppua, 3 iltakokousta)
- Leirimatkojen ohjaaminen vie arviolta keskimäärin 2-3 iltaa kuukaudessa (vaihtelee projektien vaiheista riippuen) ja viikottaista sähköposti- ja etätyöskentelyä.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Leirimatkavastaavana olet avainasemassa SP:n virallisten leirimatkojen onnistumisen takaamisessa tukeamalla leirimatkojen johtajia ja staabeja läpi projektin. SP:n kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäsenenä pääset myös vaikuttamaan laajasti SP:n KV-toimintaan ja osallistumaan omien kiinnostuksiesi mukaan myös toiminnanalan muihin tehtäviin. Leirimatkavastasavana vastuullasi on:
- SP:n virallisten leirimatkojen kohteiden kartoitus ja esitykset leirimatkakohteista SP:n kansainvälisten yhteyksien valiokunnalle
- Leirimatkanjohtajien rekrytointi yhdessä kansainvälisen asiamiehen kanssa
- Leirimatkanjohtajien ja staabien tuki ja ohjaus läpi projektin
- SP:n leirimatkatoiminnan kehittäminen
Saat tukea pestiisi kansainväliseltä asiamieheltä, KVY-valiokunnalta

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
- kykyä ohjata, kannustaa, innostaa ja motivoida
- kykyä tarjota tukea ja löytää ratkaisuja ongelmatilanteissa
- palautteenantotaitoja
- kokemusta partion leirimatkoista
- projektinhallintataitoja. Kerro hakemuksessa osaamisestasi.

Pestissä pääsee oppimaan:
- yhteistyötaidot
- muiden tukeminen ja ohjaaminen kohti tavoitteita
- projektihallintataitojen vahvistaminen
- rekrytointitaidot
- partion kansainvälisyys

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:
- muiden innostaminen
- tavoitteiden asettaminen
- kuunteleminen, palautteen ja kiitoksen anto
- uuden oppiminen

Pestaajan yhteystiedot: Anniina Markkula, 0505466298, anniina.markkula@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

Georgiaprojektiryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainväliset yhteydet
Pestin pituus: 7 kk
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet), Kouluttaja (Kehittää vapaaehtoisen tiettyä osaamista asetetun tavoitteen mukaisesti.)
Johdettavien määrä: 2
Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii itse koulutusviikonlopun lisäksi jonkin verran suunnittelua ja valmisteluja kevään mittaan, etenkin lähempänä koulutusviikonloppua, jonka ajankohdasta sovitaan yhdessä Georgian partiojärjestön kanssa. Pesti päättyy kun projekti on raportoitu Kansainvälisten Yhteyksien Valiokunnalle.

Työtehtävät ja vastuut pestissä:
Pestissä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan projektin Georgian partiojärjestön kanssa. Toimit tiimissä parin muun suomalaisen partiolaisen kanssa. Tavoitteena on suunnitella tapahtuma, joka kokoaa niin suomalaisia ja georgialaisia kansallisen tason toimijoita partiojärjestöistä, vaihtamaan ajatuksia ja parhaita käytänteitä  johtajuudesta sekä vapaaehtoisten tukemisesta partiossa. Pestiin kuuluu rahoitushakemuksen laatiminen, projektin suunnittelu ja toteutus yhdessä georgialaisten kanssa. Pestin tukena toimii kumppanuuksista vastaava henkilö Kansainvälisten Yhteyksien Valiokunnasta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Pestin haltijalta toivotaan kansainvälistä osaamista, kärsivällistä ja pitkäjänteistä otetta sekä itseohjautuvuutta. Projektinhallintataidot ovat suureksi eduksi tehtävässä.
Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä oppii partion johtamiskäsityksestä ja sen jalkauttamisesta, sekä vapaaehtoisten tukemisesta. Lisäksi pestissä kertyy kansainvälistä osaamista ja neuvottelutaitoja, sekä ymmärrystä toisesta kulttuurista.
Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pestissä pääsee kehittämään visiointi- ja organisointitaitojaan. Projektista tulee vahvasti tekijöidensä näköinen, ja pestiin kuuluu sen suunnittelu ja toteutus alusta loppuun. Vuorovaikutustaidoista etenkin projektin kansainvälinen ulottuvuus tuo mielenkiintoisen lisän tehtävään.
Pestaajan yhteystiedot: Silja Markkula, +358405829786, markkula.silja@gmail.com
Hakuaika pestiin päättyy: 31.12.2016


 

 

Myös monissa piireissä on kv-jaostoja, joissa voit toimia. 

Ota siis rohkeasti yhteyttä suoraan piireihin!

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry


 

 

Luokittelu: