Olet täällä

Alueen avoimet pestit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

 


 

Aluevaliokunnan jäsen  

Pestin sijainti organisaatiossa: Aluevaliokunta
Pestin pituus: 2 vuotta
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osallistuja (Motivoitunut osallistuja joka saa henkilökohtaisia elämyksiä ja vastaa omasta oppimisestaan), Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Kouluttaja (Kehittää vapaaehtoisen tiettyä osaamista asetetun tavoitteen mukaisesti.)
Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti sisältää noin 10 aluevaliokunnan kokousta, ydinvaliokuntien kokoukset ja laajennetut kahdesti vuodessa, lisäksi muutamia kehitysprojekteja ja piirivierailuja oman kiinnostuksen mukaan.
Työtehtävät ja vastuut pestissä: Etsimme sinua, jonka sydän sykkii lippukuntatoiminnalle, lippukuntien tukemiselle ja niiden hyvinvoinnin lisäämiselle. Aluevaliokunta vastaa lippukuntien suorasta tuesta, jota piirien alueryhmät toteuttavat. Aluevaliokunnassa toimivat valmentajatiimi (perustuki) ja moninaisuus sekä sisuryhmät (erityistuki). Aluevaliokunnan tehtävänä on tuottaa palveluja, materiaalia ja intoa piirien työkaluiksi omassa aluetyössään. Aluevaliokunnan jäsenenä olet mukana antamassa sekä kehittämässä piireille ja sitä kautta lippukunnille annettavaa tukea. Aluevaliokunnan jäsenenä pestiisi kuuluvat piirien toiveiden mukaisiin aiheisiin liittyvät koulutukselliset piirivierailut, aluetyön kehittäminen sekä aluevaliokunnan projekteihin osallistuminen oman kiinnostuksesi mukaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Piirin aluetyön sekä lippukunnan perusarjen tunteminen helpottaa pestin hoitamista.

Pestissä pääsee oppimaan: Verkostoitumista, piirien tuntemista.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: itsensä johtamista

Pestaajan yhteystiedot: Sonja Miettinen, p. 0407223711, sähköposti: Sonja.Miettinen@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: 31.3.2017

 


 

Aluevaliokunnan viestintävastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: Aluevaliokunta
Pestin pituus: 2 vuotta
Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)
Johdettavien määrä: 0
Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti sisältää noin 10 aluevaliokunnan kokousta ja viestintävastaavien kokoukset.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Aluevaliokunnan viestintävastaavan tehtävänä on koota viestinnän kannalta oleelliset asiat ja rakentaa yhdessä muiden valiokuntien viestintävastaavien ja puheenjohtajistojen kanssa lippukuntatyön kokonaisuutta. Huolehdit yhdessä muiden vapaaehtoisten ja toimiston kanssa siitä, että piireille ja lippukunnille on selvää, mitä tukea heillä on käytössään keskusjärjestön toimesta. Seuraat valiokunnan työskentelyä ja varmistat, että tekeillä oleville asioille sovitaan viestintä-, jalkautus-ja yhteistyökuviot. Autat tehtävässäsi myös valiokunnan jäsenten ja ryhmien viestinnässä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Aikaisempi kokemus viestinnän tehtävistä on pestissä eduksi. Piirin aluetyön sekä lippukunnan perusarjen tunteminen helpottaa pestin hoitamista.
Pestissä pääsee oppimaan: Verkostoitumista, piirien tuntemista, lippukuntien tukemisen kokonaisuutta
Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: itsensä johtamista, organisointikykyjä, monipuolisen organisaation viestinnän hallintaa
Pestaajan yhteystiedot: Sonja Miettinen, p. 0407223711, sähköposti: Sonja.Miettinen@partio.fi
Hakuaika pestiin päättyy: 31.3.2017


 

 Sisuryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Aluevaliokunta
Pestin pituus:  1-2 vuotta
Vapaaehtoisen roolit, jossa pestissä toimitaan:  Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)
Johdettavien määrä: 0

Pestin kuvaus: Sisuryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien partiolaisten yhdenvertaisen harrastusmahdollisuuden edistämiseen.
Pestin tarkempi sisältö: Sisuryhmä vastaa sisupartion edistämisestä Suomen Partiolaisissa. Pestissä tuotetaan aineistoa aitoon tarpeeseen. Parhaillaan työn alla ovat sisuopas tuleville johtajille sekä sisujohtajakoulutuksen muuttaminen moduuleihin. Näihin projekteihin kaivataan innostuneita tekijöitä joko projektin vetäjäksi tai ryhmäläiseksi. Johtajakoulutuksen aineisto hyödynnetään uusien sisujohtajien koulutuksessa, sisuopas tuo tietoa sisujohtajuudesta ja sisupartiosta.

Sinulta toivomme: Pestissä eduksi on kokemus sisupartiosta, mutta se ei ole välttämätöntä. Pestissä on hyötyä kasvatus- ja koulutusosaamisesta sekä kokemusta julkaisujen tekemisestä ja viestinnästä. Pestiä hakevalta odotetaan tahtoa edistää sisupartiota.
Pestissä saat mahdollisuuden oppia: Koulutuksen suunnittelu, innostava kirjoittaminen, taitto, julkaisun toimittaminen, yhdenvertaisuuden edistäminen
Pestissä saat mahdollisuuden harjoitella seuraavia johtamistaitoja: Itsensä johtamista ja ryhmän vetäjänä toki myös muiden ryhmäläisten motivointia ja projektin vetämistä
Lisätietoja pestistä sinulle antaa: Anu 'Nunu' Autio p. 045678403, anu.autio@papa.partio.net
Pestiesimiehenä pestissä toimii ja hakemukset vastaanottaa: sisuryhmän pj Anu 'Nunu' Autio p. 045678403, anu.autio@papa.partio.net


 

Luokittelu: